Gratis preken en bijbelstudiesGeopende Bijbel

Door de jaren heen heb ik zeer regelmatig bijbelstudies gegeven en woordverkondigingen (of “preek”) gehouden in o.a. bijeenkomsten van de Stichting Yarah en samenkomsten van de Evangelische Bijbel Gemeente, waarvan onderstaand een (groeiend) aantal is te beluisteren. Daarnaast vindt u onder de Audio-opnames een aantal video’s.

De audio-opnames zijn onderverdeeld in Bijbelstudies en Woordverkondigingen. Bij de meeste opnames is ook de tekst beschikbaar gesteld in PDF-formaat.

Audio opnames | Gratis preken en bijbelstudies

Deze gratis Bijbelstudies en woordverkondigingen kunt u via de “download” aanduiding opslaan op uw computer, telefoon of tablet in MP3-formaat. Het is niet toegestaan deze audio en video zonder uitdrukkelijke, voorafgaande, toestemming elders te herplaatsen of distribueren via welk formaat of medium dan ook.

Alle rechten voorbehouden © R. Brinkman

» Woordverkondiging

Het volgen van Jezus. Wijst Hij mensen af? [download] [Tekst (PDF)]

Kan iemand die zegt tegen de Here “Ik wil u volgen” door Hem worden áfgewezen? Iets wat wij ondenkbaar vinden; God is toch blij met iedere ‘bekeerling’! Toch worden mensen door Jezus soms afgewezen, maar … met een reden.

Deze prediking is gebaseerd op een ‘outline’ van Dr. Peter Masters en vertaald en bewerkt door mij.


De betekenis van het Kruis [ download ] [Tekst (PDF)]

Het kruis is een symbool van schande en vervloeking. Het kruis is dan ook een ‘vloekhout’ dat dood en schande vertegenwoordigt. Het werd gebruikt om mensen de doodstraf te geven. Toch spreekt de Bijbel regelmatig over het Kruis. Uiteraard! Want het was door de kruisiging dat Christus ter dood werd gebracht. Maar heeft het kruis zelf ook maar enige waarde?


Kom niet dichterbij [ download ] [ Tekst (PDF) ]

“Kom hier niet dichterbij. Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat, is heilige grond” (Ex 3:5)


Verhoring – Psalm 17:1-8 [ download ]

Waarom verhoort God een diep, oprecht en -in onze ogen- goed verlangen niet?


Help Mij – Jezus (Psalm 32) [ download ] [ Tekst (PDF) ]

“Heer wat heb ik gedaan, om ook maar één van de goede dingen die ik heb ontvangen te verdienen – Heer wat heb ik gedaan,…”. Maar het einde van het lied geeft het antwoord: “Nu ik weet dat ik U nodig heb, help mij Jezus, mijn ziel is in uw hand”.


Beproeft de Geesten [download]

(Een prediking over dwalingen)


Tekortkomingen [download]

“Al wat uit God geboren is, overwint de wereld”

Kunnen wij bepalen of iemand een geestelijk mens is aan de hand van zijn of haar tekortkomingen? De Bijbel laat ons zien dat juist mensen met, in onze ogen, “tekortkomingen” voor God en de dienst aan Hem héél belangrijk zijn! Mensen zien wat voor ogen is, God ziet het hart aan!


» Bijbelstudies

Christelijk leven (deel 1) [ download ] [ Tekst (beide lezingen, PDF) ]

Tweedelige Bijbelstudieserie over het Christelijk leven en de geestelijke ingesteld van de mens.

Wanneer een mens gelovig wordt vinden er grote veranderingen plaats in het denken van deze mens. De Geestelijke instelling  van de mens verandert. Een bijbellezing over de Geestelijke Ingesteldheid van de mens en in het bijzonder de christenen en hun leiderschap.

Christelijk leven (deel 2) [ download ]


Het Gouden Kalf [download] [Tekst (PDF)]

Een bijbelstudie die je confronteert met de vraag: Wat is mijn “beeld” van God?


Jetro, de Koning-Priester en Vriend van God [download] [Tekst (PDF)] [Video]
(Studiedag Bijbel Aktueel, mei 2006)

Jetro, de Koning-Priester die de “vriend van God” werd genoemd. Wat was zijn invloed op Mozes’ geloofsleven, positie als “vriend van God”, invloed op de ontwikkeling van het antieke Israël, en meer..

Nb. deze (uitgebreide) studie duurt ca. één uur en 20 minuten (82 min).


De Verbonden [ Deel 1|Deel 2|Deel 3]

Bijbelstudieserie, 2 avonden (3 audiobestanden), over de Verbonden in de Bijbel. Verbonden in het Oude en Nieuwe Testament.


Hij gaf ons Profeten

De Bijbel bestaat voor een zeer groot deel uit profetie, voornamelijk in het Oude Testament. Maar, hoe om te gaan met deze oudtestamentische profetie en wat kunnen we er vandaag nog uit- en van leren?

Bijbelstudie-serie, download hier de volledige tekst (PDF, 34 pagina’s) of lees hier verder over deze serie.

(download MP3)

(download MP3)

(download MP3)


Bereid de Weg van de Here [download] [Tekst (PDF)]

Bereid de weg van de HEERE, maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God. (Jesaja 40:3).

Bijbelstudie over het thema “De Dienstknecht van God“, de man die “Het Heil (van God)”, Yashuw’ah, heet – oftewel: Christus Jezus.


De Profeet Jona [download]

Bijbelstudie over leven en werk van Jona. Bespreking van het boek Jona, zijn opdracht en bijzondere relatie met de heidenen.


Haggaï – “Bouwen met het hart” [download] [Tekst (PDF)]

Bijbelstudie over de tempelbouw en de bijzondere profetische waarde van deze gebeurtenis voor Israël én de Gemeente van Jezus Christus.


Het Evangelie Delen

Een vierdelige audio-serie, inclusief Powerpoint presentatie, over het Evangelie Delen. Hoe doen we dat? En met wie delen we het Evangelie? Wat staat eigenlijk centraal in het Evangelie en hoe overtuig je mensen van het Evangelie?


Kolossenzen 2 [download]

Bijbelstudie over de brief aan de Kolossenzen, hoofdstuk 2. Mét Christus gestorven en opgewekt!


Brieven van Petrus

Deze bijbelstudieserie, alsmede nog een aantal andere, wordt gehost via de website van de Stichting Yarah, klik hier voor meer. U kunt de volledige tekst van deze serie hier downloaden (PDF).

Bijbelstudieserie Brieven van Petrus - Groeien in Genade1e Petrus brief

2e Petrus brief


De Brief van Judas [download] [Tekst (PDF)]

Bijbelstudie over- en uit de brief van Judas.

De brief van Judas: Reuzen op Aarde? [download]

 


Video | Korte overdenkingen en studie

Kijk voor meer video’s op het Youtube kanaal van de Stichting Yarah.

Een ander Evangelie

In Galaten 1 spreekt Paulus tot de Galaten krachtige, zéér krachtige, woorden over hen die een ander Evangelie brengen. Wat is een ander Evangelie? Een andere boodschap?

» Lees de tekst hier

Jetro. Koning, Priester en Vriend van God

Bijbellezing studiedag “Bijbel Aktueel”, mei 2006.

» Tekst (PDF)
» Download, Audio, mp3-formaat

Genade. Het Verhaal van Ruth, de Vreemdeling

» Lees/download de tekst hier

Opgevaren naar de Hemel

» Lees meer/download de tekst hier.

De Digitale Munt is geen Complottheorie

Het Ontstaan van het Kwaad

» Lees volledige artikel/download de volledige tekst hier.

Dood, waar is uw prikkel?

Van Genesis tot Golgotha

Verzoening met God – Worden alle mensen behouden?

Een video over de leer van de Alverzoening. Mijn meest bekeken bijbelstudievideo, maar ook de meest bekritiseerde door hen die de leer van de alverzoening aanhangen. Commentaar op de video’s is sindsdien uitgezet.

Hebt u vragen over hetgeen u in deze video ziet, neem dan contact met mij op. Emails met verdediging van de leer of reacties die uit zijn op ‘strijd’ worden niet beantwoord.

De Heer van de Sabbat

Hoe kan het dat het Jezus in een paar jaar tijd zoveel volgelingen kreeg? Hoe kan het dat het Christendom zich zo snel, na Zijn dood, zich verspreidde in de toenmalige wereld? Waren Jezus en de discipelen zulke effectieve straatpredikers dat de hele massa hen ging volgen?

Too Long, Didn’t Read