Christus, éérstgeborene van de Schepping

1 Kolossenzen 1:15-17 (HSV)
1 Kolossenzen 2:6-10 (HSV)

Herinnert u zich nog waar we met Pasen over hebben gesproken? Christus Jezus heeft écht bestaan, en is écht opgestaan, en toonde daarmee aan, bewees, daarmee de Enige Zoon van God te zijn, Romeinen 1:4 zegt het dat Hij

“met Kracht bewezen [heeft] te zijn de Zoon van God”

Waarmee Hij bewees dat alles wat Hij had gezegd wáár is. Is, in de tegenwoordige tijd. We spreken niet over Christus Jezus in de verléden tijd, maar in de Tegenwoordige Tijd, want: Hij is de Zoon van God en Hij leeft.

Dat Christus de dood overwon en daadwerkelijk nog steeds leeft, is voor veel mensen desondanks maar moeilijk te bevatten. Het hele Christelijke geloof is simpelweg voor wie het niet gelooft of geloven wil ontzettend moeilijk.

Want “wat is dat nu voor rare gedachte, dat God zijn Zoon naar de aarde stuurde, liet vermoorden, de dood weer liet overwinnen”,.. en dat omdat u en ik zondaars zouden zijn die daardoor vrij worden van hun zonde?

Als je het zo formuleert – dan is het logisch dat mensen er echt niets van snappen. Dan is het ook logisch dat er mensen zijn die zeggen: “Wat een WREDE God is dat, die Zijn eigen zoon laat vermoorden!”. Wat is dat voor een WREDE God, die de mensen al dat lijden aandoet? Die mensen zelfs naar de hel laat gaan als ze niet in ‘m geloven?

> Lees verder (PDF)
> Audio (MP3)

 

Print Friendly, PDF & Email