Lezingen, Preken en Bijbelstudies

Bijbelse Theologie, Bijbelstudie, Boeken en publicatiesDeze verwijsindex bevat een verzameling van lezingen, preken en bijbelstudies en is aangemaakt om het navigeren door de site te vereenvoudigen. Een groot deel van deze lezingen, preken en bijbelstudies is gratis, in PDF-formaat of als audio (mp3) te downloaden.

Deze index is niet compleet in die zin dat niet alle artikelen van het blog er in zijn opgenomen. Ook zijn niet alle preken en bijbelstudies er in opgenomen, deze zijn te vinden in de betreffende categorie. De index is thematisch gerangschikt op Bijbelboeken, Thema en Engelstalig.

Bijbelboeken

Inleidingen en artikelen op- en over het Oude en Nieuwe Testament. Verwijzingen naar artikelen op Bijbel-boek (volgorde van de canonieke bijbelboeken). Voor meer studies op de diverse Bijbelboeken verwijs ik ook graag naar de website van het BijbelCollege.

Oude Testament

Oude Testament (achtergrond)

Nieuwe Testament

 • Hoe lang bestaat het Nieuwe Testament al?
  Datering van het Evangelie van Lucas, Marcus, brieven van Paulus. De “moderne bijbelwetenschap” doet vergaande uitspraken over de datering van de boeken en brieven in het Nieuwe Testament. Maar, kloppen die wel?

Nieuwe Testament (algemeen)

Thematisch

Bijbel

Doop

Heilige Geest

Dogmatiek (= leer van de kerk)

Een serie van preken, artikelen e.d. over de zogeheten “dogmatische standpunten” en gerelateerde onderwerpen.

Kerkgeschiedenis

Het onstaan van de Christelijke gemeente en de geschiedenis van de jonge christelijke kerk.
De artikelen zijn zo veel mogelijk chronologisch geordend.

Christendom en Islam

Gerelateerde artikelen

Diverse artikelen, studies en preken

Dwalingen, sekten, discussiestukken

Presentaties

Korte artikelen en overdenkingen

Maatschappeljke vraagstukken

Praktisch

English articles

 • Associate of Arts in Biblical Studies for Free!
  Is it possible to study for free (online)? An Associate of Arts in Biblical Studies requires a total of 60 credit hours for graduation in most cases. The Core Requirements however are, in many cases, only around 18-20 credit hours!
 • Holy laughter and Gold dust?
  (Engelstalig) – Een artikel over het ‘heilige lachen’ en de ‘goudstof’ controverse.
 • Manipulation in the Church
  (Engelstalig) – Hoe je als gelovige, bezoeker, van een kerkdienst soms gemanipuleerd wordt door de prediking en muziek.
 • Should we continue to study works by fallen pastors?
  Should we not judge? What does the Bible teach? Christianity Today asked several Christian leaders to weigh in on whether we should continue to study works by “fallen pastors”.