U kunt hier een aantal publicaties van mijn hand of waar ik aan meegewerkt heb vinden als downloads. Een aantal er van zijn ook in druk te bestellen via lulu.com (klik hier voor een overzicht).

Publicaties

De bijgaande publicaties zijn in een aantal gevallen ook in druk verkrijgbaar. U kunt ze gratis downloaden in PDF-formaat.

Onderstaand vindt u per categorie de laatste 10 artikelen (voorzover aanwezig). Voor een meer gestructureerd overzicht per rubriek of onderwerp zie de Verwijsindex.

Archeologie

Bijbelstudie

Woordverkondiging

Engelstalig

Oude Testament

Nieuwe Testament

Overige artikelen