Tag: Israël

Het Prisma van Sanherib of Taylor-prisma

Het Prisma van Sanherib, ook bekend als het Taylor-prisma, is een oud Assyrisch artefact dat waardevolle historische en archeologische inzichten biedt in de regering van koning Sanherib, die we ook kennen uit de Bijbelse geschiedschrijving. Er zijn drie exemplaren van het prisma bekend. Het eerste exemplaar werd in 1830 door Colonel Taylor opgegraven in de …

Lees verder ..

Palestijnse Bevrijdingstheologie wil eind maken aan ‘christenzionisme’

De Palestijnse Bevrijdingstheologie wil een eind maken aan het ‘christenzionisme’, zo blijkt uit video’s en artikelen over de recente Palestijnse conferentie ‘Christ at the Checkpoint’. De conferentie wordt georganiseerd door het Bethlehem Bible College, een christelijk evangelisch college, opgericht in 1979. Het doel van de conferentie is “om christelijke leiders van over de hele wereld …

Lees verder ..

De Dag des Heren

Het boek Maleachi is het laatste boek van het Oude Testament. Hij profeteerde ongeveer 100 jaar na de terugkeer uit de Ballingschap in Babel en het thema in zijn boek is De Dag des Heren oftewel de dag dat de Here zal verschijnen op aarde. Zie, Ik zend Mijn engel, die voor Mij de weg …

Lees verder ..

Jona, de opstandige profeet

“ik wist, dat Gij een genadig en barmhartig God zijt, lankmoedig, groot van goedertierenheid en berouw hebbend over het kwaad” – Jona 4:2. In een prediking over de profeet Jona ben ik al eens redelijk diep ingegaan op Jona, zijn roeping en hoe hij daarmee om ging. Het is een van de meest ‘wonderbaarlijke’ verhalen …

Lees verder ..