Bereid de Weg van de Here

De Weg van de Here - Jesaja

Bereid de weg van de HEERE, maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God. (Jes. 40:3)

Jesaja hoofdstuk 40 – 66 staat wel bekend als ‘Het Boek van Troost’. Die titel komt uit het eerste gedeelte, wat zonet gelezen is. Jesaja 40:1 introduceert het thema: “Troost”. Troost voor het volk van God.

Wat volgt is een beeldende omschrijving van wat er allemaal gaat gebeuren in de toekomst, wat God voor Zijn Volk, Israël, gaat doen. Hij gaat hen troosten, omdat haar strijd achter de rug zal zijn en haar zonde verzoend is. En dan komt het hele bekende vers:

3 Een stem van iemand die roept in de woestijn:
Bereid de weg van de HEERE, maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God.

Een Bijbelstudie op een aantal gedeelten uit deze hoofdstukken over het thema “De Dienstknecht van God“, de man die “Het Heil (van God)”, Yashuw’ah, heet – oftewel: Christus Jezus.

Het begrip “Dienstknecht” wordt vaak verkeerd geïnterpreteerd. Deze studie gaat over wat Jesaja laat zien over het werk van de Dienstknecht voor Israël, de “heidenvolken” en de relatie tot de gelovigen.

> Download de tekst hier (12 Pagina’s, A4, PDF-formaat)
> Audio (mp3) downloaden

Print Friendly, PDF & Email