De Geestelijke Ingesteldheid van de mens (bijbellezing)

Wanneer een mens gelovig wordt vinden er grote veranderingen plaats in het denken van deze mens. De Geestelijke instelling  van de mens verandert. Een bijbellezing over de Geestelijke Ingesteldheid van de mens en in het bijzonder de christenen en hun leiderschap.

worship-religious-aanbidding

In 2003 heb ik een 2-delige bijbellezing gegeven over dit onderwerp. De geestelijke ingesteldheid en het burgerschap van de gelovige. Dat gaat niet alleen over het burgerschap in het Koninkrijk van God, dat we ‘hemelburgers’ zullen worden maar dat we dat zijn zodra we tot geloof zijn gekomen. En, dat burgerschap moet ook hier, op aarde, blijken.

Groeien in Geloof
Als je Christen bent geworden moet je áfrekenen met de zonde in je leven. Dat vereist een actieve houding van de gelovige.

Om dat te kunnen doen is het noodzakelijk dat we ‘geestelijk voedsel’ tot ons nemen. De Bijbel. Middels Bijbelstudie en gebed. Want, als je dat niet doet zul je nooit (geestelijk) groeien in geloof.

Door ervaringen, profetieën, visioenen, wonderen en tekenen groeien we niet in geloof. We moeten zoeken naar de dingen die boven zijn zegt Kol. 3:1-3. En die dingen kunnen we allen in de Bijbel vinden.

Het denken van de Mens
In het denken van de mens, in onze geest, huist ons geweten. Het geweten van de mens, in zijn algemeenheid, is besmet met allerlei zondig, opstandig, denken en daaruit voortvloeiend gedrag.

Mensen zochten in 2003 naar antwoorden. In het bijzonder gelovigen. Dat is niet veranderd. Integendeel.

– Op dit moment staat de maatschappij, zo’n 20 jaar later, nog méér op de kop dan ooit lijkt het wel. Sommige politici, zoals Gert Jan Segers, vrezen zelfs een ‘burgeroorlog’ op dit moment. Anderen, zoals omroep Ongehoord Nederland en politici sturen openlijk aan op een maatschappelijke chaos door de burgers op te hitsen;

– in de Evangelische wereld is het aantal dwalingen hand over hand toegenomen. Ik besteed daar op dit blog regelmatig aandacht aan (maar benoem lang niet alles wat voorbij komt). In de orthodoxe kerken lopen de spanningen ook hoog op.

Zowel maatschappelijk als kerkelijk is er sprake van een zieke en verrotte sfeer! Dat de maatschappij steeds verder afglijd mag ons niet verbazen. Dat is immers wat de Bijbel ons vertelt.

Dat het in kerken en gemeenten zo is, mogen we onszelf (en onze leiders) aanrekenen. In 2003 sprak ik hier al over. En ik had nooit verwacht dat we nu, in 2022, nog verder weggezonken waren in het drijfzand – ook als christelijke kerken en gemeenten.

Het is daarom dés te belangrijker dat we God’s Woord centraal stellen én houden in onze gemeenten, kerken en kringen. Daar gaat deze tweedelige lezing over.

Download

Christelijk Leven. Geestelijke ingesteldheid en burgerschap van de gelovige (PDF)
– (Luisteren/download MP3) Audio deel 1 | Audio deel 2

 

Print Friendly, PDF & Email