Bijbelstudie, Lezingen, Preken en Artikelen

Bijbelse Theologie, Bijbelstudie, Boeken en publicatiesDeze verwijsindex bevat een verzameling van lezingen, preken en bijbelstudies en is aangemaakt om het navigeren door de site te vereenvoudigen. Een groot deel van deze lezingen, preken en bijbelstudies is gratis, in PDF-formaat of hier als audio (mp3) te downloaden.

Deze index is niet compleet in die zin dat niet alle artikelen van het blog er in zijn opgenomen. Ook zijn niet alle preken en bijbelstudies er in opgenomen, deze zijn te vinden in de betreffende categorie. De index is thematisch gerangschikt op Bijbelboeken, Thema en Engelstalig.

⊂ Bijbel ⊃

Inleidingen en artikelen op- en over het Oude en Nieuwe Testament. Verwijzingen naar artikelen op Bijbel-boek (volgorde van de canonieke bijbelboeken). Voor meer studies op de diverse Bijbelboeken verwijs ik ook graag naar de website van het BijbelCollege.

Oude Testament

Inleiding

Boeken Oude Testament

Oude Testament (algemeen)

 • De Geschiedenis van de Filistijnen
  Een korte introductie op de vraag ‘Wie waren de Filistijnen en waar kwamen ze vandaan’?
 • David, Koning van Israël
  In deze studie staat vooral centraal hoe David het punt bereikte dat hij Koning van Israël werd, de historische feiten rondom het Koningshuis van David en de toekomst van het Koningshuis van David.
 • Bijbelse Profetieën over Israël
  De Vijf belangrijkste Bijbelse Profetieën over het volk Israël (en ze zijn allemaal uitgekomen)

Nieuwe Testament

 • Hoe lang bestaat het Nieuwe Testament al?
  Datering van het Evangelie van Lucas, Marcus, brieven van Paulus. De “moderne bijbelwetenschap” doet vergaande uitspraken over de datering van de boeken en brieven in het Nieuwe Testament. Maar, kloppen die wel?

Nieuwe Testament (algemeen)

Thematisch ⊃

Bijbel, Bijbelstudie

Bijbel

Christelijk leven

Diverse studies en artikelen

 • De Bekering van Petrus: het verleden loslaten
  Hoe moet je volgens de Bijbel omgaan met het verleden? “Niemand, die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk Gods.” – Lucas 9:61. Wat wordt daar mee bedoeld?
 • Dát Geloof Ik niet! De Bijbel: Mythe of Waarheid?
  Is het wel waar wat we lezen in de Bijbel? Een brochure (50 pagina’s) over Schepping, het Volk Israël, de Geschiedenis, Archeologie, de Habiroe, datering van de Bijbel (Oude Testament) en Christus Jezus.
 • Heer van de Sabbat (VIDEO)
  Jezus, Heer van de Sabbat. Wat betekent dat?
 • Van Genesis tot Golgotha (VIDEO)
  Was de Schepping mislukt? Was Jezus’ poging om Koning van Israël te worden mislukt? Vaak loopt het in het leven anders dan wij denken dat het moet gaan.
 • Het Evangelie
 • Het volgen van Christus Jezus (Prediking)
 • Persoonlijke Bijbelstudie
 • Principes voor Bijbelse Interpretatie (R.A. Torrey)
 • Bouwen met de Buit
  De relatie tussen het Oude en Nieuwe Testament in de bouw van de Tabernakel, de Tempel en het ontstaan van de Gemeente. Wie was de ontwerper, de bouwmeester? Waarom was de ‘buit’ die gebruikt werd belangrijk voor de Tabernakel en de Tempel én, .. wat was dan de buit in die zin in het geval van de Gemeente? Bijbelstudie, 15 pagina’s, A4, PDF-formaat.

Doop

Gebed

Heilige Geest

Verdediging van het geloof (Apologetiek)

Dogmatiek (= leer van de kerk)

Een serie van preken, artikelen e.d. over de zogeheten “dogmatische standpunten” en gerelateerde onderwerpen.

Israël

Opinie

Kerkgeschiedenis

Het onstaan van de Christelijke gemeente en de geschiedenis van de jonge christelijke kerk.
De artikelen zijn zo veel mogelijk chronologisch geordend.

Christendom en Islam

Gerelateerde artikelen

Pastoraat

Huwelijk

Conflicthantering

Korte artikelen en overdenkingen

⊂ Diverse onderwerpen ⊃

Artikelen, studies en preken

Eindtijdverwachtingen (Eschatologie)

Dwalingen, sekten, discussiestukken

Alverzoening

Welvaartsevangelie, New Apostolic Reformation, Kingdom Now

De “Messiaanse” Christenen

Overige leringen, groepen en dwalingen

Presentaties

Kerkelijke en maatschappelijke vraagstukken

Praktisch

⊂ English articles ⊃