Plant een Olijfboom propaganda op congres CDA

Tijdens het CDA Congres was er volgens een bericht op X (Twitter) ook een stand met ‘palestijnse dadels’, gekweekt door zelfstandige palestijnse boeren nabij Jericho. Wat ook bij de stand verkrijgbaar was, volgens een van de medewerkers, waren folders van ‘Plant een Olijfboom’ en Tent of Nations, waar hier eerder al een artikel over verscheen.

CDA Congres folders van plant een olijfbon en van Tent of Nations.

Plant een Olijfboom verheerlijkt terreur

Het zegt je misschien niets, Plant een Olijfboom. Maar wellicht heb je wel gehoord van de demonstratie waarbij kinderschoenen op de Dam in Amsterdam werden geplaatst? Daar waren zij ook bij betrokken.

Wie het Instagram kanaal van Plant een Olijfboom bekijkt ziet niets anders dan gruwelbeelden en de zeer eenzijdige pallywood desinformatie over de situatie in Gaza. Wat er ook gaande is, het is allemaal de schuld van Israël volgens Plant een Olijfboom. Enige zelfreflectie ontbreekt, integendeel. Laat staan objectieve informatie of informatie vanuit de kant van Israël.

Plant een Olijfboom lijkt een organisatie te zijn zeer begaan met het lot van de Arabieren in Gaza. En daar kun je tot op zekere hoogte wel respect voor opbrengen, toch? Natuurlijk kan dat. Totdat je scrollt naar 7 oktober 2023. Wat je dan ziet, … openlijke verheerlijking van de aanslag op Israël!

Plant een Olijfboom verheerlijkt aanslag op Israël. Download/bekijk volledige video op hun Instagram of hier (mirror).

Opmerkelijk is ook dat de Israëlische regering op hun website “het Israëlische regime” wordt genoemd. In het Jaarverslag 2022 wordt ook de term “apartheidsregime” gebruikt. De onverzoenlijke toon is gezet.

Geld voor olijfbomen?

Plant een Olijfboom zamelt geld in. Geld voor olijfbomen. Maar geeft ook aan een “Palestina Fonds voor extra hulp” te zijn. Ze gebruiken de donaties, volgens eigen zeggen, om mensen in nood met o.a. voedsel, kleding, dekens en medische hulp te ondersteunen. Hoe deze hulp wordt gegeven, via welke kanalen, wordt niet verteld.

— Plant een Olijfboom werkt waar mogelijk samen met Palestijnse freelancers die woonachtig zijn in Palestina. De bezetting van Palestina heeft grote impact op werkgelegenheid. (Jaarverslag 2022, hfst 3).

In het jaarverslag wordt vermeld dat men ‘samenwerkt met freelancers’. Wie dat zijn, is niet bekend. Ook is vermeld dat men “Concrete actie [wil] faciliteren en aanmoedigen”. Dit ruime begrip is niet nader gespecificeerd. Maar een dergelijke brede formulering legitimeert zelfs steun aan terreur waar ze, gezien de post op Instagram, inderdaad niet vies van zijn.

Wat men onder ‘Palestina’ en de bezetting daarvan verstaat zal inmiddels wel duidelijk zijn. De groepering steunt het palestijnse narratief dat geheel Israël feitelijk ‘Palestina’ is, het land Israël van de kaart moet en ‘bevrijd’ moet worden van het zionisme.

plant een olijfboom openbare anbi opgave

(ANBI opgave Plant een Olijfboom, 2022)

Daarvoor is een flink budget beschikbaar. Plant een Olijfboom beschikt volgens de (openbare) ANBI opgave in het jaar 2022 over ruim 900.000 euro aan liquide middelen.

Samenwerking met stichting Kifaia

Wel wordt vermeld dat er sprake is van samenwerking met de stichting Kifaia. Over deze stichting meldt BNNVARA op haar website:

Anja Meulenbelt heeft zich namens de stichting Kifaia achter het offensief van Hamas tegen Israël gesteld. Korte inhoud: de Palestijnen zijn te lang getergd en onderdrukt. De “pressure cooker die Gaza heet” is tot ontploffing gekomen. Dit is de enige uitweg voor de opgekropte gevoelens ook al is de kans groot dat deze uitbarsting van gerechtvaardigde woede op de zoveelste nederlaag uitdraait.

De Stichting Kifaia is opgericht om de Palestinian Medical Relief Society te ondersteunen. Ze zamelt geld in onder Nederlandse donateurs dat ten goede komt aan de gezondheidszorg in Gaza. Tegelijkertijd is Kifaia politiek. Ze ondersteunt de Palestijnse strijd en gelooft niet (meer) in een twee staten oplossing. De website laat daar geen twijfel over bestaan.

Het is dan ook geen wonder dat Kifaia in het huidige conflict net zo onverbloemd de zijde van Hamas kiest als de Nederlandse regering die van Israël. In de tekst worden Hamas en het Palestijnse volk op een lijn gesteld. De acties die sinds zaterdag vanuit Gaza worden ondernomen vormen een Palestijnse opstand.

Dat is geen juiste analyse. We hebben te maken met een politiek-religieuze organisatie die in de Gazastrook een dictatuur uitoefent en sinds 2006 geen verkiezingen meer heeft uitgeschreven. Zij wil van Palestina na de verhoopte val van Israël een theocratie maken waarin een fundamentalistisch-soennitische interpretatie van de islam leidend is. In haar handvest definieert Hamas Palestina als een soort islamitisch heilig land.

De stichting Kifaia houdt zich, formeel, bezig met ‘steun voor gehandicapten in Gaza’. Maar is dus ook gewoon een politiek activistische groepering, net als Plant een Olijfboom.

Van Anja Meulenbelt is bekend dat zij antisemitisch is. Volgens een artikel op Jonet is de stichting Kifaia “alleen Anja”. Ze bekent kleur als iemand die de aanval van Hamas, net als Plant een Olijfboom, toejuicht.

Wij van Stichting Kifaia [zoals gezegd alleen Anja dus] beschouwen de aanval door Hamas als een opstand tegen de nu al vele jaren durende bezetting waar Gaza onder lijdt’. (Paul Damen, Jonet)

Let wel: er was geen sprake van Israëlische bezetting van Gaza. Israël heeft zich in 2005 volledig teruggetrokken uit Gaza en het zelfbestuur gegund. Als er al een bezetter is, is dat.. Hamas. Die zijn sinds 2006 aan de macht en hebben nadat ze gekozen waren nimmer meer verkiezingen toegestaan en onderdrukken het volk in Gaza wreed. Zoals zélfs Amnesty International toegeeft.

De aanval op 7 oktober 2023, door Hamas, heeft een oorlog uitgelokt. Ze waren als de muis die een olifant uitdaagden en nu schreeuwt men ‘moord en brand’ dat Israël terugslaat en het terrorisme van Hamas met wortel en tak wil uitroeien.

Palestijnen Israël
Palestijnen Israël

Congres CDA

Wanneer je de informatie hierboven tot je neemt, lijkt mij de vraag gerechtvaardigd aan het CDA: “Wat doen organisaties die Plant een Olijfboom promoten op het Congres van het CDA”? Is men bij het CDA wérkelijk zo naïef of is men, in navolging van wijlen Dries van Agt en zijn medestrijders als Anja Meulenbelt en Gretta Duisenberg, volledig meegezogen in het ‘palestijnse narratief’?

Tot slot constateer ik, en met mij veel anderen, dat een organisatie als Plant een Olijfboom in de media alle ruimte krijgt. Regelmatig mogen de woordvoerders op radio en TV of in de krant hun zegje doen over de situatie in Gaza, als “experts”..

Print Friendly, PDF & Email