Viral Video “And God Made Trump”

Op vrijdag 4 januari deelde Donald Tump op zijn eigen social media kanaal een spraakmakende video onder de titel “God Made Trump”. De video, gemaakt door een fan, is gebaseerd op een reclamevideo van jaren geleden getiteld “God Made the Farmer”.

In de video hoor je verkondigen dat “God Donald Trump geschapen heeft als een herder voor de mensheid.”.

Donald Trump (Free U.S. Government Image Editorial Use only)
Donald Trump (Free U.S. Government Image, Editorial Use only)

Het, door Donald Trump, delen van de video kan als ‘grap’ bedoeld zijn, maar veel aanhangers van Trump -die ze vaak nog “onze president” noemen omdat men nog steeds overtuigd is dat er “stemfraude” is gepleegd door de democraten- nemen het wel degelijk serieus, immers: zij zien Trump als een “messias” die hun land zal gaan bevrijden van “de elite”, de democraten, de deep state en ‘cabal’.

Het ontgaat de aanhangers van Trump dat hij, als miljardair en met toegang tot de hoogste kringen, zelf tot “de elite” behoort. Kritiek op Trump wordt dan ook niet getolereerd. Zo ontstaken veel Trump-aanhangers in woede over het feit dat Trump in de recent vrijgegeven rechtbankdocumenten van de Epstein-zaak werd genoemd en ontkenden dit zelfs. Dit terwijl zélfs FoxNews het heeft gemeld en Trump van zijn (zakelijke) omgang met Epstein nooit een geheim maakte. Er rouleren dan ook veel foto’s op internet van de twee samen. En nee, deze foto’s zijn geen fotoshop.

Opmerkelijk is ook dat veel van zijn aanhangers tegen vaccinaties waren en zijn en behoren tot de ‘corona-ontkenners’. Terwijl het Trump was die, onder zijn regering, de invoering van corona-vaccinaties middels mRNA vaccins in de USA heeft gemandateerd.

Trump, de “Zoon des Mensen, de Christus”

De blasfemische video past in het beeld dat aanhangers en promotors van Trump vaker schetsen. Trump als “de grote redder”.

Dat Trump een dergelijke godslasterlijke video deelt, zegt in mijn ogen meer dan genoeg over hem. Maar sommige aanhangers van Trump gaan nog veel verder.

President Donald J. Trump The Son of Man - The Christ Müller Helgard“Tijdens het presidentschap van president Donald Trump werd het mij duidelijk dat de profetieën over de Zoon des Mensen, zoals voorspeld door Jezus in de Bijbel, voor een belangrijk deel in vervulling gingen door toedoen van de heer Trump. [..] Bij het lezen van dit boek zal de lezer geboeid raken als hij zich realiseert hoe president Donald John Trump de meeste profetieën als de Zoon des Mensen heeft vervuld. Er wordt gesproken over eindtijdprofetieën en bijbelse openbaringen over “president Donald J. Trump, de Mensenzoon. De Christus.”, zo schrijft Helgard Müller, auteur van het boek “President Donald J. Trump, The Son of Man – The Christ”.

Met het verspreiden van de video “And God Made Trump” lijkt Trump op deze gevoelens in te willen spelen.

Trump, die zegt dat hij christen is (hij was lid van de Presbyterian Church en had verschillende dubieuze evangelicale adviseurs als Paula White-Cain) en ook populair is bij veel evangelicale christenen in Amerika, laat het zich allemaal graag aanleunen door zijn aanhangers.

De Amerikaanse Evangelicalen, met name uit de Charismatische beweging, steunden president Trump, al ver voor zijn verkiezing, voluit. Ondanks het feit dat Trump niet bepaald een toonbeeld van Christelijke levenswandel is en was. Dit heeft alles te maken met de gevaarlijke (neo) Evangelicale opvattingen in de USA over het “einde der wereld”, de eindtijd.

Trump wist daarnaast de Evangelicals op zijn hand te krijgen doordat hij hen macht beloofde. Daarnaast wist hij heel slim het “pro-life” debat zijn kant op te trekken.

In mijn ogen is Trump een type van de antichrist. De bestorming van het Capitool was een van zijn laatste “wapenfeiten” als president. Een huiveringwekkend beeld doemt bij mij op bij de gedachte dat hij wederom tot president zou worden gekozen.

De Here Jezus heeft ons gewaarschuwd voor misleiders als Donald Trump.

“Ziet toe, dat niemand u verleide! Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden. [..] Indien dan iemand tot u zegt: Zie, hier is de Christus, of: Hier, gelooft het niet. Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Zie, Ik heb het u voorzegd. Indien men dan tot u zegt: Zie, Hij is in de woestijn, gaat er niet heen; zie, Hij is in de binnenkamer, gelooft het niet. Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Waar het aas is, daar zullen de gieren zich verzamelen. (Matt. 24:4-28, NBG)

Print Friendly, PDF & Email