De Joodse feestdagen en Bijbelse Feesten

Simchat Thora in de synagoge van Livorno, door Solomon Alexander Hart (1850) CC-BY-SA 2.5 Creative Commons

In, met name, het Oude Testament maar ook het Nieuwe Testament komen we veel Bijbelse feesten tegen die de Joden vierden. Ook wij als Christenen vieren een aantal feestdagen die hiervan zijn afgeleid. Hoewel voor Christenen er geen feesten of feestdagen ingesteld zijn, is de symbolische waarde van de Bijbelse feesten die de Joden vierden …

Lees verder ..

De Universiteiten worden Judenrein gemaakt…

Israel uitsluiten

De pro-palestina demonstraties, vaak gepaard gaande met veel vernielingen, op Universiteiten in Amsterdam, Gent (BE) en Leiden alsmede andere plaatsen in Nederland hebben er toe geleid dat de eerste Universiteiten zich ‘Judenrein’ hebben verklaard. Acties die gepaard gingen met geweld en zelfs het gooien van ammoniak naar agenten! Daarbij ontstaat het beeld dat het hier …

Lees verder ..

De Apocriefe Boeken, Vulgaat en de Septuagint

Vulgaat - de Volksvertaling in het Latijn - Prologus_Ioanni_Vulgata_Clementina (public domain)

In de Rooms Katholieke edities van de Bijbel vind je tot op de dag van vandaag de Aprocriefe boeken. De Apocriefe boeken maken geen deel uit van de Tenach (Oude Testament) zoals de Joden die kennen en ook niet van de edities van de Bijbel die de protestantse en evangelicale gelovigen gebruiken. “Met apocriefe geschriften …

Lees verder ..

In deze oude kerk..

Oude kerk Kerkje Niekerk (Hogeland)

Eeuwenlang zijn hier woorden gesproken over God en tot God. Soms zacht en steunend, soms in stilte, soms schreeuwend. Hulp zoekend, vertwijfeld. In onbegrip. In tranen. Als er bloed vergoten werd in oorlogen, geliefden waren ontvallen, het volk onderdrukt werd door tirannen, er rampspoed was. Als het water steeg was het een toevlucht. Er werd …

Lees verder ..

De Bijbel vergeestelijken. Wat zijn de gevolgen?

Bijbel vergeestelijken. Bijbel Thomas Jefferson

Eén van de grootste problemen die de protestantse kerken over zichzelf hebben afgeroepen in de Reformatie is het blijven volgen van een groot deel van de opvattingen van Augustinus. Waaronder de ‘allegorische opvatting’ (de Bijbel vergeestelijken). De Bijbel vergeestelijken is een manier van schriftuitleg die niet alleen geweld doet aan de Schriften maar daarnaast ook …

Lees verder ..

Alistair Begg, John Piper en de Shepherds Conference

Shepherds Conference A Wolf in sheeps clothes New Calvinism Christian Hedonism

De predikant Alistair Begg is gecanceled. Wie is hij? En waarom? En is dat belangrijk voor ons als christenen in Nederland? Wat heeft dat te maken met John Piper en de Shepherds Conference van John MacArthur? Wie is Alistair Begg? Niet zo lang geleden kreeg ik een nieuwsbrief toegezonden waarin de schrijver veel woorden wist …

Lees verder ..

De Arrestatie van Jezus

Jezus voor Pilatus

De arrestatie van Jezus vond plaats vlak voor het Pascha. In de Bijbel wordt vrij gedetailleerd beschreven hoe Jezus werd gearresteerd, verhoord, gekruisigd en weer opstond uit de dood. Terwijl Jezus met zijn discipelen het ‘laatste avondmaal’ hield (op wat wij nu “witte donderdag” noemen) werd hij door Judas verraden en gevangen genomen als gevolg …

Lees verder ..