Hallo meneer Dawkins – Sceptisch Geloven (Tiny Noordijk)

Richard Dawkins is de schrijver van vele boeken, één van de bekende boeken is The God Delusion. Doel van Dawkins is om de lezer te overtuigen dat er géén God is. En dat een lezer die het boek begint te lezen als Christen het boek als atheïst eindigt.

dinosaurus richard dawkins evolutie sceptisch geloven

Een beetje hetzelfde idee als het boek van Allen Carr, jaren geleden populair, dat je moest overtuigen te stoppen met roken? Met een sigaret in de mond beginnen te lezen en eind van ‘t verhaal zou je vol afschuw je sigaretten de deur uit doen. Met dit verschil dat Carr mensen overtuigde te stoppen met iets dat écht slecht voor hen was, dat hen ziek maakte!

Wie is Richard Dawkins?

Richard Dawkins is een Brits etholoog, evolutiebioloog en populair-wetenschappelijk schrijver. Dawkins is emeritus-fellow van New College in Oxford en was van 1995 tot 2008 hoogleraar wetenschapscommunicatie aan de Universiteit van Oxford.

— “Professor Richard Dawkins is een evolutiebioloog en heeft al meer dan tien boeken geschreven. En ieder boek heeft een oplage van een paar miljoen exemplaren! Als tegenstander is hij genadeloos, als wetenschapper is hij gepassioneerd en als leraar is hij inspirerend. Daarom is hij in het Engelstalige deel van de wereld beroemd en berucht, geliefd en gehaat.” – zo schrijft Tiny Noordijk in haar bijna 500 pagina’s tellende e-boek “Sceptisch Geloven”.

“Dawkins lijkt een beetje op een mix van Sint Joris en Don Quichot. Want hij trekt ten strijde tegen wat hij ziet als het grote kwaad in de wereld.” (id)

In de ogen van Dawkins is religie, Christendom in het bijzonder, een groot kwaad. Hij is een uitgesproken atheïst. Hij claimt dat een bovennatuurlijke schepper vrijwel zeker niet bestaat en dat religieus geloof een waanidee is.

Het verbaast mij dat een man als Dawkins zich zo druk maakt over het feit dat er mensen zijn die in een God geloven en hij daar zelfs speciaal een boek over heeft geschreven. Waarom zou je als wetenschapper je überhaupt druk maken over de persoonlijke overtuiging van een ander?

Dawkins betoogt vanuit zijn kennis en met argumenten uit de evolutieleer en van de biologie dat er ‘zo goed als zeker geen God bestaat’. Daarbij komen zowel werkingen van evolutie als weerleggingen van kritiek daarop, zoals het antropisch principe en onherleidbare complexiteit, aan bod. (Wikipedia). In haar boek gaat Noordijk hier diep op in.

‘Evolutie is voldoende verklaring gebleken voor alle kenmerken van de natuurlijke wereld die ontdekt zijn’, aldus onze collega’s. Nog een onbegrijpelijke megalomane claim. We horen graag de ‘voldoende’ verklaring van ons bewustzijn, van onze ethiek, van onze moraal, van het fenomeen religie, van de soortvorming, van de zweepstaart, van het ontstaan van leven, van alles. En dan geen romantische verhaaltjes, maar empirisch verifieerbare wetenschappelijke verklaringen [..] Op zijn best kun je evolutie zien als een proces of als een mechanisme waarmee leven ontstaat, maar de claim dat het hiervan de oorzaak is, is niet gegrond. – hoogleraren Ronald Meester en René van Woudenberg (Volkskrant, 23-06-2005)

Persoonlijk geloof ik dat de evolutieleer geen afdoende weerlegging is van het geloof. In het bijzonder omdat de evolutietheorie geen sluitende theorie is. Het zit vol aanames, gaten en tekortkomingen. Zoals ook evolutionisten, zie boven, toegeven. Waarbij ze tevens erkennen dat de evolutietheorie één ernstige tekortkoming heeft: het verklaart het leven niet.

Brieven aan Meneer Dawkins

Sceptisch Geloven Tiny NoordijkIn haar boek “Sceptisch Geloven” schrijft mevrouw Noordijk brieven aan ‘Meneer Dawkins’, als antwoord op zijn boek.

Dawkins etaleert onschuldige zaken op zodanige wijze dat ze misdadig lijken. En soms rechtvaardigt hij moreel foute dingen zodanig, dat je het acceptabel gaat vinden. Verder zijn er menselijke tekortkomingen die door Dawkins worden gepresenteerd als ‘typisch een tekortkoming van gelovigen’. (Noordijk)

Een lezenswaardig boek, zeker voor christenen. Ik ga hier niet alles bespreken wat ze beschrijft, ik heb het boek ook niet kritisch doorgelezen maar sommige gedeelten in detail, soms vluchtig “skippend” (snellezend). Het boek had ik ergens gevonden als gratis download en ze moedigt mensen aan het gratis door te geven. Bij deze doe ik dat graag.

— “Meneer Dawkins, u besprak ook de onherleidbare complexiteit van God. Dit is een letterlijk citaat: ‘Creationisten hebben tot nu toe niets gevonden waarmee ze Darwins visie konden vernietigen. Maar ze hebben zelf wel een probleem! Want God is heel erg complex en nog onherleidbaar ook!’ . Meneer, denkt u echt dat wij als gelovigen er zenuwachtig van worden als u God ‘onherleidbaar complex’ noemt?

In het boek onder andere hoofdstukken over “Argumenten voor het geloof” en de vraag: “Schepping of Evolutie”. In dat hoofdstuk gaat ze bijvoorbeel in op de bewering dat Abraham geen kamelen had – een bewering die recent, bij de verrtaling van de NBV 2021, ook weer naar voren werd gebracht.

Haar boek is verrassend actueel in dit soort opzichten en ze haalt ettelijke voorbeelden aan hoe evolutionisten, bijbelcritici en atheïsten vaak bewijzen verzwijgen.

Ze gaat ook in op de vragen die er gesteld kunnen worden over fossiele vondsten, zoals ik hier een tijdje geleden ook heb gedaan. Aan de hand van een paar botjes een volledige ‘reconstructie’ maken, hoe wetenschappelijk verantwoord is dat eigenlijk, terwijl je andere fossiele resten die veel overtuigender het tegendeel aantonen van wat sommige wetenschappers claimen bewijzen doelbewust verzwijgen. Dat is geen kokervisie meer te noemen, maar (mijns inziens) wetenschappelijke fraude, een onderwerp waar ik in mijn boek “Dat Geloof ik niet meer” ook aandacht aan besteed.

In de inleiding schrijf mevrouw Noordijk:

— “Sceptisch geloven leert de lezers veel manipulatietrucs te herkennen. Door dat inzicht krijgen de lezers een stuk weerbaarheid. Zij zijn dan niet zo makkelijk te intimideren door indrukwekkende professors en dominante kerkleiders.

Het boek is in begrijpelijke en toegankelijke taal geschreven en voorzien van veel voetnoten. Het leent zich goed om af en toe gewoon een hoofdstuk te lezen of als naslagwerk te gebruiken.

Het boek is een welkome aanvulling voor hen die actief zijn in het geestelijk werk zoals predikanten en voorgangers. Maar ook voor christenen (en zelfs niet-christenen) die zich willen verdiepen in de vragen die er kunnen zijn door onder andere de evolutie-theorie en de opvattingen en methoden van wetenschappers en Dawkins in het bijzonder.

Van harte aanbevolen!

» Download: Sceptisch Geloven, Tiny Noordijk

____
— ‘Sceptisch geloven’
is door mevrouw Tiny Noordijk gratis uitgegeven. Dus als je iets ervan vermenigvuldigt moet het wel gratis zijn voor de ontvangers (het boek is hier met toestemming van mevrouw Noordijk geplaatst).

Print Friendly, PDF & Email