Auteur: Rudy

autogordel (royalty fee image from pxfuel)

Angst als drijfveer voor vaccinatie

Mag angst een drijfveer voor vaccinatie zijn? Angst als drijfveer voor vaccinatie is volgens veel mensen niet goed. Toen de autogordel werd ingevoerd waren er heel veel mensen die daar niet aan wilden. Allerlei drogredenen werden aangevoerd. Uiteindelijk won de angst voor dodelijke ongelukken het van de bezwaren.

autogordel (royalty fee image from pxfuel)

We noemen eens een aantal toen geldende bezwaren onder de automobilisten tegen het dragen van de veiligheidsgordel. Zo zou bij een ongeluk de automobilist worden vastgeklemd in de auto. Zeker bij brand zou dat levensgevaarlijk zijn. Gordels waren ook een gevaar omdat zij zouden voorkomen dat mensen bij een ongeval uit de auto werden geslingerd en ze zouden ook verwondingen veroorzaken. Ook feiten als overbodigheid bij lage snelheden, het in de hand werken van bewegingsvrijheid en het gebrek aan nut bij aanrijdingen van opzij werden genoemd. (AMKlassiek)

Wie stapt er nu nog in een auto zonder autogordel? De argumenten die je leest kun je zó vertalen naar de huidige argumenten die de anti-vaccinatiebeweging aanvoert! Net als dat er toen een natuurlijke antipathie was tegen gordels dragen, is er nu een antipathie tegen vaccinatie, gevoed door allerlei theorieën over ‘de overheid’, de ‘main stream media’, de ‘big pharma’ en andere oneigenlijke argumenten. Het is een bekend fenomeen: verzet tegen verandering. De mens is, van nature, nu eenmaal behoudend.

Dat verzet wordt alleen weggenomen als mensen de voordelen zien en ervaren. Bij autogordels gebeurde dat al snel; het aantal ongelukken met dodelijk afloop nam af. Bij de vaccinaties zien we dat nu ook; er zijn minder mensen die zich verzetten nu ze zien dat het simpelweg werkt. De vaccinatiebereidheid is flink gestegen daardoor. Mensen zien dat het werkt, dat de bijwerkingen ontzettend meevallen, dat het voordelen oplevert (Vakantie!) en krijgen steeds meer vertrouwen in de (voordelen van) vaccinaties.

De meeste mensen die zich niet laten vaccineren hebben angst voor de vaccinatie om allerlei redenen. Ze noemen de mensen die zich wél aan de maatregelen houden en zich laten vaccineren vaak “bang” en “schaapjes”. Maar in discussie en gesprekken heb ik gemerkt dat veel mensen, gevoed door allerlei theoriën en desinformatie, vaak véél angstiger zijn dan de gemiddelde Nederlander die zich aan de maatregelen houdt en laat vaccineren.

Bang voor de dood

Ik werd verweten “bang voor de dood” te zijn. Nu ben ik dat niet. Omdat ik geloof dat ik na mijn overlijden naar mijn Hemelse Vader zal gaan. En veel mensen die mij lief waren en zijn voorgegaan terug zal zien. Maar dat is toch geen reden om Russisch Roulette te gaan spelen?

Maar stel dat  angst wel je drijfveer is, wat dan nog? Is dat erg? Als angst je drijfveer is om niet te vaccineren kan dat veel verdergaande gevolgen hebben. Niet alleen voor jezelf (368x zo veel kans om te overlijden) maar ook voor je omgeving. Je ouders, je kinderen, je familie, vrienden, buren,  collega’s. Je eigen angst laten prevaleren boven de gezondheid van een ander vind ik, eerlijk gezegd, niet erg sociaal.

Gevaccineerd

Inmiddels zijn mijn vrouw en ik beide eindelijk volledig gevaccineerd. Corona heeft ons niet getroffen. Dat heeft niets te maken met ons immuunsysteem of dat we ons zestien maanden opgesloten zouden hebben als een ‘bang schaap’ (uiteraard hebben we ons aan de maatregelen gehouden). Het is ook domweg geluk. Ik ken mensen die er namelijk wel door getroffen zijn geweest, soms met zeer heftige gevolgen. En het coronavirus is een aantal keren vlák langs ons heen gegaan.

Lees hier verder

Dertig Jaar getrouwd

De Bijbel en het Huwelijk

Wat zegt de Bijbel over het huwelijk? Bestaat er zoiets als een ‘Bijbels model’ qua huwelijk en schrijft de Bijbel voor hoe je moet trouwen, of je mag samenwonen of zelfs wel of geen huwelijk tussen partners van hetzelfde geslacht mag aangaan?

Dertig Jaar getrouwd

Wat zegt de Bijbel over het Huwelijk?

“Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de gehele wet vervuld.” – Romeinen 13:8

Afgelopen maandag waren mijn vrouw en ik dertig jaar getrouwd. We hebben er een mooie dag van gemaakt met elkaar. In het weekend waren we eerst samen naar de dierentuin Wildlands Adventure Zoo in Emmen geweest.

We zijn echte dierentuin-liefhebbers en hebben de afgelopen jaren er al heel veel bezocht. De dierentuin in Emmen hebben we samen, met de kinderen, ook al vaak bezocht. Het is altijd weer fijn daar weer eens rond te lopen, te genieten van alle dieren en het “Samen uit” zijn!

Wildlands Adventure Zoo - Dierentuin Emmen_bijbelstudie_info

De week er voor is één van onze dochters in het huwelijk getreden. Eveneens een mooie gebeurtenis met een mooie kerkdienst. Ook fijn dat het allemaal ook weer relatief normaal kon. Want de corona-beperkingen de afgelopen zestien(!) maand hebben ook op dit gebied een hoop roet in het eten gegooid voor veel mensen.

Wat zegt de Bijbel over het huwelijk? Het is maar nét wie je het vraagt! Want als ik één ding in de afgelopen dertig jaar (en meer) wel heb geleerd is dat wat er over het huwelijk onderwezen wordt in kerken en gemeenten voor een groot, zéér groot, deel afhangt van de interpretatie. Dat blijkt bijvoorbeeld heel sterk als je het hebt over het huwelijk van mensen van hetzelfde geslacht. Maar ook over onderwerpen als samenwonen en echtscheiding.

Lees hier verder (PDF, 10 pagina’s a4-formaat)

 

Xiphos Linux Mint

Gratis Bijbelprogramma voor Windows, Apple en Linux

Bijbelprogramma’s voor op de computer zijn sinds het begin van de eerste homecomputers niet meer weg te denken. Via Internet zijn ook veel online bijbelprogramma’s beschikbaar, maar een programma op je eigen laptop of computer is altijd handig want: wat als er geen internet beschikbaar is, de website van de aanbieder niet bereikbaar of er mee opgehouden is? Of opeens een betaalde dienst wordt?

Xiphos Linux Mint

Veel Bijbelprogramma’s hebben naast dat ze snelle zoekfuncties bieden ook naast veel bijbelvertalingen ook allerlei extra boeken en commentaren beschikbaar. Het allereerste bijbelprogramma dat ik ooit had was van de Telos. Een NBG-bijbel en Telosvertaling met een razendsnelle zoekfunctie. Dar werkte nog onder MS-Dos. Onder Windows 3.x kon je er ook nog goed mee werken maar met Windows95 werd dat steeds lastiger.

De OnlineBible (OLB) was ook een favoriet bij veel mensen. Veel mensen die ik ken(de) hebben er als vrijwilliger aan meegewerkt. Helaas is dit inmiddels een commercieel product geworden. Ik heb daar altijd een beetje gemengde gevoelens bij gehad in verband met die vele uren die de vrijwilligers er in hadden gestoken. In het verleden heb ik zelf op een zeker moment mede daarom ook een Bijbelprogramma ontwikkeld (voor Windows 3.x/Windows95) dat ik gratis beschikbaar stelde. Door de ontwikkelingen rondom de onderliggende programmeeromgeving en tijdgebrek ben ik daar toen mee gestopt.

online bijbel project

Een paar jaar geleden ben ik wel begonnen aan een database-gestuurde, online, versie (afbeelding) maar je krijgt zodanig moeizaam toestemming voor het opnemen van vertalingen in de bijbelprogramma’s (in Nederland) en er zijn zoveel goede online alternatieven dat ik dat maar weer terzijde heb gelegd. In mijn achterhoofd speel ik nog wel steeds met het idee daar toch weer eens mee bezig te gaan vanuit een andere invalshoek, maar voorlopig blijft het daar nog even bij. Want als je zoiets ontwikkeld moet het wel toegevoegde waarde hebben uiteraard. Het grote en ruime aanbod aan bijbelprogramma’s leidt er toe dat ik daar vooralsnog geen aanleiding in zie om zelf weer aan het programmeren te slaan.

Gratis bijbelprogramma

” Om niet hebt u het ontvangen” – zei Jezus. Het Evangelie is een van de zaken die gratis moet zijn en blijven. Uitgangspunt van ondermeer de Stichting Yarah waar ik al heel lang bij betrokken ben. Er zijn ook veel mensen, gelukkig, die (nog) steeds dat idee volgen op het gebied van bijbelprogramma’s voor op de computer.

Omdat het hoog tijd was mijn desktop en laptop computer een upgrade te geven (van Linux Mint 18.3 naar Linux Mint 20.1) en ik ontdekte dat na de upgrade een van de Bijbelprogramma’s niet meer werkte wilde ik daar een nieuwe versie van installeren. Helaas, ook de laatste versie van Bible Analyzer werkt niet onder Linux Mint 20. Maar de UnBound Bible, een van mijn favoriete programma’s op dat gebied, doet het nog steeds uitstekend.

Voor de UnBoundBible is ook een module van de Herziene Statenvertaling beschikbaar. Zie deze link. Die module werkt ook in een aantal andere programma’s en is op SQL3 gebaseerd. Zelf heb ik de NBG, HSV 2017-editie, BasisBijbel en StatenVertaling overigens na veel zoeken allemaal ook in .CSV-formaat kunnen vinden. Want ja, ergens blijft natuurlijk toch die gedachte spelen om “daar nog eens iets omheen te maken”. Zeker omdat ik een tijd terug mij wat ben gaan verdiepen in het programmeren met Python.

Downloads
Mijn laatste artikel, op deze site, over Bijbelprogramma’s dateert van 2014. Toen werkte ik nog onder Windows. Inmiddels ben ik een paar jaar geleden op Linux overgestapt. En ook voor Linux zijn er heel veel (open source) bijbelprogramma’s beschikbaar. Hoog tijd voor een kleine update!

Een lijst van mijn favoriete, gratis, bijbelprogramma’s bijgaand.

Xiphos BijbelprogrammaVoor Windows

Voor Linux

 • Xiphos
  Zeer uitgebreid bijbelprogramma. Deze is standaard beschikbaar in de Linux Mint Software installer, net als een aantal andere bijbelprogramma’s.
 • Bible Analyzer
  Werkt met o.a. Linux Mint 18.3 en 19. Installatie: downloaden, chmod het bibledesktop.sh script zodat het executable is. Helaas geen mooie installer. Niet voor iedereen geschikt op die manier.

Voor zowel Linux, Apple als Windows

Er zijn uiteraard nog veel meer bijbelprogramma’s, ook veel commerciele pakketten. De bovenstaande ken ik uit eigen ervaring en kan ze daarom aanraden. Op de website van The Crosswire vind je er nog veel meer. https://www.crosswire.org/applications/.

Het, in mijn ogen, beste Bijbelprogramma voor op je telefoon (Android, iPhone) is de BijbelApp van YouVersion. Nagenoeg alle hedendaagse vertalingen zijn beschikbaar via deze app en het kost helemaal niets.

 

wederdopers1535 (Amsterdam)

Overdopen of geloofsdoop?

Het afgelopen weekend is één van onze dochters gedoopt, samen met haar vriend (binnenkort haar man want ze gaan trouwen). Een feestelijke gebeurtenis. De doop vond plaats in open water, aan het Paterswoldsemeer in Groningen.

wederdopers1535 (Amsterdam)
Vervolging van wederdopers (Amsterdam, 1535)

Misvattingen over de doop

Eén van de misvattingen over de doop is dat het, in sommige gevallen, een ‘overdoop’ is. Op Wikipedia lees je bijvoorbeeld het volgende er over:

Overdoop of herdoop is de praktijk om iemand te dopen, hoewel deze reeds eerder is gedoopt. Meestal betreft dit een volwassene die als kind reeds is gedoopt. De reden hiervoor is doorgaans dat de kinderdoop niet als een geldige doop wordt erkend. Het is echter ook mogelijk dat de doop van een andere christelijke geloofsgemeenschap niet als geldig wordt erkend, bijvoorbeeld omdat er een niet erkende doopformule is gebruikt. Omdat de doop een eenmalig sacrament is, wijzen kerken die de kinderdoop als geldige doop accepteren in de regel het overdopen van reeds als kind gedoopte kerkleden af.

In de Bijbel lees je namelijk dat “meerdere malen dopen” helemaal niet zo vreemd is, vgl. Handelingen 19:1-7:

..geschiedde het, dat Paulus, na door de bovenlanden gereisd te zijn, te Efeze kwam, en daar enige discipelen vond. 2 En hij zeide tot hen: Hebt gij de heilige Geest ontvangen, toen gij tot het geloof kwaamt? Doch zij zeiden tot hem: Wij hebben zelfs niet gehoord, dat er een heilige Geest is. 3 En hij zeide tot hen: Waarin zijt gij dan gedoopt? En zij zeiden: In de doop van Johannes. 4 Maar Paulus zeide: Johannes doopte een doop van bekering en zeide tot het volk, dat zij moesten geloven in Hem, die na hem kwam, dat is in Jezus. 5 En toen zij dit hoorden, lieten zij zich dopen in de naam van de Here Jezus. 6 En toen Paulus hun de handen oplegde, kwam de heilige Geest over hen, en zij spraken in tongen en profeteerden. 7 En het waren in het geheel ongeveer twaalf mannen.

De kern van de doop is, dat het een daad is die een mens bewust doet.

Romeinen 6:3,4:

Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen ” – vgl. ook Kol. 2:12

Een kind kan niet kiezen voor het worden ‘begraven en opstaan’ met Jezus. De gedachte hier achter is dan ook heel anders (verbondsleer, vervangingsleer). In het hele Nieuwe Testament, laat staan in het Oude Testament, kom je geen ‘kinderdoop’ tegen. Dat is een menselijk verzinsel. Om te dopen is een actieve houding nodig. Een wilsbeslissing. Petrus vergeleek het met Noach en de zijnen. Zij stapten zélf aan boord van de Ark, om gered te worden:

18 Want ook Christus is eenmaal om de zonden gestorven als rechtvaardige voor onrechtvaardigen, opdat Hij u tot God zou brengen: Hij, die gedood is naar het vlees, maar levend gemaakt naar de geest, 19 in welke Hij ook heengegaan is en gepredikt heeft aan de geesten in de gevangenis, 20 die eertijds ongehoorzaam geweest waren, toen de lankmoedigheid Gods bleef afwachten, in de dagen van Noach, terwijl de ark in gereedheid werd gebracht, waarin weinigen, dat is acht zielen, door het water heen gered werden. 21 Als tegenbeeld daarvan redt u thans de doop, die niet is een afleggen van lichamelijke onreinheid, maar een bede van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus. – 1 Petrus 3.

De doop kan ons niet redden of opnemen in een ‘verbond’. Het is ‘een bede van een goed geweten’. De doop is gehoorzaamheid en wordt door Petrus dus tegenover óngehoorzaamheid geplaatst.

Is de doop een ‘sacrament’?

De Kerken leren een aantal ‘sacramenten’. Een sacrament is “een gewijde handeling in het christendom waardoor God komt tot de mens. In die zin staat een sacrament tegenover gebed en offer, waarin de mens nadert tot God. Verschillende sacramenten markeren een belangrijk moment in het leven van de gelovigen. Het begrip is afgeleid van het Latijnse sacramentum, dat (geloofs)geheim betekent.” — Wikipedia.

Een sacrament “is geldig, indien de juiste vorm, stof en intentie aanwezig waren bij de verrichting ervan. De staat waarin de bedienaar verkeert heeft geen invloed op de geldigheid. De werking van het sacrament is daarentegen wel afhankelijk van de staat waarin de ontvanger verkeert.”Men stelt daaraan een aantal voorwaarden binnen de RKK en veel protestantse kerken. Zoals dat het moet worden ‘bediend’ door een priester of predikant. Ook dit leert de Bijbel niet.

De Here Jezus heeft twee opdrachten gegeven aan de gelovigen: het houden van het avondmaal (gedachtenismaal) en het dopen van gelovigen. Hij heeft hier totaal geen voorwaarden gesteld aan door wie of waar dit gedaan moet worden.

Dopen door onderdompeling

In het verleden heb ik (foto rechts) dan ook meerdere mensen mogen dopen. Samen met andere broeders. Er is niets mooiers, wanneer je actief bent in het Evangelie, dan dit te mogen doen!

Elke gelovige is deel van het heilig priesterschap en mag dus avondmaal en doop bedienen. De Bijbel leert ook nergens dat het een ‘gewijde handeling’ is.

Wij mensen maken dat er allemaal graag van, maar het is volstrekt onbijbels. Wat wel belangrijk is, is dát het gedaan wordt. Immers, dát is gehoorzaamheid aan God?

De doop, en avondmaal, zijn geen sacrament. Een sacrament wordt immmers gedefinieerd als “een gewijde handeling in het christendom waardoor God komt tot de mens.“. Maar de Bijbel leert juist dat de mens, door de doop, tot Gód komt, zoals Petrus immers schreef, het is een bede van een goed geweten tot God. Je kunt het alleen als ‘sacrament’ opvatten mits je de leerstellige opvattingen rondom de kinderdoop hanteert. Op het Avondmaal kom ik wellicht later nog eens terug in dit verband.

Vervolging “Dopersen”

Tegenwoordig is de doop, kinderdoop of volwassendoop, ‘overdopen’ of niet etc. niet zo’n heel groot strijdpunt meer. Dat wil zeggen, het is geaccepteerd dat Baptisten en Evangelische gelovigen zich volwassen laten dopen. Dat is niet altijd zo geweest. De “wederdopers” werden hard, zéér hard, vervolgd door de Roomse Kerk maar óók door de kerken van de Reformatie. Zo werd Felix Manz op last van de kerkhervormer Zwingli vermoord:

Op 7 maart 1526 had het concilie van Zürich een edict aangenomen dat volwassen doop strafbaar werd gesteld door verdrinking​. Op 5 januari 1527 werd Manz het eerste slachtoffer van het edict en de eerste Zwitser Anabaptist om gemarteld te worden door de handen van Protestanten. ​Terwijl Manz verklaarde dat hij wenste “om degenen bij elkaar te brengen die bereid waren Christus te accepteren, het Woord gehoorzamen en in Zijn voetsporen treden, om je daarmee te verenigen door de doop, en de rest te kopen in hun huidige overtuiging “. Zwingli en de raad beschuldigden hem van hardnekkige weigering “om af te wijken van zijn dwaling. ​Om 15.00 uur, toen hij van de Wellenburg naar een boot werd geleid, prees hij God en predikte hij tot de mensen. Eén Hervormd predikant ging mee, trachtte hem het zwijgen op te leggen, en hoopte hem de gelegenheid te geven zijn herdoop te herroepen. Manz ‘broer en moeder moedigden hem aan om pal te staan ​​en te lijden ter wille van Jezus. Hij werd per boot de rivier op gebracht. Zijn handen waren vastgebonden en achter zijn knieën getrokken en er werd een paal tussen geplaatst. Hij werd geëxecuteerd door hem te verdrinken in het Meer van Zürich. (bron: Wikipedia)

De Kerk van de Reformatie heeft in dit opzicht helaas ‘bloed aan haar handen’. Manz was niet de laatste die door hen werd omgebracht vanwege het volgen van het Bijbelse gebod om te dopen!

Toch zijn er, hoewel er geen fysieke vervolging meer is, zeker binnen Reformatorische kringen nog veel die enorme strijd en tegenstand ervaren als zij gevolg geven aan de Bijbelse opdracht om zich te laten dopen. Familie, vrienden, je kerk: ze accepteren het niet. Het is best wel tegenstrijdig. In plaats van blij te zijn dat iemand zijn of haar leven mét Christus verder wil leven is er tegenstand.

Opdracht en gehoorzaamheid

Het dopen van mensen die gelovig zijn geworden is een opdracht aan de gemeente van de Here Jezus. Hij heeft deze opdracht persoonlijk gegeven.

“Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.” – Matteüs 28:19

Het is gehoorzaamheid van de gelovige aan het Woord van God

“Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.” – Marcus 16:16

Doopdienst - Daar is veel water
De Gemeente aan de rand van het Paterswoldse Meer

En nogmaals Petrus:

Als tegenbeeld daarvan redt u thans de doop, die niet is een afleggen van lichamelijke onreinheid, maar een bede van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus.” – 1 Petrus 3:21

Daar is water!

Toen ik zelf gedoopt werd mocht ik vooraf een ‘getuigenis’ geven. Ik was nog jong, maar herinner het mij als de dag van gisteren! Ik sloot mijn getuigenis af met een citaat uit de bijbel:

“En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water, en de kamerling zeide: Zie, daar is water; wat is ertegen, dat ik gedoopt word?” – Hand. 8:36

Het antwoord van de predikant en gemeente was: “Helemaal niets!”. Het afgelopen weekend was één van onze dochters en haar vriend ook bij véél water. En ze lieten zich dopen. Tot getuigenis van de Gemeente maar óók diverse toeschouwers die zich daar ook bevonden. Het gebeuren werd door sommige van die toeschouwers zelfs gedeeld op Facebook. Een prachtig getuigenis is er zo uitgegaan naar de Gemeente, de Hemelse gewesten (Lucas 15:7) én naar ‘de wereld’ door deze doop!

Meer over de doop kun je lezen in dit uitgebreide artikel van het BijbelCollege.

Ajacieden, huichelaars en de kerk

De Kerk zit vol met huichelaars

Er zijn heel veel mensen die ‘fan’ van Ajax zijn terwijl ze nog nooit in het stadion zijn geweest. Laat staan dat ze een seizoenskaart hebben. Ze kijken op TV de wedstrijden. Dragen er in de vakantie een shirtje van. Praten er op het werk over.

Ajacieden, huichelaars en de kerk

Afbeelding van ©Pixabay

Maar zodra de club verliest keren ze zich tégen de club, haar trainer of het bestuur. Het zijn géén echte “Ajacieden” die ook de club steunen en er voor gaan bij een verloren wedstrijd, maar alleen maar in naam ‘fan’ van Ajax.

Als u zo’n “Ajax-fan” tegenkomt vertegenwoordigt die de echte fans in uw ogen? Of beschouwt u zo’n persoon als huichelaar?

Miljoenen mensen zijn in naam christelijk, soms zelfs lid van een kerk. Ze sturen hun kinderen naar de christelijke school, bezoeken wel eens de kerk met hoogtijdagen of soms zelfs elke zondag maar.. zijn helemaal niet gelovig. Zodra er een beetje tegenwind in hun leven is, “vloeken ze als een bootwerker”. Ze leven een leven dat niet in overeenstemming is met wat de Bijbel leert.

Als u zo’n christen tegenkomt, vertegenwoordigt die de échte “Jezus-fans”? De échte gelovigen?

Christenen zijn geen perfecte mensen. Ze zijn niet ‘zondeloos’. Absoluut niet. Net als dat er onder de die-hard Ajax fans ook groepen en mensen zijn die ook niet bepaald lieverdjes zijn. Toch weerhoudt dat veel mensen niet om toch naar het stadion te gaan om te genieten van de wedstrijd en zichzelf Ajax-fan te noemen. Eén te zijn met elkaar in het ‘clubgevoel’, één te zijn in het aanmoedigen van hun team.

Huichelaars

Eén van de argumenten van mensen om het christelijke geloof af te wijzen is precies dit: “De kerk zit vol huichelaars”. Huichelaars vind je overal. Bij de voetbalclub. Bij de vakbond. Op school. Op je werk. Is dat een reden om weg te blijven bij een club, vereniging of organisatie? Blijf je bij de voetbalwedstrijd weg, ben je geen fan meer van ‘de club’ omdat er hooligans rondlopen?

Ieder mens is voor zichzelf verantwoordelijk. Dat er binnen de kerken mensen te vinden zijn die, hoewel ze beter zouden moeten weten, zich toch niet gedragen naar wat de Bijbel onderwijst is géén excuus om daarmee de boodschap van de Bijbel te verwerpen.

Je doet jezelf tekort als je je daardoor laat weerhouden om Jezus te leren kennen.

Jezus heeft nooit bestaan

Dat Jezus daadwerkelijk hier op aarde is geweest, leidt geen enkele twijfel. Geen historicus zal dit met droge ogen kunnen ontkennen of hij of zij neemt zijn eigen vak niet serieus.

De bovenstaande video gaat hier heel helder en wetenschappelijk verantwoord op in.

Ik heb Jezus niet nodig!

Het is lastig om aan de buitenkant uit te maken of iemand een goed mens is of niet. Ook al ben je nog zo’n goed of oprecht mens, geef je ieder wat hem of haar toekomt, leef je keurig volgens de wet- en regelgeving zoals bijvoorbeeld alle verkeersregels en is er zelfs nog nooit een leugen uit je mond gekomen…

Wat wel duidelijk is, is dat iedereen onderhevig is aan bederf. Zelfs de meest keurige mensen!

Wat bedoel ik daar mee? Dit: zodra je geboren wordt, is het ‘bederf’ al in je aanwezig. Een mens ‘wordt geboren om dood te gaan’ zeggen ze wel eens. Een uitspraak die ik laatst hoorde van iemand: “Eén ding staat vast in dit leven: je gaat er aan dood”. En doodgaan, dat is een vorm van bederf. Een prachtige vrucht die geplukt wordt zal op een dag bederven. Hoe kan dat? Omdat op het moment dat de vrucht geplukt is het sterfproces in gang wordt gezet.

Zo werkt dat ook bij mensen. Zodra we geboren zijn wordt, omdat we ‘losgesneden’ zijn, het sterfproces in gang gezet. Een nare gedachte wellicht – maar iets waar we toch niet aan ontkomen.

Dat bederf wordt in de Bijbel ook genoemd. Er is van alles wat, gaande je leven, dat bederf beïnvloed. De een raakt eerder ‘bedorven’ dan de ander. Dat noemt de Bijbel: zonde.

Jezus heb je wél nodig. Vanwege dat bederf, de zonde. Jezus was een goed mens. Net als bijvoorbeeld Gandhi, Martin Luther King en heel veel andere ‘goede mensen’. Maar Hij deed iets wat al die ándere goede mensen niet hebben gedaan. Jezus leefde niet alleen een leven waarin hij goed was voor andere mensen en een goed voorbeeld was. Hij was zelfs bereid om te stérven voor de unieke boodschap die Hij onderwees.

Deed Gandhi dat? Kon Marten Luther King dat?

Unieke boodschap

Door te sterven bewees Hij dat Zijn Boodschap de volstrekte, unieke, waarheid was die het bederf, de zonde, een halt kon toeroepen. Hij deed namelijk iets dat nooit eerder gebeurd was: Hij stond op uit de dood. Hiervoor is méér dan afdoende bewijs. Dit artikel gaat daar bijvoorbeeld op in.

“Twee bekende, voormalige atheïsten erkenden onlangs op de conferentie ‘Truth for a New Generation’ dat zij er zeer van overtuigd zijn dat Jezus Christus werkelijk is opgestaan uit de dood. Eén van hen is detective J. Warner Wallace, die bekend is van het oplossen van moordzaken die al tientallen jaren geleden hebben plaatsgevonden.” – CIP

We leven in een bedorven wereld Filippenzen 2:15 HTB en zijn zelf aan bederf onderhevig. Dat bederf kan gestopt worden. Door de Boodschap van Jezus te aanvaarden is het niet alleen zo dat je na je dood verder mag leven, in de Hemel, met Hem maar dat je leven op aarde, nú dus al, verandert. En dat is niet zomaar een verandering. Het is een verandering die je leven een stuk beter maakt.

Een verslaafde man

Afgelopen zaterdag kwam ik op straat een man tegen die evangelisatiefolders uitdeelde. Hij kwam bij mij op het bankje zitten waar ik zat te wachten op mijn vrouw die in een winkel was binnen gegaan. We raakten in gesprek en hij vroeg mij naar welke kerk ik ging. Toen ik zei ‘ik ben Evangelisch’ reageerde hij blij: “Ik ook! Ik ben jarenlang verslaafd geweest aan de harddrugs en toen kwam ik iemand tegen van de Evangelische Gemeente en die heeft mij bij Jezus gebracht! Ik ben van de drugs af en ga hier naar het centrum om andere mensen naar Jezus te brengen!”

Dat is slechts één voorbeeld van een leven dat totaal veranderd is. Waar het bederf nú al gestopt is. Want, zodra je gaat geloven ben je vanaf dát moment een mens die bij Jezus hoort. Niet pas ná je dood. Geloven is niet een ‘verzekering voor een leven na dit leven’, geloven betekent dat je leven nu, hier en nu, gaat veranderen – en dat in een goede zin.

Maar ik ben nog niet goed genoeg

Sommige mensen denken dat je eerst ‘een goed mens’ moet zijn om christen te mogen worden. Ik haal niet voor niets het voorbeeld van de verslaafde man aan. En in de Bijbel staan ook voorbeelden van mensen die “slecht” waren volgens de maatschappelijk normen: prostituee’s, oplichters (frauderende belastingambtenaar), mensen die met occulte zaken bezig waren. Zei Jezus tegen ze dat ze éérst een goed mens moesten worden voor ze bij hem mochten horen? Intégendeel! Hij zei dat júist zij bij Hem mochten komen!

“Jezus zei tegen hem: ‘Er is vandaag redding gekomen in uw huis. Nu bent u echt een zoon van Abraham. Ik, de Mensenzoon, ben gekomen om afgedwaalde mensen te zoeken en te redden.’” zei Hij tegen de frauderende belastingambtenaar in Lucas 19.

Wat verandert er dan allemaal?
– “Wat kan dat leven met Jezus mij dan bieden wat ik nu nog niet heb? Ik heb toch alles al? Een mooi huis, een goede baan, een leuk gezin..”

– “Wat levert mij dat dan op? Hoe kan Jezus mijn problemen oplossen? Ik zit in de schuldhulpverlening, mijn vrouw is bij mij weggegaan, ik ben mijn baan kwijt, mijn vrienden zien mij niet meer staan.. gaat hij dat oplossen dan?”

Zomaar twee volledig tegengestelde situaties. Maar ze zijn inwisselbaar.

Ik heb in het verleden zelf gezien, toen ik werkte voor een uitkerende instantie, wat het kan betekenen wanneer mensen hun baan kwijtraken. Hoe een gezin daar onder te lijden kan hebben. Gezien en ervaren wat er gebeurt wanneer de dood een gezin treft. Schulden zich opstapelen in gezinnen. De ellende in sommige levens is niet te overzien.

Je kunt rijk zijn, gezond, alles hebben. Dat je tegen jezelf zegt, “Rust eens lekker uit, eet, drink en geniet.” en een hele lange sabbatical neemt of met pensioen gaat. Maar dan is daar opeens het einde: “Dwaas! Vannacht zult u sterven. En wie krijgt nu alles wat u achterlaat?” Lucas 12:19,20.

Vroeger had ik een buurman, hij had altijd hard gewerkt. Ging met vroegpensioen en wilde gaan genieten van het leven. Hij ging na zijn pensionering op een lange reis, kwam ziek terug en stierf vrij snel daarna aan kanker. En dan?

Wat heb je er aan om Christen te zijn in het leven van elke dag? Dit: dat je er niet, nooit, alleen voor staat. Jezus kan je helpen in de dagelijkse beslommeringen, zorgen. Maar ook je successen met je ‘meevieren’. Hij geeft moed en kracht, Hij staat naast je – elk moment van de dag! Hij leert je wat het is om God te kennen. Hij geeft je vrede ‘in je hart’. Dat je rust mag krijgen. Hij helpt je je angsten te overwinnen, of – zoals ik aanhaalde – je verslaving(en) onder controle te krijgen.

Jezus kan rust brengen in je rusteloze leven – of het nou een leven is dat rusteloos is door geldzorgen of juist een leven dat rusteloos is doordat je altijd bezig bent met ‘succesvol’ te worden.

Wanneer je besluit Jezus te leren kennen, Hém te gaan volgen, is vanaf dát moment het bederf in jouw leven stopgezet en ben je “een kind van God”. Ben je deel geworden van het “koninkrijk van God” en krijg je een ander, een béter, leven.

Deuteronomium 30:19 (HTB) zegt het heel helder: “Hemel en aarde zijn mijn getuigen dat ik u vandaag de keus heb gegeven tussen leven en dood, zegen en vloek. Kies dan toch het leven, zodat u en uw kinderen mogen leven!”.

Waar kan ik dat dan vinden?

De Bijbel App nu downloaden - 100% GratisIn de Bijbel kun je, uiteraard, alles lezen hierover. Maar waar moet je beginnen? Als je nog nooit de Bijbel hebt gelezen, zoek dan het “Evangelie van Johannes” op. Dat is het meest begrijpelijke deel dat vertelt over Jezus en Zijn boodschap.

Je kunt een Bijbel in elke boekwinkel of bibliotheek vinden. Of gratis downloaden op je telefoon zie https://www.bible.com/nl/app

Terug Naar Het Oude Normaal: VRIJHEID!

Terug Naar Het Oude Normaal: VRIJHEID!

Vanochtend de krant al gelezen? Of het nieuws online gezien of gehoord op de radio?

We hebben onze vrijheid terug!

De corona-maatregelen zijn afgelopen weekend bijna allemaal afgeschaft. We ‘mogen weer’. De winkelstraten waren weer druk dit weekend. Ik was er zelf ook te vinden. Er moest namelijk dringend wat kleding worden gekocht.

De mondkapjes mogen af, want de besmettingen zijn enorm gedaald en een groot aantal mensen zijn, net als ik zelf, gevaccineerd. Dus kunnen we weer in vrijheid gaan en staan waar we willen…

Is dit vrijheid?

 • Zijn we ‘vrij’ als we geen mondkapjes meer hoeven te gebruiken?
 • Zijn we ‘vrij’ omdat we weer ‘gewoon’ bezoek mogen ontvangen en verjaardagen kunnen vieren?
 • Zijn we vrij omdat we weer naar het buitenland op vakantie kunnen gaan?
 • Zijn we vrij omdat we weer in de file mogen staan om naar kantoor te rijden?
 • Zijn we ‘vrij’ omdat we weer voetbal op grote schermen mogen kijken en er een ‘oranjemars’ gehouden kon worden?
 • Zij we vrij omdat we weer kunnen uitgaan?
 • Zijn we vrij omdat we weer kunnen doen en laten wat ons zelf goeddunkt?
 • Zijn dit ‘vrijheden’ die ons, uiteindelijk, ook maar iets opleveren?

Het Oude Normaal

Ik schrok er een beetje van wat ‘terug naar het oude normaal’ kennelijk ook lijkt te betekenen: dronkenschap, vechtpartijen, steekpartijen die heel slecht afgelopen zijn voor verschillende slachtoffers,..

Terug naar ‘normaal’. Onze ‘vrijheid’ terug. Voor sommigen betekent het zelfs dat ze nu mensen die, uit voorzorg, een mondkapje blijven dragen bedreigen.

Waren we onze vrijheid werkelijk kwijt? Is vrijheid dan per definitie kunnen doen en laten wat je wilt – dronken worden, geweld, elkaar neersteken..

Dat ‘oude normaal’, is dat eigenlijk wel zo normaal?

Het viel de politie al geruime tijd op dat tijdens de pandemie de criminaliteitscijfers flink gedaald waren. Nu stijgen ze weer snel.

Vanmorgen stuurde een vriend van mij, uit Amerika, een staatje met criminaliteitscijfers. Die zijn daar, sinds de opheffing van veel maatregelen, geexplodeerd. In één van de steden, Portland, was het aantal moorden zelfs met meer dan 500% gestegen ten opzichte van één jaar geleden!

USA - stijging criminaliteit
Stijging aantal moorden en schietpartijen in de VS. FoxNews stelt, hoe kan het ook anders, dat de oorzaak ligt in de eis van de BLM om de politie ‘aan te pakken’ (defunding) en niet aan het einde van de corona-maatregelen.

Vrij van de ‘gerechtigheid’

Terug naar het ‘oude normaal’, naar ‘de vrijheid. De maatschappij verlangt er naar terug te keren naar het oude, bandeloze, leven. Een leven in het teken, ook, van “vrij in zonde leven”.

Romeinen 6-20 HSV

In de vertaling van ‘Het Boek’ staat het als volgt: “Toen de zonde uw meester was, had de rechtvaardigheid geen vat op u. En wat was daarvan het resultaat? Dat u dingen deed waarvoor u zich nu schaamt, dingen die uitlopen op de dood.” (v. 20,21)

De vrijheid waar iedereen zo naar verlangde, zelfs veel christenen, is een vrijheid die geen werkelijke vrijheid is. Nog afgezien van het feit dat de beperkingen slechts beperkingen waren op het gebied van maatschappelijke bewegingsvrijheid en niet op het gebied van vrijheid van meningsuiting. Laat staan dat ons ook maar een stroobreed in de weg werd gelegd op allerlei andere gebieden.

Er was alle vrijheid, en die is nooit aangetast, te denken, zeggen, geloven en voelen wat we willen. Dat is een grondwettelijk recht. Dat is nimmer aangetast.

Ben je werkelijk ‘vrij’ of alleen maar vrij om je leven in zonde weer op te pakken? Dat is een vrijheid die alleen maar uitloopt op de dood. Dat is het eindstation. De ééuwige dood.

Echte vrijheid heeft niets te maken met een anderhalve-meter maatschappij, mondkapjes of vaccinaties wel- of niet nemen. Echte vrijheid is gééstelijke vrijheid. Ongebonden zijn aan “de zonde”. Dat is vrijheid die alleen Jezus je bieden kan.

De zonde betaalt een hard loon: de dood! Maar de genade van God geeft wat niemand verdient: eeuwig leven met Christus Jezus, onze Here. (Lees verder: Rom 6, Het Boek).

Wilders, Baudet, Orban en het Christelijke Hongarije

Wilders, Baudet en het ‘Christelijke’ Hongarije

De politici Wilders en Baudet zijn zó verblind in hun anti-Rutte doctrine dat ze homofoob Hongarije en hun leider, Orban, openlijk steunen op Twitter.

Wilders, Baudet, Orban en het Christelijke Hongarije

De tweets van Baudet en Wilders bevatten een aantal opmerkelijke zaken. Wanneer je ze leest, en aangezien ze elkaar ‘retweeten’ is het kennelijk een gedeelde mening van de heren, zie je de volgende impliciete en expliciete statements:

 1. Rutte is “een idioot en een fraudeur”;
 2. Geweld tegen LHGBTi is “het gevolg van ‘Islamitische massa-immigratie”;
 3. Rutte is verantwoordelijk voor deze “massa-immigratie” (en feitelijk dus voor geweld tegen LHGBTi in hun ogen);
 4. Wilders en Baudet “steunen Hongarije en Orban” in hun anti-LHGBTi wetgeving.

Voor de volledigheid bijgaande de betreffende tweets:

wilders-baudet-hongarije

Wat houdt de Hongaarse wet in?

Ik heb inmiddels een, publiek gedeelde, vertaling van de betreffende wet van de Hongaren (in het Nederlands). Je kunt ‘m hier downloaden. Dat de wet strenger optreden mogelijk wil maken tegen kindermisbruik kan niemand bezwaarlijk vinden. Wat echter wel degelijk bezwaarlijk is, is het feit dat de wet ondermeer stelt:

– In het kinderbeschermingssysteem beschermt de staat het recht van kinderen op zelfidentiteit op grond van hun geboortegeslacht.

– Teneinde de doelstellingen van deze wet en de rechten van kinderen te waarborgen, is het verboden pornografische inhoud beschikbaar te stellen aan kinderen jonger dan achttien jaar, alsmede inhoud die seksualiteit uitbeeldt omwille van zichzelf, of die geslachtsverandering, geslachtsverandering of homoseksualiteit bevordert of weergeeft.

– Het is verboden kinderen onder de achttien jaar reclame aan te bieden waarin seksualiteit als zodanig wordt afgebeeld of waarin een afwijking van de identiteit van het geboren geslacht, geslachtsverandering of homoseksualiteit wordt bevorderd of vertoond.

Met andere woorden: de wet verbiedt het benoemen, tonen of voorlichting omtrent homoseksualiteit, geslachtsverandering of alles wat “afwijkt van het geboortegeslacht”. Daarmee worden niet alleen mensen, jongeren, met homoseksuele of transgender-gevoelens keihard in de hoek getrapt. Ook mensen met genetische afwijkingen zoals Syndroom van Klinefelter of meergeslachtelijke mensen (intersekse) worden hiermee snoeihard gediscrimineerd. Immers: het is volslagen ónbespreekbaar (de “i” van LHGBTi) geworden wat zij hebben?

Het is daarmee een wetgeving waardoor mensen die ófwel andersvoelend zijn ófwel geboren zijn met een afwijkende lichamelijke toestand volslagen genegeerd worden. Bij Orban bestaan alleen maar (hetero) mannetjes en vrouwtjes.

Censuur Internet, Ouders en Onderwijs

Voor docenten wordt het daarmee eveneens onmogelijk om biologielessen te geven, voor ouders wordt het eveneens potentieel onmogelijk hun kinderen voor te lichten en ook (educatieve) boeken, films en documentaires mogen niet meer.

Tot slot is het op basis van deze wetgeving mogelijk een (groot deel) van het internet “af te sluiten” voor de regering van Orban. Dit alles onder het motto “kinderen beschermen”. Maar wie goed oplet heeft natuurlijk door dat het hier om iets totáál anders gaat: volledige censuur mogelijk maken op het onderwerp “LHGBTi”.

Christelijk Hongarije?

Orban c.s. worden door sommigen als een toonbeeld van ‘Christelijke normen en waarden’ neergezet. Dat is belachelijk. Dit heeft niets met ‘christelijke opvattingen’ te maken maar álles met traditionele middeleeuwse opvattingen over de rolpatronen van man en vrouw. En bovenal: het volslagen monddood maken van mensen die met deze problemen worstelen. Het onderbrengen van deze onderwerpen in een wet tegen kindermisbruik is daarmee ook nog eens een stigmatiserende aktie die een regelrechte gotspé is.

Het past wel in het ‘cultuurchristendom’ waar Baudet zo graag mee koketteert en waarmee hij sommige christenen uit de ‘bevindelijke’ kringen voor zich heeft gewonnen. Net als Wilders die, als atheïst zijnde, toch handig inspeelt op de gevoelens hieromtrent door in het verleden de “Judeo-Christelijke” cultuur van Nederland te roemen.. Baudet “wil een blank, christelijk Europa”.

Dat deze mannen de Hongaarse, anti-westerse, anti-immigratie en anti-LHGBTi regering van Orban steunen zegt meer dan genoeg. Het nationalisme druipt er weer vanaf. En waar nationalisme, anti-semitisme en anti-homoseksualiteit uiteindelijk toe leidt hoeven we toch niet meer te zeggen? Daar heeft Europa genoeg onder geleden in 1933-1945.

Ook de volslagen respectloze manier waarop zij over de Minister President spreken geeft te denken. Vanuit Christelijk, Bijbels, standpunt gezien is dat immers ook totaal verwerpelijk (Titus 3:1)? Dat Christenen hier in meegaan vind ik dan ook verwerpelijk. We mogen immers onze broeder(s) geen leeghoofd noemen (Matt. 5:22)?

Baudet en Wilders hebben zich met deze tweets weer eens laten kennen. Ze zijn onze steun, als Christen, absoluut niet waard. Integendeel. Wát of hóe je ook denkt over homoseksualiteit!

Tot slot, hoe je ook denkt over Rutte – over zijn handelswijze in een aantal zaken valt inderdaad het nodige te zeggen: hij is wél een een gelovig christen (en maakt daar ook géén geheim van), in tegenstelling tot Wilders en Baudet! Met hun tweets spreken zij onomwonden hun steun uit aan discriminatie jegens iedereen die onder de LHGBTi-verzamelnaam valt.

Heldringkerk Hoenderloo

De Kerk op de Bult in Hoenderloo

Een kerk kan voor veel mensen uiteenlopende betekenissen hebben. In het plaatsje Hoenderloo staat zo’n kerk met een betekenis die verder gaat dan slechts het zijn van een plek waar gelovigen bijelkaar komen op de zondag.

Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft, en hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem zalig maken? [..] ik zal u uit mijn werken mijn geloof laten zien.” – Jakobus 2:14-18 (HSV)

Eén van die kerken is te vinden in Hoenderloo, de “Heldringkerk”, bijgenaamd de “Kerk op de Bult”. Een kerk waar ik in het verleden al eens over gelezen had in het kader van het Revèil en in onze vakantie heb kunnen bezoeken.

Heldringkerk Hoenderloo
De Heldringkerk in Hoenderloo

Het Revèil

Het Revèil is een periode die ik vrij interessant vind. Helaas merk ik dat veel christenen bijna niets (meer) van deze periode weten en dat vind ik eigenlijk heel jammer.

In Nederland was Willem Bilderdijk “de vader van het Réveil”, een periode die duurde van ca. 1815-1865. Isaäc da Costa, Samuel Iperusz Wiselius, Willem de Clercq en Groen van Prinsterer waren leerlingen van Bilderdijk. Da Costa, die zich bekeerde vanuit het Jodendom, wordt gezien als één van de belangrijkste leiders.

Tevens was Ottho Gerhard Heldring, met name op maatschappelijk gebied, een leidende figuur. De christelijke zending kreeg vanuit het Réveil belangrijke impulsen. Maar er werd ook veel maatschappelijk werk gedaan, zoals zorg voor armen, bestrijding van drankmisbruik en prostitutie en niet in de laatste plaats onderwijs!

Tot Heil des Volks in Amsterdam, die veel doen aan ondermeer opvang van prostituees en verslavingszorg, opereert ook vanuit de geest van het Reveil. Ds. De Liefde was hiervan de stichter. Naast dat hij heel veel ‘reizende evangelisten’ heeft opgeleid was Ds. De Liefde tevens verantwoordelijk voor het ontstaan van de vrije evangelische gemeenten.

In veel boeken en artikelen lees je dat het Revéil “toegeeigend” wordt door met name de gereformeerden c.q. als ‘gereformeerde’ stroming wordt bestempeld. Dat is niet het volledige verhaal. Er waren allerlei stromingen actief c.q. geráákt door de opwekking die gaande was, wereldwijd. In Nederland waren er veel Hervormde predikanten bij betrokken.

Vergadering van Gelovigen

Eén van de stromingen die, in Nederland, mede is voortgekomen vanuit het Revèil zijn de Vergadering van Gelovigen. In het boek “Gij Zijt Allen Broeders” van Willem Ouweneel lees je daar het een en ander over. De ‘conventikels’ speelden hier een belangrijke rol in. De opvattingen van het Revèil waren niet zozeer de grondslag voor de vergaderingen maar John Nelson Darby vond binnen de conventikels toehoorders die veel interesse hadden in zijn boodschap. Darby wilde ook helemaal geen nieuwe stroming starten overigens maar binnen de kerken werken aan “opwekking” van gelovigen.

Ds. Heldring en Hoenderloo

Ds. Heldring was directeur van de door hem opgerichte Heldring-gestichten, een filantropische instelling in Zetten. Daar stichtte hij in 1848 ook Asyl Steenbeek, Nederlands eerste opvanghuis voor prostituees en, in 1864, Nederlands eerste Kweekschool voor onderwijzeressen.

De Waterput
Ds. Heldring, ook wel “de ontdekker van Hoenderloo” genoemd, is de grondlegger van de Hervormde gemeente die in het jaar 1854 van start ging. Het is een bijzonder verhaal dat ook kort samengevat op de kerk staat geschreven.

Put bij de Heldringkerk
Put bij de Heldringkerk

Hoenderloo was eigenlijk een ‘clandestiene ontginningsnederzetting’. In grote armoede waren mensen daar bezig om een bestaan op te bouwen.We beseffen ons dat vaak niet als we door zo’n mooi gebied rijden, maar grote armoede was overal in Nederland in die tijd. Denk alleen al aan het boek ‘Bartje’? Plaggehutten verdwenen bijvoorbeeld pas definitief ná de 2e Wereldoorlog!

Ds. Heldring “ontdekte” de nederzetting in 1839. De arme, in hutten wonende, inwoners van dit clandestiene gehucht hadden geen water, geen school laat staan een kerk. Hij besloot, geïnspireerd door Jesaja 35, een put te laten slaan (in 1841) zodat de inwoners in elk geval over (schoon) water beschikten. Vervolgens liet hij een schooltje bouwen (1845) voor de kinderen en tot slot dus de kerk (1854).

Maatschappelijk werk
Naast zijn werk in Hoenderloo was hij een van de initiatiefnemers van een gesticht voor kansarme jongens (de voorloper van de huidige Hoenderloo Groep). Aan zijn filantropische werk, meer nog dan aan letteren en wetenschap, wijdde hij een groot deel van zijn leven. Hij overleed te Mariënbad in Bohemen op 11 juli 1876.

De kerk is het oudste gebouw in Hoenderloo en heeft voor de bewoners grote emotionele waarde. Zij noemen het “de kerk op de bult”.

Geestelijke opwekking

Wat mij aanspreekt in de verhalen over het Revèil is dat je steeds weer ziet dat vooral je geloof uitdrukken, laten uitwerken, in praktische hulp aan mensen heel belangrijk is. Ds. Heldring, Ds. De Liefde e.va. toonden het belang hier van, net als vele eeuwen daarvoor ook altijd al het geval was.

Liefhebben van je naaste, écht van ze houden en dat laten zien, de armen goed behandelen. Het zijn de ‘werken uit geloof’ waar Jakobus over spreekt. Werken waaruit je geloof blijkt. Géén woorden, maar dáden!

Ds. Heldring is daarin een voorbeeld. Eérst zorgen voor schoon water, dán onderwijs en pas in de laatste plaats een kerkgebouw! Dat kerkgebouw is gebleven en is een levende herinnering, in steen, aan zijn goede werken. Waaruit zijn geloof is gebleken. Geloof dat de levens van veel mensen, en generaties ná hen, voor altijd heeft veranderd.

Zie ook/bronnen:

God aanbidden Mannelijk Vrouwelijk

Is God een Man of een Vrouw?

Vanuit het feminisme wordt er vaak, met de nodige slimme vragen, geprobeerd het beeld dat wij van God hebben te ontwrichten. Een voorbeeld er van is dat men God “vrouwelijk” wil maken. Is God een Man of een Vrouw?

God aanbidden Mannelijk Vrouwelijk

Zo kwam iemand met de volgende, nogal grof gestelde, vraag naar mij:

Als geesten geen geslacht hebben, waarom noemen we God dan een hij als hij duidelijk geen testikels heeft. Of is de oorspronkelijke god een hij omdat zijn zoon een hij was? En als je God een zij noemt, ben je godslasterlijk. En als God echt een vader is, wie was dan de moeder en is de moeder gewoon een mens oftewel Maria of is er een goddelijke moeder? Zijn vrouwen een goddelijke status niet waardig? Zijn alleen mannen dat waard?

God is alles omvattend. We spreken over ‘hij’ omdat dat ons spraakgebruik is (vanuit het patriarchale model indertijd dat leiderschap aan een man toebehoorde). Mensen schreven vanuit hun menselijke bevattingsvermogen over het goddelijke, over de geestelijke wereld. Wat zij waargenomen hebben, hebben ze op een manier op schrift gesteld die voor andere lezers begrijpelijk is.

God staat ver boven het concept man of vrouw
De Bijbel zegt dan ook dat God beide, mannelijk en vrouwelijk, naar Zijn Beeld heeft geschapen. Zowel man als vrouw. Dat zegt je toch alles? De discussie over God als vader of moeder, een hij of zij, dat is echt een discussie die mensen voeren. Mensen die niet begrijpen waar ze het over hebben. Feministes bijvoorbeeld die zo graag een ‘moedergodin’ willen. So be it. Dat is een volstrekt zinloze discussie.

Historische teksten
Het is jammer, in dit verband, dat ook theologen menen op dit vlak een duit in het zakje te moeten doen en er zelfs voorstellen zijn geweest de Bijbel aan te passen en God ‘moeder’ te noemen en ‘haar’. Dat doet de oorspronkelijke teksten en opvattingen enorm geweld aan. Alleen al vanuit het op een juiste manier omgaan met historische teksten moet je dit soort suggesties daarom absoluut afwijzen.

Daarnaast leert de Bijbel overduidelijk “God is Geest”. Geslacht doet er niet toe voor God. Niet of wij mannelijk of vrouwelijk zijn (in Christus is iedereen gelijk immers), laat staan voor God zelf. De Schrift leert ons dat wij Hem onze Vader mogen noemen. Dat heeft niets met mannelijks of vrouwelijks te maken maar met wat God voor ons wil zijn: een Vaderlijke beschermer.

Wat te denken van de satan?
Tot slot nog een opmerking. Is het niet wonderlijk dat er alles aan gedaan wordt, vanuit feministische opvattingen, om God ‘vrouwelijk’ te maken maar dat men de satan wél mannelijk wil laten? Dat typeert het feministische denken: vrouwelijk staat gelijk aan goed, mannelijk aan slecht. Dit denken kunnen en mogen wij niet op de Bijbel laten toepassen!

 

kate bowler ted talk welvaartsevangelie

Welvaartsevangelie: alles gebeurt met een reden?

Het welvaartsevangelie gelooft dat God je wil belonen als je het juiste soort geloof hebt. Dat alles gebeurt met een reden. Als je goed en trouw bent, zal God je gezondheid en rijkdom geven, en grenzeloos geluk. Het leven is als een boemerang: als je goed bent, zullen goede dingen altijd bij je terug komen. Denk positief. Spreek positief. Niets is onmogelijk als je maar gelooft,…

“Ik ben geschiedkundige en gespecialiseerd in het idee dat goede dingen bij goede mensen gebeuren. Ik onderzoek het ‘welvaartsevangelie’, een stroming binnen het christendom, zo genoemd vanwege de gewaagde belofte dat God wil dat je voorspoed hebt. Ik zag mezelf nooit als een volger van het welvaartsevangelie. Ik was slechts een toeschouwer.[..] Er is medisch nieuws waar niemand, maar dan ook niemand op voorbereid is. Ik was dat zeker niet.”

Een indrukwekkende toespraak van Kate Bowler, die op 35-jarige leeftijd het verwoestende nieuws kreeg dat ze een vergevorderd stadium van kanker had. Ze deed onderzoek naar het ‘welvaartsevangelie’ maar was daar, zonder dat ze het zich bewust van was, zelf een aanhanger van (geworden). Ze geloofde net als veel anderen dat “Alles gebeurt met een reden” en leerde een (harde) les.

 

Het Welvaartsevangelie of succesevangelie is een leer die niet alleen in Amerika populair is maar ook in veel andere landen zoals Nederland. Een leer die, Bijbels gezien, volstrekt onhoudbaar is. Deze video laat krachtig zien hóe onhoudbaar het eigenlijk is. Maar ook hoe ze ontdekte wat wél van waarde is en hoe ze haar geloof niet verliest, integendeel.