Principes voor Bijbelse Interpretatie

torrey.jpgDr. R.A. Torrey, die vele jaren een mede-arbeider was van de grote Evangelist Dwight L. Moody, oprichter van het Moody Bible Institute, en vriend van Dr. C.I. Scofield (zij leiden gezamenlijk de begrafenisdienst van Dwight L. Moody, let op: PDF!, en werden “associates” van Moody genoemd oftewel “gelijkwaardige mede-arbeiders”), schreef het volgende over de interpretatie van de Bijbel.

Paulus waarschuwt tegen het “vervalsen van het woord van God” (2 Kor. 4:2) en daarnaast draagt hij ons op het woord “recht te snijden” (2 Tim 2:15, SV). Dit zijn de kritische normen bij het interpreteren van de Bijbel.

De principes die hij vervolgens geeft zijn:

 1. Zorg dat je zelf absoluut recht voor God staat door je wil volledig aan Hem te onderwerpen;
 2. Wees vastbesloten om te ontdekken wat God bedoeld en je wil leren, niet wat jij ‘aan God wil leren’;
 3. Zorg dat je de beschikking hebt over de meest accurate bijbeltekst (vertaling);
 4. Probeer de meest letterlijke en exacte bedoeling van de tekst te ontdekken;
 5. Probeer de kracht van elk woord in de tekst te ontdekken;
 6. Interpreteer de woorden naar Bijbelse maatstaven (vergelijk met andere teksten);
 7. Interpreteer de woorden van iedere schrijver op grond van het voor de schrijver specifieke woordgebruik;
 8. Interpreteer een tekst áltijd met respect en aandacht voor de context;
 9. Interpreteer gedeelten -voorzover mogelijk- in het licht van andere gedeelten die geen interpretatie nodig hebben c.q. zelfverklarend zijn;
 10. Interpreteer elk gedeelte in de Bijbel als degenen aan wie het gericht zou zijn het zouden hebben begrepen (toepassing juiste tijd/historische context);
 11. Interpreteer wat voor de Christen is als voor de Christen; wat voor de Jood is als voor de Jood; wat voor de heiden is als voor de heiden;
 12. Interpreteer elke schrijver vanuit de opinie van zijn tegenstander(s);
 13. Interpreteer poëzie als poëzie, proza als proza!
 14. De Heilige Geest is de beste exegeet van de Bijbel!
Print Friendly, PDF & Email