Categorie: Kerkgeschiedenis

Christelijke martelaren uit het vroege Christendom

In de eerste 300 jaar van het christendom werd kerst niet gevierd. De vroege christelijke kerk zou zich in onze kerken en gemeenten waarschijnlijk helemaal niet herkennen. In dit artikel aandacht voor een aantal bekende martelaren uit het vroege Christendom. Doordat ze de geboorte niet vierden weten we ook niet precies wanneer het was dat …

Lees verder ..

Vervolging van de vroege Christelijke Gemeente

In de eerste eeuwen van het christendom werden de gelovigen regelmatig door de Romeinse overheid vervolgd vanwege hun geloof. De vervolging van de vroege Christelijke Gemeente werd het ‘zaad van de martelaren’ genoemd. Het Colosseum, Rome – zie voetnoot voor meer informatie Het conflict tussen het Romeinse Rijk en het Christendom duurde ca. 300 jaar. …

Lees verder ..

U onderzoekt de Schriften: Bijbelvertalingen

De Bijbel onderzoeken is van alle tijden. Bijbelonderzoek, ‘de Schriften’ onderzoeken, was ook al in de tijd van Jezus en ver daarvoor belangrijk. Vandaar dat er schriftgeleerden waren. Tegenwoordig zouden we zeggen: Theologen. Zij die in de Schriften, die spreken van God, gestudeeerd zijn en deze weten te duiden. ⇒ Download dit artikel in PDF-formaat …

Lees verder ..

Allerheiligen en Halloween (wat heeft dat met Luther te maken)

Halloween is een gebeuren dat ook in Nederland steeds meer aandacht krijgt. Het is een feest dat vroeger met name gevierd werd in Ierland, het Verenigd Koningkrijk en de Verenigde Staten maar nu wereldwijd populair is. Wat is de achtergrond van Halloween en wat heeft het met Luther te maken? Traditioneel wordt Halloween vooral gevierd …

Lees verder ..

De verwoesting van Jeruzalem door Titus

De Klaagmuur is een bekend fenomeen, wereldwijd. Het is het enige nog dat herinnert aan de Tempel. Het is een overblijfsel van het complex waarop de tweede Joodse tempel stond. Vandaag geldt het binnen het jodendom dan ook als de heiligste plaats. Het herinnert aan de verwoesting van Jeruzalem door Titus. De verwoesting van Jeruzalem, …

Lees verder ..

Wanneer en door wie is de Thora geschreven?

Als geheel is de Thora, de eerste vijf boeken van de Bijbel of ook wel de “boeken van Mozes” genoemd, een anoniem werk. Er staan wel verwijzingen in naar het auteurschap van Mozes, althans op zijn minst voor delen er van. Wie heeft de eerste vijf boeken van de Bijbel geschreven? Traditioneel werd Mozes aangewezen …

Lees verder ..

Q (Quelle): het Evangelie dat niet bestaat

De Evangelieën van Matteüs, Markus en Lukas worden de ‘synoptische’ evangelieën genoemd. Als je de evangelieën van Matteüs, Markus en Lukas namelijk naast elkaar legt, valt op dat deze drie evangelieën veel overeenkomsten hebben. Onder veel theologen en bijbelwetenschappers heerst de opvatting dat er naast het Evangelie van Matteüs, Markus, Lukas en Johannes nóg een …

Lees verder ..

Hoe lang bestaat het Nieuwe Testament eigenlijk al?

Hoe lang kennen we de boeken van het Nieuwe Testament, wat zijn de oudste exemplaren? Dit is een niet onbelangrijke vraag want daarmee hangt niet alleen de datering van de boeken samen maar ook de betrouwbaarheid. Stel, ik zou een boek schrijven over iemand die 150 jaar geleden heeft geleefd. Mijn bronnen: mondelinge overleveringen. Dan …

Lees verder ..