Categorie: Varia

kerk staphorst foto rudy brinkman erbeefoto

Gewelddadige kerkgangers in Urk en Krimpen

Het was een turbulent dagje vandaag, vooral op sociale media en in de pers want: kerkgangers in Urk en Krimpen aan den IJssel werden ‘gewelddadig’ tegen onschuldige journalisten die hen stonden op te wachten toen ze naar de kerk gingen.

kerk staphorst foto rudy brinkman erbeefoto
(Archief) Kerk Staphorst. Foto ©2016 R. Brinkman

Brave kerkgangers zijn geen nieuws

Iedereen spreekt er schande van en terecht. Maar het is, krom genoeg, natuurlijk precies waar de media eigenlijk stiekem een beetje op gehoopt had: escalatie is nieuws. Als de kerkgangers zich allemaal braaf hadden gedragen, vriendelijk doch beleefd de journalisten met een knikje hadden begroet en niet te woord hadden gestaan dan was er géén nieuws geweest. Nu wel.

Hoe onschuldig is de pers in dit verhaal? De kerkgangers werden eerder al, doordat de pers berichten plaatste over het feit dat ze de corona-regels gaan negeren (die overigens niet voor religieuze bijeenkomsten gelden) met de dood bedreigd.

Mensen die samenkomen voor hun geloof of levensovertuiging zijn uitgezonderd van de maatregelen voor samenkomsten. Dit betekent dat er geen regels zijn voor het maximaal aantal personen in een kerk, moskee, synagoge of ander gebedshuis. Ook is er geen verbod op zingen. (Rijksoverheid)

De spanning was daarmee al om te snijden. In De Stentor was afgelopen week nog te lezen:

De Sionkerk op Urk heeft doodsbedreigingen gekregen nadat naar buiten is gekomen dat de kerk de coronaregels loslaat en een dienst heeft gehouden in een bijna volle kerk (De Stentor).

De Trouw steekt de hand in eigen boezem en meldt

Je ziet hier nu aan twee kanten een proces van radicalisering: zowel aan de kant van de journalistiek als aan de kant van de refo’s (..) Bij de journalistiek zeg ik: ja, er is persvrijheid. Maar je bent ook verantwoordelijk voor de mate waarin een groep zich begrepen voelt in de samenleving. En de onrust die dat teweeg brengt. Wakker dus geen antipathie aan, en hang het beeld van een gemeenschap niet op aan dit soort extreme incidenten.

Een klein legertje aan journalisten en sensatiepers rukte vandaag dus uit om de kerkgangers eens even aan de tand te voelen. Daar hadden ze geen enkele behoefte aan. En dat was van te voren bekend. Immers, dit was niet voor het eerst dat de pers deze kerken lastig viel. Helaas waren er een aantal die zich niet meer konden beheersen en fysiek geweld niet schuwden. Die “radicalisering” is natuurlijk niet goed te praten, nooit.

Ik wil niet doen alsof deze gelovigen een soort martelaren zijn: want die neiging hebben ze wel. Van die slachtofferrol moeten ze juist zien af te komen. In plaats van te klagen over de boze buitenwereld moeten ze gewoon keihard gaan werken aan hun eigen probleem van burgerlijke ongehoorzaamheid. Ze moeten bij zichzelf beginnen (Trouw)

Aanslag op kerkgebouw

Dat die radicalisering echter ook nog in andere, anti-religieuze, groepen speelt is wel duidelijk. Zeker nadat er zelfs een heuse aanslag is gepleegd op de kerk in Krimpen aan den IJssel (zie onder andere deze link). Sommige media noemen het een “vuurwerkexplosie“. Maar laten we het maar gewoon noemen wat het is: een aanslag.

Lilian Marijnissen op twitter over geweld in Urk tegen jourmalistenAfschaffen religie

Politica Lilian Marijnissen (Socialistische Partij) en vele anderen spraken uiteraard direct hun afschuw er over de aanval op de journalisten uit. Met natuurlijk als gevolg weer een hoop reacties waarin gepleit wordt voor het “afschaffen van alle religies”.

Wie echter pleit voor het ‘afschaffen van religie’ -al dan niet onder dwang- of het afnemen van rechten van religieuze mensen gaat voorbij aan het feit dat daarmee grondrechten worden geschonden van mensen. Dat niet alleen, zij verklaren zichzelf daarmee ‘superieur’ aan een ander. Ben je dan niet zelf even hard bezig om anderen uit te sluiten en te discrimineren?

Wanneer mensen oproepen tot het verbieden of afschaffen van geloof, iets wat natuurlijk uitstekend bij een Socialistische Partij past (zie vervolging andersdenkenden in China en de voormalige SovjetUnie en andere socialistische landen), vergeet men daarbij ook dat er een dag kan komen dat zij zélf slachtoffer worden van anderen die zichzelf weer superieur vinden. Wanneer je één keer begint met het inperken van grondwettelijke vrijheden is het hek van de dam.

Het is niet goed te praten wat er in Urk en Krimpen aan den IJssel gebeurde!

Probeeer ik nu iets goed te praten? Nee, integendeel. Ik begrijp de boosheid en irritatie wel, alleen is het natuurlijk compleet van de pot gerukt dat zij die zich uitgeven voor volgelingen van Jezus geweld gaan gebruiken tegen mensen die simpelweg hun werk doen. Ook al hoopten de journalisten natuurlijk echt wel op wat boze reacties. Bijvoorbeeld een microfoon die afgepakt zou worden. Of een kerkganger die in een tirade zou ontsteken tegen ze. Maar dit gaat véél te ver.

Het zorgt er voor dat het Evangelie (wederom) een slechte naam krijgt. De “zware” broeders en zusters zou ik daarom (in dit geval citeer ik dan ook de Staten Vertaling) het volgende graag willen meegeven:

39 Maar Ik zeg u, dat gij den boze niet wederstaat; maar, zo wie u op de rechterwang slaat, keert hem ook de andere toe;
40 En zo iemand met u rechten wil, en uw rok nemen, laat hem ook den mantel; 41 En zo wie u zal dwingen één mijl te gaan, gaat met hem twee mijlen. (Mattheüs 5:39-41)

Met alle respect voor ieders’ opvattingen, ook die van de broeders en zusters binnen de (Oud) Gereformeerde Gemeenten, maar dit gedrag ging alle perken te buiten. Wanneer je doelbewust de maatregelen rondom Corona -waar 99,9999% van de kerken zich vrijwillige aan houden- wenst te negeren roep je problemen over jezelf én andere christenen af. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben, zie de roep tot het “afschaffen van religie”.

__
Nadat ik dit geschreven had zag ik nog via een Facebook een link naar een lezenswaardig blogje van Br. W.J. Ouweneel voorbij komen. Hij schrijft onder andere:

“Het is toch niet zo dat dat geestelijk welzijn vooral gewaarborgd wordt door volle kerkdiensten? Waarom niet samenkomen op verschillende plaatsen in kleinere groepen van dertig? Waarom niet de pastorale zorg aan de gemeenteleden verdubbelen? Waarom jongeren en kinderen niet afzonderlijk bij elkaar brengen? Ik weet wel dat dat allemaal niet past in de ideeën over kerkzijn in de GerGem. Maar dan zit dáár dus de kneep: het geestelijk welzijn van de gemeenteleden wordt hoofdzakelijk gewaarborgd door de dominee en de preek. Als deze GerGemmers wat minder starre en wat meer creatieve opvattingen hadden over gemeentelijk functioneren, zouden zij nu niet naar dit paardenmiddel van de volle kerkdienst gegrepen hebben.”

Lees hier verder.

Het door hem genoemde samenkomen in kleinere groepen wordt bijvoorbeeld in mijn woonplaats ook gedaan. Daar zitten de kerkleden in twéé verschillende gebouwen die onderling verbonden zijn. In het 2e gebouw staat een scherm waar de mensen samen de dienst kunnen volgen. De techniek er voor is eenvoudigweg beschikbaar. Gebruik het!

Mensenmassa Concert Modern Kerk zijn

Relevant zijn.. Hoe bereiken we de massa?

Hoe kan de massa bereikt worden met het christelijk geloof? Hoe kunnen we mensen overtuigen dat de Bijbel de weg wijst naar een leven dat uiteindelijk zal leiden tot een Eeuwige Toekomst?

Mensenmassa Concert Modern Kerk zijn

INLEIDING

Ik las een brochure van een broeder, Dr. Johnson C. Philip, uit de Vergadering v. Gelovigen uit India (daar zijn door de vroegere Engelse invloed erg veel broeders en zusters die tot ‘de broeders’ oftewel de VvG behoren).

Een opmerkelijk man, hij was wetenschapper en bestudeerde de evolutie intensief. Bij die studie kwam hij tot de conclusie dat de evolutie-theorie niet kon kloppen. Hij kwam tot geloof en werd een voorvechter van het Creationisme. Hij is directeur van de “Brethren Bible School”.

Dit even ter inleiding, omdat ik denk dat niemand van jullie hem kent (ik volg hem al een paar jaar en heb een aantal stukken van zijn werk en ander werk wat hij beschikbaar heeft gesteld verwerkt in artikelen van het BijbelCollege).

ANALYSE PROBLEEM

In zijn brochure “What can one person do?” schrijft hij over het feit dat sommige (Christelijke) bewegingen erg populair worden ondanks het feit dat het centrale thema van zo’n beweging niet erg de moeite waard is. Dit stelt mensen die strijden voor ‘een goede zaak’ soms erg teleur, zo zegt hij. En dat is waar.

Ik ken veel broeders (voorgangers, evangelisten) en zusters die een leven lang ‘ploegen op de rotsen’ en maar zeer weinig vrucht op hun werk zien. Dit frustreert hen, ze zien naar de kleine kudde, het bescheiden werk, de weinige vrucht –in hun eigen ogen– die hun werk draagt en ze vragen zich af: “Hoe kan dat toch??”.

Dr. Philip constateert, vanuit zijn jarenlange ervaring als ondermeer directeur van de Bijbelschool:

Every activist should understand that even if a given theology, doctrine, principle, or issue is vital for people or society, they will take interest in it only if it has an IMMEDIATE and PRACTICAL application. An activist understands the fundamental issues involved, but people do not. He understands the long-term implications, but people do not. What is more, most people find it difficult to commit themselves to long-term goals. That is why 80% of students in any education system need to be prodded through a system of carrot and stick to make them study. Only about 20% students will have any self-motivation, even in the best school and the most ideal environment. (p.14)

Vertaald/samengevat: mensen zijn, in 80% van de gevallen, alleen geïnteresseerd in die zaken die direct en praktisch toepasbaar zijn. Slechts 20% van de mensen kan de lange-termijn gedachte volgen en is daardoor gemotiveerd. Daarom, zo zegt hij, moet 80% van de studenten dan ook vaak “met wortel en stok” (geweldige uitdrukking!) door een opleiding heen worstelen. Omdat ze het lange-termijn doel, diploma en de vrucht daarvan, een carrière, niet kunnen zien.

De afgelopen dagen dacht ik na over wat hij geschreven heeft. In eerste instantie dacht ik: “Hij gaat nu toch niet beweren dat we een soort van laagdrempelig evangelie moeten gaan prediken?”. Maar gelukkig was dat niet het geval..

Dr. Philp schrijft verder:

“onmiddellijke behoeftebevrediging zonder te denken aan de toekomst is uitgegroeid tot het heersende ethos wereldwijd” – en dat is iets wat we de afgelopen 20 jaar ook in het Christendom hebben gezien. We hoeven geen namen te noemen of die bewegingen wederom voor het voetlicht te brengen.

Waar het om gaat hier is wat Dr. Philip hier (verder) naar voren brengt:

een publiek overtuigen alleen op basis van ideologie of beginselen, die juist en waar zijn, maar die het publiek niet kan bevatten (–zie eerder, de 80%–) is waar een groot aantal gevechten (–om de zielen–) wordt verloren. Niet omdat de boodschap of de waarheid verkeerd was, maar omdat de boodschap niet werd uitgelegd in het idioom dat de massa begrijpt. De urgentie en het punt van de boodschap werd niet duidelijk gemaakt of was niet voor de hand liggend voor mensen. Anderen -met triviale zaken- krijgen hondsdolle ondersteuning van mensen en ze hebben hen met gemak voor hun zaak gewonnen.

Als voorbeeld noemt hij “de communistische zaak”. Een ideologie die massa’s mensen aansprak omdat deze “direct voordeel” leek te bieden. Zo ook bijvoorbeeld het Fascisme. Werk, geld en eten. Direct voordeel. Een man als Geert Wilders heeft dat ook goed begrepen; roep dingen waar mensen direct mee instemmen, roep dingen waarvan zij ook vinden dat het gebeuren moet, doe “korte termijn beloftes”, liefst ook nog beloftes die appelleren aan “de onderbuik” en de meute loopt juichend (“hondsdol” noemt dr. Philip dat) achter je aan.

Een vlijmscherpe analyse, als je het mij vraag. Vervolgens gaat hij in zijn boekje in op hoe en waar we als Christenen kunnen proberen de boodschap van het Evangelie onder de aandacht te brengen. Tijdschriften, kranten, internet enz., enz. Maar los van de technieken wijst hij ook op iets anders. Zijn “succes” –dwz aandacht voor de boodschap die hij bracht– kwam pas na zo’n 40 jaar “ploegen op de rotsen”. Hij roept de gelovige op om zichzelf toe te wijden en “het verloren grondgebied terug te veroveren”.

Waar ik echter de afgelopen dagen mijn gedachten over heb laten gaan is met name de vraag -die hij in mijn ogen niet beantwoordt namelijk- hoe je de Boodschap van het Evangelie onder de aandacht brengt op een zodanige manier dat die 80% van de mensen die “direct resultaat” zoekt, verwacht, en alleen maar een korte-termijn visie heeft, er door aangesproken wordt. Zijn technieken en suggesties pas ik namelijk zelf al toe, gedeeltelijk. En ik zie daarbij –als je het zo mag noemen– dezelfde “succesratio”.

HET EVANGELIE

De “gemeente-groei beweging” heeft antwoorden gegeven, gevonden, kennelijk. De “massa” (alhoewel dat ook maar relatief is want zoveel zijn het er uiteindelijk niet) is er door aangesproken met als gevolg dat er een aantal ‘mega-kerken’ zijn. Ook in Nederland.

Die kerken richten zich zeer nadrukkelijk op het “hier en nu” aspect, maar verliezen daarbij meer en meer het “lange termijn aspect” uit het oog. De boodschap van Redding en Verlossing is ondergesneeuwd, voor zover zelfs nog relevant in hun prediking en werk. Alles lijkt gericht op het “hier en nu”: zo prettig mogelijke kerkdiensten, appellerende aan het gevoel, de “gevoelde noden”, enz., enz. (maar nogmaals: daar hoeven we het verder niet over te hebben nu).

KERNPROBLEEM

In gemeenten en kerken waar wél de nadruk wordt gelegd op de Redding en Verlossing door het bloed van Christus zie je over het algemeen slechts kleine aantallen bezoekers. Dit is dus, als je voorgaande op je laat inwerken, helemaal niet verwonderlijk:

  1. slechts 20% van de mensen kan uit de voeten met een “lange termijn boodschap” (eeuwig leven, toekomst met de Here e.d.);
  2. van die 20% is slechts een klein gedeelte geïnteresseerd in geloof (volgens de huidige statistieken is slechts 2% van de bevolking in Nederland wedergeboren Christen).

Er is immers een andere opvatting aangereikt wat beter past bij de zondige natuur van de mens: de evolutie-theorie. Als ik dan kijk naar bijvoorbeeld de gemeente waar ik zelf toe behoorde (toen ik dit oorspronkelijk schreef) zie ik dat in de plaats waar deze is gevestigd de maximale omvang van een dergelijke gemeente —in de meest ideale omstandigheden— rond de 40 tot 50 leden zal kunnen zijn. Van gemeenten uit andere grote(re) plaatsen weet en ken ik dezelfde aantallen.

Per saldo zal een (nieuw te stichten) Bijbelgetrouwe gemeente over het algemeen daarom slechts 2% van 20% = 0,4% van de bevolking aan spreken. We missen daarmee als kerken en gemeenten 2% van 80% = 1,6% van de mensen. Die kunnen we niet bereiken. Omdat we kennelijk niet (meer) in staat zijn deze mensen een boodschap te brengen die óók voor het “hier en nu” relevant is!

VROEGER TOEN,…

Zoals jullie wellicht wel hebben gemerkt mag ik graag een beetje in de geschiedenis duiken. Als ik kijk naar predikers als Moody, Spurgeon, de Wesley’s, e.v.a. dan waren deze mannen kennelijk wél in staat “het grote publiek” te bereiken.

Hun boodschap was niet anders dan wat tegenwoordig in veel Bijbelgetrouwe, vaak kleine, gemeenten onderwezen wordt. Wat mij tot de conclusie brengt dat het dus wel degelijk mogelijk moet zijn met de boodschap van de Bijbel, de boodschap van Redding en Verlossing door het bloed van Christus, zónder “toeters en bellen”, de “massa” te bereiken. De opwekkingen (Great Awakening I & II, Nijkerkse beroering, opwekking in Wales e.d.) hebben dit bewezen.

De vraag waar ik nu mee blijf zitten, en nog steeds geen antwoord op heb gevonden, is: hóe vertaal je de Bijbelse boodschap zodanig, dat ook “de massa” hier oren naar krijgt… Hóe maken we de Bijbel vandaag (nog) écht relevant voor de massa? Want laten we één ding niet vergeten: het gaat hier om zielen die verloren gaan –dag in, dag uit! Oók in Nederland, of moet ik zeggen: Júist in Nederland?

(oorspronkelijk gepubliceerd op 30 juni 2010)

Abortus Baby Gebroken hart

Een baby in een vuilcontainer gedumpt!

Tienerpaar dumpt een baby in een ondergrondse vuilcontainer. Wanhoopsdaad of poging tot moord? Trial by Social Media heeft al plaatsgevonden.

In een ondergrondse vuilcontainer aan de Meernhof in Amsterdam werd door politieagenten, na een melding van buurtbewoners die huilende geluiden hoorden, in het weekend van 21-22 februari een levende baby gevonden. De maandagochtend er op volgend maakte de politie bekend dat het om een meisje gaat. Het kindje maakt het gelukkig goed.

schokkende vondst in vuilcontainer amsterdam baby gedumpt door tienerouders

De Telegraaf pakt groots uit met het nieuws. Net als andere kranten. In de pers en op sociale media is de verontwaardiging, terecht, groot. Mensen doen daarbij soms wel heel bizarre uitspraken. Maar als het om een baby gaat, wordt altijd een gevoelige snaar geraakt. En dat is ook niet meer dan logisch. Immers, het is het meest tere en kwetsbare dat wij kennen?

Waarom is dit gebeurd?

De ouders van de baby bleken twee zeventienjarige tieners te zijn. Ze hebben zich zelf gemeld bij de politie. Inmiddels zijn ze gearresteerd en worden verhoord. Waarom de baby in de afvalcontainer is gedumpt is nog onduidelijk. Uit verschillende berichten valt te achterhalen dat de ouders hebben verklaard dat ze dachten dat het kindje niet meer leefde. Op sociale media is er ‘niemand’ die dat gelooft. De jonge ouders zijn op voorhand al ‘veroordeeld’.

Het kan bijna niet anders dan dat hier een groot drama achter schuilgaat. Want wat brengt een jonge moeder, en vader, er toe om hun baby te dumpen in een ondergrondse vuilcontainer? Vooralsnog blijft het gissen.

baby vrouw zwangerschap
Image by Tawny van Breda from Pixabay

Publieke verontwaardiging

Zoals gezegd: de verontwaardiging is groot. Zo ook bij de diverse berichten op Facebook. Je leest er opmerkingen als:

– Dat grietje steriliseren zodat ze nooit meer een kindje kan krijgen
– Gelijk steriliseren/castreren zowel die jongen als dat meisje
– Moeten toch flink gestraft worden ondanks de leeftijd door hun had het kind dood kunnen zijn

En dat zijn de reacties die nog ‘netjes’ van toon zijn. Maar gelukkig ook veel reacties van mensen die iets verder kijken dan hun neus lang is. Bijvoorbeeld:

– Zonder precies te weten waarom het nu precies is gebeurd worden de vader en moeder hier al geraddraaid, gevierendeeld en aan het kruis genageld.
– Zelf ben ik grafdelver. En geloof mij, het beroerdste wat je kan overkomen is het delven van een (pasgeboren) onschuldig kind. Maar we weten de achtergronden niet van de jeugdige ouders. Dus laten we niet te vroeg oordelen.

Schuldig verklaard

Op de sociale media worden mensen vaak direct al schuldig verklaar. Dat noemen ze ook wel: “Trial by Social Media”. Toen ik de berichten en vooral harde, ongenuanceerde, reacties las heb ik de stoute schoenen aangetrokken en gereageerd:

Gelukkig leeft de baby nog en heeft een kans op een toekomst bij een, mag ik hopen, goed pleeggezin. Ik neem maar aan dat deze kinderen uit pure wanhoop hebben gehandeld. Waarom ze dan geen vondelingenluik hebben gebruikt begrijp ik totaal niet. Maar wat ik ook niet begrijp: we aborteren in Nederland ook elk jaar +/- 30.000 kinderen. Zie je eigenlijk nooit zulke heftige reacties op. Dat wordt normaal gevonden.

U begrijpt dat een storm aan verontwaardigde reacties (en een paar ‘likes’) mijn deel was. Hoe dúrf je zo’n lafhartige daad te vergelijken met de abortuspraktijk in Nederland? Néé, dát kan niet. Ook veel reacties van mensen die aangeven dat ‘een vruchtje weghalen’ totaal niet vergelijkbaar was.

Dubbele standaard

Abortus Baby Gebroken hartIn Nederland is abortus toegestaan tot de 24e week. Vanaf ca. de 23e week is een ongeboren kind levensvatbaar. Dat is géén “vruchtje weghalen”. Dat is een volledig ontwikkeld (maar nog niet volgroeid) kind.

Begrijp mij goed. Ik ben dus in principe tégen abortus. Daar heb ik eerder al over geschreven. Maar ik ben niet in alle omstandigheden tegen abortus.

Er zijn situaties waarin een abortus nagenoeg onontkoombaar is. Denk aan zwangerschap als gevolg van verkrachting of misbruik, situaties waarbij het leven van de moeder in gevaar is, het kindje niet levensvatbaar is. Situaties waarbij de moeder fysiek of mentaal absoluut niet in staat is een kind te krijgen.

Deze situaties zijn echter slechts een fractie van alle abortussen in Nederland. Maar als je dat zegt wordt je afgeserveerd. Want het is altijd hét argument om ‘pro-life’ activisten in de hoek te drukken.

De meeste abortussen worden om heel andere redenen gepleegd. Zo wordt de helft van de kinderen die via prenataal onderzoek worden gediagnosticeerd met (potentieel) Down-syndroom  geaborteerd. Dat zijn duizenden abortussen per jaar.

De meest voorkomende doodsoorzaak in Nederland is abortus. En we hebben overduidelijk een dubbele moraal, een dubbele standaard. Ik praat het gedrag van de tieners totaal niet goed. Maar de ogen sluiten voor 30.000 levens die elk jaar verloren gaan is ook niet goed te praten!

 

 

talen vertaling website vertaling gtranslate woordenboeken

Meertalige Bijbelstudie website met Google

talen vertaling website vertaling gtranslate woordenboekenDe website is nu ook beschikbaar in andere talen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de plugin GTranslate, waardoor de pagina’s, artikelen, bijbelstudies en commentaren nu ook in andere talen beschikbaar zijn.

Af en toe post ik hier wel eens artikelen in het Engels. Met name wanneer dat is als een reactie op iets wat ik op (internationale) site heb gelezen en/of iets schrijf waarvan ik denk dat het voor mijn Engelstalige vrienden en bekenden ook interessant kan zijn.

Hoewel het aantal mensen die Nederlands spreken, wereldwijd, best groot is zie ik ook regelmatig bezoekers uit andere landen voorbij komen. Die moeten dan via een omweg (Google Translate) artikelen vertalen. Dat kan natuurlijk met meer gemak. Ik heb overwogen om met een vertaalplugin bepaalde artikelen (goed) handmatig te vertalen maar welke dan en in welke talen? Ik schrijf hier al vijftien jaar. De keuze is te groot en ik heb er de tijd niet voor.

Geautomatiseerde vertaling

GTranslate WordPress website vertalenDaarom heb ik gekozen voor een generieke, geautomatiseerde, vertaling via GTranslate. Een plugin die Google Translate gebruikt waardoor de teksten leesbaar worden voor anderstaligen. Hoewel niet perfect. Dat besef ik mij goed. Maar toch. Alles beter dan niets.

Excuses aan mijn buitenlandse lezers als de vertaling gebrekkig is. Of zelfs onjuist. Maar ik wilde u toch een beetje van dienst zijn. Ik hoop dat ik met deze oplossing daarin geslaagd ben.

Verzetsmonument Kollumerpomp

Vieze NSB’er, leugenaar en bedankjes

Online publiceren betekent ook dat je reacties krijgt. Als mensen reageren neem ik ze altijd serieus. Ook als hun reactie een scheldpartij, beledigingen of erger zijn. Recent ontving ik zelfs, via Facebook, een doodsbedreiging. Iemand had mij daar opgezocht om mij eens even te vertellen hoe hij over mij dacht. Dat was voor het eerst en een nare ervaring. Dat soort berichten ga ik dan natuurlijk ook niet op in, daar past maar één reactie: rapporteren en blokkeren.

Op deze site schrijf ik er zelden over. Ik zag dat de laatste keer dateerde uit 2008 zelfs. Na bijna 35 actief te zijn geweest op het gebied van bijbelstudie, evangelisatie en kerkelijk werk krijg je vanzelf ‘een dikke huid’ zoals ze dat noemen.

Het internet is veranderd de afgelopen jaren. Vooral door sociale media (Facebook, Twitter). Mensen denken ongefilterd alles te kunnen roepen en zeggen. Met als resultaat dat je soms de meest respectloze en haatdragende reacties krijgt.

Verzetsmonument Kollumerpomp
Verzetsmonument Kollumerpomp

Vieze NSB’er

Een voorbeeld vond ik gisteren in mijn mailbox. Een meneer liet mij weten:

bah, vieze NSB’er, als jij in de jaren 40 had geleefd, had jij de Duitsers gebeld: hier zijn Joden! 

en tevens:

Hopelijk dat Bill Gates met zijn ‘depopulation’ types als u als eerste aan de beurt laat zijn. U bent net zo blind als de joden voor de Tweede Wereldoorlog.

Jammer genoeg liet hij mij niet weten waaróm hij zo reageerde of waarop. De aanleiding van zijn wens om mij dood te wensen is mij dus niet duidelijk. Desondanks vind ik het belangrijk zo’n stuk woede toch te beantwoorden. En ik geef toe, ik was toch wel méér dan een beetje geïrriteerd door deze reactie. Vandaar dat ik terug schreef:

Misschien kunt u mij eens in fatsoenlijke bewoordingen uitleggen waar deze reactie op gestoeld is? Als ik iets geschreven heb wat u niet aanstaat of waar u een andere mening over hebt dan zou ik zeggen: neem de moeite uit te leggen wat het probleem is. Wellicht dat u iemand op andere gedachten kunt brengen. Maar een oneliner als onderstaande brengt mij in geen enkel opzicht op andere gedachten over welk onderwerp dan ook.

Nb. Iemand uitmaken voor ‘NSB’-er terwijl zijn grootvader verzetsstrijder*) was, grootouders van moeders kant (Joodse) onderduikers de oorlog doorgeholpen hebben en die zelf de Joodse Staat een warm hart toedraagt slaat namelijk nergens op.

Denk eerst eens na voor u uw onnadenkende gal spuwt.

reacties in de mailIk ga er vanuit dat mensen een reden hebben boos te reageren. En als mensen boos op mij zijn maar toch bepaalde argumenten aanvoeren ga ik daar ook zeker op in. Zelfs als er geen énkel argument is, zoals hierboven.

Maar om zonder enige motivering zo te reageren en een ander zo’n ernstige aantijging toe te voegen gaat mij te ver. Vooral omdat ik er vanuit ga dat de mensen die mijn website bezoeken over het algemeen gelovigen zijn. In dat kader valt mij op dat gelovigen op sociale media ook vaak flink “los gaan”. Tot beschamens toe zelfs leugens verspreiden.

*) Het is niet voor niets dat ik bovenstaande foto hier plaats. Lees het verhaal op Wikipedia maar eens na. Inderdaad, grootvader hoorde bij de groep van Binnenlandse Strijdkrachten die hier met dit beeld worden geëerd (en één van de voorgaande groepen). Iemand (dan) uitmaken voor “NSB’er” is méér dan absurd. Zeker als er geen enkele aanleiding voor lijkt te zijn.

Dit soort losse flodders zijn niet alleen ongefundeerd en ongepast maar geven ook een inkijkje in de ziel van de persoon die reageert. Hier heerst kennelijk slechts woede en frustratie die op anderen gebotvierd wordt. Die afgereageerd wordt zonder na te denken of ook maar énigzins te beseffen aan wie je het schrijft.

Dit is niet mijn verdienste dat mijn grootvader een held was. En hij was er zelf helemaal niet trots op. Wilde er ook helemaal niet over praten. Maar ik ben wel trots op hem dat hij dit voor de vrijheid van u en mij heeft gedaan.

Een vrijheid die helaas flink misbruikt wordt door types die anderen dood wensen of menen te moeten kunnen uitschelden voor NSB’er. Dáárvoor heeft hij niet, samen met andere jonge mannen, zijn leven gewaagd in de strijd tegen de bezetter en zijn strijdmakkers moeten begraven!

Leugenaar

Een artikel dat voor veel reacties zorgde was mijn bericht over Jaap Dieleman’s samenzweringstheorieën. Zo schreef iemand mij hierover, na een verhandeling over 5G-masten, “valse wetenschap” en statements als “corona is een leugen”:

Als christen is het jouw taak om duistere bolwerken te ontmaskeren niet te bedekken met leugens. 

Wat vreemd genoeg juist één van de doelstellingen van het artikel over Dieleman’s tijdschrift was: het ontmaskeren van een aantal pertinente onwaarheden die circuleren. Ook binnen de christelijke wereld en daar véél schade aandoen zowel aan de gelovigen als aan het Getuigenis dat wij, als Christen, horen te hebben.

Dat men het niet voldoende vindt om mij dergeljke mails te sturen blijkt uit het feit dat voortdurend de video’s van de stg. Yarah, die ik hier ook deel, worden “gemarkeerd” en door Youtube daardoor (gedeeltelijk) geblokkeerd worden door de “klachten” die men ook daar indient.

Kennelijk is het makkelijker om iemand te treiteren en dwars te zitten op die manier dan een inhoudelijke discussie aan te gaan. Vergeet echter niet dat u daarmee de verkondiging van het Evangelie dwarsboomt. Maar uiteraard heeft Youtube een optie om een ‘appeal’ in te stellen 😉 Het is wat werk maar keer op keer worden de video’s toch weer beschikbaar gesteld. Omdat mijn uitleg en onderbouwing jegens Youtube voldoende steekhoudend is uiteraard en de video’s van Stg. Yarah de richtlijnen helemaal niet overtreden.

Positieve berichten

Gelukkig, en daar ben ik echt oprecht blij mee, overtreft het aantal postieve reacties de negatieve nog steeds. Zo krijg ik bijvoorbeeld reacties als:

Mijn complimenten en waardering voor uw goed onderbouwde relaas over wat Jaap Dieleman allemaal beweert en daarmee mensen beïnvloedt en op het verkeerde been zet.

en

Bedankt voor je uitleg over blad Eyeopener.

en

Hartelijke dank voor uw duidelijk uitleg van diverse onderwerpen. Ik ben u hier dankbaar voor

En tot slot:

Heel hartelijk dank voor uw degelijke artikel over het huis-aan-huis verspreide magazine van Jaap Dieleman!

Reactiemogelijkheid op de blog

In het verleden heb ik meerdere malen overwogen om reacties op de artikelen mogelijk te maken. Helaas zou dat betekenen dat ik dan veel tijd kwijt ben aan het ‘modereren’ van artikelen. Mijn ervaring uit het verleden, als moderator op een Chriselijk forum, heeft mij geleerd dat het een zeer tijdrovende en ondankbare taak is. Daarom is reageren alleen mogelijk via het contactformulier. En krijgt u, zelfs als u een ‘lelijke’ mail stuurt (bijna) áltijd antwoord. Al kan het soms wel even duren voordat u antwoord krijgt want ook mijn tijd is beperkt.

Bijbel Bible Worship Aanbidding

Harde uithaal naar Evangelischen in De Nieuwe Koers

Orthodox theoloog Bram van de Beek haalt in De Nieuwe Koers hard en venijnig uit naar ‘de Evangelische beweging’. In het artikel poneert hij de stelling dat de Evangelische kerken ‘geen crisis kennen’ en suggereert hij dat de Evangelische beweging daarom ‘onbekeerlijk’ is.

Een crisis is oordeel van God en vraagt om bekering, zegt Bram van de Beek. “Maar in tijden van crisis zoeken mensen naar troost – en varen valse profeten wel”, stelt hij. Ter evangelische zijde, “waar men geen crisis kent”, maar ook in de gevestigde kerken, “die zich geen raad meer weten met oordeel”.

Ook de ‘gevestigde kerken’ geeft hij een veeg uit de pan. Maar het zijn bovenal de Evangelischen die er van langs krijgen.

Hij schetst in het artikel een karikatuur van de Evangelische beweging met als uitgangspunt de megakerken en ook die zet hij neer op een manier die hen geen recht doet. De lijn die hij trekt naar de gnostici, marcionieten, dopersen en evangelische beweging is ook venijnig.

De claim dat ‘Evangelische groepen geen crisis kennen’ slaat nergens op. Integendeel. Ik heb er hier al vaker over geschreven dat er in de Evangelische kringen (en dat is overigens een heel breed en pluriform gezelschap) wel degelijk grote problemen spelen.

Dirk Willems redt zijn vervolger.
Dirk Willems (dopers gelovige) redt zijn vervolger. Deze daad van barmhartigheid leidde er toe dat hij opnieuw gearresteerd werd, waarna hij bij Asperen op de brandstapel werd verbrand

Als men kritiek wil leveren is het overigens van het grootste belang specifiek te zijn. Wie of welke groepen worden bedoeld? Rekent hij bijvoorbeeld de Baptisten en Vergadering van Gelovigen er ook toe? Gaat het over de Charismatische beweging? Gaat het over Evangelische groepen die een bepaalde theologie aanhangen? De Puriteinen, horen die er ook bij?

Er is inderdaad op “de Evangelische beweging” genoeg aan te merken, zoals op elke kerk of beweging. Maar dit artikel snijdt geen hout. Daarnaast is “de Evangelisch beweging” een verzamelcontainer en is de beweging zó breed en pluriform dat zoals dit geschreven is zoals ik zei een karikatuur is.

Een crisis is oordeel van God en vraagt om bekering. Nemen we deze crises ter harte? Sinds het begin van het millennium hebben we 9/11 gehad. Daarna kwam de tsunami, toen de bankencrisis en nu corona. Reden genoeg tot boete en omkeer. Is dat de oorzaak dat mensen naar megakerken gaan: massaal zich afwenden van de ingeslapen gevestigde kerken en een gemeente zoeken die de tekenen der tijden verstaat? Integendeel, de megakerken geven ons gelegenheid om ons los te zingen van de wereld en haar leed. Daar heerst geen crisis, maar vrijheid en vreugde.

De theoloog redeneert hier vanuit een vooringenomen stelling die tekort doet aan niet alleen de Evangelische beweging maar tevens aan de Schrift. Immers, de oordelen, als je het al zo wilt zien, gaan over de wereld en niet over de gemeenten.

Oordeelt God over de wereld?

Dat zijn vragen die je heel anders zou moeten doordenken mijns inziens. Dingen die in deze wereld, buiten de kerk (het Lichaam van Christus) gebeuren zijn zaken die géén crisis binnen de kerk of gemeente zijn. We kunnen er wel door geraakt worden, maar moeten we ons bekeren (waarvan, met welk doel?) vanwege een terreuraanslag door islamitische extremisten op 9/11? Vanwege de rampen in de natuur? Vanwegen een pandemie?

Is de pandemie wel “een oordeel” van God? Waren de Tsunami’s dat? Op basis waarvan kan dat gesteld worden? Dat is vertrekken vanuit een vooringenomen stelling, een theologische opvatting, en die vervolgens gebruiken als ‘stok om mee te slaan’!

Een uitverkoren geslacht

uitverkoren geslacht koninklijk priesterschapDe lijn die getrokken wordt naar Amos is ook niet relevant. Immers, Israël was als volk een geheiligd volk (van God). Dat is onvergelijkbaar met de wereld en de tijd (“na Golgotha”) waar we nu in leven.

De wereld, waar we nu rampen zien gebeuren, is geen geheiligd volk. Over het algemeen is immers de wereld seculier en los van God.

De seculiere wereld leeft in de veronderstelling dat er geen God is en verwerpt Hem. Waardoor ze reeds onder het oordeel vallen. De kerken en gemeenten zijn een uitgeroepen vergadering, een geheiligd en uitverkoren volk.

Hoe zou de kerk, of de Evangelische beweging, zich moeten verootmoedigen voor iets waar zij geen deel aan is of heeft? Waar zij geen schuld aan heeft? Zich bekeren van een “zonde”, voorzover er al sprake is van een oordeel over een zonde, die niet door haar begaan is?

1 Petrus 2:9 is helder over onze positie als gemeente van Christus. Wij zijn wel in deze wereld maar niet van deze wereld. We behoren immers tot een ánder koninkrijk (Joh. 17:16) en het oordeel over deze wereld is reeds voltrokken.

Johannes 18:36 (HSV) – Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Als Mijn Koninkrijk van deze wereld was, zouden Mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden, maar nu is Mijn Koninkrijk niet van hier.

Bijbel naar eigen believen gebruiken?

In het artikel schrijft hij verder:

De Bijbel is vol oordeel, lijden van gelovigen, crisis, vragen, met in het centrum het kruis. Daarmee is de radicale scheidslijn tussen de kerk en evangelische groepen al gegeven: ze lezen de Bijbel niet, alleen een collectie teksten die hun past voor de bevrediging van hun religieuze behoeften.

De beste theoloog gooit alle evangelische gelovigen op één hoop, constateert (op basis waarvan?) dat er sprake is van selectief bijbelgebruik in de Evangelische gemeenten ter bevrediging van hun eigen behoeften (..) en.. claimt dat daar een duidelijke scheidslijn is met ‘de kerk’. Over welke kerk heeft hij het dan? Zijn eigen kerk? Er zijn talloze kerken en gemeenschappen in dit land en er buiten. Wie gebruikt de Bijbel dan op de juiste manier? Dit is sektarisch denken!

Als er gesteld wordt “ze lezen de Bijbel niet” is dat méér dan aanmatigend. Persoonlijk voel ik mij daar dan ook (bijna) door aangevallen. Dit blog is, mijns inziens, één van de talloze voorbeelden van hoe Evangelische gelovigen wel degelijk de Bijbel lezen en er zich in verdiepen. Het is naar om dergelijke aantijgingen te moeten lezen. Ze zijn nergens op gestoeld, de bewijzen dat het niet zo is zijn er te over. “Google is your friend”, beste theoloog!

Parasieten?!

Het word helemaal bizar als deze meneer hautain de Evangelische beweging ‘de parasieten van het christendom‘ gaat noemen in zijn schrijven. Zijn gebazel over ‘de kerk’ en hoe hij die als “de enig ware” neerzet (immers, de rest van de gelovigen doet het niet goed in zijn ogen?) is van een ongekende hoogmoed. Ik viel bijna van mijn stoel dat dit soort opvattingen er nog steeds zijn…

Bijbel Bible Worship Aanbidding

Als hij dan ook nog eens de Evangelische beweging op één lijn gaat zetten met de dwalingen van het gnosticisme – en tevens andere bewegingen zoals de Katharen, die door de RKK hard werden vervolgd, alsmede de dopersen daarmee op één hoop veegt is het einde zoek als je het mij vraagt.

De toon die aangeslagen wordt is de toon van de orthodoxie, de dode letter. Oordelend, véroordelend. Zonder kennelijk ook maar enige échte kennis van zaken over de beweging in zijn volle breedte neemt men andere christenen de maat op die manier en misgund hen de plaats in het Lichaam van Christus. Paulus schreef hier over: “het oog kan niet zeggen tegen de hand: Ik heb je niet nodig, of vervolgens het hoofd tegen de voeten: Ik heb jullie niet nodig.” (1 Kor. 12:21).

We zijn samen één Lichaam. Wie een deel van het lichaam miskent functioneert zélf niet meer.

Bekering? De maat waarmee je meet!

Mattheüs 7:2 (HSV) – “want met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u zelf geoordeeld worden; en met welke maat u meet, zal er bij u ook gemeten worden.”

Wanneer we een ander de maat nemen (zie ook Markus 4:24) is dat de maat waarmee we zelf ook gemeten worden. Kritisch naar onze eigen kerken en groepen kijken is uitstekend. Sterker nog: ik doe dat met regelmaat. Maar een beweging op deze manier “de maat nemen” raakt kant noch wal. De Nieuwe Koers neemt hier wel een hele óude koers. Een koers die in het donkere verleden van de kerk er toe heeft geleid dat zij anderen ombracht (bijvoorbeeld het vermoorden van de dopersen door onder andere Zwingli). Die niet uit Bijbelse motieven koos voor een doop op basis van geloof maar politiek gemotiveerd.

Ik proef in het artikel geen bezorgdheid over de staat en toestand van de Evangelische kerken en groepen, noch over het ‘zieleheil’ van de wereld. Wat ik wel meen te constateren is een zure, jaloerse, constatering dat de Evangelische gemeenten en kerken wél weten om te gaan met maatschappelijke problemen zoals de coronacrisis en veel traditionele kerken niet.

Mag ik zo vrij zijn te constateren dat er inderdaad sprake is van een crisis waarvan bekering noodzakelijk is, zelfs al eeuwenlang? En dat is de crisis van het hoogmoedige kerkelijke denken. Waar bekering nooit centraal heeft gestaan.

rellen dictatuur politiestaat

Nederland is een dictatuur geworden!

De reltrappers en anti-maatregelendemonstranten krijgen veel bijval op de sociale media. Het was te verwachten, volgens veel mensen, dat deze rellen zouden losbreken want “mensen zijn het zat”. Het slopen van een station in Enschede, met tonnen schade tot gevolg, en het slopen en plunderen van winkels tot aan een aanval op een ziekenhuis(!) aan toe wordt dan wel veroordeeld, máár…

rellen dictatuur politiestaat

Ja, Maar…!

Eén stelregel die ik vaak heb gehoord is: “Ja, Maar!” staat gelijk aan “Nee”. Als je zegt “Ik veroordeel het geweld, maar…” veroordeel je het niet. Na het ‘maar’ komt een stellingname waarmee het goedgepraat wordt.

Stellingen die je voorbij ziet komen op sociale media zijn opmerkingen als: “De politie lokt het uit”, “we leven in een dictatuur” of “het is logisch dat mensen zich verzetten”. En dan citeer ik alleen de nétte uitspraken. De uitspraken over politici, de scheldpartijen over en weer, het gekissebis van de politiek wie de schuldige is.. laat ik maar links (of rechts) liggen.

Nederland is een Dictatuur!

Eén van de uitingen waar ik mij het méést aan stoor is de stellingename dat Nederland een dictatuur zou zijn geworden, dat we in een politiestaat zouden leven. Iedereen die op sociale media de claim doet dat we in een dictatuur of politiestaat leven, bewijst daarmee direct zijn eigen ongelijk.

Een dictatuur of alleenheerschappij is een regeringsvorm waarin alle macht (het machtsmonopolie) bij één persoon (een dictator) of bij een kleine groep mensen, bijvoorbeeld een politieke partij, junta of familie, berust. [..] Een kenmerk dat in vrijwel alle definities terugkomt is het ondemocratische karakter van dictaturen. Gebruikelijk is dat de scheiding der machten, de scheiding van de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechterlijke macht, niet of onvoldoende aanwezig is en dat de overheid of de betreffende machthebber (dictator) zelf niet (geheel) onderworpen is aan het recht. Mensenrechten hebben er vaak geen, nauwelijks of hooguit slechts propagandistische betekenis. [..] Regeringen in een dictatuur regeren veelal zonder democratisch mandaat (zonder verkiezingen) en vaak gaat hun regeringswijze ook in tegen de constitutie van het land.

In de meeste dictaturen is sprake van systematische onderdrukking van tegenstanders van het regime en andere andersdenkenden, bijvoorbeeld door ze gevangen te nemen of zelfs te vermoorden. Een onafhankelijke rechtspraak waarop men een beroep kan doen is misschien in theorie (nog) aanwezig maar in de praktijk is ze uitgeschakeld en ondergeschikt aan de wil van de dictator. Een dictatuur wordt ook meestal geassocieerd met zelfverrijking en andere misstanden door de dictator en zijn getrouwen. (Wikipedia)

Vrijheid van meningsuiting is in dat soort regimes dan ook ver te zoeken. Een bekend voorbeeld is Noord-Korea. Maar ook een land als China is dictatoriaal. Wie ooit in China is geweest of zich heeft ingelezen weet dat zodra je China binnen gaat Twitter, Facebook of Google niet meer bestaan. Die kan en mag je daar niet gebruiken. Je eigen (opstandige) mening daar uiten resulteert vaak in gevangenisstraffen.

Christenen in opstand?

Ook christenen verzetten zich tegen de corona-maatregelen, gaan tekeer tegen de avondklok, roepen doodleuk dat we in een ‘dicatuur’ leven.

Naast het feit dat je daarmee leugens napraat, want we leven niet in een dictatuur, en verspreid (zie hierboven) kom je in opstand tegen wat de Bijbel leert. Jouw “opstand tegen de regering” is opstand tegen God. Ook als je dat “slechts” op sociale media doet!

In de Romeinenbrief is Paulus héél helder hier over:

1 Ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden, die boven hem staan. Want er is geen overheid dan door God en die er zijn, zijn door God gesteld. 2 Wie zich dus tegen de overheid verzet, wederstaat de instelling Gods, en wie dit doen, zullen een oordeel over zich brengen. 3 Want, als iemand goed handelt, behoeft hij niet bevreesd te zijn voor de overheidspersonen, maar wel, als hij verkeerd handelt. Wilt gij zonder vrees voor de overheid zijn? Doe het goede, en gij zult lof van haar ontvangen. 4 Zij staat immers in dienst van God, u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, wees dan bevreesd; want zij draagt het zwaard niet tevergeefs; zij staat immers in de dienst van God, als toornende wreekster voor hem, die kwaad bedrijft. 5 Daarom is het nodig zich te onderwerpen, niet slechts om de toorn, maar ook om des gewetens wil. (Romeinen 13)

En in Titus 3:1 (NBG51)

Herinner hen eraan, dat zij zich aan overheid en gezag onderwerpen, gehoorzaam, tot alle goed werk bereid zijn

Wanneer je dus bij een illegale demonstratie te horen krijgt van de gezagdragers, de politie, dat je je moet verwijderen is het voluit Bijbels (en een kwestie van gezond verstand lijkt mij!) om aan dat bevel gehoor te geven. Gehoorzaam zijn!

Lijdzaam alles ondergaan?

Reformator Johannes Calvijn - Public DomainMoeten we dan alles accepteren van de overheid? Wat als het daadwerkelijk een dictatuur is, zoals de Nazi’s in WOII? Immers, de Bijbel werd door SGP-leider Kersten indertijd aangehaald als excuus om mee te werken met de bezetter? Naast dat hij anti-semitische gedachten had en de bezetting als ‘een straf van God’ zag. Dat is toch allemaal niet goed te praten vanuit de Bijbel?

In 1946 mocht Kersten van de na-oorlogse Zuiveringscommissie niet terugkeren in het parlement. De commissie nam het de SGP-voorman met name kwalijk dat die tijdens de Tweede Wereldoorlog verzet tegen de bezetter had afgekeurd. Kersten had de oorlog gezien als een soort oordeel Gods, dat de Nederlands deels over zichzelf hadden afgeroepen, onder meer door de zondagsontheiliging. (Historiek)

De Reformator Calvijn schreef:

Verder moet ook deze gedachte in ons komen, dat het niet aan ons staat om zulke rampen te genezen; maar dat ons slechts dit overblijft, dat we de hulp des Heren inroepen, in wiens hand de harten der koningen en de neigingen der koninkrijken zijn (Spr. 21:1). Hij is de God, die zal staan in de vergadering der goden, en oordelen zal in het midden der goden (Ps. 82:1); voor wiens aangezicht zullen nedervallen en vergaan alle koningen en rechters der aarde, die zijn Christus niet gekust hebben (Ps. 2:12), die onrechtvaardige wetten hebben geschreven, om de armen in het gericht te onderdrukken en de zaak der nederigen geweld aan te doen, om de weduwen tot buit te hebben en de wezen te plunderen (Jes. 10:1).” [..]

Maar hij schreef ook:

” En hier openbaart zich zijn wonderbare goedheid en macht en voorzienigheid. Want nu eens verwekt Hij uit zijn dienstknechten mannen, van wie het duidelijk is, dat ze redders zijn, en voorziet hen van zijn bevel, om een misdadige regering te straffen en het op onrechtmatige wijze verdrukte volk uit zijn jammerlijke ellende te bevrijden; dan weer bestemt Hij daartoe de woede van mensen, die iets anders bedenken en wat anders in de zin hebben. Zo heeft Hij het volk Israël uit de tirannie van Farao verlost door Mozes, uit het geweld van Cuschan, de koning van Syrië, door Othniel; uit andere slavernijen door andere koningen of richters.” (Boek IV, hoofdstuk 20, §30)

Maar bovenal is de Bijbel duidelijk dat we God méér gehoorzaam moeten zijn dan mensen:

Koningen dulden niet dat ze geminacht worden. Dan worden ze heel kwaad, want hun woede is de bode van de dood, zegt Salomo. Spreuken 16:14 Maar de hemelse heraut Petrus heeft dit gebod afgekondigd: we moeten God meer gehoorzamen dan mensen. Handelingen 5:29

Ik ben geen Calvinist maar kan hier volledig instemmen met Calvijn.

Welk verzet is geoorloofd?

Als ik denk aan ‘verzet tegen de overheid’ dan wijs ik op de christenen in de voormalige USSR, China en andere landen waar christenvervolging is.

Als éérste: zij gehoorzamen de overheid in de reguliere wetten en regels. Zij leven net als elke andere burger. Ze houden zich aan de wet en overtreden die niet. De wetten die zij echter niet volgen zijn de wetten die tegen hun persoonlijk belijden van hun geloof ingaan. Zij blijven samenkomen rondom Gods Woord. Maar ze doen niet mee aan aanslagen, terreur of geweld tegen de overheid. Ze zijn dus God méér gehoorzaam naar het voorbeeld van Daniël (Dan. 6).

stembus verkiezingen vrijheid democratieEen andere vorm van geoorloofd verzet is: je broeders en zusters, ondanks de opdracht van de overheid, aangeven bij een kwaadwillende overheid. Sterker nog, het verhaal van David en Jonathan laat zien dat je je broeder of zuster zelfs moet beschermen tegen ze.

Dan hebben we het echter over een héél andere overheid dan de overheid welke we in ons eigen land hebben. Zolang wij een overheid hebben die, met de beste bedoelingen, ons uit medische noodzaak vraagt ons aan bepaalde restricties te houden –of die zelfs afdwingt– raakt dit onze persoonlijke (geloofs)vrijheid niet.

We hebben nog steeds, en zullen dat ook houden, vrijheid van meningsuiting. Vrijheid ons geloof te belijden. Zelfs de vrijheid om wel of niet te vaccineren…

Er is dus geen énkele reden tot “verzet”, ook niet via sociale media en zéker niet zoals dat nu gedaan wordt, tegen een overheid zoals die nu boven ons gesteld is. En welke we ook nog eens in alle vrijheid zelf hebben kunnen kiezen. Ben je het er niet mee eens zoals het nu gaat? In Maart mag je het stempotlood weer gebruiken. In alle vrijheid!

 

wolf in schaapskleren

Valse Profetie: “Foutje, bedankt” (2)

Als er sprake is van valse profetie, aantoonbaar valse profetie, wat doen we dan met de valse profeten? In een eerder artikel, geschreven in November, maakte ik duidelijk dat er onder de (charismatische) leiders veel valse profeten zijn en in gemeenten ook veel valse profetie is. En dat valse profetie vaak zonder consequenties blijft.

wolf in schaapskleren

In de Verenigde Staten zijn er nog stééds “profeten”, ik krijg er regelmatig van bekenden emails en berichten over via sociale media, die maar door blijven gaan met berichten over de ‘overwinning’ van Trump, dat hij ‘een van God gezonden engel’ is en ga zo maar door. Zelfs ná dat Biden is beëidigd als de 46e president van de Verenigde Staten. Men wringt zich in allerlei bochten en geeft alternatieve verklaringen of spreekt ‘nieuwe profetieën’ uit waarin Trump alsnog ‘grootse’ dingen worden toegeschreven. Uit naam van de Here God ..

Valse Profetie is niet zonder gevolgen

Hoewel binnen gemeenten de valse profetie vaak zonder gevolgen blijft, en er een enorme tolerantie voor valse profetie is, blijkt het nu toch anders te gaan. Dit met name omdat het mensen van een bepaalde statuur betreft.

Een dag van afrekening is aangebroken voor de hedendaagse “profeten” in de pinkster- en charismatische beweging die ten onrechte een overwinning voor president Trump in 2020 voorspelden. Een charismatische leider noemt het een “bestraffing van de Heer.” Een belangrijke spreker in de beweging noemt het “de grootste misleiding die ik heb gezien in de 49 jaar dat ik Jezus volgde”. En weer een andere voorganger roept uit dat delen van de beweging uit “ziek” zijn.

Privé en op sociale media, uiten deze profeten en hun duizenden volgelingen zch “in een orgie van zelfbeschuldiging, verwijten en fantastische hoop dat God op de een of andere manier vóór 20 januari een overwinning voor Trump zal bewerkstelligen”. Anderen die zich hebben verontschuldigd omdat ze het verkeerd hebben gedaan, zijn beschuldigd, vervloekt en zelfs met de dood bedreigd.

Wat natuurlijk bizar is. Mensen ‘vervloeken’  of ‘met de dood bedreigen’ gaat véél te ver. Helemaal omdát zij zich verontschuldigd hebben voor hun valse profetie. De mensen die hen vervolgens ‘beschuldigen, vervloeken of met de dood bedreigen’ zijn kennelijk niet in staat de waarheid onder ogen te zien.

James A. Beverley, een onderzoeksprofessor aan de Tyndale University in Toronto, ging verder door de kwestie “de belangrijkste crisis in de geschiedenis van de moderne charismatische profetie ” die hij heeft gezien in 40 jaar studie van de beweging te noemen.

“De strijd om de Trump-profetieën heeft een diepe verdeeldheid gebracht in de charismatische en pinksterwereld en het heeft die tak van de christelijke kerk een serieuze geloofwaardigheidsproblee bezorgd,” zei hij. Beverley gelooft ook dat de wilde speculaties van de QAnon-beweging dat Trump het leger inschakelt om Washington terug te nemen, sommige pinksterprofeten hebben beïnvloed.

Het nieuwe boek van Beverley, The QAnon Deception, is vorige maand uitgebracht en onderzoekt hoe beroemde christelijke pro-Trump-figuren zoals Mark Taylor (bekend als de ‘brandweerman-profeet’) en Dave Hayes (ook bekend als de ‘biddende medic’) directe links hebben naar QAnon. (Religion Unplugged)

Q Quelle QAnonQAnon is een samenzweringstheorie die beweert dat een geheime kliek in de regering, de media en andere invloedrijke instellingen zich bezighoudt met kinderhandel, kannibalisme en de gebruikelijke samenzwering van wereldheerschappij en mensenoffers.

Een subtheorie in de beweging beweert dat er beelden zijn van Hillary Clinton en haar assistent “die het gezicht van een kind afscheurt en het als een masker draagt voordat ze het bloed van het kind drinken tijdens een satanisch ritueel offer”, zo schrijft Christianity Today.

Ook in Nederland zijn er aanhangers van deze bizarre gedachten. En deze gedachten kregen óók ingang in de Evangelische Beweging en Protestantse kerken.

Nu de verkiezingen in de VS achter de rug zijn, zijn deze gedachten niet zomaar verdwenen. Voor veel van de opvattingen is er een kruisbestuiving te zien tussen de rechtsradicale groepen, mensen die zich verzetten tegen bijvoorbeeld de corona-maatregelen (feitelijk: verzet tegen de overheid) en anti-vaxxers.

Een nieuwe ‘religie’?

“Sommigen praten over QAnon alsof er een messiaanse figuur aan het werk is. Net als de oude ketterij van het gnosticisme in de vroege kerk, lokt het mensen met beloften van geheime kennis. Het geeft een gevoel van identiteit en verbondenheid met codefrases als: “Waar we heen gaan, gaan we allemaal.” Veel mensen, ook actieve kerkleden, worden aangetrokken.”

Bijbel Bible Worship Aanbidding
Image by J F from Pixabay

Het Reformatorisch Dagblad schrijft:

Al in 2016 stelde Russel Moore, de voorzitter van de ethische commissie van de Zuidelijke Baptisten, dat het langer zou duren voordat de evangelicals zijn hersteld van de schade van hun steun aan Trump dan van de gevolgen van de schandalen rond televisie-evangelisten uit de jaren tachtig. „Wanneer het evangelie wordt vermengd met egocentrische machtspolitiek, krijg je een gevaarlijk product”, zei hij toen.

Staat en Kerk zijn gescheiden, moeten gescheiden zijn. Een principe welke Baptisten van oudsher hanteren. Door zich te verbinden aan het ‘trumpisme’ hebben de valse profeten uit de Charismatische- en Pinksterbeweging een verschrikkelijke fout gemaakt en enorme schade toegebracht aan het Evangelie. Door zich te laten lenen voor het ‘Trumpisme’, door invloeden vanuit QAnon en allerlei andere lobbygroepen is het Evangelie bevlekt en besmeurd geraakt door ‘de wereld’.

Mijn overtuiging is dat evangelicals het christelijk getuigenis hebben opgeofferd, in ruil voor bescherming door Trump. En wat is er gebeurd? In plaats van beschermd te worden, is de evangelische beweging ernstig gewond geraakt.
Barry Hankins, hoogleraar geschiedenis aan de Baylor University in Waco (Texas), RD.

Voormalig vice-president Mike Pence, evangelisch christen, zei in een interview dat hij op voorhand samenzweringstheorieën afwijst:

“Ik weet niets van die complottheorie. Ik weet niets over QAnon, en ik wijs het zonder meer af, ‘ aldus Pence.

Hadden de leiders in de diverse Evangelische kerken, en de gelovigen, maar naar deze vooraanstaande broeder geluisterd! Helaas kozen ze er voor “profetie” uit te spreken die bol staat van het verheerlijken van een mens (Trump) gecombineerd met samenzweringstheorieën. Met als gevolg dat nu de Evangelische beweging nog verder zal instorten. Zoals ik hier meer dan tien jaar geleden al schreef.

Hoe nu verder?

Charismatische gelovigen zijn “in oorlog met elkaar” als gevolg van de gebeurtenissen van de afgelopen jaren.

Naast het omgaan met degenen die zijn misleid, moeten christelijke leiders in plaats van “oorlog maken met elkaar” eens gaan nadenken over hoe deze complottheorieën van QAnon, rechtsradicale opvattingen, Trumpisme enzovoorts grip konden krijgen in onze kerken en instellingen. Wat is er mis met ons discipelschap dat ons kwetsbaar maakte voor leugens die zo verschrikkelijk vals waren? Welke behoeften, angsten of ambities koesterden we? Slaagden we er niet in het hoofd te bieden aan al die leugens en misleiding en waarom dan niet? Wat heeft de deur geopend voor deze misleidende stemmen?

Laten we eens beginnen bij de predikers, leiders in gemeenten, bijbelleraren. Laat hen nu alsjeblieft eens de Waarheid omarmen en die uitdragen! In plaats van de leugengeest zijn gang te laten gaan – vaak uit eigenbelang, bewust of onbewust. Maar laten we als gelovigen ook eens goed naar onszelf kijken. Waarom staan wij zo open voor leugens?

Paulus schreef al, in 2 Korinthe 11:4 – “Want indien de eerste de beste een andere Jezus predikt, die wij niet hebben gepredikt, of gij een andere geest ontvangt, die gij niet hebt ontvangen, of een ander evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, dan verdraagt gij dat zeer wel.”

Wanneer we de gezonde leer, de Waarheid, verwerpen zijn we een speelbal van de vader van de leugen. De Evangelische beweging gaat ten onder ténzij er sprake is van inkeer, berouw en oprechte bekering.

 

studeren op afstand thuisstudie bijbel en theologie

Vijftien jaar Bijbelstudies en Artikelen

Vijftien jaar artikelen, bijbelstudies, stukjes over theologie, kerk en Evangelische beweging. Een aantal publicaties en video’s, preken (ook te downloaden in mp3 Audio-format).

Het is al weer vijftien jaar geleden dat ik begon met een bijbelschool-opleiding via Moody Bible Institute. En ik heb er toen ook een “blogje” voor gestart. Inmiddels is de opleiding via Moody al lang afgerond. Op dit moment studeer ik via Christian Leaders Institute.

Moody Bible Institute

In Nederland had je -in mijn ogen- na het verdwijnen van de ‘Brandpunt Bijbelschool’ en de Scofield Cursus van Het Morgenrood geen interessante deeltijdopleidingen meer, laat staan een mogelijkheid om thuis -in eigen tempo en wanneer het mij uitkomt- te studeren. Dus kwam ik na veel zoeken uit in de V.S., bij het Moody Bible Institute. Ze bieden nog steeds online programma’s aan maar het programma dat ik indertijd volgde helaas niet meer. Wel een vergelijkbare:

Personal Enrichment Online Moody Bible Institute

en ook een mooie Scofield-leergang. Zie deze link voor meer informatie. Het Certificaat van Moody is het énige “diploma” dat ingelijst aan de wand van mijn werkkamer hangt. Want ik heb hier vijf jaar in gestoken en denk er nog vaak met plezier aan terug, grijp nog regelmatig terug naar het materiaal, en maak nog steeds gebruik van de hiermee opgedane kennis.

Aanbod Bijbelscholen

In Nederland is nog steeds weinig aanbod, het BijbelCollege van Yarah, waar ik zelf bij betrokken ben, de trainingen van Emmaus en de ETS opleidingen. Aan de ETS hangt echter, net als bij de meeste opleidingen, wel een behoorlijk prijskaartje en het wordt op locatie gegeven.

Hoewel ik begrijp dat het maken van zo’n programma geld kost, net als salaris docenten en huur locaties, vind ik persoonlijk toch dat het te veel is voor een niet erkende opleiding. Daarnaast zijn er de afgelopen jaren allerlei “bijbelscholen” ontstaan die specifiek gerelateerd zijn aan bepaalde bewegingen en opvattingen waar ik totaal niet achter sta. Ook bieden ze vaak geen volledig programma aan.

Ervaringen met studeren op afstand

studenten studeren op afstandHet doel was om te schrijven over mijn ervaringen met betrekking tot het ‘studeren op afstand’. Omdat het, om de stof die je bestudeert goed op te nemen, handig is samenvattingen te maken. En die heb ik onder andere op dit blog geplaatst. Omdat ik dacht “wellicht hebben anderen er ook iets aan”.

Dat bleek zo te zijn. Het bescheiden blogje werd een vrij druk bezochte site. En al snel schreef ik er meer stukjes op.

Al weer vijftien jaar geleden dat het begon… Voor mijn gevoel was het ‘als gisteren’ toen de doos met boeken van Moody arriveerde. En de ervaringen zijn ronduit positief. Dat zal niet voor iedereen zo uitpakken. Het moet je wel liggen om thuis te studeren. Voor mij persoonlijke is en was het een uitkomst.

Nieuwe website

Bezoekers Bijbelschool @HomeHet ‘blog’ was zodanig gegroeid en krijgt dusdanig veel bezoek, inmiddels al ruimschoots 200.000+ bezoeken, dat ik al een tijdje overwoog het te ‘migreren’ naar een eigen website, onder eigen domeinnaam. Waardoor het beter te onthouden en vinden is voor veel mensen. De oude blog blijft nog een tijd bestaan maar wordt niet meer bijgewerkt. De inhoud er van is volledig overgezet naar deze website.

Nu had ik nog een domeinnaam die ooit voor een andere site werd gebruikt. Ik had deze altijd vastgehouden en vond het wel een gepaste domeinnaam voor deze site. Het was even een klusje om alles over te zetten maar persoonlijk vind ik het de moeite waard!

Vandaar dat vanaf vandaag het blog “Bijbelschool @Home” nu te vinden is op zijn eigen domeinnaam: bijbelstudie.info.

 

 

Het ontbreken van materie is een bewijs voor het bestaan van God

Een Gat kun je niet zien

Een gat kun je niet zien, toch bestaat het. Omdat de materie er omheen bewijst dat er een gat zit. De ontbrekende, niet meer zichtbare, materie is wat wij ‘een gat’ noemen. Het is er niet en toch is het er. We “zien” het immers? We nemen iets waar wat niet te zien is. Best bizar hè?

Het ontbreken van materie is een bewijs voor het bestaan van God

Atheïsten stellen dat God niet bestaat. Maar dat God niet bestaat, kan niet ontdekt, of bewezen, worden. Hij kan niet gezien worden zonder de omliggende ‘materie’. De door veel mensen een feit genoemde stelling “God bestaat niet” kan daarom niet bewezen worden.

Maar als we claimen dat God wél bestaat, een wezen of persoon die net als een gat in de muur niet zichtbaar of tastbaar is, hoe zit het dan met de omliggende materie? Die zien we door alle eeuwen heen; het Universum. De schepping waarin wij leven. De mensen die geloven. Daarin wordt God kenbaar gemaakt.

De Schepping? Serieus?

Het is een bekend verhaal dat Voltaire tijdens de hoogtijdagen van de Verlichting in een gesprek met atheïsten over het bestaan van God opzichtig met zijn kostbare zakhorloge zat te spelen. Dat leidde van het oorspronkelijk onderwerp af. Voltaire kreeg vraag: “Wat een prachtig ding. Wie heeft dat gemaakt?” “O”, antwoordde Voltaire, “dat heeft niemand gemaakt. Dat is toevallig zo gekomen”. “Maar dat kan toch niet”, riepen zijn gesprekspartners. “Zo’n ingewikkeld apparaat.” Voltaire antwoorde: “Als jullie al niet kunnen geloven dat zo’n horloge toevallig tot stand is gekomen, waarom doen jullie dat dan wél met de schepping, die oneindig veel complexer is?”

Romeinen 1:20 (NBG51) “Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben.”

Kasteel-Old-Stoutenburght-Gat-bewijs-God

Wetenschappelijk bewijs

Een ‘gat’ kun je niet aantonen anders dan door het ontbreken van materie, zoals eerder al gezegd. Doordat de materie er omheen zichtbaar en tastbaar is. Zo is het ook met God.

God is “wetenschappelijk niet te bewijzen”, zo menen veel mensen. En daarom ontkennen ze Zijn bestaan. Er zijn er die er anders over denken. Maar wat zij eigenlijk proberen te doen is wat ik hier stel: het niet waarneembare proberen ze waarneembaar te maken door indirect bewijs. Ik verwacht dat het niet zal gebeuren dat God op een dag door een wetenschapper “ontdekt”, laat staan (fysiek) aangetoond, kan worden. Immers: God is Geest. (Joh. 4:10).

Een gat is er niet en toch wel. Je neemt het waar, maar je kan het niet vastpakken, laat staan zondermeer ‘aantonen’ immers: er is geen materie. Je kunt het dus ten hoogste beredeneren en afleiden uit het bewijs ‘er omheen’. De ontbrekende materie wordt zo in een zekere zin toch tastbaar en waarneembaar. Zo is het ook met God. Hij is er wel. Maar Hij bestaat niet uit, voor ons, tastbare of zichtbare materie.

Waarmee ik maar wil zeggen dat geloven in God nog helemaal niet zo’n gek idee hoeft te zijn. En het absoluut géén feit, maar een mening, is dat God niet zou bestaan. Degene die de stelling “God bestaat niet” poneert heeft namelijk de opdracht dat wat hij of zij als ‘feit’ neer wil leggen te bewijzen. En wat er niet (fysiek) is, kún je niet bewijzen. Proberen te bewijzen dat God, net als een gat in de muur, niet bestaat is ontkenning van de materie die het ‘gat’ aan ons toont.

Er is daarmee meer dan afdoende “afgeleid bewijs”, of indirect bewijs, voor het bestaan van God. Het ontbreken van materie is een bewijs voor het bestaan van God.