Valse Profetie: “Foutje, bedankt” (2)

Als er sprake is van valse profetie, aantoonbaar valse profetie, wat doen we dan met de valse profeten? In een eerder artikel, geschreven in November, maakte ik duidelijk dat er onder de (charismatische) leiders veel valse profeten zijn en in gemeenten ook veel valse profetie is. En dat valse profetie vaak zonder consequenties blijft.

wolf in schaapskleren

In de Verenigde Staten zijn er nog stééds “profeten”, ik krijg er regelmatig van bekenden emails en berichten over via sociale media, die maar door blijven gaan met berichten over de ‘overwinning’ van Trump, dat hij ‘een van God gezonden engel’ is en ga zo maar door. Zelfs ná dat Biden is beëidigd als de 46e president van de Verenigde Staten. Men wringt zich in allerlei bochten en geeft alternatieve verklaringen of spreekt ‘nieuwe profetieën’ uit waarin Trump alsnog ‘grootse’ dingen worden toegeschreven. Uit naam van de Here God ..

Valse Profetie is niet zonder gevolgen

Hoewel binnen gemeenten de valse profetie vaak zonder gevolgen blijft, en er een enorme tolerantie voor valse profetie is, blijkt het nu toch anders te gaan. Dit met name omdat het mensen van een bepaalde statuur betreft.

Een dag van afrekening is aangebroken voor de hedendaagse “profeten” in de pinkster- en charismatische beweging die ten onrechte een overwinning voor president Trump in 2020 voorspelden. Een charismatische leider noemt het een “bestraffing van de Heer.” Een belangrijke spreker in de beweging noemt het “de grootste misleiding die ik heb gezien in de 49 jaar dat ik Jezus volgde”. En weer een andere voorganger roept uit dat delen van de beweging uit “ziek” zijn.

Privé en op sociale media, uiten deze profeten en hun duizenden volgelingen zch “in een orgie van zelfbeschuldiging, verwijten en fantastische hoop dat God op de een of andere manier vóór 20 januari een overwinning voor Trump zal bewerkstelligen”. Anderen die zich hebben verontschuldigd omdat ze het verkeerd hebben gedaan, zijn beschuldigd, vervloekt en zelfs met de dood bedreigd.

Wat natuurlijk bizar is. Mensen ‘vervloeken’  of ‘met de dood bedreigen’ gaat véél te ver. Helemaal omdát zij zich verontschuldigd hebben voor hun valse profetie. De mensen die hen vervolgens ‘beschuldigen, vervloeken of met de dood bedreigen’ zijn kennelijk niet in staat de waarheid onder ogen te zien.

James A. Beverley, een onderzoeksprofessor aan de Tyndale University in Toronto, ging verder door de kwestie “de belangrijkste crisis in de geschiedenis van de moderne charismatische profetie ” die hij heeft gezien in 40 jaar studie van de beweging te noemen.

“De strijd om de Trump-profetieën heeft een diepe verdeeldheid gebracht in de charismatische en pinksterwereld en het heeft die tak van de christelijke kerk een serieuze geloofwaardigheidsproblee bezorgd,” zei hij. Beverley gelooft ook dat de wilde speculaties van de QAnon-beweging dat Trump het leger inschakelt om Washington terug te nemen, sommige pinksterprofeten hebben beïnvloed.

Het nieuwe boek van Beverley, The QAnon Deception, is vorige maand uitgebracht en onderzoekt hoe beroemde christelijke pro-Trump-figuren zoals Mark Taylor (bekend als de ‘brandweerman-profeet’) en Dave Hayes (ook bekend als de ‘biddende medic’) directe links hebben naar QAnon. (Religion Unplugged)

Q Quelle QAnonQAnon is een samenzweringstheorie die beweert dat een geheime kliek in de regering, de media en andere invloedrijke instellingen zich bezighoudt met kinderhandel, kannibalisme en de gebruikelijke samenzwering van wereldheerschappij en mensenoffers.

Een subtheorie in de beweging beweert dat er beelden zijn van Hillary Clinton en haar assistent “die het gezicht van een kind afscheurt en het als een masker draagt voordat ze het bloed van het kind drinken tijdens een satanisch ritueel offer”, zo schrijft Christianity Today.

Ook in Nederland zijn er aanhangers van deze bizarre gedachten. En deze gedachten kregen óók ingang in de Evangelische Beweging en Protestantse kerken.

Nu de verkiezingen in de VS achter de rug zijn, zijn deze gedachten niet zomaar verdwenen. Voor veel van de opvattingen is er een kruisbestuiving te zien tussen de rechtsradicale groepen, mensen die zich verzetten tegen bijvoorbeeld de corona-maatregelen (feitelijk: verzet tegen de overheid) en anti-vaxxers.

Een nieuwe ‘religie’?

“Sommigen praten over QAnon alsof er een messiaanse figuur aan het werk is. Net als de oude ketterij van het gnosticisme in de vroege kerk, lokt het mensen met beloften van geheime kennis. Het geeft een gevoel van identiteit en verbondenheid met codefrases als: “Waar we heen gaan, gaan we allemaal.” Veel mensen, ook actieve kerkleden, worden aangetrokken.”

Bijbel Bible Worship Aanbidding
Image by J F from Pixabay

Het Reformatorisch Dagblad schrijft:

Al in 2016 stelde Russel Moore, de voorzitter van de ethische commissie van de Zuidelijke Baptisten, dat het langer zou duren voordat de evangelicals zijn hersteld van de schade van hun steun aan Trump dan van de gevolgen van de schandalen rond televisie-evangelisten uit de jaren tachtig. „Wanneer het evangelie wordt vermengd met egocentrische machtspolitiek, krijg je een gevaarlijk product”, zei hij toen.

Staat en Kerk zijn gescheiden, moeten gescheiden zijn. Een principe welke Baptisten van oudsher hanteren. Door zich te verbinden aan het ‘trumpisme’ hebben de valse profeten uit de Charismatische- en Pinksterbeweging een verschrikkelijke fout gemaakt en enorme schade toegebracht aan het Evangelie. Door zich te laten lenen voor het ‘Trumpisme’, door invloeden vanuit QAnon en allerlei andere lobbygroepen is het Evangelie bevlekt en besmeurd geraakt door ‘de wereld’.

Mijn overtuiging is dat evangelicals het christelijk getuigenis hebben opgeofferd, in ruil voor bescherming door Trump. En wat is er gebeurd? In plaats van beschermd te worden, is de evangelische beweging ernstig gewond geraakt.
Barry Hankins, hoogleraar geschiedenis aan de Baylor University in Waco (Texas), RD.

Voormalig vice-president Mike Pence, evangelisch christen, zei in een interview dat hij op voorhand samenzweringstheorieën afwijst:

“Ik weet niets van die complottheorie. Ik weet niets over QAnon, en ik wijs het zonder meer af, ‘ aldus Pence.

Hadden de leiders in de diverse Evangelische kerken, en de gelovigen, maar naar deze vooraanstaande broeder geluisterd! Helaas kozen ze er voor “profetie” uit te spreken die bol staat van het verheerlijken van een mens (Trump) gecombineerd met samenzweringstheorieën. Met als gevolg dat nu de Evangelische beweging nog verder zal instorten. Zoals ik hier meer dan tien jaar geleden al schreef.

Hoe nu verder?

Charismatische gelovigen zijn “in oorlog met elkaar” als gevolg van de gebeurtenissen van de afgelopen jaren.

Naast het omgaan met degenen die zijn misleid, moeten christelijke leiders in plaats van “oorlog maken met elkaar” eens gaan nadenken over hoe deze complottheorieën van QAnon, rechtsradicale opvattingen, Trumpisme enzovoorts grip konden krijgen in onze kerken en instellingen. Wat is er mis met ons discipelschap dat ons kwetsbaar maakte voor leugens die zo verschrikkelijk vals waren? Welke behoeften, angsten of ambities koesterden we? Slaagden we er niet in het hoofd te bieden aan al die leugens en misleiding en waarom dan niet? Wat heeft de deur geopend voor deze misleidende stemmen?

Laten we eens beginnen bij de predikers, leiders in gemeenten, bijbelleraren. Laat hen nu alsjeblieft eens de Waarheid omarmen en die uitdragen! In plaats van de leugengeest zijn gang te laten gaan – vaak uit eigenbelang, bewust of onbewust. Maar laten we als gelovigen ook eens goed naar onszelf kijken. Waarom staan wij zo open voor leugens?

Paulus schreef al, in 2 Korinthe 11:4 – “Want indien de eerste de beste een andere Jezus predikt, die wij niet hebben gepredikt, of gij een andere geest ontvangt, die gij niet hebt ontvangen, of een ander evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, dan verdraagt gij dat zeer wel.”

Wanneer we de gezonde leer, de Waarheid, verwerpen zijn we een speelbal van de vader van de leugen. De Evangelische beweging gaat ten onder ténzij er sprake is van inkeer, berouw en oprechte bekering.

 

Print Friendly, PDF & Email