Als ik U aanroep (aanbiddingslied)

Als ik U aanroep

Als ik U aanroep is een door mij geschreven, origineel, aanbiddingsliedje. Tijdens het overdenken van het thema ‘de Naam van God’ en het uitwerken van een Bijbelstudie hierover (die binnenkort op deze website zal verschijnen) schreef ik dit liedje. Inmiddels is het nummer op YouTube, waar ik het eerder deze week had geupload, al bijna …

Lees verder ..

Hebreeuws, een dode taal die herleefde

Hebreeuws - Eliezer Ben-Yehuda – Store (afb Av Yaacov Ben Dov, Widener Library, Cambridge - Public Domein)

Een dode taal is een taal die niet meer gesproken wordt. Het is een taal die niemand meer beschouwt als zijn of haar moedertaal, in tegenstelling tot levende talen. Door het werk van één man kwam het moderne Hebreeuws, Ivriet, weer tot leven. Voorbeelden van dode talen zijn het Latijn, Oudgrieks, Gotisch en het Egyptisch …

Lees verder ..

John Wesley – preken op het graf van je vader

John Wesly preken op graf

John Wesley was een Brits theoloog en predikant die leefde van 1703-1791. Hij is de grondlegger van het methodisme waarin ook zijn broer Charles Wesley een belangrijke rol speelde. De Wesley’s werden onder andere bekend vanwege hun opwekkingsbijeenkomsten en de door Charles geschreven hymne’s (zo’n 6500). John Wesley in het bijzonder wordt gezien als de …

Lees verder ..

Wat is Het Goede Nieuws voor onbesnedenen? Adoptie!

dopen volwassen doop baptist baptisme

In de Galatenbrief, een brief die het Evangelie oftewel het Goede Nieuws voor de onbesnedenen bevat, staan een aantal opmerkelijke verzen waar mensen soms mee aan de haal gaan in onze moderne tijd. » Download deze studie in PDF-formaat Zo wordt Paulus, op basis van uit hun verband gerukte tekstgedeelten, door sommigen bijvoorbeeld als een …

Lees verder ..

Splijtzwam in baptistenkerken: een vrouw op de kansel

Splijtzwam in baptistenkerken een vrouw op de kansel - AI generated afbeelding

Het is een splijtzwam in kerken: een vrouw op de kansel. Ook in baptistenkerken. Niet alleen in orthodoxe kringen in Nederland is er de afgelopen jaren discussies over geweest maar in ook in veel andere landen, waaronder de Verenigde Staten. Sommige kerken, in Nederland, gaan zelfs zover dat zij de (kinder)doop niet erkennen als deze …

Lees verder ..

Het Prisma van Sanherib of Taylor-prisma

Prisma van Sanherib Israel Museum (Wikimedia)

Het Prisma van Sanherib, ook bekend als het Taylor-prisma, is een oud Assyrisch artefact dat waardevolle historische en archeologische inzichten biedt in de regering van koning Sanherib, die we ook kennen uit de Bijbelse geschiedschrijving. Er zijn drie exemplaren van het prisma bekend. Het eerste exemplaar werd in 1830 door Colonel Taylor opgegraven in de …

Lees verder ..

Femicide of Eerwraak in de Islam

Eerwraak in de Islam. Mongoolse Vrouw in een kist - Foto Stéphane Passet (1913)

De recente berichten over de femicide of eerwraak op de amper achttienjarige Rayan Al Najjar uit Joure, die mogelijk is vermoord door haar Islamitische familie, maakt de tongen weer los. Op Sociale Media, en op X in het bijzonder, regent het meteen weer veelal racistisch gemotiveerde berichten van mensen die claimen dat eerwraak in de …

Lees verder ..

Kunnen we als Christen de Wet houden?

De Wet is een oordeel. Wij zijn, als christenen, niet meer onder het oordeel omdat Christus dat gedragen heeft aan het kruis – om die straf te dragen was het noodzaak dat Hij de Wet vervulde. En ook alleen Hij was in staat dit te doen. Geen enkel ander mens kon dat. Recent las ik …

Lees verder ..