U kunt hier een aantal publicaties van mijn hand of waar ik aan meegewerkt heb vinden als downloads.

Laatste publicatie(s)

 • Overzicht van het Nieuwe TestamentOverzicht van het Oude Testament [PDF Download]
  Het Overzicht van het Oude Testament is een schematische, puntsgewijze, opsomming van de gebeurtenissen en hoogte- en dieptepunten uit het Oude Testament. Personen, plaatsen, voorvallen, belangrijke sleutelteksten, de connectie met het Nieuwe Testament. (70 pagina’s persoonlijke notities, PDF-formaat).
 • Overzicht van het Nieuwe Testament [PDF download]
  Het Overzicht van het Nieuwe Testament is een schematische, puntsgewijze, opsomming van de gebeurtenissen en hoogte- en dieptepunten uit het Nieuwe Testament. Personen, plaatsen, voorvallen, belangrijke sleutelteksten, de connectie met het Oude  Testament. Korte besprekingen van de Evangeliën, Handelingen, Brieven van Paulus, Petrus, Jakobus, Judas, Johannes en de Openbaring aan Johannes. (66 pagina’s persoonlijke notities, PDF-formaat).

Eerder verschenen

Dat Geloof Ik NietDe bijgaande publicaties zijn in een aantal gevallen ook in druk verkrijgbaar. U kunt ze gratis downloaden in PDF-formaat.

Bijbel

 • Fundamentencursus, een introductie op de Christelijke geloofsleer.
  In deze fundamentencursus worden onderwerpen aan de orde gesteld die van belang zijn voor de (geloofs)opbouw van gelovigen. De bedoeling van deze cursus is om een fundament te leggen waarop het onderwijs in de gemeente later kan voortbouwen. (74 pagina’s, A4). Zeer geschikt voor bijbelkringen en gemeenten!
 • Dat Geloof Ik Niet! De Bijbel: Mythe of Waarheid? [PDF Download]
  Valt de Bijbel nog wel te rijmen met de geschiedkundige feiten en de nieuwe wetenschappelijke inzichten van de afgelopen eeuwen? Of moeten we toegeven dat er géén sprake is geweest van een schepping, dat het volk Israël nooit in slavernij is geweest, dat het oude testament pas véél later geschreven is om een nationale identiteit te creeëren?
 • Kenmerken van de anti-Christ [PDF Download]
  De ‘antichrist’ is een persoon, beschreven als een persoon, in de brieven van Johannes en de Openbaring van Johannes. Ook komen we hem tegen in de brieven van Paulus. Daarnaast zien we hem ook in Daniël, minder expliciet beschreven, en in de woorden van de Here in Matteüs hoofdstuk 24 — wie of wat is de antichrist?
 • David, Koning van Israël [PDF Download]
  In deze studie staat vooral centraal hoe David het punt bereikte dat hij Koning van Israël werd, de historische feiten rondom het Koningshuis van David en de toekomst van het Koningshuis van David – dat tot een ééuwig Koningschap over Israël is gesteld.
 • Gemeentegroei vanuit Bijbels Perspectief [PDF Download]
  Veel gemeenten en kerken hebben de afgelopen jaren het programma “Doelgerichte Gemeente” gedaan. Met als gevolg dat de gemeenten groeiden in ledental, in veel gevallen. Wat is nu de kracht van programma’s als “Doelgerichte Gemeente”, de inhoudelijke kant even daar gelaten? De grote kracht er van is dit: het zorgt er voor dat een gemeente (weer) ’focus’ krijgt. Een Bijbels perspectief op gemeentegroei.
 • Het Evangelie van Marcus [PDF Download]
  Wie was Jezus van Nazareth? Wat is het verhaal rondom en van deze man, die tweeduizend jaar geleden leefde en van blijvende invloed op de geschiedenis van deze wereld is geweest? Het Evangelie van Marcus wordt in deze uitgebreide beschrijving doorgenomen met de lezer en werpt een licht op Jezus’ leven en werk door de ogen van een getuige.
 • Hij Gaf Ons Profeten [PDF Download]
  De Bijbel bestaat voor een zeer groot deel uit profetie, voornamelijk in het Oude Testament. Maar, hoe om te gaan met deze oudtestamentische profetie en wat kunnen we er vandaag nog uit en van leren?
 • Het Beest uit de Zee en de Valse Profeet [ PDF Download]
  Wie is het Beest uit de Zee, in de Openbaring, en zijn Valse Profeet? Hoe we de anti-christ kunnen herkennen heb ik eerder al eens een uitgebreid artikel over geschreven. In dit artikel wil ik verder ingaan op het onderwerp en nu meer specifiek kijken naar de Valse Profeet.
 • Tussen de Gevangenschappen – De 4e Zendingsreis van Paulus.
  Een feit dat maar weinig mensen bekend is, is dat Paulus feitelijk vier zendingsreizen heeft gemaakt. De 4e zendingsreis heeft plaatsgevonden tussen de éérste en de laatste, twééde, gevangenschap in Rome. Powerpoint + Uitgebreide studie in PDF.

Actualiteit

 • De positie van de vrouw in de kerk [PDF Download].
  Moeten vrouwen zwijgen in de gemeente? Er zijn boeken vol over geschreven: mag een vrouw spreken in de Gemeente van Christus? Wat is de positie van de vrouw in de kerk, wat zijn haar rechten? En, wie bepaalt dat eigenlijk, wat ‘de rechten van de vrouw’ zijn?
 • Transgender, Wetenschap, de Bijbel en genderdysforie [PDF Download]
  De laatste jaren is het ‘not done’ om een mening te hebben die ingaat tegen de zogenaamde consensus dat iedereen die zich identificeert als zijnde van een bepaald geslacht daar ook toe behoort. Ook christenen zijn, onder druk van de Lhbti+ beweging, bang om zich uit te spreken over dit onderwerp. (laatste update: september 2023)
 • Digitale Euro verplicht accepteren als betaalmiddel [PDF Download]
  Wordt de Digitale Euro verplicht om te accepteren als betaalmiddel? Ondernemers en instellingen worden volgens voorstellen die zijn gedaan (vanuit het Ministerie van Financiën) gedwongen betalingen met de Digitale Euro te accepteren. Hoe kan de burger worden verleid of zelfs worden gedwongen de digitale euro te gebruiken? Dat kan eenvoudiger dan veel mensen denken.

Downloads blogposts

Bij diverse blogposts is een download (uitgebreid artikel en/of volledige tekst in PDF-formaat) beschikbaar. Een groot aantal hiervan zijn  onderstaand te downloaden.

BIJBELSTUDIE

THEOLOGISCHE ONDERWERPEN

ACHTERGRONDARTIKELEN, OPINIE, DISCUSSIE

Sceptisch Geloven Tiny NoordijkDOWNLOADS VAN DERDEN
(Publicaties niet van mijn hand)

 • Sceptisch Geloven – Tiny Noordijk.
  Gratis boek (het boek is hier met toestemming van mevrouw Noordijk geplaatst).Een zeer uitgebreid antwoord in de vorm van brieven aan Richard Dawkins op zijn boek “The God Delusion”.Richard Dawkins is de schrijver van vele boeken, één van de bekende boeken is The God Delusion. Doel van Dawkins is om de lezer te overtuigen dat er géén God is. En dat een lezer die het boek begint te lezen als Christen het boek als atheïst eindigt.In haar boek “Sceptisch Geloven” schrijft mevrouw Noordijk brieven aan ‘Meneer Dawkins’, als antwoord op zijn boek.» Lees hier de korte bespreking/introductie op het boek van Tiny Noordijk.

Recente artikelen op thema

Onderstaand vindt u per categorie de laatste 10 artikelen (voorzover aanwezig). Voor een meer gestructureerd overzicht per rubriek of onderwerp zie de Verwijsindex.

Oude Testament

Nieuwe Testament

Archeologie

Bijbelstudie & verkondiging

Bijbelstudie

Preken

Audio

Kerkgeschiedenis

Engelstalig

Overige artikelen