Categorie: Video

De Apostolische geloofsbelijdenis: Opgevaren naar de Hemel

De Apostolische geloofsbelijdenis is de oudst bekende geloofsbelijdenis en ook de meest eenvoudige geloofsbelijdenis. Het is volledig ontleend aan de Bijbel. Deze belijdenis spreekt over de Hemelvaart. Wat is de betekenis van Hemelvaart voor ons? Wat zijn de beloften die de Here Jezus heeft gegeven? ⇒ Download de tekst (PDF) Apostolische Geloofsbelijdenis Wij geloven: in …

Lees verder ..

Goede Vrijdag – By the hand of Men

Op Goede Vrijdag herdenken we dat Jezus werd gekruisigd en in het graf werd gelegd om vervolgens, op de 1e paasdag, op te staan uit de dood. In de aanloop naar Goede Vrijdag staan veel mensen stil bij wat er allemaal gebeurde in de week voorafgaande aan de dood en opstanding van Jezus. In dit …

Lees verder ..

De Evolutietheorie Ontkracht

“Wie in God gelooft, kan dus alleen maar besluiten, dat wij allemaal afstammelingen zijn van Adam en Eva. Dit is de grote conclusie die wij lezen in het boek ‘De evolutietheorie ontkracht’ van Michaël Dekee.” zo schrijft Dr. Mathieu Albert, Paleoantropoloog, in het voorwoord van De Evolutietheorie Ontkracht. De Evolutietheorie Ontkracht Het boek “De Evolutietheorie …

Lees verder ..

Kerstsamenzang – Evangelische Bijbelgemeente

Kerst is hét moment om samen God te loven en prijzen met muziek en zang. Bijgaande opname is een selectie van liederen gezongen tijdens een kerstochtend in de Evangelische BijbelGemeente. De Kerstsamenzang bevat niet alleen kerstliederen maar ook andere liederen! Liederen die worden gezongen zijn onder andere “Komt Allen Tezamen”, “Hosanna, hosanna, de Koning komt”,”Nu …

Lees verder ..

ReAwaken America “QAnon, Pro-Trump, christelijk-nationalistische roadshow”

Bondgenoten van Trump leiden een Christelijk-nationalistische roadshow waar samenzweringstheorieën van QAnon en “duistere profetieën” samenkomen “om links te bestrijden en Amerika te redden”. Religieuze Nationalistische Roadshow Een schokkende video die het ware gezicht toont van sommige evangelicale en orthodox-christelijke ‘leiders’  in de Verenigde Staten. Een religieuze boodschap vermengd met samenzweringstheorieën uit de koker van QAnon, …

Lees verder ..