Palestina, de Vloek van de Romeinse Keizer Hadrianus

De Romeinse Keizer Hadrianus was de keizer die het gebied waartoe ook Israël behoorde hernoemde tot Palestina. Tot op de dag vandaag heeft de wereld nog steeds last van ‘De Vloek van de Romeinse Keizer Hadrianus’.

Palestina De Vloek van de Romeinse Keizer HadrianusHadrianus was principieel tegen het Jodendom. “Besnijdenissen bleven verboden en Jeruzalem hernoemde hij naar Aelia Capitolina (Aelia was de familienaam van zijn voorvaderen, Capitolina verwees naar de oppergod Jupiter). De Tempel werd voortaan aan Jupiter gewijd, en hij wilde de stad volledig helleniseren.” (Wikipedia).

Dit leidde tot een, tamelijk succesvole, opstand onder de Joden in 132 n.Chr.

“Het bracht de Romeinen een flinke slag toe. Hadrianus stuurde hierop zijn beste generaals uit het gehele rijk naar Judaea, hetgeen de ernst van de situatie aangaf, tezamen met niet minder dan 12 à 13 legioenen. Het was de ergste militaire crisis uit zijn regeringsperiode. Bar Kochba, de leider van de Joodse opstand, beschouwde Judaea inmiddels al als een hernieuwde Joodse staat, in plaats van een Romeinse provincie, en herstelde alle Joodse ceremoniën en rituelen. [..]

De wraak van de Romeinse gouverneur van Judaea, aangemoedigd en met troepen gesteund door Hadrianus, was ongekend. 580.000 Joden werden gedood, en Judaea werd opnieuw volledig Romeins. De invloedrijke Rabbi Aqiba die in Bar Kochba de Messias meende te herkennen, werd levend gevild. Ook Bar Kochba ging net als alle andere joden de ondergang tegemoet. Zijn hoofd werd aan Hadrianus getoond. Na afloop (135 n.Chr.) waren er praktisch geen Joden meer over in Judaea, ze waren dood of verkocht als slaaf. Hadrianus noemde Judaea voortaan Syria-Palestina.” (Wikipedia)

Aan de door Hadrianus’ ingevoerde naamgeving van het gebied ontlenen de Arabieren die in Israël, Gaza en de Westelijke Jordaanoever wonen hun naam. De naam ‘Palestina’ was door Hadrianus niet toevallig gekozen. Het was een ondubbelzinnige verwijzing naar de vroegere vijanden van de Joden, de Filistijnen. Een volk dat op dat moment al meer dan 600 jaar niet meer bestond.

Palestina

In onze tijd hebben de moderne vijanden van de herrezen Joodse staat de vloek van Hadrianus weer afgestoft en proberen ze de grootste diefstal aller tijden te plegen: de Arabische wereld heeft “Palestina” gereïncarneerd om Israëls erfgoed en het Land van het Joodse Volk te stelen.

Het Palestijnse volk heeft, etnisch gezien, nooit bestaan. Het is een verzonnen afkomst. Het land Palestina heeft ook nooit bestaan. En dit weten de Palestijnen zelf ook heel goed. Ze geven het ook gewoon toe.

“Tussen Jordaniërs, Palestijnen, Syriërs en Libanezen bestaan er geen verschillen. Wij maken deel uit van één volk, de Arabische natie. Kijk maar, ik heb familieleden met het Palestijnse, Libanese, Jordaanse en Syrische staatsburgerschap. Wij zijn één volk. Alleen maar om politieke redenen onderschrijven wij zorgvuldig onze Palestijnse identiteit. Het is namelijk van nationaal belang voor de Arabieren om het bestaan van de Palestijnen aan te moedigen tegenover het zionisme. Ja, het bestaan van een aparte Palestijnse identiteit is er alleen om tactische redenen. De stichting van een Palestijnse staat is een nieuw middel om de strijd tegen Israel en voor de Arabische eenheid voort te zetten.”

“De Palestijnse staat zou het recht hebben om op te treden namens alle Palestijnen in de Arabische wereld en elders. Als wij eenmaal al onze rechten in geheel Palestina hebben verworven, moeten wij de hereniging van Jordanië en Palestina geen moment uitstellen.” – Zoehair Mohsen, of Zahir Muhsein, Trouw – 31 maart 1977 (Mirror), WikiQoute.

Zoehair Mohsen was de Palestijnse leider van de door Syrië gecontroleerde as-Sa’iqa-factie van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) tussen 1971 en 1979. Als hij zoiets zegt, waarom zouden we het tegenspreken? In zijn woorden zit ook een gevaarlijk dreigement richting Jordanië. Het zich toeëigenen van Israël is niet de laatste stap. De volgende stap is Jordanië innemen!

Deze plannen zijn niet veranderd. Het is nu niet meer de PLO die uitvoering geeft aan de gewapende strijd, alhoewel niemand garandeert dat dat in de toekomst niet weer zal gebeuren, maar de Hamas en haar bondgenoten. Gesteund door Iran.

“Palestina is – in de oudste, breedste, niet-politieke zin – de landstreek in het oude Kanaän in de Levant die tegenwoordig Israël en de Palestijnse Gebieden omvat, benevens delen van Jordanië, Syrië en Libanon. Zo opgevat lopen Palestina’s grenzen van de Libanese kustplaats Sidon oostwaarts tot aan Damascus, naar het zuiden tot aan de Golf van Akaba, en dan in noordwestelijke richting naar Rafah aan de Middellandse Zee.” (Wikipedia).

Palestina is het meest succesvolle verzinsel dat mensen die normaliter goed geïnformeerd en weldenkend zijn heeft misleid. Deze propaganda is een zeer krachtig wapen geworden dat de vijanden van Israël hebben gebruikt in een poging om het land in hun bezit te nemen. Eerst was het de Arabische Liga die deze strijd aanvoerde. Tegenwoordig is het Iran.

Het Joodse volk “versloeg” uiteindelijk toch Hadrianus, al heeft de strijd tegen de vloek van Hadrianus lang geduurd. Zij keerden terug naar het land en herstelden de soevereiniteit erover. De pogingen deze soevereiniteit af te nemen blijven tot op de dag van vandaag doorgaan.

SP Houthi's - Jimmy Dijk (@jimmydijk) _ X
SP-leider Jimmy Dijk op X (Twitter)

Slimme, goed opgeleide, mensen -vooral van linkse signatuur- zoals SP-leider Jimmy Dijk vallen als een blok voor de Hamas-propaganda en roepen op tot een “staakt het vuren”. Net als organisaties als Amnesty International, PAX en Oxfam Novib.

Mensen laten zich door Zuid-Afrika(!), waar raciale moorden met regelmaat voorkomen, een rad voor de ogen draaien met hun genocide­aanklacht, die volgens advocaat Knoops overigens weinig kans maakt. Menen zelfs dat de terreur van de houthi’s gerechtvaardigd is. En men zwijgt over de honderduizenden doden die wereldwijd vallen als gevolg van racisme, onderdrukking en christenvervolgingen..

____
Afbeelding Hadrianus: British Museum, CC BY 2.5, via Wikimedia Commons, Photographer Marie-Lan Nguyen (2011)

Print Friendly, PDF & Email