Tag: trump

wolf in schaapskleren

Valse Profetie: “Foutje, bedankt” (2)

Als er sprake is van valse profetie, aantoonbaar valse profetie, wat doen we dan met de valse profeten? In een eerder artikel, geschreven in November, maakte ik duidelijk dat er onder de (charismatische) leiders veel valse profeten zijn en in gemeenten ook veel valse profetie is. En dat valse profetie vaak zonder consequenties blijft.

wolf in schaapskleren

In de Verenigde Staten zijn er nog stééds “profeten”, ik krijg er regelmatig van bekenden emails en berichten over via sociale media, die maar door blijven gaan met berichten over de ‘overwinning’ van Trump, dat hij ‘een van God gezonden engel’ is en ga zo maar door. Zelfs ná dat Biden is beëidigd als de 46e president van de Verenigde Staten. Men wringt zich in allerlei bochten en geeft alternatieve verklaringen of spreekt ‘nieuwe profetieën’ uit waarin Trump alsnog ‘grootse’ dingen worden toegeschreven. Uit naam van de Here God ..

Valse Profetie is niet zonder gevolgen

Hoewel binnen gemeenten de valse profetie vaak zonder gevolgen blijft, en er een enorme tolerantie voor valse profetie is, blijkt het nu toch anders te gaan. Dit met name omdat het mensen van een bepaalde statuur betreft.

Een dag van afrekening is aangebroken voor de hedendaagse “profeten” in de pinkster- en charismatische beweging die ten onrechte een overwinning voor president Trump in 2020 voorspelden. Een charismatische leider noemt het een “bestraffing van de Heer.” Een belangrijke spreker in de beweging noemt het “de grootste misleiding die ik heb gezien in de 49 jaar dat ik Jezus volgde”. En weer een andere voorganger roept uit dat delen van de beweging uit “ziek” zijn.

Privé en op sociale media, uiten deze profeten en hun duizenden volgelingen zch “in een orgie van zelfbeschuldiging, verwijten en fantastische hoop dat God op de een of andere manier vóór 20 januari een overwinning voor Trump zal bewerkstelligen”. Anderen die zich hebben verontschuldigd omdat ze het verkeerd hebben gedaan, zijn beschuldigd, vervloekt en zelfs met de dood bedreigd.

Wat natuurlijk bizar is. Mensen ‘vervloeken’  of ‘met de dood bedreigen’ gaat véél te ver. Helemaal omdát zij zich verontschuldigd hebben voor hun valse profetie. De mensen die hen vervolgens ‘beschuldigen, vervloeken of met de dood bedreigen’ zijn kennelijk niet in staat de waarheid onder ogen te zien.

James A. Beverley, een onderzoeksprofessor aan de Tyndale University in Toronto, ging verder door de kwestie “de belangrijkste crisis in de geschiedenis van de moderne charismatische profetie ” die hij heeft gezien in 40 jaar studie van de beweging te noemen.

“De strijd om de Trump-profetieën heeft een diepe verdeeldheid gebracht in de charismatische en pinksterwereld en het heeft die tak van de christelijke kerk een serieuze geloofwaardigheidsproblee bezorgd,” zei hij. Beverley gelooft ook dat de wilde speculaties van de QAnon-beweging dat Trump het leger inschakelt om Washington terug te nemen, sommige pinksterprofeten hebben beïnvloed.

Het nieuwe boek van Beverley, The QAnon Deception, is vorige maand uitgebracht en onderzoekt hoe beroemde christelijke pro-Trump-figuren zoals Mark Taylor (bekend als de ‘brandweerman-profeet’) en Dave Hayes (ook bekend als de ‘biddende medic’) directe links hebben naar QAnon. (Religion Unplugged)

Q Quelle QAnonQAnon is een samenzweringstheorie die beweert dat een geheime kliek in de regering, de media en andere invloedrijke instellingen zich bezighoudt met kinderhandel, kannibalisme en de gebruikelijke samenzwering van wereldheerschappij en mensenoffers.

Een subtheorie in de beweging beweert dat er beelden zijn van Hillary Clinton en haar assistent “die het gezicht van een kind afscheurt en het als een masker draagt voordat ze het bloed van het kind drinken tijdens een satanisch ritueel offer”, zo schrijft Christianity Today.

Ook in Nederland zijn er aanhangers van deze bizarre gedachten. En deze gedachten kregen óók ingang in de Evangelische Beweging en Protestantse kerken.

Nu de verkiezingen in de VS achter de rug zijn, zijn deze gedachten niet zomaar verdwenen. Voor veel van de opvattingen is er een kruisbestuiving te zien tussen de rechtsradicale groepen, mensen die zich verzetten tegen bijvoorbeeld de corona-maatregelen (feitelijk: verzet tegen de overheid) en anti-vaxxers.

Een nieuwe ‘religie’?

“Sommigen praten over QAnon alsof er een messiaanse figuur aan het werk is. Net als de oude ketterij van het gnosticisme in de vroege kerk, lokt het mensen met beloften van geheime kennis. Het geeft een gevoel van identiteit en verbondenheid met codefrases als: “Waar we heen gaan, gaan we allemaal.” Veel mensen, ook actieve kerkleden, worden aangetrokken.”

Bijbel Bible Worship Aanbidding
Image by J F from Pixabay

Het Reformatorisch Dagblad schrijft:

Al in 2016 stelde Russel Moore, de voorzitter van de ethische commissie van de Zuidelijke Baptisten, dat het langer zou duren voordat de evangelicals zijn hersteld van de schade van hun steun aan Trump dan van de gevolgen van de schandalen rond televisie-evangelisten uit de jaren tachtig. „Wanneer het evangelie wordt vermengd met egocentrische machtspolitiek, krijg je een gevaarlijk product”, zei hij toen.

Staat en Kerk zijn gescheiden, moeten gescheiden zijn. Een principe welke Baptisten van oudsher hanteren. Door zich te verbinden aan het ‘trumpisme’ hebben de valse profeten uit de Charismatische- en Pinksterbeweging een verschrikkelijke fout gemaakt en enorme schade toegebracht aan het Evangelie. Door zich te laten lenen voor het ‘Trumpisme’, door invloeden vanuit QAnon en allerlei andere lobbygroepen is het Evangelie bevlekt en besmeurd geraakt door ‘de wereld’.

Mijn overtuiging is dat evangelicals het christelijk getuigenis hebben opgeofferd, in ruil voor bescherming door Trump. En wat is er gebeurd? In plaats van beschermd te worden, is de evangelische beweging ernstig gewond geraakt.
Barry Hankins, hoogleraar geschiedenis aan de Baylor University in Waco (Texas), RD.

Voormalig vice-president Mike Pence, evangelisch christen, zei in een interview dat hij op voorhand samenzweringstheorieën afwijst:

“Ik weet niets van die complottheorie. Ik weet niets over QAnon, en ik wijs het zonder meer af, ‘ aldus Pence.

Hadden de leiders in de diverse Evangelische kerken, en de gelovigen, maar naar deze vooraanstaande broeder geluisterd! Helaas kozen ze er voor “profetie” uit te spreken die bol staat van het verheerlijken van een mens (Trump) gecombineerd met samenzweringstheorieën. Met als gevolg dat nu de Evangelische beweging nog verder zal instorten. Zoals ik hier meer dan tien jaar geleden al schreef.

Hoe nu verder?

Charismatische gelovigen zijn “in oorlog met elkaar” als gevolg van de gebeurtenissen van de afgelopen jaren.

Naast het omgaan met degenen die zijn misleid, moeten christelijke leiders in plaats van “oorlog maken met elkaar” eens gaan nadenken over hoe deze complottheorieën van QAnon, rechtsradicale opvattingen, Trumpisme enzovoorts grip konden krijgen in onze kerken en instellingen. Wat is er mis met ons discipelschap dat ons kwetsbaar maakte voor leugens die zo verschrikkelijk vals waren? Welke behoeften, angsten of ambities koesterden we? Slaagden we er niet in het hoofd te bieden aan al die leugens en misleiding en waarom dan niet? Wat heeft de deur geopend voor deze misleidende stemmen?

Laten we eens beginnen bij de predikers, leiders in gemeenten, bijbelleraren. Laat hen nu alsjeblieft eens de Waarheid omarmen en die uitdragen! In plaats van de leugengeest zijn gang te laten gaan – vaak uit eigenbelang, bewust of onbewust. Maar laten we als gelovigen ook eens goed naar onszelf kijken. Waarom staan wij zo open voor leugens?

Paulus schreef al, in 2 Korinthe 11:4 – “Want indien de eerste de beste een andere Jezus predikt, die wij niet hebben gepredikt, of gij een andere geest ontvangt, die gij niet hebt ontvangen, of een ander evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, dan verdraagt gij dat zeer wel.”

Wanneer we de gezonde leer, de Waarheid, verwerpen zijn we een speelbal van de vader van de leugen. De Evangelische beweging gaat ten onder ténzij er sprake is van inkeer, berouw en oprechte bekering.

 

Washington DC Capitol national rifle association

Bestorming van het Capitool – Staatsgreep of Trump’s Zwanenzang?

Was de bestorming van het Capitool door aanhangers van Donald Trump, op 6 januari 2021, een mislukte staatsgreep of de zwanenzang van Trump en zijn aanhangers? Of, speelt er heel iets anders? En was het binnendringen van het Capitool inderdaad zo uniek als dat wij nu denken?

Washington DC Capitol national rifle association

Download volledige artikel (PDF, 14 pagina’s)

Een uitgebreide analyse van de situatie in de Verenigde Staten. Met name ook de rol van de Evangelische christenen komt hier naar voren. Zowel in de VS als in Nederland.

De Bestorming van het Capitool

De media deden er live verslag van. Zelf zat ik tot diep in de nacht het nieuws te volgen via CNN en BBC World. Ondertussen op Facebook Messenger en Whatsap met vrienden uit de VS en familie berichten uitwisselend. Schokkend.

Bestorming Capitool - Mislukte Staatsgreep of Zwanenzang van TrumpIk kon mijn ogen niet geloven alhoewel vrienden in de VS en ik het er de afgelopen maanden al een paar keer over hadden gehad, en ook in de familiekring er over gesproken was, dat zoiets zomaar zou kúnnen gebeuren. Maar toch, je verwacht het niet. Je gaat er vanuit dat de politie bijvoorbeeld voorbereid was en de bewaking op orde zou zijn.

Trump die zijn aanhangers opjutte op te trekken naar Capitol Hill, vervolgens zelf in het Witte Huis afwachtte op wat ging komen. Volgens CNN bevond Trump zich in de zogeheten ‘West Wing’ onder andere samen met dochter Ivanka en wat andere ‘getrouwen’. Volgens diverse bronnen was het ook met name zijn dochter Ivanka die “drie kwartier op hem ingepraat had” om er voor te zorgen dat hij zou gaan oproepen de bestorming te stoppen. Maar je kan ook andere gedachten hebben over wat daar plaatsvond in die ‘West Wing’.

Wat er gebeurde was ongehoord in de (recente) geschiedenis. William Barr, voormalige procureur-generaal en tot in december een steun en toeverlaat van Trump:

Trump’s gedrag te midden van het geweld rondom Capitol was een ‘verraad aan zijn ambt en aanhangers’

Wie waren die indringers? Waarom bestormden ze het Capitool in Washington? Wat was de rol van de (evangelische) christenen? Wat is de invloed van het ‘Trumpisme’ in Nederland? En wat hebben de ‘profeten van Achab’ te maken met deze situatie? De rechtsradicalen, national rifle association, birthers, evangelicalen. Ze vonden elkaar in één man. Trump. Een bizarre combinatie van gebeurtenissen en groeperingen.

In het bijgaande, uitgebreide, artikel een analyse van de situatie – op basis van feiten, verslagen, artikelen, gesprekken met Amerikaanse vrienden en bekenden.

Download volledige artikel (PDF, 14 pagina’s)

Bijbel Bijbesltudie Smarphone Bijbelonderzoek

Valse Profetie: “foutje, bedankt”?

Bijbel Bijbesltudie Smarphone BijbelonderzoekWat te doen als er sprake is van valse profetie? Dat is: wanneer mensen claimen namens God te spreken maar overduidelijk niet namens Hem het woord hebben gevoerd?

2 Petrus 1:21 (NBG51) “want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken

Wanneer iemand dus een profetie spreekt, als in “Zo spreekt de Here” of “God laat mij zien dat” claimen zij woorden van God te spreken. En woorden van God zijn altijd Waar. Wanneer je dus profetie uispreekt, ook zogenaamde “nieuw-testamentische profetie” móet deze waar zijn. Is deze profetie onwaar, dan is er sprake van een valse profetie én dientengevolge een valse profeet.

De Here Jezus zei over dit soort profeten

Matteüs 7:15 (NBG51) “Wacht u voor de valse profeten, die in schapevacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven.”

“Wacht u” betekent “Pas op”. Pas op voor deze mensen zij lijken geestelijk, maar het zijn wolven.

Valse Profeten

Ik heb de afgelopen decennia heel wat valse profetie voorbij horen komen. Heb ze zelfs op schrift uitgereikt gekregen. De mensen die deze woorden uitspraken stonden vaak op een voetstuk(je) binnen de gemeenten. En nog steeds immers: “Zij spreken namens God!”. Met als gevolg dat veel mensen binnen de gemeente er helemaal niets van durven te zeggen als er overduidelijk sprake is van valse profetie.

Nee. Zij spreken niet namens God. Dat doen zij absoluut niet. De Bijbel is daar heel duidelijk over.

Nooit waren valse profetieën zo duidelijk als rondom de verkiezing van Trump. Diverse (charismatische) zelfbenoemde leiders en ‘profeten’ meenden te moeten ‘profeteren’ dat Trump de verkiezingen zou winnen. Ook via de sociale media zag ik talloze bekende en onbekende “profeten” claimen dat zij namens God spraken als zij Trump als winnaar aanwezen.

Waar dit soort zaken toe leidt zie je bij een bekende prediker als Kris Vallotton (Bethel Church, USA). Eérst ‘profeteert’ hij dat Trump de verkiezingen zal winnen, om vervolgens met het schaamrood op de kaken te moeten toegeven dat hij er naast zat:

“I want to sincerely apologize for missing the prophecy about Donald Trump. It doesn’t make me a false prophet. I prophesied he would become president four days after he declared his candidacy [in 2015]. And I prophesied Trump would not be impeached [and removed from office]. I’m very sorry to everyone who put their trust in me. There was a major, major mistake,” said Vallotton. (Christian News)

Opmerkelijk genoeg zegt hij: “Dat maakt mij geen valse profeet”. Want: “ik zat met mijn voorspelling twee keer eerder wel goed”. Wacht eens even? Is God dan een beetje aan het “raden” wat de uitkomst van een verkiezing is? Is “twee uit drie goed gegokt” hoe God werkt? Is Gods Woord niet altijd zeker en vast? En los daarvan, om te zien dat Trump zijn impeachment zou overleven hoefde je echt geen profeet te zijn; dat was vantevoren, ook juridisch gezien, al een uitgemaakte zaak. De Republikeinen hadden immers de meerderheid en zouden nooit instemmen met afzetting van hun eigen president?

Profetie móet waar zijn!

Gods weg is volmaakt; des Heren woord is zuiver.” (2 Sam. 22:31), het woord dat mens spreekt als Woord van God móet waarheid zijn, daaraan worden de profeten (immers) herkend (1 Kon. 17:24). Er bestaat niet zoiets als “65% kans dat het klopt”.

En het wordt nog gekker: later trekt hij zijn woorden weer in en zegt dat de excuses “te prematuur” waren.

Een andere evangelicale leider in de Verenigde Staten, Jeremiah Johnson, schreef zijn eigen veroordeling:

“either a lying spirit has filled the mouths of numerous trusted prophetic voices in America or Donald J Trump really has won the presidency and we are witnessing a diabolical and evil plan unfold to steal the election,” while adding that “every legitimate prophet” he knows is still predicting Mr Trump’s victory by January 2021.

Oftewel “Of wij [de “profeten“] hebben een leugengeest – óf wij spreken de waarheid”. Precies dat. Dát is een waar woord! Wie spreekt namens de Here God en niet de Waarheid spreekt heeft een leugengeest. Deze mannen en vrouwen spreken dus niet namens God. Hun eigen woord veroordeelt hen!

Een berucht voorbeeld is Kenneth Copeland. Zijn “profetie” tegen Covid-19 ging de hele wereld rond en kwam niet uit. Ook over Trump had hij gezegd dat deze zou winnen. Zijn profetiëen komen niet uit. Hij noemde mensen die Democratisch stemden “medeplichtig aan moord”, etc. (om zodoende mensen te manipuleren). En toch blijft hij volle zalen trekken..

Sta op tegen valse profetie

De valse profeten beroven het Woord van God van haar kracht (Matt. 15:6). God neemt valse profetie zéér serieus. In het oude Testament stond er zelfs de doodsstraf(!) op als iemand in Israël een valse profetie uitsprak.

Dat klinkt wel héél heftig hè? Maar waaróm neemt God het valse profeten zo kwalijk als zij Hem voor hun karretje proberen te spannen? Als zij zeggen namens God te spreken maar dat niet doen? Omdat valse profetie zéér schadelijk is voor de kerk (de seculiere wereld drijft de spot met de kerk én met God daardoor) maar misschien nog wel belangrijk: omdat het zo extréém schadelijk is voor de gelovigen. Zij worden misleidt door deze valse profeten. Deze mensen manipuleren de gelovigen. Vaak voor eigen gewin (inkomen, verkoop van boeken, DVD’s enzovoorts).

Komt valse profetie in je kerk of omgeving voor? Mijn advies: ontmasker het. Stel het aan de kaak. Ga er mee naar de oudsten van je gemeente en leg het hen voor dat er sprake is van valse profetie. God duldt de valse profeten niet. Het is een smet op je gemeente, de mensen worden er door beschadigd én God wordt naar beneden gehaald er door.

 

typewriter-trump-pence-biden-harris-elections-usa-christians

Verkiezingsnederlaag Trump: een Zegen of Vloek?

typewriter-trump-pence-biden-harris-elections-usa-christians

Evangelicale Amerikanen zijn in grote meerderheid groot fan van Donald Trump. Ook in Nederland zijn zeer veel christenen gecharmeerd van het “Trumpisme”. Veel van hen scanderen “fraude” nu Trump de verkiezingen verpletterend heeft verloren. Is de nederlaag van Trump een zegen of een vloek?

Als je de Nederlandse pers moet geloven is de overwinning van Biden & Harris een “linkse” overwinning. Dat is niet juist. Zowel de democraten als de republikeinen zijn kapitalistische partijen. Links, zoals we dat in Nederland kennen, bestaat niet in de Verenigde Staten. Het programma van Biden is ook niet links te noemen.

Hij wil wel een aantal dingen aanpakken zoals hogere belasting voor de rijken (Trump had deze verlaagd), betere zorgverzekering (Trump had beloofd Obamacare te verbeteren maar heeft dat niet gedaan), en nog wat andere sociale voorstellen.

Waarom steunen Christenen Trump?

Ik heb er hier al een keer eerder over geschreven. Trump is niet bepaald een boegbeeld van Christelijke Deugd. Integendeel. De man zaaide verdeeldheid, onrust, zorgde voor handelsoorlogen met desastreuse gevolgen in eigen land en is een pathologisch leugenaar. Om maar een paar dingen te noemen.

Macht en Geld
Dé reden dat Trump de Evangelicals op zijn hand kreeg was dat hij hen macht beloofde. Daarnaast wist hij heel slim het “pro-life” debat zijn kant op te trekken. Veel christenen zijn daarnaast in goede doen en gericht op geld, helaas. Dus ook hen wist hij met zijn belastingverlaging voor de welgestelden te paaien.

Ook het Reformatorisch Dagblad vond het nodig hun steun aan Trump uit te spreken. Een man die, als hij bij deze krant zou werken al láng met pek en veren de deur uitgejaagd zou zijn! Toch schrijven ze:

In de achterliggende jaren was veel op president Trump aan te merken. Zijn vaak egocentrische optreden en zijn weinig doordachte uitspraken schaadden het aanzien van het presidentiële ambt van Amerika in de wereld. Geregeld wakkerde hij de tegenstellingen in de samenleving aan. Maar hoe paradoxaal het ook was, hij spande zich in voor belangrijke waarden zoals de beschermwaardigheid van het leven en het belang van godsdienst- en onderwijsvrijheid. Daarnaast probeerde hij de oprukkende genderideologie de kop in te drukken en kwam hij op voor de belangen van Israël. 

De suggestie wordt gewekt dat met de komst van Biden en Harris dat voorbij is. Maar is dat wel zo?

Joe Biden en Kamala Harris

Biden, inmiddels bijna 78, is een gelovige man. Wat deed hij op de zondag nadat de verkiezingen waren gewonnen door hem? Hij ging met zijn familie, zoals hij nagenoeg elke zondag doet, naar de kerk! Wat deed Trump? Naar de golfbaan en tijdens het golfen gooide hij er af en toe nog even een venijnige opruiiende tweet uit.

Biden is een devoot Katholiek. Inderdaad niet van de ‘oude stempel’. Maar wel iemand die een biddend leven leidt. Regelmatig is hij ‘s ochtends vroeg in de kerk te vinden om er te bidden. Hij zoekt zijn steun, en naar ik aanneem ook wijsheid, bij God.

Harris is eveneens Christen.

Harris is a multiracial American and a Baptist, holding membership of the Third Baptist Church of San Francisco, a congregation of the American Baptist Churches USA.” (Wikipedia).

Als Biden, iets wat gezien zijn leeftijd niet ondenkbaar is, zijn termijn niet kan afmaken zal zij president worden. Zowaar! Een  Baptistische (Evangelische) vrouw van ‘colored’ komaf als president van de Verenigde Staten. En in ieder geval als vice-president. Een vrouw die véél kan betekenen voor Christenen, ethnische groepen én vrouwen. Wat kunnen wij daar tégen hebben?

Maar! Abortus!

Donald TrumpWat heeft Trump daadwerkelijk veranderd met betrekking tot de wetgeving op het gebied van abortus? Niets! Is het aantal abortussen gedaald? Ja, maar dat was al gaande onder Obama. Betere zorg, betere financiële omstandigheden, leiden onherroepelijk tot een daling van het aantal abortussen. Daarnaast is in veel staten waar de Republikeinen de meerderheid hadden abortus al langer aan banden gelegd. Dit is dus niet echt een verdienste van Trump.

Corona-medicijn
En, wat voor medicijnen gebruikte Trump toen hij corona kreeg?

Het medicijn, dat door Trump “een wonder van God” werd genoemd, is gefabriceerd met behulp van de cellen van een geaborteerde embryo.” – Joop (Vara)

Hij zal het zelf mogelijk niet hebben geweten, daar blijf ik vanaf. Maar is het niet opmerkelijk? Dit medicijn ligt juist érg onder vuur bij de pro-life aanhangers in de VS en hij noemt het een ‘wonder van God’..

Daarnaast kun je iemand die de corona-crisis zó op zijn beloop heeft gelaten, met ruim 200.000 doden als gevolg, moeilijk “pro-life” noemen. Zoals gezegd: diverse Amerikaanse staten hebben wel beperkingen opgelegd aan abortus, maar dat was ook al een proces dat reeds onder Obama gaande was.

Illegale Abortus
Vergis je niet, ik ben geen voorstander van “vrije” abortus. Ik vind het verschrikkelijk dat dit gebeurt. Omdat de reden voor de meeste abortussen vaak een financiële prikkel is en/of het gebruikt wordt als anti-conceptiemethode.

In bepaalde omstandigheden echter is er gewoon geen andere optie. De wet- en regelgeving moet daarom helder en transparant zijn. De maatschappij beslist daar in meerderheid over, dat is democratie, ook al “vinden wij er wat van” we hebben er mee te leven.

Het is beter dan te zoeken naar alternatieven en die aan de aanstaande moeders aan te bieden dan domweg te verbieden. Waardoor bijvoorbeeld illegale abortussen hand over hand toenemen met alle nare gevolgen van dien.

In a 1976 article, researchers from the Center for Disease Control examined national abortion data from the three years surrounding the rulings and estimated that the number of illegal procedures in the country plummeted from around 130,000 to 17,000 between 1972 and 1974. – Gutmacher Instituut

Wat Biden en Harris gaan doen in deze zaak weten we nog niet. Biden heeft laten weten dat abortus onder de gezondheidszorg valt en hij daarom vind dat ingeval er een abortus moet worden uitgevoerd dit onder de reguliere ziektekosten valt. Net als dat bijvoorbeeld in Nederland het geval is. Daar kun je wat van vinden maar zo heeft zijn partij dit bepaald in 2019. Hij zelf dacht er tot op dat moment anders over overigens.

En Israël dan?

Eveneens belangrijk voor veel christenen: “Trump is pro-Israël!”. Dat is maar tot op zekere hoogte zo. Wat bedoel ik? Hij steunt de huidige politieke koers van Israël. Biden is echter óók “een vriend van Israël”. Hij is voorstander van de twee-staten oplossing. Een oplossing die door veel Joden en Joodse organisaties ook gesteund wordt.

Joe Biden, the newly elected 46th president of the United States, is a true friend of the Jewish state, friends and even political adversaries of the emerging president-elect agree. – Times of Israël

En Harris dan? Kamala Harris “draagt Israël een warm hart toe en is getrouwd met een Joodse advocaat” schrijft joods.nl (lees hier verder over haar opmerkelijke relatie met het Joodse volk). Zij is onder andere tegenstander van de BDS-beweging.

De mainstream Democraten zijn tegen BDS, en zijn van mening dat Jeruzalem de hoofdstad van Israel moet blijven. Ook willen zij de banden tussen de VS en de Palestijnen opnieuw opstarten, en de Palestijnse Autoriteit de financiële steun teruggeven die zij eerder ontvingen. De Democraten staan uitgesproken voor een tweestatenoplossing, waarin de veiligheid van Israel gegarandeerd is. (CIDI)

Met andere woorden: het vredesproces (..) zal waarschijnlijk weer opgestart worden, BDS krijgt geen voet aan de grond en het standpunt over Jeruzalem is niet anders dan het standpunt van de Republikeinse (ex)president Trump! Bij Joe Biden en Kamala Harris is dit zeker veilig als we kijken naar het verleden.

Godsdienstvrijheid?

Het artikel in het Reformatorisch Dagblad suggereert dat Biden en Harris, in tegenstelling tot Trump, zich niet inzetten voor godsdienstvrijheid. Gezien de ‘geloofspapieren’ van Biden en Harris geloof ik daar helemaal niets van, integendeel! Die is, ook bij eerdere Democratische regeringen of presidenten, in mijn ogen nog nooit in het geding geweest. Amerika is een land dat overwegend Christelijk is, met sterke Joodse lobbies, en godsdienstvrijheid zal in dat land in mijn ogen absoluut niet in het geding zijn wanneer Biden president wordt.

Zegen of Vloek?

Hoe kan het toch dat Christenen zich nota bene zo fel verzetten tegen “eigen broeders en zusters” op deze belangrijke post en zich door iemand laten leiden en in verwarring laten brengen die je met gerust hart een haatzaaiier mag noemen?

Op basis van de eerste signalen en wat hier boven staat zou ik zeggen: het vertrek van Trump is, zo het zich nu laat aanzien, een zegen voor de Verenigde Staten en de rest van de wereld. Zijn huidige (wan)gedrag na de verkiezingsuitslag versterkt mijn gevoel. Uiteraard kan ik mij vergissen – want niemand van ons kan in God’s Agenda kijken. Echter, Hij bepaalt! Als dit volgens Zijn Agenda is, wie zijn wij om ons daar zó tegen te verzetten?

Het is wel héél erg opmerkelijk dat straks aan het hoofd van dit land twee oprecht gelovige mensen staan en dat veel mensen die zich Christen noemen zich daar tegen verzetten – op basis van veelal oneigenlijke argumenten en bedrog. Waar is de christelijke integriteit en het vertrouwen op God’s leiding gebleven?

De Christenen die zo hard juichten toen Trump, door hen als een “godsgezant” binnengehaald, in 2016 tot president werd gekozen moeten zich beseffen dat een regering normaliter niet kan blijven bestaan als zij zich niet stoort aan Hem. Daarnaast heeft de verbondenheid van de (Charismatisch) Evangelicale beweging aan het Trumpisme het christendom veel schade toegebracht de afgelopen vier jaar maar ook al in de jaren er voor.

“Ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden, die boven hem staan. Want er is geen overheid dan door God en die er zijn, zijn door God gesteld. Wie zich dus tegen de overheid verzet, wederstaat de instelling Gods, en wie dit doen, zullen een oordeel over zich brengen. ” – Romeinen 13:1-2, NBG.

God heeft ‘gezag’ toegekend aan de overheden. Oók als dat een overheid is waar je het politiek gezien niet mee eens bent. Het wordt uiteraard een ander verhaal als het een overheid is die zich aan “God noch gebod” stoort. Maar was dat niet juist de ambtsdrager, Tump, die nu moet vertrekken? Was hij werkelijk de ‘godsgezant’ waar zoveel hem voor hielden, dan was hij -zo geloof ik- zeker nog een keer herkozen, ..

 

baby vrouw zwangerschap

Meest voorkomende doodsoorzaak in Nederland? Abortus!

Anti-Abortus demonstratie ©Nationaal Archief Wikimedia
Bron: Wikimedia ©Nationaal Archief

De ranglijst met meest voorkomende doodsoorzaken in Nederland is een lijstje waaruit één conclusie kan worden getrokken als je de Top 10 oorzaken ziet: een groot aantal van de redenen van overlijden zijn, althans in veel gevallen, gerelateerd aan levensstijl, ons voedsel, of andere omgevingsfactoren zoals bijvoorbeeld vervuiling. Anderzijds is het natuurlijk zo dat we als mensen nu eenmaal sterfelijk zijn en op een dag komen te overlijden.

Rangnummer Doodsoorzaak Aantal doden
1 Dementie 16.830
2 Longkanker 10.362
3 Beroerte 9.213
4 Coronaire hartziekten 8.434
5 Hartfalen 7.476
6 COPD 6.879
7 Dikkedarmkanker 5.046
8 Accidentele val 4.628
9 Infecties van de onderste luchtwegen 3.935
10 Borstkanker 3.086

Opmerkelijk genoeg ontbreekt dé belangrijkste doodsoorzaak in de lijst: Abortus. Meer dan 30.000 keer per jaar wordt namelijk in Nederland een kind geaborteerd.

ABORTUS IN DE VERENIGDE STATEN

In de Verenigde Staten is Abortus, in tegenstelling tot in Nederland, een hot issue. Het aantal abortussen is daar vele malen groter. Persoonlijk ben ik totaal geen voorstander van een man als Trump om een groot aantal redenen. Maar in de VS steunen veel Evangelicals de man wel. Waarom? Eén belangrijke reden is dat hij “tegen” Abortus zou zijn.

“Abortus is een enorm thema in de Verenigde Staten. Het is een belangrijke uiting in de cultuurstrijd die gaande is” [..] aldus journalist de Weever. Evangelicals in de Verenigde Staten “zien abortus als kindermoord” zo vertelt hij. En als je het zo ziet, ben je als voorstander van abortus dus voor het vermoorden van kinderen. “Zo zien ze het ook echt”, zegt De Wever. “Pas toen ik dat begreep, ging ik zien waarom Amerika zo verdeeld is: het ene kamp ziet het andere kamp als morbide. De Democratische Partij wordt een doodscultus genoemd.” (NPO Radio 1).

Vanuit die gedachte kun je de steun voor Trump begrijpen. Daarnaast is er nog een reden: “It’s the economy, stupid!“. Trump zorgt er voor dat het economisch goed gaat. Dus zul je zijn aanhangers niet horen klagen! Toch denk ik dat steun aan hem geen goed idee is, Christenen hebben een andere opdracht en je bemoeien met politiek is denk ik dodelijk voor het christelijke geloof.

Image by Tawny van Breda from Pixabay

ABORTUS IN NEDERLAND

Het is altijd weer mooi om te zien: de blijdschap over een (gewenste) zwangerschap. De lieftallige foto’s (zoals hier boven) die met trots gedeeld worden van de ‘dikke buik’. Fotografen bieden zelfs speciale “zwangerschapshoots” aan! Want, wie is er nou niet blij als er een kindje onderweg is?

Enthousiast delen mensen op sociale media de echo’s en resultaten. Maar kennelijk, “als het even niet uitkomt” (meer dan de helft van de gevallen!) dan is de weg naar de abortuskliniek snel gevonden. Er worden allerlei redenen gegeven voor een abortus, maar de cijfers zijn gewoon helder; in de overweldigende meerderheid van de gevallen is er sprake van een economisch motief.

Doodscultus
Ook in ons land is een ‘doodscultus‘ gaande. En wie zich er tegen verzet wordt als ‘bekrompen’ gezien, of ‘vrouwonvriendelijk’ want “abortus is een recht”.

In meer dan de helft van de abortussen, eufemistisch “zwangerschaps-onderbreking” genoemd, gaat het hierbij om vrouwen die al één of meer kinderen hebben en in 1/3e van de gevallen betreft het vrouwen die voor een 2e keer of meer een abortus laten plegen. De helft van de kinderen die via prenataal onderzoek worden gediagnosticeerd met (potentieel) Down-syndroom wordt geaborteerd. En in landen als Finland en Denemarken is dat percentage zelfs 70% tot maar liefst 99%.

In Nederland lijkt abortus nauwelijks nog een thema. Ik verbaas mij daar over. Als je de aantallen en vooral de redenen voor abortus ziet. In de overgrote meerderheid van de gevallen is een abortus namelijk helemaal niet noodzakelijk. Er zijn hele andere oplossingen denkbaar dan abortus.

Vanuit religieus standpunt is er héél veel over dit onderwerp te vinden en te zeggen. Maar je hoeft niet eens religieus te zijn om, vind ik, toch je ernstig zorgen te maken over het feit dat in een ontwikkelde maatschappij doodsoorzaak nummer één het aborteren van ongeboren kinderen is…

Wat hebt gij gedaan? Hoor, het bloed van uw broeder roept tot Mij van de aardbodem. En nu, vervloekt zijt gij! (Genesis 4:10,11)

Het verbaast mij ook dat de weerstand onder christenen, in Nederland, tegen abortus zo afgenomen is. Het lijkt wel alsof we ons er niet meer druk om maken, het verzet hebben opgegeven.

HOLOCAUST

We hebben niet zo lang geleden 75 jaar holocaust herdacht. Meer dan zes miljoen mensen werden vergast of anderzins ter dood gebracht in de kampen, door de Nazi’s. Een verschrikking en terecht dat hiervoor aandacht is en moet blijven.

H. Hach via Pixabay

Volgend jaar is het 50 jaar geleden (27 februari 1971) dat de eerste abortuskliniek in Nederland is geopend.

Per jaar worden er  ongeveer 44 miljoen abortussen uitgevoerd. Jaar in jaar uit worden er dus tientallen miljoenen ongeboren kinderen omgebracht.

Dat is per jaar dus ruim vijf keer zoveel als alle mensen die in de holocaust zijn omgekomen. Systematisch worden ze afgeslacht in abortusklinieken en ziekenhuizen. Wie er ooit foto’s of video’s van heeft gezien weet wat ik bedoel (ik zal ze hier niet plaatsen het is gewoon té erg!).

Ik besef mij dat vergelijken met de holocaust-verschrikkingen niet kan, ongewenst is, voor veel mensen. Immers: de redenen (genocide) er voor waren heel anders.

Toch meen ik dat we, als we het over het aantal slachtoffers hebben, deze vergelijking kunnen en mogen maken. Heeft de mens dan nog steeds écht niets geleerd? Is het systematisch uitroeien van leven in onze “moderne, verlichte maatschappij” normaal geworden? Zijn we echt zó diep gezonken?

Let wel: ik besef mij zéér goed dat er situaties zijn waarbij er medisch gezien géén andere mogelijkheid is – bijvoorbeeld wanneer de geestelijke of lichamelijke gezondheid van de moeder in gevaar gebracht wordt. Maar elke andere abortus moeten we noemen wat het is: het beeindigen van leven, oftewel: kindermoord. Recht van de moeder? Is zij “baas in eigen buik”? Waar blijft het recht van het kind en, .. de vader?

Een weerzinwekkend cijfer. Ik hoop dat we volgend jaar, maar liever elke dag, hier bij stil staan en de strijd (weer) aan willen gaan tegen deze ‘doodscultus’. Het bloed roept van de aardbodem!

 

Valse Leer? Niet over praten!

Man, Doe niet zo negatief! Alsof jij de waarheid in pacht hebt! Heb je je wel eens afgevraagd of je niet de Heilige Geest lastert door dat te zeggen over iemand die overduidelijk door God gezonden is?

valse leer een wolf in schaapskleren
CC0 1.0 Universal (CC0 1.0). Public Domain Dedication

Als je (soms) aandacht besteed aan valse leerstellingen, of, iets milder geformuleerd: leerstellingen of opvattingen die niet overeenkomen met wat de Bijbel onderwijst, krijg je al snel te horen dat je ‘negatief’ bent, ‘de heilige geest lastert’ of op zijn minst je tijd verspilt aan dingen die echt hélemáál niet relevant of belangrijk zijn.

Valse leerstellingen: moet je daar wel aandacht aan besteden? Veel christenen vinden dat je er maar over moet zwijgen. Vooral als het zaken raakt waar zij in geloven. Sommigen menen ook dat het volstrékt onbijbels is er aandacht aan te besten. Want: “Straks breng je mensen op ideeën!”.

Op dit blog heb ik de afgelopen jaren een paar keer aandacht besteed aan ‘valse leer’. Soms met zéér veel negatieve reacties tot gevolg, soms hoon en spot. Een broeder die ik ken zei een keer: “Aandacht besteden aan dwalingen hoeft niet. Je moet mensen onderwijzen in de wáárheid. Net als met geld. Als iemand weet hoe écht geld er uitziet, zal hij vals geld onderkennen!”. Daar zit een kern van waarheid in. Wie de waarheid kent, zal de leugen meestal doorzien. Alleen, om maar even bij het voorbeeld te blijven, er is ook “vals geld” dat zó goed nagemaakt is dat zelfs veel experts er in trappen.. Laat staan de gemiddelde winkelbediende.

Los daarvan kun je mensen nóg zo onderwijzen in ‘de waarheid’, ze kunnen er nóg zo bekend mee zijn dat iets een dwaling is, het blijft toch altijd op de loer liggen. Zo ken ik mensen welke ik hoog achtte die opeens, binnen een week, alles wat ze hadden geleerd weg gooiden en de leer van de alverzoening gingen volgen. Terwijl ze wistten dat het een dwaling was en deze leer zelf (ook) bestreden!

Wat zegt de Bijbel er van?

Door het hele Oude én Nieuwe Testament heen kom je de waarschuwingen tegen dwalingen voor. Een bekend voorbeeld, naar ik aanneem, is 2 Petrus 2.

We lezen in dit gedeelte onder andere:

En velen zullen hun losbandigheden navolgen, zodat door hun schuld de weg der waarheid gelasterd zal worden; en zij zullen uit hebzucht met verzonnen redeneringen u als koopwaar behandelen.

Als ik zoiets lees moet ik eigenlijk direkt denken aan het ‘Welvaartsevangelie’. Zij verkondigen een boodschap met als oogmerk rijk te worden en invloed te krijgen. Ze leren mensen (kort samengevat): “Geef ons geld, en je zult door God tien of wel hondervoudig gezegend worden”.

Helaas lopen er miljoenen mensen achteraan en zoals Petrus al zei: “ze worden als koopwaar behandeld”, met andere woorden: als handelswaar, zaken (mensen) waar je geld aan kunt verdienen. En dat doen ze dan ook. Met privé-jets vliegen ze de wereld rond, ze wonen in villa’s die miljoenen hebben gekost, hebben hun eigen luxe jachten,… Allemaal betaald door de gelovigen die dénken dat ze God (en zichzelf!!) een gunst doen door geld te geven aan deze charlatans.

Bekende exponenten er van, met name in Amerika, zorgen er op dit moment voor dat het Evangelie, de “weg der waarheid”, nóg meer gelasterd wordt dan al gebeurde. Met hun politieke activiteiten en steun aan een president die door veel mensen veracht wordt vanwege zijn levenswandel, standpunten en uitspraken. Met als gevolg dat mensen kijken naar deze ‘evangelisten’ en.. de Weg der Waarheid lasteren.

Deze dwaalleraren doen zich immers voor als onderwijzers van de Weg der Waarheid? En daardoor wordt deze Weg ‘gelasterd’, dóór hun toedoen én door hun (ver)blinde volgelingen!

Recent plaatste ik hier nog iets over de opvattingen en leringen van Torben Søndergaard. Ook zijn gedrag zorgt er voor dat God’s Woord, de Weg der Waarheid, gelasterd wordt. Onder andere door een driedelige serie op de Deense Televisie maar ook op héél veel websites, youtube, facebook en ga zo maar door.

Besteed er geen aandacht aan!

Petrus kende ‘het origineel’ zéér goed; in 2 Petrus 1:15-16 lezen we dat hij schrijft:

Maar ik zal mij beijveren, dat gij ook na mijn heengaan telkens weer aan deze dingen kunt denken. Want wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Here Jezus Christus hebben verkondigd, maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit.

Hij, en de andere Apostelen, waren ooggetuigen geweest van de Majesteit van Christus. En hij schrijft dat het zijn inzet is om er voor te zorgen dat ook ná zijn dood wij steeds weer herinnerd worden aan alles wat we moeten weten over het geloof in Christus – en niet alleen hij deed dat; ook de andere Apostelen deden dit. Hij schrijft nadrukkelijk “wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd”. Het is geen verzinsel wat hij verkondigde! Het zou hem uiteindelijk ook zijn leven kosten!

En bedenk: ondanks dat Petrus ‘het origineel’ zo goed kende, ook hij werd op zeker moment slachtoffer van dwaling en moest door Paulus publiekelijk gecorrigeerd worden (Galaten 2:11-14) omdat hij afweek van wat hij zelf nota bene onderwees. Gelukkig liet Petrus zich door Paulus corrigeren.. maar we kunnen dus rustig stellen: “Petrus sprak uit eigen ervaring” als het gaat om het gevaar van dwalingen!

Dwaling is lastering van het Evangelie

Eén van die dingen waar Petrus ons van wil doordringen, door er veel aandacht aan te besteden, is dat er dwalingen zijn, alleen maar méér komen en hoe geváárlijk die zijn. Voor gelovigen maar ook voor het Evangelie. Dwaling is lastering van het Evangelie.

Als mensen zeggen “besteed er geen aandacht aan”, wie dienen zij dan? Juist: dé grote lasteraar van het Evangelie, de tegenstander van God. Want: hij wil júist dat de Weg der Waarheid gelasterd wordt en dat mensen afdwalen van de Waarheid! Daarom heeft hij er alle belang bij dat we toch vooral niet spreken over dwalingen.

Hoewel vaak niet tot mijn vreugde blijf ik daarom toch, af en toe, aandacht besteden aan dwalingen en sekten (zie ook de verwijsindex). Want meer en meer wordt de Wijsheid van God vervangen door een leugen (Rom 1:25) en als we dwaling niet onderkennen of (mogen) benoemen worden we “heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen” zegt Paulus in Efeze 4:14.

 

Zet de wereld op z’n kop!

Het Klimaatmeisje Greta Thunberg heeft de wereld op zijn kop gezet. De “Boze Witte Mannen” verdragen haar totaal niet. Helaas heeft haar activisme tot nu toe ook niet veel opgeleverd; de klimaattop in Madrid is mislukt. Het lijkt wel alsof niemand ook maar iets geeft om het klimaat, om de medemens, laat staan om de toekomst van de kinderen. Zelfs niet hun eigen kinderen of kleinkinderen.

‘Er zijn hier twee mannen gekomen,’ schreeuwden zij, ‘die de hele wereld op zijn kop zetten!
– Handelingen 17:5-6 (Het Boek)

Mensen die de wereld op z’n kop zetten zijn niet altijd even populair. Integendeel. Greta Thundberg kan er over mee praten. Ze wordt belachelijk gemaakt, uitgelachen en gescholden. Zij gelooft in wat ze zegt en wat ze zegt kon nog wel eens waarheid worden ook als we zo doorgaan en de wereld in de soep laten draaien.

In de Bijbel kom je het ook tegen en je ziet dat mensen die dat doen dit vaak met de dood moeten bekopen of op zijn minst gevangenisstraf. Ook al doen ze niets verkeerd. Het zijn alleen maar woorden die ze spreken immers? Maar het grote probleem met de woorden die ze spreken is dit: het is de waarheid. En de Waarheid wordt nu eenmaal slecht verdragen in een wereld die bol staat van Leugen.

De wereld op zijn kop zetten, doen we dat eigenlijk wel genoeg als Christenen? Veroozaken we nog wel genoeg ‘oproer’, dat we mensen in rep en roer brengen?
De Apostelen en de Evangelisten in NT’ische tijd deden dat kennelijk wel. Ze veroorzaakten met hun prediking dusdanig veel oproer dat de belevingswereld van de mensen helemaal op de kop stond. Al hun oude zekerheden werden weggevaagd door de boodschap van deze mannen en vrouwen: Jezus is God en alleen door Hem kun je gered worden.

Vragen:

  • Wat is er nodig om de huidige mensheid in rep en roer te brengen? We willen toch geen ‘gedoe veroorzaken’?
  • Is het wel nodig dat we dit doen, of is geloven een zaak ‘voor in de kerk’? Als in ‘geloven doe je maar in de kerk’?

Lord Melbourne**, de Britse premier van ca. 1834 tot 1841 en groot voorstander van de slavernij vond het echt maar dikke onzin dat geloof: “geloof moet in de privé sfeer niet binnenkomen” vond hij. Het moet vooral iets blijven voor in het kerkgebouw en mag geen sociale of private impact hebben…

Echter, juist de impact van geloof op je eigen leven is van belang; mensen die in hun privéleven en omgeving veranderen, veranderen ook de maatschappij. Bijvoorbeeld William Wilberforce, die streed voor de afschaffing van de slavernij. Hij was een overtuigd Evangelisch Christen en zijn bekering tot het geloof leidde tot inzichten op ondermeer het gebied van de slavernij met grote maatschappelijke gevolgen: de slavernij werd mede door zijn grote inspanningen afgeschaft.

Afbeelding van ©John Hain via Pixabay

Hoe relevant is de boodschap die we brengen?

  • Politiek en geloof? Trump, Wilders e.a.? Waarom vereenzelvigen Christenen in Amerika maar ook in Nederland en andere Europese landen zich met dit soort moreel verwerpelijke personen of ‘cultuurchristenen’? Wat denken ze hier mee te winnen? Ze worden gebruikt door dit soort mannen (met name) die hen voor hun karretje spannen met wat vage beloftes en wat cadeautjes zoals “anti-abortus” standpunten en “steun voor Israël” maar ondertussen staan ze bol van de vreemdelingenhaat, leugens en bedrog, seksisme en ander moreel verwerpelijk gedrag. Hoe kun je als Christen, als je zo iemand steunt, anderzijds beweren te staan voor een Evangelie van Gerechtigheid, Rechtvaardigheid, Liefde en Zorg voor de ander, naar het voorbeeld van Jezus? Dat is volstrekt hypocriet en op zijn minst tegenstrijdig.
  • Groene politiek? Groen geloven? Kunnen we überhaupt de aarde redden? Naturlijk is de boel willens en wetens in de vernieling laten draaien verwerpelijk maar onze ‘agenda’ als gelovige moeten we niet laten bepalen door milieuvraagstukken! We moeten natuurlijk óók niet ons laten verleiden mee te doen in het kamp van de klimaatontkenners. De enige reden voor klimaatontkenning is namelijk, ten diepste, je eige comfortabele leventje niet willen aanpassen aan de realiteit. Groen geloven is wat het woord zegt: geloven in ‘groen’, dat we zélf deze wereld kunnen gaan redden in plaats van de redding van Christus te verwachten. Dat we goed rentmeester moeten zijn, helemaal mee eens. Maar zelf de wereld “redden” is (eveneens) Jezus’ werk buitenspel zetten..

Wat heeft dit te allemaal te maken met de redding van de mensen? Moeten we als Christen ons bezig houden met het politieke strijdtoneel? Of zijn er wellicht belangrijker zaken in het leven?

Onze opdracht is…

  • In Handelingen 1:8 zegt Jezus: “u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot het uiterste van de aarde

Die boodschap, dat getuigenis, zette indertijd de wereld op de kop. Waarom?

  • de religieuze lappendeken van toen was vooral ‘consensus’ gericht. Het Christendom had en heeft een exclusieve claim: Alleen door Jezus kan een mens
    gered worden. Dat was toen (en ook nu!) een zeer ongewenste boodschap!
  • het christendom had een “sociaal ontwrichtende boodschap”: mensen uit alle rangen en standen waren gelijkwaardig. Slaaf, Vrije, Jood, Romein of Griek? Iedereen was binnen de christelijke gemeente gelijkwaardig. Dit was tegen het sociaal-economische model van die tijd en werd zelfs als heel gevaarlijk gezien. Want: het Romeinse Rijk dreef economisch op slavernij!

Hoe ontwrichtend zijn we, is ons geloof, in deze tijd nog? Is het geloof een “bedreiging” voor de huidige maatschappij of zijn we stemvee voor politieke opportunisten geworden? Lopen we aan de leiband van de huidige moderne opvattingen? Durven we de stem van het Evangelie nog wel te laten horen of zijn we bang dat we dan voor dom, achterlijk, en ‘niet meer van deze tijd’ worden beschouwd?

De boodschap van Jezus

Jezus’ boodschap was helder. Wees een getuige. Weest écht. Wees oprecht. En, .. heb liefde voor de mens naast jou. De mens die honger heeft, de mens die het moeilijk heeft, geef de vreemdeling onderdak, discrimineer niet.

31 Wanneer Ik, de Mensenzoon, kom in mijn heerlijkheid met al de engelen, zal Ik op mijn schitterende troon zitten. 32 Alle volken zullen voor Mij bijeen worden gebracht. Dan zal Ik hen van elkaar scheiden, zoals een herder de schapen en de bokken scheidt. 33 De schapen zal Ik aan mijn rechterhand zetten en de bokken aan mijn linkerhand. 34 Dan zal Ik tegen de mensen aan mijn rechterhand zeggen: “Kom, gezegende kinderen van mijn Vader. U mag het Koninkrijk binnengaan, dat van het begin van de wereld af voor u bestemd is. 35 Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt Mij in uw huis uitgenodigd. 36I k had niets om aan te trekken en u hebt Mij kleren gegeven. Ik was ziek en u hebt Mij opgezocht. Ik zat in de gevangenis en u bent bij Mij geweest.” 37 Deze goede mensen zullen vragen: “Here, wanneer hebben wij gezien dat U honger had en hebben wij U te eten gegeven? Of dat U dorst had en hebben wij U te drinken gegeven? 38Of dat U een vreemdeling was en hebben wij U geholpen? Of dat U niets had om aan te trekken en hebben wij U kleren gegeven? 39 En wanneer was U ziek of zat U in de gevangenis en hebben wij U bezocht?” 40 Ik zal tegen hen zeggen: “Toen u dit voor één van mijn minste broeders hebt gedaan, deed u het voor Mij.”
– Matteüs 25:31-40, Het Boek.

Alles wat de Here Jezus heeft gedaan en gezegd is in strijd met wat de politieke leiders van nu, zoals Trump, doen en willen. Jezus zet de wereld op de kop, nog steeds. En wij moeten Hem daarin (willen) volgen!

_____
** Lord Melbourne was the British prime minister from July 16 to November 14, 1834, and from April 18, 1835, to August 30, 1841. He was Queen Victoria’s close friend and chief political adviser during the early years of her reign (from June 20, 1837). – Encyclopdia Brittanica

 

Geestelijk Dood

Laat de doden hun doden begraven

Geestelijk DoodIn het Evangelie van Lucas, hoofdstuk 9, lees je een opmerkelijke uitspraak van de Here Jezus. Een man wil hem volgen maar wil eerst zijn vader begraven. Dan volgt de uitrpraak “Laat de doden hun doden begraven”.

57 En toen zij op weg waren, zeide iemand tot Hem: Ik zal U volgen, waar Gij ook heengaat. 58 En Jezus zeide tot hem: De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des mensen heeft geen plaats om het hoofd neer te leggen. 59 En Hij zeide tot een ander: Volg Mij. Maar deze zeide: Sta mij toe eerst heen te gaan en mijn vader te begraven. 60 Maar Hij zeide tot hem: Laat de doden hun doden begraven; maar ga gij heen en verkondig het Koninkrijk Gods. (Lucas 9, NBG)

In onze (moderne) Westerse oren klinkt dat wel heel bot en harteloos. Mag je zelfs niet eens meer de begrafenis van je vader regelen? Maar daar gaat het niet om. Volgens een uitleg die ik eens hoorde is wat de man wil zeggen: “Ik wli U volgen maar pas ná dat mijn vader is overleden”. De man, de vader, is niet overleden maar zal in de toekomst, op een dag, overlijden. En pas vanaf dát moment voelt de man zich vrij om Jezus te volgen. Dat heeft alles te maken met het Joodse erfrecht in die tijd (financieel onafhankelijk, geen familiaire verplichtingen meer) etc. maar daar ga ik nu verder niet op in.

Een andere uitleg is de volgende:

De Heer Jezus gebruikte het woord ‘dode’ in twee betekenissen. De dode die begraven moet worden, is lichamelijk dood en krijgt met het graf een laatste rustplaats. De andere dode is iemand die geestelijk dood is. In het eerste geval reageert de dode niet meer op de woorden van mensen. De communicatie met mensen is afgesloten. In het tweede geval reageert de dode niet meer op Gods Woord. De communicatie met God is afgesloten. (Christipedia).

Politiek en de Bijbel

Ik probeer mij op deze blog ver van de politiek te houden. Soms ontkom ik daar niet aan ingeval er een relatie is met geloof en geestelijk leven. Wat me naar aanleiding van dit artikeltje weer op enige hoon kwam te staan van medegelovigen die Trump nogal schijnen te waarderen, overigens.

Doordat ik weer vol in de studie ben gedoken is het ook makkelijker de politiek en de waan van de dag wat aan mij voorbij te laten gaan. Mijn vrije tijd, en dat is niet veel, gaat nagenoeg volledig op aan de studie via het Christian Leaders Institute.

In dat kader zocht ik een artikel van een schrijver waar ik vroeger wel eens wat stukken van heb gelezen. Via het Bijbelinstituut waar hij aan verbonden is kwam ik op een andere site van een “ministry” met heel veel interessante studies en artikelen. Maar wat schetst mijn verbazing? Ook die site bevindt zich in het kamp van de “Trump-verdedigers”. Niet vanuit het oogpunt dat ze Trump zelf verdedigen maar vanuit het oogpunt dat ze vinden dat de aanvallen op de POTUS (President Of The United States) het ambt en het landsbestuur ondermijnen. Even kort door de bocht: het zijn niet de aanvallen op de POTUS die het ambt en landsbestuur ondermijnen. Het is POTUS zelf. Zijn persoon en gedrag zijn immers het ambt onwaardig?!

Overigens wil ik niet zeggen dat politiek niet interessant is. Zelf ga ik ook altijd trouw naar de stembus en probeer ook anderen er van te overtuigen dat dit een “noodzakelijk kwaad” is. Al was het alleen al omdat je als burger je zelf graag vertegenwoordigd wilt zien door mensen die in elk geval je opvattingen delen op geloofsgebied en deze ook in de politiek uitdragen. Dus een partij als de ChristenUnie, SGP of -zei het in mindere mate- het CDA. Dat begrijp ik dus totaal niet van (met name) Evangelische Christenen in de USA. Ze steunen iemand, zelfs de Christelijke leiders, die in leven en leer totaal niet zou passen in hun eigen gemeente of kerk. Sterker nog, zo iemand zou waarschijnlijk meteen geweigerd zijn aan het Avondmaal en onder de tucht zijn gesteld.

Laat de doden hun doden begraven

De doden hun doden laten begraven is, mag ik wel zeggen, heerlijk. Het geeft rust. Rust in je hoofd, rust in je leven. Je concentreren op dat wat belangrijk is, hét belangrijkste, in het leven: je eeuwige redding.

Heel veel mensen vragen me wel eens “Waar haal je toch al die tijd vandaan!”. Ze denken dat ik een soort van geweldige “time-management” methode hanteer. Dat is niet zo. Ik heb een baan, een eigen bedrijf, en natuurlijk bovenal ook nog eens een gezin. De kinderen zijn inmiddels wel ‘groot’ dwz. allemaal volwassen. Daarnaast heb ik ook nog hobbies als muziek maken en fotografie.

Waar haal je dan de tijd vandaan om, zoals in de afgelopen jaren, een ca. twee jaar durende (kort) HBO-opleiding ICT te doen en (in het verleden en ook nu weer) theologie te studeren?

1. Ik kijk geen televisie

We hebben wel een televisie, en die staat ook regelmatig aan. Maar ik kijk er niet of nauwelijks naar, alleen bij uitzondering kijk ik eens een programma. Als er één “dode” wereld is, vooral geestelijk dood, is dat wel de entertainment uit Hilversum en van “de commerciëlen”. We hebben zelfs een Netflix abonnement.

Dus het is voor mij helemaal geen principe zaak als in dat we géén TV zouden mogen of willen hebben (zoals in bepaalde kerkgenootschappen het geval is). Het is simpelweg omdat het mij totáál niet interesseert welke bekende Nederlander nú weer met een andere bekende Nederlander een maand op een uitkering leeft, bij elkaar het bed in duiken of wie ze nu weer met elkaar in een huis hebben opgesloten enz. Het boeit mij ook niet welke Boer nu weer een Vrouw zoekt, welke voetbalploegen of schaatsers er op beeld te zien zijn en wat er in de volgende episode van GTST (wel of niet) gebeurt.

Dat wil niet zeggen dat ik vind dat dat voor anderen ook moet gelden. Dus daarom hebben wij wel gewoon een televisie. Zelf kijk ik, ter verstrooiing, wel eens filmpjes of documentaires op Youtube of zit wat op tijd te verdoen op Facebook en Instagram. Ieder z’n meug, toch? Geen televisie kijken levert echter heel veel tijd op. Zeker een paar uur per dag(!) gaat anders immers verloren.

2. Verloren tijd gebruiken

Een andere methode voor mij, vooral vroeger, om te studeren was het gebruiken van tijd die anders verloren gaat. De studie aan het Moody Bible Institute heb ik grotendeels gedaan terwijl ik in de trein zat als forens en als ik met mijn kinderen naar muzieklessen reed. Terwijl zij les hadden, en ik moest wachten, las ik ondertussen het studiemateriaal. Dat leverde mij per in totaal ca. 7 tot 8 uur per week op die ik kon benutten om te studeren. Iets wat ik overigens veel (jonge) mensen zie doen in de trein.

Verrijking

Studeren gaat in mijn geval dus helemaal niet ten koste van iets. Integendeel, het is een enorme verrijking van je leven om de doden hun doden te laten begraven. De Here zei het niet voor niets. De (geestelijk) dode entertainmentindustrie kan echt wel zonder mij. En ik zonder hen.

Donald Trump

Trump als Type van de Anti-Christ

De Amerikaanse Evangelicalen, met name uit de Charismatische beweging, steunden president Trump, al ver voor zijn verkiezing, voluit. Ondanks het feit dat Trump nu niet bepaald een toonbeeld van Christelijke levenswandel was. Dit heeft alles te maken met de gevaarlijke (neo) Evangelicale opvattingen in de USA over het “einde der wereld”, de eindtijd.

Evangelical Christians overwhelmingly support President Donald Trump because they believe he’ll cause the world to end. – Newsweek

Trump, de man die opschept(e) over zijn sexuele wangedrag, die tijdens zijn (eerste) huwelijk openlijk in overspel leefde, drie maal een andere vrouw trouwde (Ex. 20:14, Mt. 5:27,28), bekend is vanwege zijn racisme1), zijn bespotting van een lichamelijk gehandicapte verslaggever2), en ga zo maar door werd op het schild gezet en op handen gedragen door “grote namen” in de Evangelicale wereld in de USA. Dezelfde beweging die maar niet kon blijven zeuren en jennen richting Clinton wegens zijn escapades met een stagair, slikt nu alles wat deze man zegt voor zoete koek en praat recht wat krom is. Zelfs in Nederland zijn er Christenen die Trump de hemel in prijzen.

WAAROM?

Zoals ik boven al citeerde uit Newsweek is één van de belangrijkste redenen dat veel evangelicalen in de VS denken dat Trump de wereld verder zal helpen. Niet als politiek leider. Zeker niet. Maar omdat zij denken dat Trump als “een Kores” is uitverkoren om de eindtijd dichter bij te brengen. Waarbij men vergeet dat Kores niet de eindtijd dichterbij bracht maar het herstel van Israël. Daarmee is de stichting van de Staat Israël, in 1948, meer vergelijkbaar met wat Kores bewerkstelligde dan de huidige politieke situatie.

Dat was onder andere één van de redenen waarom in de VS de evangelicalen zo blij waren met de verplaatsing van de VS ambassade naar Jeruzalem. Want “Trump laat het profetische woord in vervulling gaan” is dan de redenering.

Ook in Nederland zijn er, zoals gemeld, christenen die Trump van harte steunen. Persoonlijk vind ik dat raar. Als een CDA- of ChristenUnie-leider een type à la Trump geweest was, was zijn lidmaatschap ingevorderd en hij de partij uitgekegeld, onder luid gejuich van de leden. Maar Trump lijkt, ook in de ogen van christenen in Nederland, een messias-like status te hebben.

WIE WAS KORES

Kores was een koning van de Perzen die de Joden toestond terug te keren naar Jeruzalem en de Tempel te herbouwen. Jesaja schreef over hem dan ook “die tot Kores zeg: Mijn herder, hij zal al mijn welbehagen volvoeren door tot Jeruzalem te zeggen: Het worde herbouwd en de tempel worde gegrondvest” (Jesaja 44:28).

Het volledige verhaal is in Ezra te lezen https://www.bible.com/nl/bible/328/EZR.1.NBG51

Let wel, Kores was zelf geen gelovige, hij spreekt over God als een God die niet zijn god was, maar de God van anderen, de Joden: ‘Wie nu onder u tot enig deel van zijn volk behoort – zijn God zij met hem, hij trekke op naar Jeruzalem, in Juda, en bouwe het huis van de Here , de God van Israël, dat is de God, die in Jeruzalem woont. ‘ (Ezra 1:3)

TYPE VAN DE ANTI-CHRIST

De devotie voor Trump, de klakkeloosheid waarmee men álles recht praat wat hij doet en/of vergoeilijkt, het blind volgen van deze man – door Christenen! – liet mij iets beseffen.. als de Anti-Christ op deze aarde komt, zullen, als hij het spelletje goed speelt, de Christenen, zelfs de Evangelische christenen, massaal achter hem aanlopen. Die beweging zag je al bij een man als Wilders. Ook hij heeft, mede door zijn “pro-Israël” houding christenen overtuigd dat hij een goede keuze was.

Dat beangstigt mij enorm. Mensen waarvan ik dacht dat ze toch echt meer geestelijk inzicht zouden hebben lopen nu als blinde schapen achter een mens aan waarvan elk mens kan zien dat hij zich aan God noch gebod stoort. De anti-christ zal het spel nog veel slimmer spelen. Zich voordoen als een godsgezant. Ja, zelfs als God zelf (2 Tess. 2:4). En de massa zal hem volgen. Oók de, naar ik vrees, inmiddels totaal verblinde ‘christelijke massa’.

VREEMDELINGENHAAT

Dan is er nog iets anders: onderhuids racisme, vreemdelingenhaat. Ook dat speelt, zelfs bij christenen, kennelijk een rol. Terwijl de Bijbel toch heel duidelijk is over hoe wij met vluchtelingen moeten omgaan. De wetten in het Oude Testament zijn overduidelijk (Exodus 22:21, Leviticus 24:22). Maar ook de Here Jezus was duidelijk: zie Matt. 25:31-46. Wie de vreemdeling niet wil ontvangen, voeden en kleden haalt het oordeel van de Koning, Jezus, over zichzelf.

EN NOG EEN STAP VERDER,..

Recent zag ik een video over een Christelijke band. Die band is verfoeid en verketterd vanwege het feit dat de bandleden geloofden dat de wereld niet geschapen was in 7 dagen van 24 uur maar in een vorm van geleide evolutie. Hun verkopen zijn ingestort, concerten gecancelled. Evangelisch Amerika “stond op de kop” vanwege het “ongeloof” van de bandleden.

De verkiezing van een Trump, en de steun aan deze man vanuit deze zelfde kringen(!) doet mij en veel andere christenen al bijna van onze stoel vallen. Maar, het kan nog veel gekker.

In Nevada wordt, zo meldt Reuters, een Republikeinse kandidaat (Dennis Hof) gesteund door “conservatieve christenen” die onder andere eigenaar is van zeven sexclubs. Zijn eigen vrouw is een prostituee.

Enerzijds is men dus “conservatief tot op het bot”, anderzijds gaan alle principes volledig maar dan ook echt VOLLEDIG overboord. Hoe kan je als christen je steun geven aan iemand als een Dennis Hof? Iemand die vrouwen verhuurt om seks mee te bedrijven?

Door de verkiezing van Trump –en de steun die zelfs een pooier krijgt van ‘christenen’– is duidelijk dat de geest uit de fles is in de USA. Het onderscheid tussen hen die waarlijk oprecht geloven en geestelijk inzicht hebben en hen die afvallig zijn en slechts in naam Christen zijn wordt steeds duidelijker zichtbaar. De “Eindtijd” is daadwerkelijk in zicht. Die wordt niet bewerkstelligd door Trump of anderen. Maar door de blinde kudde die er voor gekozen heeft hun Heer en Heiland de rug toe te keren en hun eigen weg te volgen. Ze volgen hun eigen wetteloze ‘evangelie’. Met alle consequenties van dien.

‘Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.’ – Matt. 7:21-23

TOT SLOT..

Persoonlijk geloof ik dat de huidige generatie (Amerikaanse) evangelicalen weinig van God’s Woord hebben begrepen en dan druk ik mij nog zacht uit. Dat blijkt niet alleen uit hun steun aan deze mannen, Trump en pooier Dennis Hof, maar ook uit het feit dat zij denken dat zij “God een handje moeten helpen” en zelf “de eindtijd dichterbij moeten brengen”.

Prediker 3:1 zegt namelijk “Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd”. En Paulus schrijft over de anti-christ: “En gij weet thans wel, wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd”. (2 Tess. 2:6).

Newsweek

http://www.newsweek.com/trump-will-bring-about-end-worldevangelicals-end-times-779643

Voetnoten

1) https://www.theguardian.com/us-news/2018/jan/12/racism-and-donald-trump-a-common-thread-throughout-his-career-and-life

2) https://www.snopes.com/news/2016/07/28/donald-trump-criticized-for-mocking-disabled-reporter/