Biblical Studies Certificate (III)

De doos is inmiddels ‘ingeruimd’! En dat is niet het enige wat er gebeurd is de laatste tijd.

Eerst even over die doos met boeken.. toen ik recent m’n jongste broertje & schoonzus hielp bij het verhuizen lag er in één van de (slaap)kamers een plankenrek (of hoe zoiets ook maar mag heten) te verstoffen. Hij wilde het weggooien, maar ik zag een toepassing! De planken waren in dezelfde kleur als m’n bureau, dus heb ik ze meegenomen en het weekend ná het verhuisweekend gemonteerd. Nu is er éindelijk plaats genoeg voor al m’n boeken, software, en andere spulletjes. En is er weer werkruimte op m’n buro. Daarnaast, ook niet onbelangrijk, is de vensterbank naast m’n werkplek weer in gebruik conform de oorspronkelijke doelstelling: bloemen. Dus óók voor de boeken van het BSC-programma is nu plaats gevonden..

Ondanks de grote drukte, zowel privé (gezin e.d.), in de gemeente en zakelijk heb ik toch kans gezien tijd te vinden regelmatig de boeken in te duiken. Ook omdat de studiegidsen en boeken zo boeiend zijn geschreven blijven ze ‘aan mij trekken’. Vorige week heb ik dan ook weer 4 examens afgerond en ingezonden naar Moody. Daarmee is het Nieuwe Testament, dat wil zeggen de “Survey of the New Testament”, ook klaar.

Brieven van Petrus
Het duurt even wat langer voordat de resultaten terugkomen want ook in de V.S. is het (school)vakantie. Dus ik oefen m’n geduld wat en ondertussen was ik al een tijdje terug ook al begonnen aan m’n eerste “keuze-vak“: de Brieven van Petrus (I & II Petrus). Daarnaast heb ik recent nog weer wat samenvattingen geplaatst (Daniël, Klaagliederen).

Vooral de studie op de brieven van Petrus is uitermate boeiend. Ik hoop in m’n vakantie deze al af te ronden en op basis hiervan, met aanvullende materialen, zelf een studie voor te bereiden voor de in September weer van start gaande studie-avonden van Bijbel Aktueel.. De laptop en koffertje met boeken gaan dus -zoals te doen gebruikelijk bij mij- mee op vakantie.

Deze site
De plannen voor deze site zijn om de samenvattingen (bewerkingen) van het OT en NT af te ronden en te plaatsen. Daarna zal ik vervolgens de uitwerking van de Petrus-brieven plaatsen. Dan zijn we D.V. al weer geruime tijd verder… Het volgende keuzevak is 1 Korinthe. Maar ik denk dat ik eerst weer wat ‘verplichte vakken’ ga doorwerken om mijzelf dan vervolgens te ‘belonen’ met het keuzevak.

Tot slot.
Voor hen die denken dat deze site álle materialen bevat of gaat bevatten die in de cursus aan bod komen: helaas. Dat mag natuurlijk niet (in verband met de ‘rechten’ op het materiaal) en los daarvan: het ontbreekt mij aan de tijd daarvoor. Daarnaast gebruik ik de cursusmaterialen als basis, en voeg hier regelmatig informatie aan toe uit andere bronnen.

[update]
De resultaten waren sneller terug dan verwacht. OT Survey 1 & 2 waren reeds gehaald en NT Survey ook gehaald 🙂 Met goede moed verder!

Print Friendly, PDF & Email