Indonesië verbiedt geloofsafval en godslastering

Indonesië verbiedt geloofsafval en godslastering

In Indonesië is een nieuw wetboek van strafrecht aangenomen, waarin wetgeving is opgenomen waarbij onder andere sexuele vrijheden worden beknot. Wat de wet in Indonesië echter óók verbiedt is geloofsafval en godslastering. De nieuwe wetgeving wordt daarmee een middel voor onder andere christenvervolging in Indonesië. Mensenrechtengroepen zijn vooral bang dat vrouwen disproportioneel geraakt worden door …

Lees verder ..

De invloed van het postmodernisme op maatschappij en geloof

postmodernisme - Kai Ross cc2.0

We leven in de postmodernistische tijd. “Postmodernisme is de overkoepelende naam voor een cultuurstroming die een reeks van filosofische standpunten en esthetische stijlen in de kunst sinds eind jaren 1950 betreft”, zo lezen we op Wikipedia. Christendom en het postmodernisme, is dat een (goede) combinatie? Gaat dat samen? Wat is postmodernisme? Wellicht heb je er …

Lees verder ..

Ontdekking Dode Zeerollen 75 jaar geleden

Dode Zeerollen Khirbet Qumran

Het is ongeveer 75 jaar geleden dat de Dode Zeerollen zijn ontdekt. Een ontdekking die voor de wetenschap van enorm belang is en uiteraard en bovenal voor het Judaisme en christendom. Het Israëlmuseum schreef op Facebook gisteren hierover het volgende. Precies 75 jaar geleden nam de beroemde hoogleraar archeologie E.L. Sukenik op een ochtend, zonder …

Lees verder ..

Waar is God! Waarom verbergt God zich?

Waar is God! Waarom verbergt Hij zich?

Mensen verlangen van God dat hij zich ‘spectaculair’ openbaart, om zichzelf te bewijzen aan hen. Want hoe kan je immers geloven in een God die zich verbergt? Waarom verbergt God zich? Waarom openbaart God zich niet zodanig dat alle spotters het zwijgen opgelegd wordt en iedereen Hem wel móet erkennen? Niet alleen ongelovige mensen vragen …

Lees verder ..

Waren Adam en Eva sterfelijk geschapen?

De Schepping Adam en Eva

In de christelijke pers, in de VS, is de vraag opgeworpen of Adam en Eva sterfelijk geschapen zijn of niet. Daar is de nodige onrust ontstaan erover en boos wordt gewezen naar onder andere Christianity Today die ‘aan dat soort dwalingen ruimte biedt’. Het is inderdaad waar dat Christianity Today een bepaalde kant opschuift waar …

Lees verder ..

Is theologie een nepwetenschap op weg naar het einde?

Heldringkerk Hoenderloo

“Het doodvonnis van de theologie is getekend. Opgeruimd staat netjes, zullen veel mensen zeggen.”, schrijft Roelof Bouwman in een artikel in Elseviers Weekblad, waarin hij betoogt dat theologie een nepwetenschap is. Is het einde van de theologie, en het christelijke geloof, in zicht? Of is het wishful thinking van Roelof Bouwman c.s.? » Download dit …

Lees verder ..

Een Bijbel weggooien? Dat dóe je niet!

De Bijbel weggooien, in figuurlijke zin, gebeurt dagelijks. Dag in, dag uit gooien mensen het Woord van God weg door er geen geloof aan te hechten. Maar écht een Bijbel weggooien? De Bijbel bij het oud papier? Dat dóe je toch niet? Helaas moest ik vandaag, zeer tegen mijn principes, tóch een Bijbel weggooien. Ook …

Lees verder ..