Titus – Goed werk

Prediking nav Titus 1:5-14, Titus 2:1, 2:11-3:11

Ik heb u op Kreta achtergelaten met de bedoeling, dat gij in orde zoudt brengen hetgeen nog verbetering behoefde en dat gij, zoals ik u opdroeg, in alle steden oudsten zoudt aanstellen..

  1. een Gemeente én het leven van een gelovige moet gebaseerd zijn en worden geleefd op basis van een gezonde leer;
  2. in een Gemeente én het leven van de gelovige moet orde zijn, naar God’s Woord.

Titus 2:11-14
“11 Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, 12 om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven, 13 verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus, 14 die Zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid, en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken.”

> Lees de prediking: Titus – Goed werk (PDF)

Print Friendly, PDF & Email