Loden inscriptie bij Het Altaar van Jozua gevonden

Aantekeningen bij de Bijbel weet te melden dat er een loden inscriptie is gevonden, een mogelijk zeer belangwekkende vondst, bij het ‘Altaar van Jozua’.

Altaar van Jozua

Het “Altaar van Jozua”, Afb. “licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.”

In relatie tot de datering van de uittocht (Exodus) een interessante archeologische plaats. Helaas wordt het onderzoek er naar ernstig belemmerd omdat het in de Palestijnse gebieden ligt en de palestijnse overheid archeologisch onderzoek frustreert en zelfs archeologische vindplaatsen vernielt – alles om maar toch vooral te proberen de historie (en het bestaansrecht in het gebied) van het Joodse volk uit te wissen.

Het “Altaar van Jozua”

“In Deuteronomium 27:4-8 wordt gesproken over het maken van een altaar op de berg Ebal, terwijl we in het boek van Jozua lezen over het doel daarvan [..] Bij archeologische opgravingen door Adam Zertal is op die locatie inderdaad een groot rechthoekig altaar gevonden welke aan de beschrijvingen van dit Bijbelgedeelte voldoet. [..]

Onder dit rechthoekige altaar is later een rond altaar gevonden welke volgens Dr. Scott Stripling een paar eeuwen ouder is en volgens hem meer overeenkomt met de tijd van de Exodus (1400 v.C.). Volgens hem is het rechthoekige altaar uit de tijd van de Richteren.” (Aantekeningen bij de Bijbel.)

De vondst die nu gedaan is, een loden amulet, is voorzien van een inscriptie. De mogelijkheid bestaat, aldus Aantekeningen bij de Bijbel, “dat als de onderzoekers het amulet (ongeschonden) weten te openen ze één van de vervloekingsteksten kunnen vinden welke na de opdracht om het altaar te bouwen staan (Deut. 27-28).”

“The dating of the altar to the period of the Israelites’ entry into the land, the similarity between the excavated structure and the altar described in the Bible, and the fact that only kosher animal bones were found at the site, led the researchers to conclude that this is the altar Joshua built on Mount Ebal.” – JewishPress.

Bij het altaar, of beter: de altaren, is geconstateerd dat ze overeenkomen met de beschrijving in de Bijbel én dat er alleen botten zijn gevonden van reine (kosher) dieren.

Dat Geloof ik niet

In mijn gratis (e)boek “Dat geloof ik niet” wordt de vestiging van het volk Israël in Kanaän gedateerd rond 1400 v.C. Een door moderne wetenschappers vaak omstreden datering. Maar er zijn meer dan afdoende bewijzen voor en ook deze vondst steunt mogelijk deze datering weer.

Lees het volledige verhaal over Het Altaar van Jozua op Aantekeningen bij de Bijbel.

 

Print Friendly, PDF & Email