Overzicht van het Oude Testament (gratis download)

De afgelopen maanden heb ik mij, in het kader van mijn studie aan het Global Baptist Bible College, veel bezig gehouden met het Oude Testament. Tijdens de (video) lessen heb ik heel veel aantekeningen gemaakt, welke ik bij deze beschikbaar stel.

Overzicht van het Oude Testament

Het verrast mij elke keer weer hoe rijk en gelaagd de Bijbel is. Het is niet voor het eerst dat ik, via een theologische opleiding, de Schrift bestudeer. En toch leer je elke keer weer iets nieuws. Léést iets waar je al jaren “overheen leest”. Ook al heb je de tekst al zó vaak gehoord of gelezen. Gods Woord blijft verrassend actueel ook!

Deze aantekeningen stel ik hier (gratis) beschikbaar. Het Overzicht van het Oude Testament is een ‘beknopt naslagwerk’, ‘gids’ of inleiding op het Oude Testament. Het wordt (zo spoedig mogelijk) ook beschikbaar gesteld via het BijbelCollege en de website van de Stichting Yarah.

Overzicht van het Oude Testament

Het Overzicht van het Oude Testament is een schematische, puntsgewijze, opsomming van de gebeurtenissen en hoogte- en dieptepunten uit het Oude Testament. Personen, plaatsen, voorvallen, belangrijke sleutelteksten, de connectie met het Nieuwe Testament. In totaal 72 pagina’s aan notities, in PDF-formaat.

» Download: Overzicht van het Oude Testament.

Ik hoop dat deze puntsgewijze samenvatting van het Oude Testament niet alleen een handig naslag- en hulpmiddel voor uw studie van de Schriften is maar ook tot veel zegen mag zijn.

____
Nb.! Dit is geen ‘professionele uitgave’, als in: er kunnen type-, taal- en stijlfouten in voorkomen. Het zijn uiteindelijk mijn persoonlijke ‘studie-notities’.

Print Friendly, PDF & Email