Bijbelstudie, Lezingen, Preken en Artikelen

Deze verwijsindex bevat een verzameling van lezingen, preken en bijbelstudies en is aangemaakt om het navigeren door de site te vereenvoudigen. Een groot deel van deze lezingen, preken en bijbelstudies is gratis, in PDF-formaat of hier als audio (mp3) te downloaden.

Deze index is niet compleet in die zin dat niet alle artikelen van het blog er in zijn opgenomen. Ook zijn niet alle preken en bijbelstudies er in opgenomen. Alle artikelen op dit blok kunnen worden geprint of als PDF worden opgeslagen, kijk hier voor meer informatie.

⊂ Bijbel ⊃

Inleidingen en artikelen op- en over het Oude en Nieuwe Testament. Verwijzingen naar artikelen op Bijbel-boek (volgorde van de canonieke bijbelboeken). Voor meer studies op de diverse Bijbelboeken verwijs ik ook graag naar de website van het BijbelCollege.

Oude Testament

Overzicht van het Oude TestamentInleiding

Boeken Oude Testament

Oude Testament (algemeen)

 • De Geschiedenis van de Filistijnen
  Een korte introductie op de vraag ‘Wie waren de Filistijnen en waar kwamen ze vandaan’?
 • David, Koning van Israël
  In deze studie staat vooral centraal hoe David het punt bereikte dat hij Koning van Israël werd, de historische feiten rondom het Koningshuis van David en de toekomst van het Koningshuis van David.
 • Bijbelse Profetieën over Israël
  De Vijf belangrijkste Bijbelse Profetieën over het volk Israël (en ze zijn allemaal uitgekomen)

Nieuwe Testament

 • Overzicht van het Nieuwe TestamentOverzicht van het Nieuwe Testament (PDF download, 66 pagina’s, A4)
  Het Overzicht van het Nieuwe Testament is een schematische, puntsgewijze, opsomming van de gebeurtenissen en hoogte- en dieptepunten uit het Nieuwe Testament. Personen, plaatsen, voorvallen, belangrijke sleutelteksten, de connectie met het Oude  Testament. Korte besprekingen van de Evangeliën, Handelingen, Brieven van Paulus, Petrus, Jakobus, Judas, Johannes en de Openbaring aan Johannes.
 • Hoe lang bestaat het Nieuwe Testament al?
  Datering van het Evangelie van Lucas, Marcus, brieven van Paulus. De “moderne bijbelwetenschap” doet vergaande uitspraken over de datering van de boeken en brieven in het Nieuwe Testament. Maar, kloppen die wel?

Nieuwe Testament (algemeen)

Thematisch ⊃

Bijbel, Bijbelstudie

Bijbel

Christelijk leven

Diverse studies en artikelen

Doop

Gebed

Heilige Geest

Verdediging van het geloof (Apologetiek)

Dogmatiek (= leer van de kerk)

Een serie van preken, artikelen e.d. over de zogeheten “dogmatische standpunten” en gerelateerde onderwerpen.

Israël, Jodendom

Opinie

Kerkgeschiedenis

Het onstaan van de Christelijke gemeente en de geschiedenis van de jonge christelijke kerk.
De artikelen zijn zo veel mogelijk chronologisch geordend.

Christendom en Islam

Gerelateerde artikelen

Pastoraat

Huwelijk

Conflicthantering

Korte artikelen en overdenkingen

⊂ Diverse onderwerpen ⊃

Artikelen, studies en preken

Eindtijdverwachtingen (Eschatologie)

Dwalingen, sekten, discussiestukken

Alverzoening

Welvaartsevangelie, New Apostolic Reformation, Kingdom Now

De “Messiaanse” Christenen

Overige leringen, groepen en dwalingen

Presentaties

Kerkelijke en maatschappelijke vraagstukken

Praktisch

⊂ English articles ⊃