Steun het Gratis BijbelCollege!

Het BijbelCollege is een gratis online Bijbelschool. Al sinds 2009 is het BijbelCollege in haar huidige vorm (en als Internet Bijbelschool sinds 2004) online.

Dit jaar alleen al werd de website bijna 95.000 keer bezocht en werden er zo’n 275.000 pagina’s en artikelen gelezen.

De website voorziet daarmee in een grote behoefte aan gratis onderwijs. Veel van de bezoekers komen, naast Nederland en België, ook uit landen en gebieden als Suriname, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten.

Crowdfunding Yarah Bijbel College
Afb. © Raimond Spekking / CC BY-SA 4.0 (via Wikimedia Commons)

Het Yarah Bijbel College heeft inmiddels meer dan 750 ingeschreven studenten. Om gebruik te maken van het onderwijsmateriaal voor kerken, gemeenten en groepen is inschrijving niet nodig. Iedereen kan de bijbelstudies en lessen downloaden en gratis gebruiken.

Het BijbelCollege heeft een interkerkelijke grondslag en gaat uit van de Stichting Yarah. Het leidende principe van de Stichting is altijd geweest: “Gij hebt het om niet ontvangen, geeft het om niet” (Mt. 10:8, SV). Door het onderwijs gratis aan te bieden aan iedereen, ook zonder registratieverplichting, is er voor niemand een drempel om een gratis bijbelschool te volgen en kennis van de Schriften op te doen.

In de praktijk betekent dit dat, afgezien van af en toe een bijdrage van studenten voor een certificaat, de kosten voor het BijbelCollege en de Stg. Yarah op het bestuur en sympathisanten neerkomen.

Omdat we graag de activiteiten in stand willen houden en, zo mogelijk, willen uitbreiden daarom de vraag aan u: wilt u de stichting Yarah, en in het bijzonder het BijbelCollege, steunen?

Steun het Gratis BijbelCollege!

De kosten voor software en beheer, aanschaf materialen, etc. zijn zo minimaal mogelijk. De hosting wordt gesponsored. Toch heeft ook de Stg. Yarah haar onkosten; al was het alleen al het feit dat de ING als bank de stichting een stevige bijdrage voor de bankrekening laat betalen en sommige andere minimale kosten voor bijvoorbeeld porto.

Mag ik zo vrij zijn u te vragen dit werk te steunen? Zodat we het Evangelie, en in het bijzonder het Bijbelse onderwijs, kunnen blijven verspreiden? Hartelijk dank voor uw steun!

» Direct doneren aan de stg. Yarah (via iDEAL) kan via deze link.
» Doneren via de CrowdFunding (in het bijzonder voor het BijbelCollege) kan via deze link.

De website van het Yarah Bijbel College is te vinden op https://bijbelcollege.nl/

___
Nb. jaarlijks wordt door de stichting Yarah een financiële verantwoording afgelegd via de website. De Stichting Yarah is géén ANBI, giften aan de stichting zijn daarom niet belastingaftrekbaar. De kosten voor het blog BijbelStudie.info worden door mij persoonlijk gedragen en komen niet ten laste van de stichting Yarah.

Print Friendly, PDF & Email