Is de aarde een bol of wonen we op een platte aarde?

Er zijn christenen die geloven dat we op een platte aarde, een pannekoek die in de ruimte zweeft, wonen. Dat de aarde een bol is verwerpen zij. Er worden daarvoor veel teksten, volledig uit zijn verband gerukt, aangevoerd. Ze gaan daarin zo ver dat ze ook bijvoorbeeld de maanlandingen ontkennen en NASA van leugens betichten. Wonen we op een platte aarde of is men misleid?

zonnestelsel platte aarde

Vraag is, is het überhaupt relevant of we op een ronde aarde, een bol, wonen of op een platte aarde? Enerzijds wel, anderzijds niet.

Als we als christenen dit vol overtuiging uitdragen en het klopt niet, maken we niet alleen onszelf belachelijk maar vooral Gods Woord. Immers, dat wordt ter verdediging aangevoerd voor de stellingname. Waardoor mensen de Bijbel als “dom, ouderwets en achterhaald” gaan verwerpen.

Wanneer iemand op basis van empirische onderzoek kan vaststellen dat je iets loopt te verkondigen dat wetenschappelijk gezien totaal geen stand kan houden (immers: aan de horizon kun je al zien dat de aarde een bol is, als je in een vliegtuig zit neem je het waar) zorg je er voor dat de Bijbelse Boodschap, doordat je deze onjuist presenteert en interpreteert, verworpen wordt!

Voor de Bijbel, het Evangelie, is de vraag of we op een platte aarde wonen of dat de aarde een bol is, volstrekt irrelevant.

Wonen we op een platte aarde?

Er zijn veel mensen die geloven dat we op een platte aarde wonen. Sommige gaan daarbij ver, héél ver, om het ‘ongelijk’ van de wetenschap en organisaties als NASA aan te tonen zoals Mike Hughes deed. Hij bouwde een eigen raket om met eigen ogen te zien (en vooral aan te tonen) dat de aarde plat was. Bij een 2e poging kwam hij jammerlijk om het leven.

Het idee van een platte aarde was in Europa wijdverspreid tot ongeveer de vierde eeuw voor Christus. Griekse filosofen brachten het idee naar voren dat de aarde misschien een bol was. Aristoteles was in het jaar 330 v.Chr. een van de eerste Europese denkers die een bolvormige aarde voorstelde.

Is de aarde plat volgens de Bijbel?
De Bijbel doet geen uitspraak over de vraag of de aarde rond, plat, vierkant of, zoals sommigen beweren, hol is. Alhoewel Jesaja een aanwijzing zou kunnen zijn dat we daadwerkelijk –ook volgens de Bijbel– op een bol wonen:

Hij [God] troont boven het rond der aarde, en haar bewoners zijn als sprinkhanen; Hij breidt de hemel uit als een doek en spant hem uit als een tent waarin men woont. (Jesaja 40:22, NBG51)

Het hier genoemde “rond der aarde” (Strongs <02329>, circle, circuit, compass) is zoals gezegd een “bewijstekst” uit de bijbel en spreekt juist tégen dat de aarde een platte pannekoek is.

In het vroege Jodendom en christendom ging men overigens ook uit van een ronde, bolvormige aarde door dit onder andere wiskundig te beredeneren.

De Joodse schriftgeleerden en de vroege kerkvaders accepteerden de toenalige wetenschappelijke vaststellingen, gebaseerd op waarneming en wiskundige berekeningen. Het is immers ook helemaal niet strijdig met de bijbel?

In de Bijbel is op dit gebied namelijk geen uitgewerkt wereldbeed te vinden.

“Bij sommige teksten blijkt dat men weet had dat de aarde bolvormig was, of in ieder geval dat de horizon een cirkelachtige omtrek had. (Job 22:14; Spr. 8:27; Jes. 40:22; etc.).” – zie verder BijbelAantekeningen.

NASA heeft gelogen

NASA heeft gelogen volgens sommigen. Er zijn nooit mensen op de maan geweest. De aarde is plat. De Bijbel zou héél anders leren.

Maar weet u, als NASA óngelijk zou hebben over de bolvormige aarde, de maanlandingen en het heelal dan waren alle raketten die tegenwoordig zouden worden afgevuurd in oorlogen maar ook die in de ruimte om sattelieten in een baan om de aarde te brengen, naar de maan of andere hemellichamen worden gestuurd jammerlijk te pletter geslagen.

Want in de baan en koers wordt rekening gehouden met niet alleen een wereldbol maar ook hoe de baan om de aarde moet worden gemaakt incl. zaken als zwaartekracht enzovoorts.

Video: Aarde gezien vanuit de cockpit van een U-2 vliegtuig

Sterker nog: dan zou ik maar liever ook niet in een vliegtuig stappen. Want ook het vliegverkeer houdt rekening met de aarde als een bolvormige planeet.

Bijbels gezien is het dus, nogmaals, volstrekt irrelevant of we op een platte pannekoek leven of op een bol. We kunnen als Christen in dat opzicht ons gewoon aansluiten bij de wetenschap en het al duizenden jaren bekende feit dat de aarde een bol is.

Eenvoudig bewijs
Eén van de meest eenvoudige bewijzen, die u zelf kunt waarnemen, van een aardbol is het feit dat u een schip kunt zien “verdwijnen” aan de horizon.

Waarneming Aarde is een Bol

Waarneming: de aarde is een bol

De kromming van de aarde is namelijk dusdanig dat we slechts een +/- 30 kilometer ver kunnen zien. Gaan we op een verhoging staan, dan kunnen we veel verder zien. Als de aarde vlak zou zijn, zou met het menselijk oog een veel grotere afstand gezien kunnen worden.

Vandaar dat we het fenomeen ‘uitkijktorens‘ kennen, immers? We kunnen dan met dezelfde ogen niet opeens vérder zien, maar we hebben méér zicht! Onze ogen veranderen immers niet, onze positie ten opzichte van de aarde wel!

Een andere illustratie: als u in de verte een vuurtoren kunt ontwaren ziet u daarvan slechts een deel. De woningen die er omheen staan kunt u niet zien. Dit is hetzelfde effect. U kunt de laagbouw rondom de vuurtoren niet waarnemen, het is aan uw zicht onttrokken, door de kromming van de aarde. Omdat het een bol is..

Wetenschap, kennis, is een “wapen” van christenen! Je inlaten met dit soort ongefundeerde opvattingen is, in mijn ogen, niet verstandig. Zoals ik eerder ook al schreef: “Vanaf de late oudheid, en vanaf het begin van de christelijke theologie was de kennis over de bolvorm van de Aarde wijdverbreid. Er was wel debat over, maar theologisch gezien was het niet relevant of de aarde een platte schijf of een bol was.”.

Maanlandingen zijn nooit gebeurd

Ik zie daarnaast ook christenen die er van overtuigd zijn dat er nooit mensen op de maan zijn geweest.

Het herinnert mij aan het verhaal dat mijn vrouw mij vertelde toen ze net was gaan werken in een verpleeghuis en één van de (oude) cliënten haar toevertrouwde niet te geloven dat men “nooit op de maan was geweest” maar dat het allemaal in scene was gezet volgens deze bejaarde cliënt..

Eigenlijk ging ik er vanuit dat men dat soort gedachten wel achter zich had gelaten inmiddels. Net als de gedachte dat mensen geloven dat we op een platte aarde wonen, maar de praktijk wijst uit dat dit soort gedachten toch nog steeds actueel zijn onder gelovigen.

Er zijn christenen die zich daarbij onder andere beroepen op de verhalen van Bart Sibrel.

“Bart Winfield Sibrel is een Amerikaanse samenzweringstheoreticus die werken heeft geschreven, geproduceerd en geregisseerd ter ondersteuning van de valse overtuiging dat de Apollo-maanlandingen tussen 1969 en 1972 werden georganiseerd door NASA onder controle van de CIA.”.

Probleem is dat er meer dan voldoende bewijs is dat er wel degelijk mensen op de maan zijn geweest. Bijvoorbeeld door de monsters die men heeft terug gebracht.

Daarnaast was de éérste man op de maan, Neil Armstrong, een wedergeboren Christen. Hem van leugen betichten, als christen, vind ik wel erg ver gaan.

Daarbij komt nog het volgende: als Armstrong heeft gelogen, samen met alle duizenden(!) andere NASA medewerkers, zou er dan in al die jaren niet één persoon, één klokkenluider, zijn geweest die deze zogenaamde zwendel aan het licht had gebracht?

Een volle maan (eigen foto © R. Brinkman)
Volle maan (eigen foto © R. Brinkman)

Daarnaast zijn er gewoon filmbeelden.

Theo Jurriens, astronoom aan de Rijksuniversiteit Groningen, lacht om de speculaties. “Wat de camera betreft: Die was gewoon gemonteerd op een poot van de maanlander. Daar kwam dus geen cameraman aan te pas.” (RTV Drenthe)

Maanstenen

Er is ook “maanmateriaal dat is verzameld tijdens de menselijke verkenning van de maan” meegenomen door NASA (zes Apollo missies) daarnaast zijn er drie (onbemande) Russische en één Chinese missie naar de maan geweest (Wikipedia) die allemaal monsters hebben genomen van het oppervlak.

Waarmee er dus sprake is van vergelijkingsmateriaal. Zelfs de Russen ontkenden toen niet dat Amerika als eerste mensen op de maan hadden gebracht.

Verwerp wetenschappelijke kennis niet!

Christenen moeten nooit redelijke wetenschappelijke kennis zondermeer verwerpen en waanideeën nalopen.

Ons, als gelovigen, inlaten met allerlei bizarre theorieën is niet gezond voor onszelf en, nogmaals, doet het Evangelie schade. Er is vaak een schijn van godsvrucht (2 Timotheüs 3:5) in dit soort verhalen maar zoals gezegd: het drijft mensen alleen maar vérder van Gods Woord af. Zelfs als u gelijk zou hebben: dit soort “kennis” maakt opgeblazen (1 Korinthe 8:1).

We hebben een prachtig, bijzonder fraai, en uniek universum. Probeer deze unieke Goddelijke schepping niet met uw eigen kleinmenselijke gedachten te kleineren of terug te brengen tot een vreemde theorie omdat u het niet begrijpt en er daarom een lachwekkend verhaal van maakt. In Job 37:5 lezen we: “Hij doet grote dingen en wij begrijpen ze niet.”. Geef God de eer en accepteer wat voor u te wonderlijk is!

Al wie schrander is, handelt met kennis van zaken, maar een dwaas verspreidt dwaasheid.” (Spreuken 13:16, HSV)

Print Friendly, PDF & Email