De Bijbel bestaat voor een zeer groot deel uit profetie, voornamelijk in het Oude Testament. Maar, hoe om te gaan met deze oudtestamentische profetie en wat kunnen we er vandaag nog uit en van leren?

In deze schematische Bijbelcursus, gebaseerd op de video-lessen van dr. Pratt (Third Millenium Ministries) behandelen we onder andere de volgende onderwerpen:

  • Hij gaf ons profetenEssentiële Hermeneutische Principes
  • Taak van de Profeet
  • Het Volk van het Verbond
  • De Dynamiek van het Verbond
  • Historische analyse van profetie
  • Literaire analyse van de Profeten
  • Het doel van voorspellingen
  • Eschatologie

Deze schematische lessen waren voorzien van links naar de originele, Engelstalige, video’s van Dr. Pratt. Helaas zijn die links niet meer geldig, maar ze zijn op dit moment* nog wel hier te vinden.

De serie is zodanig vormgegeven dat niet alle teksten zijn uitgeschreven, het is dus een echte studie-handboek waarbij u zelf de Bijbel ter hand kunt nemen om studie te maken van het onderwerp.

» Download PDF

Hij gaf ons Profeten (PDF, )

»  Audio-opnames

(download MP3)

(download MP3)

(download MP3)

__
* 10/2022