Tag: Titus

Titus – Goed werk

Prediking nav Titus 1:5-14, Titus 2:1, 2:11-3:11 “Ik heb u op Kreta achtergelaten met de bedoeling, dat gij in orde zoudt brengen hetgeen nog verbetering behoefde en dat gij, zoals ik u opdroeg, in alle steden oudsten zoudt aanstellen..” een Gemeente én het leven van een gelovige moet gebaseerd zijn en worden geleefd op basis …

Lees verder ..