Categorie: Kerkgeschiedenis

John Wesley – preken op het graf van je vader

John Wesley was een Brits theoloog en predikant die leefde van 1703-1791. Hij is de grondlegger van het methodisme waarin ook zijn broer Charles Wesley een belangrijke rol speelde. De Wesley’s werden onder andere bekend vanwege hun opwekkingsbijeenkomsten en de door Charles geschreven hymne’s (zo’n 6500). John Wesley in het bijzonder wordt gezien als de …

Lees verder ..

Palestijnse Bevrijdingstheologie wil eind maken aan ‘christenzionisme’

De Palestijnse Bevrijdingstheologie wil een eind maken aan het ‘christenzionisme’, zo blijkt uit video’s en artikelen over de recente Palestijnse conferentie ‘Christ at the Checkpoint’. De conferentie wordt georganiseerd door het Bethlehem Bible College, een christelijk evangelisch college, opgericht in 1979. Het doel van de conferentie is “om christelijke leiders van over de hele wereld …

Lees verder ..

Praten als Brugman!

Je kent vast wel de uitdrukking “die kan praten als Brugman”. Maar waar komt die uitdrukking eigenlijk vandaan? Het blijkt een heel oud gezegde te zijn, gebaseerd op een man die werkelijk geleefd heeft: de Volksprediker Johannes Brugman. Afb. Volksprediker Johannes Brugman staat gekleed als franciscaner monnik op een kansel met crucifix in de hand. …

Lees verder ..

De Apostolische geloofsbelijdenis: Opgevaren naar de Hemel

De Apostolische geloofsbelijdenis is de oudst bekende geloofsbelijdenis en ook de meest eenvoudige geloofsbelijdenis. Het is volledig ontleend aan de Bijbel. Deze belijdenis spreekt over de Hemelvaart. Wat is de betekenis van Hemelvaart voor ons? Wat zijn de beloften die de Here Jezus heeft gegeven? ⇒ Download de tekst (PDF) Apostolische Geloofsbelijdenis Wij geloven: in …

Lees verder ..

Einde Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt. Fusie met Protestantse Kerk Nederland?

De fusie tussen de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt (ook wel “artikel 31” genoemd in de volksmond) en de Nederlands Gereformeerde Kerk tot de nieuwe Nederlandse Gereformeerde Kerken markeert het een einde van een tijdperk. Door een scheuring in 1944 ontstonden de Gereformeerde kerken “vrijgemaakt”. Door een verdere scheuring ontstond daaruit de Nederlands Gereformeerde Kerk in 1967. …

Lees verder ..