Wanneer wordt een gebed verhoord (woordverkondiging)

gebed bidden handenDavid bad om redding. Hij had een rechtvaardige zaak die hij voor het aangezicht van God bracht. Wanneer wordt een gebed verhoord? Als je, zoals David, een man naar Gods hart bent? En wat hield dat in dat David een man naar Gods hart was?

David was, om het maar eens zo te zeggen, niet bepaald een ‘lieverdje’. Hij was zelfs dusdanig geen lieverdje dat hij de Tempel niet mocht bouwen en dit door Salomo werd gedaan. Tóch werd hij een man naar Gods hart genoemd. Waarom was dat? En waarom wist hij bijvoorbeeld zich zelfs Gods oogappel zoals Psalm 17:1-8 laat zien?

Deze tekst uit de Psalmen laat zien dat David heel goed wist dat God zijn hart kende. Dat je voor God je niet beter hoeft voor te doen dan je bent en desondanks mag weten dat God naar je hoort. Om gehoord te worden door God moet je spréken tot God, spréken tot Gods hart! Hoe doet David dat?

Hoe toetsen we een zaak?

Hoe weten we of we gelijk hebben? Hoe weten we of we ‘recht’ krijgen? Wat is de toets hiervoor? Een uitermate ‘lastige’ prediking voor mij, gehouden toen de gemeente waar ik oudste was (bijna) opgehouden was met bestaan. Ondanks onze gebeden tot de Here en ons harde werk om de gemeente te laten voortbestaan.

Waarom verhoort God een dergelijk diep, oprecht en -in onze ogen- goed verlangen niet? We zijn een paar jaar verder en ik plaats deze prediking hier nu. God is verder gegaan. Met een ieder. Wat is Zijn doel er mee geweest dat een gemeente elf jaar heeft bestaan (en daarvoor in kleinere huiselijke kring al bestond inclusief voorafgaande jaren met diverse bijbelstudie-groepen) en tot zegen is geweest en nu niet meer bestaat?

Het Woord van God keert nooit leeg, nóóit zonder vrucht, terug zegt Jesaja 55:11. Het werk van de Gemeente en de bijbelstudiegroepen, van iedereen die er arbeid in heeft gedaan, heeft vrucht gedragen en draagt nog steeds vrucht. Tot op vandaag.

De Stg. Yarah, het BijbelCollege, deze website: het is er allemaal nog en we bereiken honderduizenden mensen, elk jaar opnieuw. De basis er voor is gelegd in de bijbelstudiekringen en de gemeente.

Prediking, MP3 formaat (downloadlink).

Deze woordverkondiging is helaas niet in schriftelijke vorm verkrijgbaar.
Meer over dit onderwerp: “Verhoorde gebeden, of soms niet?

 

Print Friendly, PDF & Email