Tag: Scofield

Boekenkast Matthew Henry

Boeken blijven altijd waardevol (2): Matthew Henry

Eerder al schreef ik over ‘mijn boekenkastje’ op de werk/studeerkamer en de waarde van boeken in zijn algemeenheid. Afgelopen week is mijn collectie uitgebreid, doordat ik een serie boeken cadeau kreeg. De complete Matthew Henry, in het Nederlands, uit 2006. Het is een herdruk of wellicht heruitgave. Het taalgebruik is heel ouderwets. Maar desondanks een hele mooie aanvulling.

Boekenkast Matthew HenryHet kastje is nu echt helemaal vol. Sterker nog, het past er eigenlijk allemaal niet meer in. De Matthew Henry staat er nu bovenop. De complete Matthew Henry is, in het Engels, online te lezen.

Toch leest online heel anders dan in de boeken. Een boek pak je soms op, slaat het open en leest er “random” in. Zo las ik er deze week een prachtig stukje commentaar in op de geschiedenis van de Rijke man en arme Lazarus.

In bepaalde opzichten is het wat gedateerd wellicht, zeker qua stijl maar ook qua inhoud, maar ook veel behartenswaardigs! Misschien dat ik er binnenkort op terug kan komen. Dat zit in elk geval in de planning..

Spurgeon schreef over Henry’s bijbelcommentaar:

“Every minister ought to read it entirely and carefully through once at least.”

Oftewel Spurgeon raadt elke predikant aan op zijn minst één keer het complete werk van Henry door te lezen. Terzijde: voor wie dat niet ziet zitten: er is een verkorte editie. Vertaald door mw. Tukker (echtgenote van de bekende predikant die ook in Noordhorn, mijn woonplaats, heeft gediend). Nieuw kost deze rond de 200 euro, maar gebruikt ook wel te vinden voor veel minder. Overigens is mw. Tukker zelf ook theologe. Ze heeft jarenlang gewerkt aan de vertaling.

Ook veel andere ‘grote namen’ uit de geschiedenis zoals Whitefield en John Wesley gaven hoog op van zijn werk. Whitefield las de complete werken van Henry zelfs vier maal, waarbij de laatste keer “huilend en op zijn knieën”.

Wie was Matthew Henry?

Matthew Henry (public domain)
Matthew Henry (public domain)

Matthew Henry werd geboren 18 oktober 1662 op het Landgoed Broad Oak, het landgoed van de familie van zijn moeder waar nu nog steeds nakomelingen wonen. Broad Oak ligt op de grens van Engeland en Wales. Zijn vader was Philip Henry, predikant in Whitechurch.

In 1685 ging hij in Londen studeren. Hij wordt op zijn 24e jaar als predikant bevestigd in Chester. In zijn gemeente verklaarde hij als vaste gewoonte op de zondagmorgen een deel uit het Oude Testament, en ‘s middags een deel uit het Nieuwe Testament. In 1712, als hij vijftig jaar oud is, neemt Matthew Henry een beroep aan naar Londen, nadat hij vele beroepen heeft afgeslagen. Zijn levenswerk was de beroemde Bijbelverklaring, die hij tot aan het boek Handelingen zelf verzorgde. Na zijn overlijden op 22 juni 1714 maakten anderen, met behulp van nagelaten aantekeningen, het werk af. De verklaring wordt zeer populair, in1840 waren er al 200.000 delen van de verklaring in omloop. (Bron: Theologienet).

De Bijbelverklaring is hier en hier onder andere gratis te downloaden.

De levensbeschrijving in de Nederlandse Wikipedia doet Henry tekort – er staat nauwelijks meer in dan wat ik hierboven schrijf. De Engelse Wikipedia-entry is veel gedetailleerder. Daarin lees je onder andere dat Henry een ‘onvermoeibare’ werker was voor het Evangelie. Helaas ook met lichamelijke gevolgen. Het vele reizen, spreken en studeren eist zijn tol en hij overlijdt vroegtijdig op 51-jarige leeftijd.

Met de Matthew Henry is mijn serie verklaringen wel behoorlijk compleet inmiddels. Naast de Synopsis van J.N. Darby, de “Scofield Bijbel” en de Ryrie Study Bible en niet in de laatste plaats de HSV Studiebijbel. Daarnaast heb ik ook nog de complete “Korte Verklaring”. Eerlijk gezegd heb ik die laatste meer “voor de heb” dan dat ik ‘m vaak inzie. Alleen in situaties waarin ik wil weten hoe men “uit gereformeerde hoek” ergens over dacht wil ik die nog wel eens openslaan. Heel relevant is dat niet meer immers want door de PKN-vorming is de Gereformeerde leer, uitgezonderd nog wat kleinere kerkgenootschappen, niet relevant meer te noemen.

Van de Matthew Henry verwacht ik dat ik ‘m regelmatig ter hand zal nemen met name omdat ik de digitale versie, in het Engels, al vaak gebruikte (via mijn computerbijbel). Ik gebruik voor Bijbelstudie het programma Xiphos op de computer (Linux-programma) overigens, een programma dat heel erg goed gewaardeerd wordt door de meeste gebruikers.

Voer voor Evangelische lezers!

Vooral mijn Evangelische lezers kan ik aanraden zich eens (wat meer) te verdiepen in het werk van Matthew Henry. Ik zie dat het in Reformatorische kring nog regelmatig aangehaald en gelezen wordt – en dat is fijn om te zien! – maar binnen “onze kringen” is er totaal geen aandacht meer voor schrijvers als Henry, Spurgeon, Darby, Scofield e.a. en dat is zéér onterecht. We kunnen véél leren van ze. Héél veel. En het hoeft je dus ook helemaal niets te kosten want veel materiaal is tegenwoordig via internet of bijbelprogramma’s vrij verkrijgbaar.

Het niet kennen van deze ‘klassiekers’ zal namelijk op den duur, voorzover het al niet zo is, leiden tot steeds minder kennis van zaken op geloofsgebied. Waardoor je helaas snel vatbaar bent voor allerlei “wind van leer” en ondeugdelijke bijbeluitleg die onder andere door deze schrijvers al lang zijn weerlegd en ontzenuwd…. dat wil niet zeggen dat ik het in alles met ze eens ben. Maar het is een ‘rijke schat’ aan kennis die gewoon voor het oprapen ligt!

De Opname van de Gemeente

De Opname van de Gemeente De Opname van de Gemeente
Bijbelse Waarheid of Moderne Dwaling?

Is de gedachte dat er in de toekomst een ‘opname van de Gemeente’ zal komen een moderne dwaling, of is er sprake van een Bijbelse waarheid?

In deze brochure wordt ingegaan op een aantal vragen zoals de Bijbelse onderbouwing van de leerstelling en de geschiedenis er van; was er bijvoorbeeld al vroeg(er) in de geschiedenis iets over deze opvatting bekend? Hoe werd binnen de kerk van Rome en de Reformatie omgegaan met deze opvatting? Of was deze daar totaal niet bekend?

Aan de hand van eerder onderzoekswerk van James F. Stitzinger, Associate Professor of Historical Theology, en aanvullend eigen onderzoek probeert de auteur licht te werpen op deze vragen.

Het onderzoek heeft een aantal, met name in Nederland, onbekende en verrassende feiten boven water weten te halen.

Download de brochure.

Studiebijbel(s)

Wie het artikel over het Griekse Nieuwe Testament heeft gelezen (welke ik met grote  instemming heb vertaald en geplaatst hier) en m’n voorliefde voor Scofield (en “The Old Scofield”, een KJV-bijbel met commentaren) en de Staten Vertaling kent zou kunnen denken dat ik tot de mensen behoor die men ook wel “KJV-only movement” noemt. Misschien een verrasing, maar niets is minder waar!

Ik ben opgegroeid met de NBG vertaling, en dat is de vertaling die ik nog altijd “standaard” opensla voor mijn bijbelstudies. Daarnáást raadpleeg ik vaak de SV (1977-editie) en de Engelse edities (electronisch en in druk) alsmede de ‘concordante‘ vertaling.

Het artikel wat ik vertaald heb, is van het Trinitarian Bible Society afkomstig. En ook zij zijn geen ‘puristen’ op dit gebied want zoals ze zelf aangeven: “The Trinitarian Bible Society does not believe the Authorised Version to be a perfect translation, only that it is the best available translation in the English language”. Wel is men van mening dat de Textus Receptus de beste grondtekstverzameling is.

De KJV-only beweging zoals we die normaliter aanduiden maakt echter een veel exclusievere claim (alhoewel het artikel in Wikipedia dus ook anderen er toe rekent); namelijk dat de King James (en de Staten Vertaling) “goddelijk geïnspireerd” is of, in nog extremere gevallen, “nieuwe openbaringen van God” bevat.

In het verleden heb ik zelf hierover eens het volgende geschreven:

Zelf gebruik ik de Staten Vertaling en de SV’77 regelmatig. Náást de NBG ’51 en de NBV. Maar ook veel Engelse vertalingen. Er is namelijk niet één vertaling ‘onfeilbaar’. Elke vertaling heeft z’n eigen karakteristieken. Inclusief fouten! Een vertaling is nooit perfect, vertalen blijft mensenwerk! [..] De strijd over “welke vertaling is de beste” (parafrase-vertalingen daargelaten) kent geen winnaars, alleen maar verliezers. Het is een strijd die we daarom als broeders en zusters in de Here Jezus Christus naar mijn mening niet moeten aangaan.

In plaats van strijden over ‘welke vertaling de beste is’ en die vervolgens als ‘defacto standaard’ uit te roepen, vergelijk ik persoonlijk liever de verschillende vertalingen om zo een zo volledig mogelijk zicht op de oorspronkelijke bedoeling en tekst te proberen te krijgen. Daarnaast sla ik er graag de diverse commentatoren op na,..

Ryrie ExpandedAndere vertalingen
Er zijn namelijk ook veel andere, goede, vertalingen beschikbaar. Eén ervan ontving ik deze week via ChristianBook.com*) thuis; de Ryrie Study Bible Expanded Edition met als tekst de NAS “Red Letter“**). NAS staat voor de “New American Standard“.

Deze vertaling wordt beschouwd als de méést letterlijke vertaling in het Engels uit de 20e eeuw. Maar daar komt natuurlijk de ‘grondtekst-discussie’ om de hoek… de NAS-vertalers hebben gekozen voor de Biblica Hebraica (de Hebreeuwse Bijbel) voor het Oude Testament en Nestle’s Griekse NT (ook de grondslag voor de Herz. Voorhoeve, ook wel “de Telos” genoemd). Daarnaast heeft men de grondteksten vergeleken –en soms gecorrigeerd– met andere tekstverzamelingen én de teksten van de Qumran-rollen (“dode zee rollen”). De grondslag voor deze vertaling is dus met grote zorg gekozen. Daarnaast heeft men zeer zorgvuldig vertaald (zie de vertaalprincipes).

De vertalers van de NAS waren daarnaast allen zeer kundige vertalers die God’s Woord hóóg houden. Toch heeft men dus gekozen voor de Nestle/Aland (NA) editie, de ‘kritische tekst’ dus. Overigens, wat velen niet weten is dat NA-samenstellers zeggen, over de “Textus Receptus” (TR) oftewel de “meerderheidstekst”, dat dit “als geheel te classificeren is als de consistent geciteerde tekst van de eerste orde”. Een belangrijk ‘punt’!! Een belangrijke reden om de NA te kiezen als grondslag voor een vertaling is echter het volgende: “In the book, a large number of textual variants, or differences between manuscripts, are noted in the critical apparatus—the extensive footnotes that distinguish the Novum Testamentum Graece from other Greek New Testaments.

Voeg bij een dergelijke vertaling de study-notes van Ryrie.. en je hebt een geweldige studiebijbel voor een zeer bescheiden prijs! Naast m’n “Old Scofield”***) met KJV-tekst, uiteraard. De combinatie wordt vaak aanbevolen. Twee prima vertalingen die je met elkaar kan vergelijken en daarnaast twee ‘grootheden‘ om het gebied van bijbelonderwijs!

Meer boeken/commentaren
Naast de Ryrie Study Bible, overigens een uitgave van Moody Press, heb ik via ChristianBook.com ook nog een boek van Lewis Sperry Chafer (“Major Bible themes”) en de “Strongs Exhaustive Concordance” aangeschaft.

Lightning Study BibleDr. James Strong (1822-1894) was president van de “Troy University” en professor in de Exegetische Theologie aan het Drew Theological Seminary. Vooral bekend van zijn ‘nummercoderingen’. Handig, vooral als je Engelse Bijbels (regelmatig) gebruikt. Het boek bevat tevens een Hebreeuwse en Griekse woordenlijst (met strongsnummers). Helaas is de papierkwaliteit gelijk aan dat van het gemiddelde telefoonboek. Maar,.. wat er bij zat was ook niet te versmaden: een CDRom met de “Lightning Study Bible” én de complete inhoud van het boek in PDF-formaat.

Hoewel ik al beschikte over diverse (gratis) Bijbelprogramma’s is deze erg mooi en snel. Het bevat een aantal bijbelvertalingen waaronder uiteraard de KJV, ASV maar ook de MLB (Modern Language Bible) en diverse commentaren die met de tekst ‘meelopen’. Alleen deze CDRom was de prijs van het boek al waard!

Het hele pakket kwam voor nog geen $85,- aan de deur thuisbezorgd. Ongelofelijk, zeker gezien de huidige dollarkoers een spotkoopje! Voorlopig is de boekenkast weer goed aangevuld en denk ik de komende jaren geen behoefte meer te hebben aan nieuwe studieboeken..

*) In Nederland betaal je rond de € 60,- voor een dergelijke ‘import’-bijbel. Via internet bestel je ze voor nog geen $30,- in Amerika, omgerekend, incl. verzending, nog geen €20,-. De moeite waard dus om gewoon buiten de Nederlandse verkoopkanalen om te gaan en zelf te importeren!
**) Red Letter = alle uitspraken van de Here Jezus in het rood gedrukt.
***) Ook via internet gekocht, eveneens onder de $30,- via Amazon.com

Principes voor Bijbelse Interpretatie

torrey.jpgDr. R.A. Torrey, die vele jaren een mede-arbeider was van de grote Evangelist Dwight L. Moody, oprichter van het Moody Bible Institute, en vriend van Dr. C.I. Scofield (zij leiden gezamenlijk de begrafenisdienst van Dwight L. Moody, let op: PDF!, en werden “associates” van Moody genoemd oftewel “gelijkwaardige mede-arbeiders”), schreef het volgende over de interpretatie van de Bijbel.

Paulus waarschuwt tegen het “vervalsen van het woord van God” (2 Kor. 4:2) en daarnaast draagt hij ons op het woord “recht te snijden” (2 Tim 2:15, SV). Dit zijn de kritische normen bij het interpreteren van de Bijbel.

De principes die hij vervolgens geeft zijn:

 1. Zorg dat je zelf absoluut recht voor God staat door je wil volledig aan Hem te onderwerpen;
 2. Wees vastbesloten om te ontdekken wat God bedoeld en je wil leren, niet wat jij ‘aan God wil leren’;
 3. Zorg dat je de beschikking hebt over de meest accurate bijbeltekst (vertaling);
 4. Probeer de meest letterlijke en exacte bedoeling van de tekst te ontdekken;
 5. Probeer de kracht van elk woord in de tekst te ontdekken;
 6. Interpreteer de woorden naar Bijbelse maatstaven (vergelijk met andere teksten);
 7. Interpreteer de woorden van iedere schrijver op grond van het voor de schrijver specifieke woordgebruik;
 8. Interpreteer een tekst áltijd met respect en aandacht voor de context;
 9. Interpreteer gedeelten -voorzover mogelijk- in het licht van andere gedeelten die geen interpretatie nodig hebben c.q. zelfverklarend zijn;
 10. Interpreteer elk gedeelte in de Bijbel als degenen aan wie het gericht zou zijn het zouden hebben begrepen (toepassing juiste tijd/historische context);
 11. Interpreteer wat voor de Christen is als voor de Christen; wat voor de Jood is als voor de Jood; wat voor de heiden is als voor de heiden;
 12. Interpreteer elke schrijver vanuit de opinie van zijn tegenstander(s);
 13. Interpreteer poëzie als poëzie, proza als proza!
 14. De Heilige Geest is de beste exegeet van de Bijbel!

Margaret MacDonald & John N. Darby?

Een bijdrage aan Wikipedia, voor een deel van mijn hand c.q. door mij bewerkt en gecorrigeerd. Diverse editors hebben het gecontroleerd, wat duidelijk maakt dat men het met de door mij gegeven update eens is **)..

Het “dispensationalisme” en, met name, de gedachte van een “opname van de gemeente” (engels: rapture) wordt sinds enkele decennia bestreden door een aantal auteurs, zoals Dave McPerson, die beweren dat Darby -en Scofield- zijn gedachten zou hebben ontleent aan de “profetieën” van een 14 jarig meisje: Margaret McDonald (of Margaret MacDonald). Daarnaast zijn er die beweren dat de ideeën van Irving afkomstig zou zijn. Tijd voor een reconstructie en weergave van de feiten hieromtrent!

Dispensationalisme
Velen geloven dat het systeem ontwikkeld is door J.N. Darby. Sommige aanhangers van het dispensationalisme ontkennen dit en wijzen er op dat deze gedachten al veel eerder bestonden, zij het in primitieve vorm. Darby was één van de grondleggers van de Vergadering van gelovigen.

Dispensationalisten zelf verwijzen natuurlijk, net als overtuigde verbondsleer gelovigen, naar de bijbel als oorsprong van hun opvattingen. In de bijbel, en de interpretatie die beide groeperingen aan haar geven, vinden wij het hart van deze discussie.

Sommige geschiedkundigen verwijzen naar Edward Irving als de vader van het dispensationalisme en naar de mythe rondom een 14 jarig meisje, Margeret McDonald, die de “opname-gedachte” (pré-Millenianisme, het 1000-jarige rijk), welke in het dispensationalisme een niet onbelangrijke rol speelt, middels een profetie zou hebben geopenbaard.

Irving was bij de ontwikkeling van de bedelingenleer, met vooral als belangrijkste punt het onderscheid tussen “Israël en de kerk” -zo stelt men- nauw betrokken. Zijn gedachten aangaande zijn eschatologie en hiermee ook zijn kerkleer veranderden door een vriend, Hatley Frere, en Colleridge. Deze veranderde hem van een Post-millenniallist, naar een pre-millennialist. Veel invloed is volgens sommigen daarnaast gekomen uit een boek van een Spaanse jezuïet, Emmanuel Lacunza, die het boek onder het pseudoniem Rabbi Ben-Ezra publiceerde. Het boek is door Irving vertaald.Beweerdelijk wordt gesteld dat het doel van dit boek het bestrijden, van de in de Reformatie aangehangen gedachte dat de Paus de anti-Christ was, zou zijn. Oftewel een complot-theorie, onder andere uitgedragen door Dave MacPherson in zijn boek “The Unbelievable Pre-Trib Origin”. Deze jezuïet had volgens sommigen als doel aan te tonen, vanuit de bijbel, dat de Anti-Christ nog moest komen zodat men open zou gaan staan voor de katholieke kerk. *)

Powerscourt Conferenties
Andere geschiedkundigen geven dan ook een totaal andere lezing. In 1831 en 1833 werden in Engeland de Powerscourt Conferenties gehouden waar de pré-millianistische visie, welke in de bedelingenleer een grote rol speelt, bestudeerd werd. Irving was bij deze bijeenkomsten aanwezig en heeft dáár voor het eerst over deze opvattingen, ingebed in de bedelingenleer, gehoord welke daar door Darby zouden zijn geïntroduceerd.

Het is op zijn minst twijfelachtig of Darby inderdaad ooit kennis heeft genomen van Irving’s opvattingen, laat staan kennis had van het boek van de (onbekende) Spaanse jezuïet. Dat zij tijdgenoten waren, en dat Irving de Powerscourt Conferenties bezocht, wil niet zeggen dat zij klakkeloos elkaars opvattingen overnamen of dat Darby ook maar iets van Irving’s opvattingen heeft overgenomen, integendeel. De “Irvingites” (volgelingen van Irving) vertegenwoordigen een andere geestelijke stroming, in sommige opzichten op de Pinksterbeweging lijkend met onder meer profetie en genezingen, dan de “Plymouth Brethern” (in Nederland bekend als de Vergadering van Gelovigen) welke een heel andere visie op deze zaak aanhangen. Reeds in 1840 waren de opvattingen van Darby (ook) al bekend in de Verenigde Staten.

Gezien deze lezingen over de oorsprong van de gedachten valt niet met zekerheid te stellen dat ofwel Darby, danwel Irving of anderen deze introduceerde(n). Er waren meerderen die met elkaar op conferenties, studiebijeenkomsten e.d. tot deze conclusies kwamen. Darby, en later Scofield, hebben echter de gedachten die hier leefden breed geïntroduceerd.

Uit de vroege kerkgeschiedenis zijn [overigens] daarnaast voorbeelden bekend van Pre-millennialisten, zij die geloofden dat het millennium [het duizendjarig rijk] nog moet komen. Zij beleden ook dispensaties of bedelingen. En de verbondsleer gelovigen hebben geen moeite met déze feiten. Voorbeelden zijn Justinus, Irenaeus, Clemens van Alexandrië en zelfs Augustinus van Hippo. Ryrie schrijft in zijn boek “The Moody Handbook of Theology” hier onder andere over.

Tot zover Wikipedia.

Margaret MacDonald
Hoe zit het nu met dat verhaal over het tienermeisje en haar profetie? In de pogingen de “bedelingenleer” in een kwaad daglicht te stellen hebben McPherson c.s. de domme vergissing begaan niet te letten op de (bekende) feiten.

 1. Darby schreef reeds in 1827 over de “opname van de Gemeente”. Dat was drie jaar voor MacDonald’s “visioen” of “profetie”;
 2. MacDonald schreef over een “fiery trial which is to try us”. Haar visioen had dus betrekking, beweerdelijk, over een oordeel welke over de kerk (gemeente) en de wereld zou komen. Let op het woordje “us” (ons). Niet “them” (zij)! Zij geloofde, net als meer in die tijd, dat ná de “grote verdrukking” -welke louterend zou zijn voor de kerk- de Gemeente zou worden “opgenomen”: post-millenianisme dus, in tegenstelling tot Darby’s visie. Citaat: “John Bray, an anti-rapturist, said himself that Margaret MacDonald was teaching a single coming of our Lord Jesus. This contradicts current rapture doctrine, which teaches a two-staged event”;
 3. Eerdergenoemde Bray, een Baptisten-predikant, bood zelfs een beloning van $500,- aan voor een ieder die kon aantonen dat er vóór MacDonald ook maar iets bekend was over een “opname van de Gemeente”. Als snel moest hij zijn uitdaging wijzigen toen hij hoorde van Lacunza’s boek en zelfs andere boeken, één gedrukt in 1742-1744 in England, waarin de “opname” onderwezen werd. Uiteindelijk moest hij overgaan tot het betalen van de $500,- toen men hem aantoonde dat dergelijke gedachten reeds in de 2e eeuw na Christus waren beschreven..

Wat blijft nu over van de “Margaret MacDonald-mythe? Helemaal niets! Maar, belangrijker nog… ook al zou het tot op de dag van vandaag in geen énkel boek van welke theoloog ook maar beschreven zijn.. de Bijbel onderwijst de “opname van de Gemeente” absoluut!

Paulus schrijft er over in 1 Cor 15:51-53 en 1 Thess 4:13-18. Maar bovenal spreekt de Here Jezus hier zélf ook over:

Joh. 14:3 – “en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben.”

Het mag duidelijk zijn dat elke discussie hier dan ook moet eindigen.

_____
*) Wie op de hoogte is met de inhoud van de ‘bedelingenleer’ zal weten dat deze opvatting totaal geen hout snijd.
**) helaas is in een later stadium de tekst weer gewijzigd, er is door diverse ‘tegenstanders’ van de bedelingenleer klaarblijkelijk een campagne gaande om dergelijke teksten continue ‘om te buigen’ ten gunste van andere, theologische, opvattingen. Dit verschijnsel heeft zich ook lange tijd voorgedaan op BijbelWiki die door het “vandalisme” daar inmiddels stopgezet is.