Categorie: Kerkgeschiedenis

Het Verhaal van de Kerk – een stukje geschiedenis

De afgelopen maanden ben ik bezig geweest met het Verhaal van de Kerk. Resultaat hiervan hebt u wellicht voorbij zien komen in diverse blogartikelen over de ‘kerkgeschiedenis’. Het verhaal van de kerk is relevant. Héél relevant. Het onstaan van de Christelijke gemeente en de geschiedenis van de jonge christelijke kerk. De kerkgeschiedenis, het verhaal van …

Lees verder ..

Opwekking in de 18e tot de 20e eeuw

In de 18e tot de 20e eeuw (periode ca. 1700-2000) zijn er diverse grote, bekende, opwekkingen geweest. Natuurlijk denken we dan meteen aan de Amerikaanse “The Great Awakening” maar ook in Europa, en Nederland niet in de laatste plaats, was er Opwekking in de 18e tot de 20e eeuw In dit artikel kan ik er …

Lees verder ..

De Reformatie (5). Menno Simons – de “doperse” beweging(en)

Toen Luther, Zwingli en anderen het katholicisme langzaam de rug toekeerden, werden veel kerkelijke praktijken veranderd; maar de kinderdoop, de toen gangbare manier voor het grootste deel van de christelijke geschiedenis, was dat niet. De bekendste “doperse” reformator, Menno Simons, komt uit Nederland. Alleen volwassenen dopen – dat wil zeggen mensen die ervoor kozen zich …

Lees verder ..

De Reformatie (4). Johannes Calvijn – De Reformator uit Frankrijk

Johannes Calvijn was een controversieel theoloog. De Reformator uit Frankrijk studeerde onder andere in Parijs. Hij moest vanwege zijn sympathie voor de ideeën van de reformatie vluchten uit Parijs. Omstreeks 1533 had Calvijn wat hij noemde een “plotselinge bekering”: “God heeft mijn hart onderworpen en tot volgzaamheid gebracht.” Aangenomen wordt dat had hij de geschriften van …

Lees verder ..

De Reformatie (3). Zwingli – Reformatie in Zwitserland

De Reformatie in Zwitserland was een reformatie met veel aspecten. De Reformatie vond plaats in lagere én hogere sociale klassen, soms in het geheim, soms publiek. Soms in stilte, soms in gewelddadige conflicten. De herontdekking van de Bijbel was cruciaal. In Zwitserland droeg de reformatie álle genoemde aspecten. De belangrijkste leiders waren Calvijn en Zwingli. …

Lees verder ..

De Reformatie (2). Maarten Luther en de Reformatie in Duitsland

Maarten Luther, geboren in 1483, is een van de bekendste Reformatoren. Het was de tijd waarin enerzijds kunst en wetenschap tot bloei kwam, anderzijds de pest rond ging en zijn tientallen miljoenen slachtoffers eistte. De tijd van opstanden, heksenverbrandingen en jodenvervolgingen. Zoals William Shakespeare (1564-1616) het omschreef: What raging of the sea! Shaking of earth! …

Lees verder ..

De Reformatie (1). John Wycliffe en Johannes Hus

De invloed van John Wycliffe en Johannes Hus op de ontwikkeling van de Reformatie kan niet onderschat worden. John Wycliffe en de Reformatie John Wycliffe maakte een behoorlijke indruk op- en in de kerk; 43 jaar na zijn dood werd in opdracht van het Concilie van Konstanz zijn lichaam opgegraven, zijn stoffelijk overschot verbrand en …

Lees verder ..

Kennis is het Wapen van de Christen

Wat moesten de discipelen onderwijzen? Alles wat Jezus had bevolen (te onderwijzen). Dit omvatte Jezus’ eigen woorden en alle woorden van de Bijbel, want de hele Bijbel is de boodschap van Christus en is geïnspireerd door de Heilige Geest. De Bijbel is het (geestelijke) zwaard, kennis is het Wapen van de Christen! De vroege christenen …

Lees verder ..

De Kerk in de Middeleeuwen (410-1483)

Rome ‘de Eeuwige stad’ werd in 410 door ‘de barbaren’ ingenomen. Hiëronymus (Bethlehem) vroeg zich af “als Rome kan vallen, wie is er dan nog veilig?” Het was het begin van de Middeleeuwen. De kerk in de Middeleeuwen heeft veel aspecten. Augustinus antwoorde Hiëronymus: “Ben je verbaasd dat de wereld zijn grip verliest? Dat de …

Lees verder ..