Hoe lang duurt de gemiddelde preek (en maakt dat verschil qua inhoud?)

Hoe lang duurt een gemiddelde preek? En, heeft dat invloed op de inhoud? PEW Research deed in de VS onderzoek en de resultaten zijn mijns inziens best interessant.

Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar een ‘korte’ preek. In de tijd dat ik zelf regelmatig sprak was mijn insteek dat wat je niet in 20 tot hooguit 30 minuten kon uitleggen in principe een ‘te ingewikkeld’ verhaal is.

In mijn visie moet de kern van een ‘Bijbelse waarheid’ op één A4’tje of in maximaal een minuut of twintig uit te leggen zijn aan een toehoorder. Niet alleen verliest een toehoorder zijn aandacht als het verhaal lang duurt, het wordt ook te gecompliceerd.  En hoe gecompliceerder het verhaal is, hoe groter de kans dat het simpelweg niet klopt.

Kijk naar de Bijbel. Hoe lang duurden de toespraken van de Here Jezus? Of van Petrus, Paulus? Vaak waren ze kort en kernachtig. Dat er daarna op de diverse details of sub-onderwerpen verdieping kan komen, prima. Maar dat is dan voor de Bijbelstudie-avond of groepen. Of een volgende preek.. En ja, zelf schrijf ik ook wel lange stukken maar dat zijn dan verdiepende artikelen of studies. Maar de kerngedachte móet kort samen te vatten zijn want: anders kan niemand het onthouden c.q. “meenemen”! Het mooiste zou zijn, bij wijze van spreken, dat de kern in één one-liner samen te vatten is.

Naast het verliezen van de aandacht is er iets anders bij lange preken; vaak zie je dat de spreker in herhaling valt. Natuurlijk is het de bedoeling om het een en ander ‘tussen de oren te krijgen’ bij de toehoorders. Maar daarvoor zijn er genoeg andere methoden beschikbaar. Wat ik zelf ook wel eens gedaan heb is: na de prediking een A5’je klaar hebben voor wie graag de kernpunten en teksten mee naar huis wilde nemen om daar nog eens verder er over na te denken en/of het een en ander uitzoeken.

ONDERZOEK
Terug naar het onderzoek van PEW Research. Opmerkelijk is dat men niet alleen naar de tijdsduur heeft gekeken maar ook naar het aantal woorden dat gebruikt werd. En daar blijkt dat in bepaalde kerken, met name de ‘zwarte protestantse kerken’ een preek wel een keer zo lang kan duren als in andere kerken en toch ongeveer net zo veel woorden bevat.

Men denkt dat er sprake is van meer interactie met de toehoorders. In dat geval vind ik een “lange” preek (qua tijdsduur) zeker wél te billijken. Als je een uur luistert naar iemand, die je in dat uur écht betrekt of kan betrekken bij zijn verhaal dan heeft dat zeker de voorkeur boven eenzelfde verhaal dat in ca. 30 minuten droog en zonder enige interactie met de luisteraars wordt voorgedragen.

SITUATIE NEDERLAND?
Het is mij niet bekend of er in Nederland wel eens zulks onderzoek is gedaan. Uit eigen ervaring kan ik vaststellen dat de meeste preken in Baptistenkerken en Evangelische gemeenten tussen de 30 à 40 minuten duren. In Reformatorische kerken duren ze vaak langer volgens een bericht dat ik vond op Refoweb:

In de reformatorische gezindte preekt de dominee gemiddeld 45 minuten. De preek wordt meestal verdeeld in drie aandachtspunten. In alle verschillende kerken binnen de bevindelijk-gereformeerde stroming die ik heb bezocht, is dit het geval.

In “moderne” kerken duurt de preek “slechts” zo’n 15 minuten. Ik heb enkele keren een dienst bijgewoond in de Gereformeerde Kerk in mijn dorp, en steeds was de preek al na een kwartier voorbij. Toch zijn de preken me wel goed bijgebleven.

De orthodox-gereformeerde stroming zit daar tussen in en in deze kerken duurt de preek zo’n 25-30 minuten. Ik heb twee diensten van de GKV bezocht, en de preek duurde in beide gevallen ongeveer een half uur.

De cultuur en traditie binnen de diverse gezindtes maken dus ook verschil. De inhoud zal uiteraard ook anders zijn.

CONCLUSIE?
Mijn conclusie, en die ligt natuurlijk voor de hand, is: de duur zegt niet altijd alles over kwaliteit en inhoud!

TOT SLOT
Een preek is in feite een presentatie. Een presentatie van (Bijbelse) waarheid of leerstelligheid. En presenteren kun je leren. Veel preken die ik gehoord heb over de jaren heen waren inhoudelijk erg goed maar werden vaak maar matig gepresenteerd. Wil je werken aan je presentatie, kijk dan hier eens naar!

 

 

Print Friendly, PDF & Email