Categorie: Bijbel (OT)

De Dag des Heren

Het boek Maleachi is het laatste boek van het Oude Testament. Hij profeteerde ongeveer 100 jaar na de terugkeer uit de Ballingschap in Babel en het thema in zijn boek is De Dag des Heren oftewel de dag dat de Here zal verschijnen op aarde. Zie, Ik zend Mijn engel, die voor Mij de weg …

Lees verder ..

Jona, de opstandige profeet

“ik wist, dat Gij een genadig en barmhartig God zijt, lankmoedig, groot van goedertierenheid en berouw hebbend over het kwaad” – Jona 4:2. In een prediking over de profeet Jona ben ik al eens redelijk diep ingegaan op Jona, zijn roeping en hoe hij daarmee om ging. Het is een van de meest ‘wonderbaarlijke’ verhalen …

Lees verder ..

Spreuken – De Wijsheid van Salomo

Spreuken, ook wel ‘de Wijsheid van Salomo’ genoemd, bevat vooral principes, geen beloften. Spreuken tonen ‘oorzaak en gevolg’. Er zijn geen garanties als een ‘doe dit en dan..’. We moeten wel rekening houden met de complexiteit van het leven. De “Wijsheid van Salomo” bevat meer dan alleen het boek Spreuken. Ook Prediker en Hooglied behoren …

Lees verder ..