Vijf belangrijke principes uit het Oude Testament

Het Oude Testament bevat een aantal belangrijke principes. Zonder het Oude Testament is het Nieuwe Testament niet te begrijpen of uit te leggen. Beide zijn dan ook één samenhangend geheel.

Bijbel EBV Oude Testament (transparant)
Bijbel (EBV), Oude Testament ©2023 R. Brinkman

Vijf belangrijke principes

De vijf belangrijke principes uit het Oude Testament voor de christen zijn:

1. Door de schepping (Gen. 1:1 v.v.) openbaart God ons Zijn majesteit en glorie.

2. De mens zondigt als hij Gods wet ongehoorzaam is (Num. 32:23; Rom. 3:20)

3. Abraham wordt de vader van degenen die geloven genoemd (Lukas 1:73, Hebr. 11:8-10). Dit is het derde belangrijke principe in het Oude Testament: het geloofsleven, wandelen met God in een levensstijl van gehoorzaamheid.

Abraham is vader van de Joden, die besneden zijn. In Romeinen 4 wijst de apostel Paulus er op, dat Abraham al geloofde en de gerechtigheid van God ontving, toen hij nog niet besneden was. Daarom is Abraham ook de vader van de gelovigen uit de volken die niet besneden zijn. Dit stemt overeen met Efeze 3:6 waar we lezen dat de heiden mede-erfgenamen zijn van dezelfde belofte (als de Joden), namelijk de beloften van Gods Genadeverbond. Zo kan hij genoemd worden: “een vader is ons allen” (Rom.4:16) – Ds. A. Jonker, Refoweb.

Hij geeft deze zodat wij het nieuwe verbond in Christus Jezus volledig kunnen begrijpen, zoals weergegeven in het Nieuwe Testament. Deze principes bereiden ons voor op de volledige openbaring van Christus.

4. Het principe van het Offer

Het offer is de enige manier waardoor de mens heilig kan worden gemaakt, omdat de dood Gods straf voor de zonde is (Gen. 2:17; Rom. 6:23).

Het betalen van de straf voor uw zonde is de enige manier waarop u de heilige God kunt benaderen en gemeenschap met Hem kunt hebben. Dit offer is door Christus Jezus gebracht voor ons.

5. Het principe van gehoorzaamheid, dat is: een uiting van liefde voor God. Als we gehoorzamen, zegent God. Gehoorzaamheid is geen conformiteit met een uiterlijk gebod! (Mat 9:13; Joh. 14:15)

__
Bron: “A Christian Survey of the Old Testament” ©2016 Chapel Library

Print Friendly, PDF & Email