David de Koning van IsraëlDavid, de Koning van Israël. Een uitgebreide Bijbelstudieserie over het werk en leven van Koning David.

Wanneer je kijkt, als gelovige, naar David dan kijk je naar deze koning van Israël vaak met respect of op zijn minst vaak enige waardering. Ook de Joden, zeker in de Bijbelse tijden, kijken met groot respect naar hun Koning. Want het Koningshuis van David is een bijzonder Koningshuis. Het is het Koningshuis dat de Messias zal voortbrengen, het was het Koningshuis dat voor Israël zoveel heeft betekend in de wording
van de staat.

Download, PDF. 60 pagina’s, a4-formaat, studieserie.
Alle rechten © 2013, R. Brinkman, Stg. BTO Yarah