Overzicht van het Nieuwe Testament (gratis download)

Vanaf vandaag is het Overzicht van het Nieuwe Testament beschikbaar. De afgelopen maanden heb ik mij, in het kader van mijn studie aan het Global Baptist Bible College, veel bezig gehouden met het Oude en Nieuwe Testament. Tijdens de (video) lessen heb ik heel veel aantekeningen gemaakt welke ik via deze website beschikbaar stel.

Het Overzicht van het Oude Testament heb ik eerder al geplaatst, zie hier voor meer informatie.

Overzicht van het Nieuwe Testament

Overzicht van het Nieuwe Testament

Het Overzicht van het Nieuwe Testament bevat een schematische bespreking van het Nieuwe Testament, alle boeken en brieven, geordend naar type boek en brief. Daarnaast bevat het een appendix met een klein aantal aanvullende (achtergrond)artikelen, welke eerder via deze website ook zijn verschenen. In de inleiding wordt enige algemene, inleidende, informatie en achtergrond over het Nieuwe Testament en de periode van ontstaan gegeven.

De bespreking van de Evangeliën, Handelingen, brieven van Paulus, Petrus, Jakobus, Judas en Johannes alsmede de Openbaringen aan Johannes zijn kort en schematisch. Ik hoop dat deze puntsgewijze samenvatting van het Nieuwe Testament, net als de eerdere publicatie van het Oude Testament, niet alleen een handig naslag- en hulpmiddel voor uw studie van de Schriften is maar ook tot veel zegen mag zijn.

Gratis download

Het Overzicht van het Nieuwe Testament kunt u gratis downloaden (PDF-formaat) en doorgeven aan anderen. Het is niet toegestaan deze uitgave als download op andere websites aan te bieden of rechtstreeks te ‘dieplinken’ naar het bestand.

» Download: Overzicht van het Nieuwe Testament

Het Overzicht van het Nieuwe Testament wordt ook (zo spoedig mogelijk) beschikbaar gesteld via het BijbelCollege en de website van de Stichting Yarah.

____
Nb.! Dit is geen ‘professionele uitgave’, als in: er kunnen type-, taal- en stijlfouten in voorkomen. Het zijn uiteindelijk mijn persoonlijke ‘studie-notities’.

Print Friendly, PDF & Email