Alverzoening (verzameling artikelen en studies)

Alverzoening: Tunnelvisie en CirkelredeneringOp facebook reageerde ik op een post van een FB-vriend van me, met een link naar een artikel op deze site. Meteen volgden een aantal reacties waarbij, niet geheel tot mijn verrassing, de standaard argumenten weer van stal werden gehaald. 

In het verleden heb ik een brochure geschreven (2005) over ondermeer deze standaard argumenten en deze, mijns inziens, voldoende weerlegd. Ik zou het nu, bijna 10 jaar later, wellicht anders schrijven. Met name omdat ik een aantal dingen inmiddels verder doorgedacht heb maar desondanks (her)plaats ik het een en ander hier weer omdat de site waar het toen online is gezet er niet meer is.

Een groot deel van onderstaande is ook via de website van de Stg. BTO Yarah te downloaden.

Tot slot zijn er op deze site nog diverse artikelen over verschenen, klik hier voor een ovezicht.

Het probleem met dergelijke opvattingen is dat dit tot een bepaalde (tunnel)visie leidt waarbij een cirkelredenering van toepassing is die niet of nauwelijks te doorbreken is.  Desondanks heb ik gemeend om jarenlang ‘de strijd aan te gaan’ met deze opvatting(en). Omdat het mijns inziens een opvatting is die het Evangelie te kort doet en mensen “met het zicht op de hemel voor eeuwig verloren doet gaan”.

Ik nodig u van harte uit bovenstaande door te nemen. Als u de visie aanhangt dat God een “redder is van ALLE mensen”, ongeacht het feit of ze nu wel of niet geloven in dit leven, wil ik u in het bijzonder uitnodigen dit te lezen en de Here te vragen om met Zijn Geest u de Weg, de Waarheid en het Leven te tonen.

Print Friendly, PDF & Email