Tag: Israël

De Dag des Heren

Het boek Maleachi is het laatste boek van het Oude Testament. Hij profeteerde ongeveer 100 jaar na de terugkeer uit de Ballingschap in Babel en het thema in zijn boek is De Dag des Heren oftewel de dag dat de Here zal verschijnen op aarde. Zie, Ik zend Mijn engel, die voor Mij de weg …

Lees verder ..

Jona, de opstandige profeet

“ik wist, dat Gij een genadig en barmhartig God zijt, lankmoedig, groot van goedertierenheid en berouw hebbend over het kwaad” – Jona 4:2. In een prediking over de profeet Jona ben ik al eens redelijk diep ingegaan op Jona, zijn roeping en hoe hij daarmee om ging. Het is een van de meest ‘wonderbaarlijke’ verhalen …

Lees verder ..

Tussenvonnis Internationale Gerechtshof Den Haag Zuid-Afrikaanse beschuldiging van Genocide door Israël

Is er sprake van Genocide door Israël, zoals Zuid-Afrika claimt? Het Internationale Gerechtshof in Den Haag heeft vandaag haar tussenvonnis gegeven in de zaak door Zuid-Afrika aangespannen, waain Zuid-Afrika Israël beschuldigd van “genocide op het palestijnse volk”. Opmerkelijk in de beschouwing van de zaak is dat het, in mijn ogen, veel weg had van een …

Lees verder ..