Hosea – God’s trouw en liefde voor Israël ondanks hun ontrouw

Het Boek Hosea is bij veel mensen wel bekend. Het verhaal van God’s trouw en liefde voor Israël ondanks hun ontrouw, gesymboliseerd in Hosea’s huwelijk met zijn ontrouwe vrouw, Gomer. De namen van hun kinderen, die God’s verwerping van het volk Israël, de tien noordelijke stammen, uitdrukken.

Gomer wordt vrijgekocht door Hosea (beeld van Israël)
Gomer wordt vrijgekocht door Hosea (beeld van Israël)

Overzicht Boek Hosea

Het boek Hosea is in twee delen opgedeeld: Hosea’s persoonlijke leven en de relatie met zijn vrouw Gomer. Dit is het beeld van hoe God handelt, en zal handelen, met Israël – in het bijzonder de ‘tien stammen’. Hoe zij, op een dag, door Hem zullen worden ‘vrijgekocht’.

Daarnaast is er profetie gericht aan het tien stammenrijk, het tweede deel van het boek.

Persoonlijk
Hosea’s eigen leven was het toonbeeld van zijn boodschap. Hij kreeg opdracht een ontuchtige vrouw (Gomer) te trouwen en kinderen met haar te krijgen.

 • Namen van hun kinderen. De namen van de kinderen tonen dat God’s genade ‘verstreken’ is en er oordeel over het volk gaat komen.
  • Jizreël → God zal het huis van Jehu oordelen voor zijn geweld over de stad Jizreël
  • Lo-Ruchama → Geen genade meer (voor Israël)
  • Lo-Ammi → Niet meer mijn volk, ik ben niet meer jullie God.
 • De val van zijn vrouw
  • Gomer verlaat hem en gaat met andere mannen relaties aan..
 • Hosea koopt zijn vrouw vrij
  • door haar gedrag raakt ze in slavernij, Hos. 3:1, hij neemt haar desondanks in opdracht van God terug en toont God’s genade, door Hosea heen.
  • Hosea koopt haar terug uit de slavernij voor 15 zilverstukken.
  • Hosea’s gedrag, in opdracht van God, is een beeld van hoe God Zijn volk vrijkoopt en van het volk houdt.

Nationaal
Het ontrouwe volk en God’s trouw aan het volk.

 • God is Heilig
  • God kan de zonde niet tolereren, Hos. 4:6-7 “gebrek aan kennis, ondergang”
  • Het volk wendt voor tot God terug te keren,.. Hos. 6:1-2. Ze denken daarmee God weer voor zich te winnen. God doorziet dit. Hos. 6:4-6.
  • Genezing is niet meer mogelijk, Hos. 7:1-2. God vergeet niet tenzij je om vergeving vraagt, Hij tolereert de zonde niet.
 • God is Rechtvaardig
  • Zonde kan voor een rechtvaardige God niet bestaan, hfst. 8-10, en moet daarom bestraft worden. De trompet kondigt het oordeel aan, Hos. 8:1; 10:13-14.
  • Net als Jeremia het eindoordeel aankondigde voor Juda, doet Hosea dit voor Israël. Maar het ‘wee’ is niet zonder hoop op herstel.
 • God is liefdevol
  • God verlangt naar zijn volk, Hos. 11:1-4 “ik trok ze uit Egypte”
  • Samaria zal verlaten worden, Hos. 12:14.
  • De uiteindelijke overwinning, de liefde van God voor zijn volk – Hos. 14:1-5. “Bekeer u, Israël, tot de Here, uw God, want door uw ongerechtigheid zijt gij gestruikeld. [..] Ik zal hun afkerigheid genezen, Ik zal hen vrijwillig liefhebben, want mijn toorn keert zich van hen af.”.

Het is God die zélf “actie onderneemt” en hen vrijkoopt, net als dat Hosea zijn vrouw vrijkocht.

Print Friendly, PDF & Email