Visie op Genezing

In Cvandaag zijn al een aantal schrijvers voorbij gekomen die hun licht op Frontrunners hebben laten schijnen en dus al een paar onderwerpen uit hun opvattingen hebben aangestipt. Een onderwerp dat onderbelicht is, is de visie op genezing welke Frontrunners en andere ‘Word of Faith’ bedieningen hebben.

“Het is goed om aan het denken gezet te worden en als lezer zelf ook verder studie te doen. Visie op Genezing is noodzakelijk”, aldus Robbert Bleacher, internationaal Bijbelleraar en bekend social media presentator. Van zijn hand mocht ik onderstaand artikel overnemen.

De genezing van de lamme van Bethesda (Pieter Aertsen)
De genezing van de lamme van Bethesda (Pieter Aertsen)

Visie op Genezing

Ruim een maand geleden stopte ik met het posten van stukjes over Genezing. Ondertussen ben ik desondanks druk achter de schermen bezig geweest om via de pers een statement te kunnen maken m.b.t. dit zeer belangrijke onderwerp.

In Cvandaag zijn al een aantal schrijvers voorbij gekomen en dus al een paar onderwerpen aangestipt. Het is goed om aan het denken gezet te worden en als lezer zelf ook verder studie te doen. Frontrunners Ministries (hierna afgekort als FRM) stond hierin centraal. De naam van Tom de Wal kwam al een paar keer voorbij.

Ik heb ervoor gekozen om het niet over De Wal te hebben, maar juist over FRM, omdat deze stichting zeker ook qua theologie niet los te zien is van de Woord van Geloof-beweging. Ik zal het in deze post daarom steeds hebben over ‘bewegingen zoals FRM’. Maar ik wil daarbij niet uit het oog verliezen dat dit niet zomaar een groepje is, maar een beweging die in ons land alleen al tienduizenden aanhangers heeft.

Tot nu toe heeft journaliste Hendrina de Graaf gekeken naar FRM als stichting en de financiële kant ervan. Heeft Dr. Willem Ouweneel hun welvaartstheologie geadresseerd en de gevaren daarvan en heeft hoogleraar antropologie Miranda Klaver het gehad over God die als onmachtig wordt neergezet door FRM. Juriste Lineke Blijdorp schreef over haar standpunt dat het Evangelie gepreekt wordt door FRM en dat dat genoeg zou moeten zijn. Kritiek zouden we voor ons dienen te houden. Henk en Diny Herbold hadden het ook over kritiek en de vraag of dat altijd nodig is.

Nu heeft FRM in 8 punten naar buiten gebracht dat ze de kritiek tot nu toe als onrechtmatig zien en iemand heeft daar inmiddels een uitstekende reactie op gegeven, dus daar hoef ik verder niet meer op in te gaan. Een leer die deels vals is dient dus wel terdege kritisch bekeken te worden als daar bijbelse gronden voor zijn, sterker nog, van leiders mag dat al helemaal verwacht worden.

In deze post wil ik insteken op het meest heikele onderwerp waar ik als zielszorger het vaakst mee te maken krijg: beschadigde mensen die niet genezen zijn, maar ook verhalen van mensen die als student/volger vastgelopen zijn in de genezingsleer van bewegingen zoals FRM (nogmaals, het gaat veel breder dan de groep van Tom de Wal). Daarover aan het eind meer.

Kwetsbaar onderwerp

Genezing, een zeer kwetsbaar onderwerp. Ik ben ervan overtuigd dat God nog steeds geneest, maar wel vanuit Zijn genade en vooral ook vanuit Zijn soevereiniteit. De stelling van FRM dat niet God maar notabene wij bepalen wanneer er genezen (of gezegend) wordt heb ik nog niet eerder gehoord.

Dat maakt FRM ook gevaarlijker dan de gemiddelde Woord van Geloofbeweging. Maar laten we nooit vergeten: God zal nooit toestaan dat wij mensen even gaan bepalen wat er gebeurt.

De voornaamste drie stellingen van bewegingen zoals die van FRM op een rijtje (opnieuw die uitdrukking, want De Wals ideeën zijn niet nieuw, hooguit verwoord in boeken met een vernieuwde omslag, mijns inziens).

Eerste stelling: Als we een bepaalde methodiek volgen gaat iedereen tijdens dit leven nu op aarde 100% zeker genezen. Daar kan ik kort over zijn: dat gaat niet gebeuren. God heeft nergens in Zijn Woord gesteld dat dit hier en nu op aarde voor iedereen werkelijkheid gaat worden. Wel dat we als christenen na onze dood een verheerlijkt lichaam zullen ontvangen. Dus alleen 100% als het over het graf heen gaat.

Tweede stelling: Als de zieke niet geneest dan ligt dat aan het geloof van hem of haar. Ook geen nieuw idee, maar opnieuw niet bijbels. Zeker, er dient geloof te zijn, maar in de genezingsbediening van Jezus zien we dat soms de zieke geloof had, maar ook soms vrienden van, maar één ding was sowieso zeker: Jezus had geloof!

De zieke die niet geneest op zichzelf terugwerpen is pastoraal zeer verwerpelijk. Soms is dat een excuus zodat degene die voor de zieke bidt zelf niets te verwijten valt. Maar ik denk dat juist de bedienaar die bidt vooral geloof dient te hebben.

Derde en laatste stelling: Ziekte heeft altijd met demonische gebondenheid te maken. Ook dat is niet waar. Er kunnen vele oorzaken zijn van het ontstaan van ziekten. Grootste daarvan is het feit dat het een gevolg van de zondeval is. Maar extra zaken, zoals een (zeer) ongezonde leefstijl, een generatievloek, een genetisch erfelijke component etc. kunnen oorzaken zijn.

Miranda Klaver haalde in haar artikel een tweetal kernbegrippen aan in de opmerking: “Deze leer toont een onbarmhartig en genadeloos godsbeeld.”. Ergens anders in haar artikel noemt ze een derde kernbegrip, waar ze het had over een onmachtige God. Ik wil die 3 begrippen zelf hieronder kort uitwerken. Stellen dat de sleutel tot genezing en zegen louter in ons bezit is, is een onbijbelse voorstelling van zaken. God is, zoals ik al eerder schreef, soeverein. Hij bepaalt wat er gebeurt. Stellen dat wij alleen die sleutel hebben geeft dus de indruk dat God eigenlijk onmachtig is. Dat Zijn handen gebonden zijn en Hij afhankelijk is van ons handelen. Dat zou God daarmee tevens een onbarmhartige God maken. Genezing wordt dan willekeur, want wie heeft er dan genoeg geloof? Wie voldoet er?

Als laatste het door Klaver aangehaalde begrip ‘genadeloos’. Zoals ik ernaar kijk heeft dat 2 kanten: een natuurlijke en een geestelijke kant. Eerst het genadeloze vanuit geestelijk oogpunt. Genezing (en trouwens ook zegen) is een gave. De Bijbel noemt het zelfs een genadegave. Wij hoeven en mogen daar niets aan toevoegen. Jezus heeft alles volkomen mogelijk gemaakt. Ook het genezen.

Bewegingen zoals FRM leggen met hun hyperfocus op de genezing zelf, veel meer nadruk daarop, in plaatse van dat de Gever van de gave centraal staat. Daarmee krijgen we een uitgehold Evangelie. Jezus dient altijd centraal te staan. Genezing is soms een uitvloeisel van ons geloof in Hem (hoewel er soms ook heidenen genezen als er voor hen gebeden wordt), maar is niet hetgene waar het om dient te draaien. Als de genezing niet meer om genade draait, maar een ‘on-demand’ aspect van het geloof wordt, dan prediken we geestelijk gezien een genadeloos Evangelie.

Afrondend: ook in het natuurlijke is het genadeloos. Ik krijg als leider (en met mij vele leiders in Nederland, van pinkster-evangelisch tot traditioneel-orthodox) veel verontruste berichten. Christenen in Nederland zijn vanuit alle geledingen al jaren op zoek naar meer beleving en vooral veel ervaring m.b.t. hun geloof. Dit neemt steeds meer toe.

Maar nu al zien we dus velen die negatief geraakt worden door een beweging zoals FRM. Verhalen van velen die niet genazen en er geregeld genadeloos van langs krijgen. Mensen die denken dat dit de enige weg is en afzien van behandelingen door artsen, mensen die zelfs onvoorbereid sterven, omdat ze geen afscheid meenden te hoeven nemen, want ze zouden genezen.

Ook voormalig FRM-studenten, die inmiddels gedesillusioneerd afgehaakt zijn, behoren inmiddels tot deze groep. Een deel van hen is zelfs het geloof kwijtgeraakt.

Ik zou iedereen willen aanraden om met allerlei pastorale vragen aan te kloppen bij de leiders van de eigen kerk/gemeente/kring/groep en niet zomaar te gaan zoeken naar iets wat je op een dwaalspoor kan brengen. Wees waakzaam.

Door: Robbert Bleacher, https://robbertbleacher.com/

 

Print Friendly, PDF & Email