Alistair Begg, John Piper en de Shepherds Conference

De predikant Alistair Begg is gecanceled. Wie is hij? En waarom? En is dat belangrijk voor ons als christenen in Nederland? Wat heeft dat te maken met John Piper en de Shepherds Conference van John MacArthur?

Shepherds Conference A Wolf in sheeps clothes New Calvinism Christian Hedonism

Wie is Alistair Begg?

Niet zo lang geleden kreeg ik een nieuwsbrief toegezonden waarin de schrijver veel woorden wist te wijden aan een pastoraal advies dat predikant Alistair Begg had gegeven aan een grootmoeder in relatie tot een huwelijk van een van haar kleinkinderen.

Begg werd, vanwege dat advies, meteen gecanceld en door veel mensen totaal afgebrand. Alistair Begg is in Nederland geen bekende naam. Daarom verbaasde mij de uitgebreide nieuwsbrief over zijn advies mij nogal.

Zijn boeken worden onder andere uitgegeven door Moody Publishers (van het Moody Bible Institute).

Alistair Begg werd geboren in Schotland en bracht de eerste 30 jaar van zijn leven door in Groot-Brittannië. Van daaruit ging hij naar Trent University, London School of Theology en Westminster Seminary. Na zijn afstuderen diende hij in twee Schotse kerken, eerst als assistent-pastor in Charlotte Chapel, Edinburgh, en vervolgens als predikant van de Hamilton Baptist Church, Glasgow. Sinds september 1983 is hij senior pastor van de Parkside Church in een buitenwijk van Cleveland, Ohio.” (Moody Publishers).

Begg presenteert, naast dat hij predikant en schrijver is, tevens een dagelijks radioprogramma over de Bijbel.

Waarom is Alistair Begg gecanceld?

Tijdens het interview vertelde Begg dat hij had gesproken met een vrouw wier kleinkind ging trouwen met iemand die transgender was. Begg, die tegen bruiloften van hetzelfde geslacht is, stelde voor dat ze naar de bruiloft zou gaan en een cadeau mee zou brengen. Door dit te doen, zou ze haar liefde voor haar kleinkind tonen, ook al was ze het niet eens met de bruiloft.”(Christianity Today).

Een advies dat ik zelf óók gegeven zou hebben in voorkomende situaties. Het is een Bijbels, pastoraal, verantwoord advies in mijn ogen. De ‘scherpslijpers’ en hardliners echter vinden dat ‘oma’ middels de aanwezigheid bij zo’n huwelijkssluiting dit huwelijk ‘legitimeert’ en juist weg zou moeten blijven om het zo openlijk te verwerpen.

Ik kan u zeggen: da’s in mijn ogen het meest domme wat je kunt doen. Je verstoort een, mogelijke fragiele, relatie tussen een oma en haar kleinkind met zo’n advies om weg te blijven bij het huwelijk. Je gaat op ‘de rechterstoel’ van God zitten! Daarbij, dan zou je naar geen énkele seculiere huwelijksbevestiging moeten gaan als je echt zó “principieel” bent…

Wanneer je met een dergelijke siuatie of vraag geconfronteerd wordt kun je altijd aangeven “ik zie een huwelijksrelatie anders, maar ik houd van je en dáárom kom ook ik naar jouw huwelijkssluiting”.

Daar is, Bijbels gezien, mijns inziens niets mis mee. Wie denkt dat dit wel zo is, heeft kennelijk nog nooit gelezen in de Schrift dat de Here “aanlag met de tollenaars en de hoeren” (legitimeerde hij hun levenswijze of gedrag soms door samen met ze te eten?!).

Prediking Alistair Begg waarin hij zijn standpunten vanuit de Bijbel uitlegt

Alistair Begg werd door zijn openheid over dit pastorale advies meteen gecanceled als spreker op de Shepherds Conference, een grote bijeenkomst waar jaarlijks zo’n 5.000 predikanten bijeen komen onder leiding van predikant en auteur John MacArthur. Daarnaast besloot “American Family Radio”, een evangelisch radionetwerk, zijn dagelijkse radioprogramma Truth for Life te laten vallen.

Shepherds Conference

De Shepherds Conference is een conferentie van christelijke, evangelische en baptistische, leiders die neigen naar het calvinisme (zie dit artikel). Ook wel een stroming die Nieuw Calvinisme wordt genoemd, een beweging binnen het conservatieve evangelicalisme die het 16e-eeuwse calvinisme herinterpreteert onder hedendaagse Amerikaanse waarden en ideologieën.

Door de invloed van John MacArthur is er een toenemend aantal evangelicals met een calvinistische inslag. Behalve MacArthur hebben hierbij ook andere theologen als James Packer en John Piper een rol gespeeld. (Wikipedia).

John Piper op de Shepherds Conference

Ondanks dat Piper een Baptist is, omarmde ook hij de gereformeerde, calvinistische, soteriologie (de leer over de redding van de mens). Iets wat veel baptisten en evangelicalen helemaal niet weten van hem. Maar er is meer wat veel christenen niet weten over de opvattingen van John Piper.

Ik zou het bovenstaande namelijk allemaal niet hebben geschreven als ik niet dit verontrustende artikel op Goddienen.nu had gelezen. Daarin wordt John Piper geciteerd als hij spreekt over de liefde.

En omdat die liefde, die liefde is niet gelijk aan gehoorzaamheid en die liefde is niet gelijk aan agape, die liefde is erotisch tot op het bot. Dat is een beetje overdreven. Eros betekent Ik vind plezier in U, Jezus. Ik vind plezier in U, Jezus.”

Geconstateerd wordt vervolgens dat “wanneer Piper zijn relatie met de Heer Jezus kenmerkt met deze uitspraak ‘het is erotisch tot op het bot’ dan bevestigt dat wat we al eerder op grond van de analyse van het begrip hedonisme hebben ontdekt. Het is pure afgoderij: een relatie met God (of beter: god) die je lichamelijk ervaart als een intense liefdesrelatie.”

Ik val bijna van mijn stoel van dit soort dingen. Een predikant als Alistair Begg wordt gecanceld vanwege een liefdevol pastoraal advies. Maar predikant John Piper kan een hedonistisch contemplatief christendom ongestoord brengen op de Shepherds Conference!

Christelijk hedonisme

Dat Piper het ‘christelijk hedonisme’ brengt is geen geheim. Het staat ook gewoon op de website van ‘Desiring God’.

Christelijk hedonisme is de overtuiging dat Gods uiteindelijke doel in de wereld (zijn glorie) en ons diepste verlangen (gelukkig zijn) één en hetzelfde zijn, omdat God het meest verheerlijkt wordt in ons wanneer wij het meest tevreden zijn in Hem.”

Het staat hier zo geformuleerd dat je denkt “ach, daar is niet zoveel mis mee toch?” (dat is overigens wél zo, Bijbels gezien, maar dat is weer een studie op zich). Als je echter de uitspraken tijdens de Shepherd Conference gedaan als verklaring of toelichting er bij neemt, .. dan is het in mijn ogen zeer zorgwekkend.

“Het hedonisme is een term die zowel een bepaalde filosofische leer aanduidt als een bepaalde levenshouding of -visie in verband met genot”, en een dergelijke term gebruiken is al discutabel. Maar om de relatie tussen mens en God als “erotisch tot op het bot” te benoemen gaat echt veel en veel te ver en ook volstrekt buiten de context van de Bijbelse leer over de Goddelijke liefde, de Agapè-liefde. Deze liefde immers richt zich op de behoeften van de ander, zoekt wat het beste voor de ander is en laat de ander de vrije keus om die liefde te beantwoorden of niet (1 Kor. 13).

Dat is de liefde van Christus, van God, voor de mens. En wij kunnen of mogen die beantwoorden óf verwerpen. Het beantwoorden daarvan is géén ‘eros’ liefde. Voor deze vorm van liefde is geen plaats in de relatie tussen God en mens en in de onderlinge liefdeband tussen de gelovigen.

Meer over dit onderwerp op Goddienen.nu.

Print Friendly, PDF & Email