“De Here zal u verstrooien” – De Profetie van Mozes en Israëls Ballingschap

De Profetie van Mozes in Deut 28:64-68 is nog steeds niet vervuld. Een studie over wat Mozes heeft gezien en geprofeteerd, wat Jesaja heeft gezien en geprofeteerd, wat Daniël heeft gezien en geprofeteerd én wat de Here Jezus openbaarde betreffende het volk Israël aan het einde van de grote verdrukking en hoe de Here hen uiteindelijk zal redden van hun vijanden.

Profetie van Mozes - Joodse Terugkeer (National Photo Collection of Israel - Public Domain - Wikimedia)
Afb. National Photo Collection of Israel – Public Domain

» Download volledige studie (11 pagina’s, A4, PDF)

Wat Israël volgens de Bijbel, volgens de profetie uit het Oude Testament, zal moeten leren, begrijpen, is dat niet zij “op eigen kracht” de strijd voeren maar dat de Here de strijd voert, net als in de tijd van Jozua, op Zijn tijd: “Zie, Ik heb Jericho met zijn koning en zijn strijdbare helden in uw hand gegeven. [..] Juich, want de HEERE heeft u de stad gegeven!” (Jozua 6:1-16).

Dat is een vreselijke les die je niemand gunt, in het bijzonder het Volk Israël, het volk van God, niet.

Ballingschap

In het Oude Testament lezen we diverse aankondigingen van de Ballingschap van de tien stammen, Israël, en van Juda. Ook lezen we dat het volk zal terugkeren naar het Beloofde Land, Israël. Eén van die aankondigingen over ballingschap vinden we in Deuteronomium.Maar om welke ballingschap gaat dat?

In dit artikel ga ik in op vier samenhangende vragen naar aanleiding van de Profetie van Mozes.

  1. wanneer is het boek Deuteronomium geschreven;
  2. de ballingschap van het volk van Israël en hun terugkeer;
  3. wanneer, en hoe, keert Israël terug tot God?
  4. de rol van Assyrië in de eindtijd.

Wat is de rol van Assyrië in de eindtijd?

Ik geloof, op grond van de Bijbel, namelijk dat Assyrië – middels bondgenootschappen of oorlog – weer zal herrijzen. Het zal mij niet verbazen als Syrië daar een belangrijke rol in speelt. Voor wie denkt “dat kan nooit!”: zou u, als u in 1930 geleefd had geloofd hebben dat Israël weer een staat zou worden?

Hebben we niet de maken met de besturing van deze wereld door een Schepper machtiger dan wie of wat ook maar? Darby, en anderen met hem, geloofden al in de 19e eeuw dat dit zou gebeuren. Op grond van de Bijbel verklaarden zij dat Israël hersteld zou worden. Veel theologen “hoonden hen weg”. In 1948 werden zij ernstig beschaamd!

Print Friendly, PDF & Email