Een nieuwe Bijbelvertaling: de EBV24

De EBV24, de Evangelische Bijbelvertaling welke ik hier eerder al heb besproken, zal binnenkort in druk verschijnen. Tot 1 november kunt u voor de voorverkoop intekenen via https://ebv24.nl/.

De EBV24 is een zeer betaalbare, zelfs een zeer goedkope Bijbel. Niet qua inhoud uiteraard, maar qua prijsstelling is deze Bijbel de goedkoopste bijbelvertaling die er is.

Dat heeft een reden. De uitgever van de EBV24, City Bibles Foundation, schrijft op hun website:

“Helaas was er geen letterlijke Bijbelvertaling die we zonder winstoogmerk en zonder hoge vaste boekenprijzen mochten drukken en aanbieden, zodat de Bijbel voor iedereen toegankelijk zou worden.”

EBV24 (Evangelische Bijbelvertaling) Luxe Bijbel
Afb. EBV24 Luxe Bijbel © biblefactory.org

Van de vertalers van de Evangelische Bijbelvertaling kregen zij wél die toestemming en zelfs de exclusieve rechten voor het in druk uitbrengen er van. De vertalers hebben op de website vermeld: “De exclusieve rechten voor de druk liggen bij City Bibles Foundation”.

EBV24 vanaf slechts €4,95

Het is opmerkelijk en verheugend dat deze Bijbelvertaling, in de meest eenvoudige uitvoering, voor slechts € 4,95 beschikbaar kan worden gesteld.

Waardoor een eigentijdse bijbelvertaling aanschaffen voor niemand een bezwaar zal zijn. Alhoewel er over de keuze van de Aramese tekst als uitgangspunt voor de vertaling van het Nieuwe Testament best wel iets valt te zeggen.

Dat een dergelijke prijsstelling mogelijk is, omdat men geen winstoogmerk heeft, toont ook iets anders aan. Bijbels in Nederland zijn veel te duur.

Vaste boekenprijs

Het viel mij de afgelopen jaren steeds weer op dat er behoorlijk stevige prijzen werden gevraagd voor (nieuwe) Bijbelvertalingen. Waardoor verschillende organisaties voor evangelisatiedoeleinden waren aangewezen op herdrukken van de Statenvertaling of herziene uitvoeringen van het Nieuwe Testament op basis van de Statenvertaling zoals “Ver Boven Alles Uit” van Uit het Woord der Waarheid.

De prijsstelling van de NBV en HSV heeft, naar ik aanneem, alles te maken met het feit dat Bijbels in Nederland door een commerciële drukkerij worden uitgegeven. Zo kost de goedkoopste editie van de HSV op dit moment maar liefst €37,50 en de standaardeditie van de NBV21 €38,00. Een uitzondering is de BasisBijbel, die je als paperback voor €14,95 kunt aanschaffen.

Natuurlijk, er zijn kosten. Vertalers moeten worden betaald, er is overhead in de organisaties zoals gebouwen, salarissen, etcetera. Maar toch, .. het gaat om het Woord van God. Een Woord dat we eigenlijk in handen van zoveel mogelijk mensen willen hebben. Wanneer een Bijbel rond de €40 kost geef je die niet snel weg. Dat is voor veel mensen een aanzienlijk bedrag.

De vaste boekenprijs speelt in de prijsstelling van Bijbels ook een grote rol. De Rijksoverheid heeft bepaald dat er sprake is van een vaste boekenprijs, waardoor uitgevers een bindende prijs kunnen voorschrijven voor boeken.

“Papieren boeken in het Nederlands en het Fries hebben een vaste prijs. Daardoor hoeven boekhandels niet te concurreren op prijs en kunnen zij ook minder winstgevende boeken aanbieden. Dit bevordert de brede beschikbaarheid en een divers aanbod van boeken.” (Rijksoverheid).

In de boekenbranche is er dus sprake van een door de overheid gefaciliteerde kartelvorming(!), normaliter verboden, met als gevolg dat boeken voor de consument veelal (te) duur zijn.

Ook Bijbels vallen onder deze regeling. Met als gevolg dat de uitgevers de prijs bepalen van de Bijbels en geen enkele boekhandel mag ze voor een lagere prijs aanbieden. Daarom ook dat City Bibles Foundation dat nu wél kan doen, immers: zij zijn door gebruik te maken van de Evangelische Bijbelvertaling niet gebonden aan deze afspraken.

Doelstelling EBV24

De EBV-tekst heeft als doel om de grondtekst van de Bijbel heel nauwkeurig weer te geven in leesbaar, begrijpelijk en eigentijds Nederlands. Onnodige vrijheden bij het vertalen zijn vermeden, maar ook een te strak vasthouden aan een zinsbouw die wel eigen is aan de grondtaal, maar niet aan het Nederlands. Ook is het gebruik van ongewone woorden zoals ‘tabernakel’, ‘efod’ of ‘ark’ (behalve voor de ark van Noach), Pasen, Pinksteren e.d. vermeden. Een 50-tal illustraties, waaronder diverse landkaarten, zijn toegevoegd ter ondersteuning bij het lezen van de tekst.” (EBV24).

De EBV24 is naast de eigen app ook te lezen via YouVersion (online en in de app).

De verzendkosten zijn wel wat hoog, maar bestel je bijvoorbeeld de Luxe Bijbel van de EBV24 dan krijg je gratis de Compact Bijbel. Die kun je dan weggeven aan een familielid, vriend of bekende. Of achter de hand houden ingeval je eens iemand ontmoet die belangstelling heeft voor het Woord van God.

De gedrukte versie van de EBV24 verschijnt te laat om nog mee te kunnen doen in de Enquête Bijbelgebruik 2023, maar wellicht voor de volgende keer? Ik ben benieuwd hoeveel mensen deze EBV24 gaan aanschaffen in de toekomst!

Uiteraard heb ik voor mijzelf al een exemplaar besteld 🙂

 

Print Friendly, PDF & Email