De Zegen die je ontvangt door Gebed

Als we bidden, zijn we niet langer afhankelijk van onze eigen kracht of bekwaamheid of kennis of middelen. Door het gebed stellen we ons leven open om God door ons heen te laten werken.

Gebed, zegen, bidden en bijbellezen

God belooft ons te horen, ons te helpen, ons aan te moedigen, ons te beschermen, ons te sterken en ons te leiden. Oprechtheid is daarbij belangrijker dan lengte van het gebed de plaats waar we bidden is van ondergeschikt belang De Bijbel verzekert ons dat God onze gebeden hoort en ze verhoort!

De Gave van Gebed

“Er worden meer dingen bereikt door gebed dan waar deze wereld van droomt.” – Bidden is veel meer dan God gewoon om dingen vragen. Bidden omvat ook lofprijzing, belijdenis, dankzegging en nog veel meer. Sommige gebeden worden zelfs helemaal niet uitgesproken.

Voorbeelden van (vormen van) gebed die we kennen zijn

 • Aanbidding
  → Psalmen bevat veel van dit soort gebeden.
 • Belijden
  → persoonlijk of namens het volk of een groep. Gebed is niet simpelweg een zaak van het individu.
 • Dankzegging
  → we laten zien dat we beseffen waar onze zegeningen vandaan komen. Anderen kunnen in dezelfde zegeningen delen als wij (zon, voedsel, regen, bescherming, veiligheid, enz.) zonder God te erkennen als de bron van die zegeningen. Maar door het gebed van dankzegging erkennen wij God.
 • Smeekbede
  → Voor sommige mensen lijkt gebed in de eerste plaats een middel om iets van God te krijgen. Als ze iets nodig hebben, vragen ze God om daarin te voorzien. Voor de oprechte gelovige houdt gebed zoveel meer in dan dat.

We zien niet alleen naar de Heer op voor materiële of fysieke zegeningen, maar als we Bijbels bidden, bidden we met name voor de geestelijke en eeuwige zegeningen waarin Hij voorziet. We vragen om deze zegeningen, niet alleen om ons eigen leven te verrijken, maar zodat God steeds meer verheerlijkt zal worden in ons eigen leven en in het leven van Zijn volk, de gelovigen.

Bidden én werken

Gebed is nooit een vervanging voor werk. We werken niet minder omdat we meer bidden. Zoals een oude Latijnse uitdrukking (“Ora et Labora”) ons herinnert, moeten we zowel bidden als werken.

We zullen nooit iets van blijvende waarde kunnen bereiken zonder de zegen van God, maar wanneer Christus in ons leeft en God door ons werkt , zullen we veel kunnen bereiken dat ons en anderen zegent en ook lof en eer aan God brengt.

GOD NODIGT ZIJN VOLK UIT OM TE BIDDEN
Als er iets is dat ons aangaat, is het ook van belang voor God. Niets is te groot en niets is te klein om in gebed tot Hem te brengen (Mattheüs 10:29-31; Mattheüs 6:31-33; Jesaja 55:6; Filippenzen 4:6-7; Efeziërs 6:18; Jakobus 5:13).

GOD BELOOFT ZIJN VOLK TE HOREN WANNEER ZE BIDDEN
God begrijpt precies wat we doormaken. In elke ervaring van vreugde of verdriet is God aanwezig. En in elke situatie van nood of zegen is Hij gewillig en enthousiast om onze gebeden te horen. (Psalm 34:15-17; Spreuken 15:29; Psalm 102:17; 1 Johannes 5:14; 1 Petrus 3:12)

GOD BELOOFT OM ONS TE BEANTWOORDEN WANNEER WE BIDDEN

 • God hoort niet alleen onze gebeden, maar Hij belooft ze ook te beantwoorden. (Psalm 37:4; Jeremia 29:11-13; Deuteronomium 4:29; Jesaja 65:24; 2 Kronieken 7:14; Psalm 91:15; Zacharia 13:9).
 • Jezus belooft het in het Nieuwe Testament (Mattheüs 21:22; Johannes 14:13-14; Johannes 15:7-8; Lukas 11:9-10, 13; Johannes 16:24; Mattheüs 18:19; Marcus 11:24).
 • De Apostelen bevestigen het (1 Johannes 3:21-22; 1 Johannes 5:14-15; Jakobus 5:13-16).

WIE ZAL GOD (BE)ANTWOORDEN?
God beantwoordt altijd de gebeden van allen die Hem liefhebben en vertrouwen. Soms verhoort Hij ook de gebeden van degenen die heel weinig over Hem weten of die niet leven zoals Hij dat wil. Soms kiest Hij er zelfs voor om te reageren op de kreten van degenen die Hem niet liefhebben of vertrouwen of die er niet eens zeker van zijn dat Hij bestaat!

Een antwoord op een gebed kan echter zijn: “Ja, Nee, wacht nog maar even”.. beantwoorden van gebed, door God, betekent niet dat we als gelovigen precies krijgen wat wij willen of verwachten (hierover meer in een volgend artikel).

Als we echter een vruchtbaar, consistent en zinvol gebedsleven willen hebben, moeten we ten minste drie dingen oprecht geloven.

 1. Ten eerste moeten we geloven dat er echt een God is die oprecht om deze wereld geeft en vooral om degenen die Hem liefhebben en vertrouwen (Hebreeën 11:6);
 2. Ten tweede moeten we oprecht geloven dat God de macht heeft om te doen wat Hij maar wil in deze wereld. (Psalm 115:3; Psalm 135:6; Efeziërs 1:11);
 3. Ten derde moeten we geloven dat God niet alleen wéét wat het beste is voor ons die Hem liefhebben en vertrouwen, maar dat Hij ook zal doen wat het beste voor ons is – of we Zijn wegen nu volledig begrijpen of niet (Romeinen 8:28)

Gods belooft om ons te antwoorden. Hij zegent ons in de eerste plaats vanwege Zijn barmhartigheid en genade en vanwege wat onze Heer Jezus Christus voor ons heeft verdiend en niet vanwege wie we zijn of wat we hebben gedaan.

_______
Naar: The Blessing of Prayer (Dr. Roels)

 

Print Friendly, PDF & Email