Goede Vrijdag – By the hand of Men

Op Goede Vrijdag herdenken we dat Jezus werd gekruisigd en in het graf werd gelegd om vervolgens, op de 1e paasdag, op te staan uit de dood.

In de aanloop naar Goede Vrijdag staan veel mensen stil bij wat er allemaal gebeurde in de week voorafgaande aan de dood en opstanding van Jezus. In dit liedje zing ik over deze gebeurtenis.

Ik maak regelmatig muziek, speel in het combo in de kerk en schrijf ook eigen liedjes.

Eén er van is dit liedje, thuis in de woonkamer opgenomen. Onder de titel “By The Hand of Men”, over de kruisiging en het sterven van Jezus. Je zou het een ‘traditional’ kunnen noemen, het is een liedje in de stijl van de bekende ‘hymns’.

Goede Vrijdag

Strekking van het lied is dat Jezus op Goede Vrijdag door de hand, door toedoen, van mensen stierf. Uiteindelijk waren het mensen die door haat gedreven de Zoon van God kruisigden omdat ze Zijn boodschap niet konden verdragen. Om “van Hem af te zijn”,…

Maar het resultaat was niet dat Jezus op Goede Vrijdag voor altijd uit het leven van de mensheid verdween, integendeel! Hij overwón de dood en heeft er voor gezorgd dat wie in Hem gelooft ééuwig mét Hem mag leven!

“Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven” (Johannes 11:25-26).

Eerdere artikelen op dit blog over Goede Vrijdag

» Wat betekent Goede Vrijdag?
» Goede Vrijdag. Duisternis over het hele land.

BY THE HAND OF MEN

All rights ©2022 reserved R. Brinkman

On a Cross, on a hill
He died by the hand of men
On a Cross, long ago
We remember now and then

(chorus)
On a Cross, long ago,
A sacrafice, the dices rolled
On a Cross, on a hill
He died by the hand of men

Lord above, why oh Lord
Hast Thou forsaken me,
Lord above, in Your hand
I command my soul

(chorus)

Death no longer scares us now
The lamb that rose out of the grave
Defeated darkness, out for our soul

On a Cross, long ago,
A sacrafice, the dices rolled
On a Cross, on a hill
He died by the hand of men
He died by the hand of men ..

Print Friendly, PDF & Email