Categorie: Bijbelstudies

Een ander Evangelie – de Galaten

In Galaten 1 spreekt Paulus tot de Galaten krachtige, zéér krachtige, woorden over hen die een ander Evangelie brengen. Wat is een ander Evangelie? Een andere boodschap? Als mensen zijn we snel geneigd veroordelend te spreken over anderen. En al helemaal als het gaat om leringen of opvattingen uit andere kerken, gemeenten, stromingen of sekten. …

Lees verder ..

De Dag des Heren

Het boek Maleachi is het laatste boek van het Oude Testament. Hij profeteerde ongeveer 100 jaar na de terugkeer uit de Ballingschap in Babel en het thema in zijn boek is De Dag des Heren oftewel de dag dat de Here zal verschijnen op aarde. Zie, Ik zend Mijn engel, die voor Mij de weg …

Lees verder ..

Jona, de opstandige profeet

“ik wist, dat Gij een genadig en barmhartig God zijt, lankmoedig, groot van goedertierenheid en berouw hebbend over het kwaad” – Jona 4:2. In een prediking over de profeet Jona ben ik al eens redelijk diep ingegaan op Jona, zijn roeping en hoe hij daarmee om ging. Het is een van de meest ‘wonderbaarlijke’ verhalen …

Lees verder ..

Spreuken – De Wijsheid van Salomo

Spreuken, ook wel ‘de Wijsheid van Salomo’ genoemd, bevat vooral principes, geen beloften. Spreuken tonen ‘oorzaak en gevolg’. Er zijn geen garanties als een ‘doe dit en dan..’. We moeten wel rekening houden met de complexiteit van het leven. De “Wijsheid van Salomo” bevat meer dan alleen het boek Spreuken. Ook Prediker en Hooglied behoren …

Lees verder ..

Vertrouwen komt te voet .. De Geestelijke Strijd

Vertrouwen is belangrijk voor het functioneren van de maatschappij. Maar zoals het spreekwoord zegt: “Vertrouwen komt te voet en gaat te paard”. Het vertrouwen winnen van mensen is niet eenvoudig. Politici weten daar alles van. De laatste decennia is het vertrouwen in de politiek enorm gedaald. Maar ook vertrouwen in de media, vertrouwen in wetenschappers, …

Lees verder ..