Aanpak religieuze sektes in Nederland faalt hard

Door het verdwijnen van het meldpunt voor sektes wordt de aanpak van religieuze sektes in Nederland steeds moeilijker, zo meldt Een Vandaag. Nederland is een vrijhaven voor religieuze sektes en gevaarlijke stromingen.

hoe bewijs je een misdrijf in een gesloten groep? Andere landen hebben om die reden wetgeving aangescherpt. “Het risico dreigt dat Nederland een vrijhaven voor sektes wordt.”

In Nederland staat de vrijheid van religie hoog in het vaandel, waardoor er nauwelijks wetten zijn voor gesloten geloofsgemeenschappen. Religieuze organisaties hebben recht op allerlei belastingvrijstellingen en zijn vrij om te doen en laten wat ze willen: de grens ligt bij geweld of haatzaaien. Dat maakt ons land de perfecte broedplaats voor sektes.” (De Correspondent)

Reacties op Sociale Media naar aanleiding van de video van EenVandaag tonen dat het programma de spijker op de kop slaat. Zo lees je onder andere:

— “Nederland is één grote broedplaats van sektes en de staatsmedia faciliteert dit vrolijk mee: denk aan de klimaatsekte, de islam, de denkbeelden van het WEF.…”

— “Ik denk zomaar dat binnenkort de mensen die als “wappies” worden weggezet als de grootste gevaarlijkste sekte worden beschouwd en dat alles wat kritisch is verboden moet worden???”

— “Het World Economic Forum? Waarvan Mark vertegenwoordiger is?”

— “Als je eigen regering al helemaal verweven zit in verscheidene gevaarlijke sektes met wereldmacht, dan ontstaan er natuurlijk groeperingen die dit tegen willen gaan. En daarom spreekt deze valse media over “sektes” omdat tegenstanders van deze fascistische overheid uitgeschakeld moeten worden”

Dat zijn we al met al het volk dat we binnen halen dankzij het COA en vluchtelingen werk.

En dit zijn maar een paar van de reacties die je leest.. De reacties raken kant noch wal en wanneer mensen serieus reageren worden ze weggehoond door dergelijke lieden die volledig in de ‘fabeltjesfuik’ gevangen zitten.

Religieuze Sektes

Het ontgaat mensen die reageren totáál dat het met name om religieuze sektes gaat. Echter alles, maar dan ook álles wordt aangegrepen om te schoppen tegen de overheid én ‘de asielzoekers’.

Kennelijk heeft men de standaard reacties al klaar staan om vervolgens “copy-paste” te doen of zijn mensen al zodanig geprogrammeerd (een kenmerk van sektes!) dat er niks anders meer uit komt dan “wef, wef” en uiteraard wordt er ook door sommigen meteen iets geroepen over “de buitenlanders!”.

Sociale Media zijn een plaats waar waandenkbeelden openlijk verspreid kunnen worden. De reguliere media doet te weinig om de reacties te modereren. En doet men dat wel, dan wordt dit als aantasting van de vrijheid van meningsuiting gezien of “censuur”. Dat bevestigt de aanhangers van waandenkbeelden dus ook nog eens in hun slachtofferrol.

Digital Services Act
Nieuwe wetgeving op het gebied van desinformatie, de Digital Services Act, wordt door aanhangers van dergelijke opvattingen dan ook meteen uitgelegd als het “verbod op de vrijheid van meningsuiting”. Wat totaal niet het geval is.

De indruk kan al snel ontstaan, gezien het fanatisme waarmee aanhangers van complottheorieën los gaan, dat “iedereen” dit zo vindt. Niets is minder waar. De meerderheid van de mensen heeft daar niets mee. Maar het gif van dat soort opvattingen verspreid zich wel op deze manier en men versterkt elkaar.

Voor religieuze sektes is de voedingsbodem, mede door de huidige samenzweringstheorieën, en de vijver waarin ze kunnen vissen door de verspreiding van deze complottheorieën groot geworden. Ook de aanhangers van christelijke samenzweringstheorieën hebben daardoor nog steeds de wind flink mee.

Geloofssysteem

Een complottheorie of samenzweringstheorie is een theorie of opvatting dat een bepaalde gebeurtenis, ontwikkeling of toestand op sociaal, politiek of economisch gebied het resultaat is van een samenzwering. Volgens dit geloofssysteem spannen immorele en voor niets terugdeinzende individuen of groeperingen heimelijk samen om hun kwalijke doelen te realiseren. (Wikipedia)

Dit past precies binnen het beeld dat sekteleiders ook schetsen van ‘de boze buitenwereld’. Het is voor hun een perfect handvat; ze weten dat mensen gevoelig zijn voor dit soort opvattingen en sluiten daar op aan.

Sektes moet je dan ook breder zien dan alleen maar dat enge groepje dat in een vreemde jurk en met een wierrookvaatje door de binnenstad loopt of die enge groep die teruggetrokken in een klooster leeft.

Manipulatie

manipulatieTerecht wordt gepleit om manipulatie binnen groepen mee te nemen als strafbaar feit. Dit heeft echter wel een keerzijde; wanneer is iets manipulatie? En wanneer is het strafbaar? Er moeten dan wel hele heldere definities worden opgesteld. Wat een sektarische beweging is, is al jarenlang helder gedefinieerd.

Er is in dezen wel een verschil tussen (zeer laakbare!) manipulatie zoals we die bij bewegingen als Frontrunners of The Last Reformation zien, en zelfs binnen veel kerken, en manipulatie waardoor mensen willoze marionetten van een sekteleider worden.

De scheidslijn is zeer dun. Voor je ‘t weet gaat een leider als Torben Søndergaard of Tom de Wal een stap verder en leiden ze hun volgelingen in een sektarische gemeenschap. Anderzijds zijn er ook ‘sekten’ die in principe maatschappelijk én voor hun volgelingen relatief weinig schade aanrichten.

Een bekend voorbeeld is Scientology. Aanhangers daarvan geloven dat mensen tijdelijke voertuigen zijn voor onsterfelijke zielen, Thetans genaamd, die het universum hebben geschapen. Hun vijanden zijn ontwrichtende krachten die bekend staan als Engrammen en die kunnen worden gezuiverd door Dianetics-therapie. Die ‘therapie’ is volstrekt onbewezen en het verdienmodel van de Scientology.

Een ander bekend voorbeeld zijn de Mormonen. Officieel erkend als kerk, maar in veel aspecten overduidelijk een sektarische beweging.

Wie een kleine studie maakt over de geloofsbeginselen van de ‘Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, ontdekt dat de focus van een heel aantal zaken (verlossing, afvalligheid, gehoorzaamheid, trouw) niet op de Here Jezus gericht is, maar op de kerk of op de kerkleiders. Zo zegt een van de leringen van Brigham Young dat het evangelie van Jezus Christus een systeem van wetten en verordeningen omvat die tot verlossing leiden.” (EO)

Europese Unie

Ook op Europees niveau maakt men zich al jaren zorgen over de ontwikkelingen op het gebied van sekten. Vooral eind jaren negentig was dit een onderwerp. In 2001 beloofde de EU “plechtig” hier iets aan te doen:

..bijzondere aandacht te besteden aan de soms illegale of criminele activiteiten van bepaalde sekten die de lichamelijke en geestelijke integriteit van personen in gevaar brengen, met name:

– uitvoering door gespecialiseerde en onafhankelijke mensenrechtenorganisaties van voorlichtings- en bewustmakingscampagnes om ervoor te zorgen dat eenieder kan besluiten zich al dan niet bij een beweging van godsdienstige of spirituele aard aan te sluiten dan wel deze te verlaten,

– aanpassing van gerechtelijke, fiscale en strafrechtelijke bepalingen om illegale handelingen van bepaalde sektes te bestrijden..

Aldus de “Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken” op 27 April 2001 (PDF).

Wettelijke definitie van een sekte

Grootste probleem is dat de definitie van een sekte niet wettelijk is vastgelegd. Uit hetzelfde document van de Europese Unie:

.. In het Westen heeft de term “sekte” een pejoratieve betekenis; deskundigen spreken dan ook liever van “nieuwe religieuze bewegingen”. Van deze term bestaat echter geen universeel erkende juridische definitie. In de publieke opinie van de meeste Europese landen worden sekten gezien als op dwang gebaseerde, totalitaire bewegingen; soms worden ze ook in verband gebracht met crimineel gedrag.

aanpak religieuze sektes in Nederland faalt

Dat is dan ook hét grote probleem. Hoe definieer je een sekte, voor de wet? En wanneer zo’n definitie wordt gemaakt .. wat voor gevolgen heeft dat voor kerken, voor gelovigen, voor bijvoorbeeld kleinere (huis)gemeenten (die voor buitenstaanders al snel sektarisch lijken maar het niet zijn)?

Een definitie opstellen kan er toe leiden dat reguliere kerken en groepen, die tot op heden in alle vrijheid konden bestaan, opeens als “sekte” worden gelabeld. En dan staat de weg voor vervolging open,..

In mijn optiek is het dan ook zaak als gelovigen ons niet te verzetten tegen ontwikkelingen als het opstellen van definities – en al helemaal niet door argumenten aan te voeren over “het WEF!” en dergelijke – maar daaraan een bijdrage te leveren. Waar en wanneer we maar kunnen.

Dat kan bijvoorbeeld door in november een stem te geven aan een politieke partij die “bij hun volle verstand is”. Denk hierbij bij voorkeur aan christelijke partijen of partijen waarin veel gelovigen vertegenwoordigd zijn zoals ChristenUnie, SGP, CDA of de partij van Omtzigt (NSC). Of door in maatschappelijk overleg en discussie deel te nemen. Maar vooral door, als kerken en gemeenten, open en eerlijk de maatschappij tegemoet te treden en niet de uitwassen van bepaalde groepen steeds maar weer met de zogenaamde ‘met de mantel der liefde’ te bedekken!

Print Friendly, PDF & Email