Ongecontroleerde woedeuitbarstingen van de boeren

Wegen die geblokkeerd worden, strobalen in de brand (bermbranden), een (SGP!) gemeenteraadslid én boer die 100 bomen moedwillig vernield en bewust zodanig doet dat hij zeker weet dat ze het niet zullen overleven. De boerenprotesten op Twitter trending met de hashtag #boerenopstand. Hoe denk ik als Christen over deze ongecontroleerde woedeuitbarstingen van de boeren?

boeren Graanveld met laag staande zon (Groningen)

De wet wordt met voeten getreden door de boeren. Zelfs eerdergenoemde SGP raadslid maalt kennelijk niet om de wetten van het land! Hoe zal hij in de toekomst ooit nog gezaghebbend zijn als raadslid, zijn christelijke partij (kunnen) vertegenwoordigen?

De wegen blokkeren vind ik te persoonlijk veel te ver gaan. Je brengt levens in gevaar – immers, hulpdiensten lopen vertragingen op, mensen kunnen zorg die ze moeten hebben niet ontvangen (om maar iets te noemen: afspraken voor chemokuren, nierdialyse, poliklinische ingrepen, enz) en zorgverleners kunnen hun afspraken bij zorgbehoeftige patiënten thuis niet of veel te laat nakomen.

Chaos en terreur

Het riekt naar totale chaos en terreur (georganiseerde geweldpleging om politieke of andere doelen te bereiken). Terwijl er nog niets over de individuele boeren besloten is. Dan deze actie van dit SGP raadslid. Dat kon er ook nog wel bij. Geven boeren die zich zó gedragen werkelijk om de natuur?

Het zijn bizarre toestanden. Waar zijn de boeren nu mee bezig? We leven in een rechtsstaat. Ben je het ergens niet mee eens gebruik de beschikbare middelen (juridische weg). Met vernielen en de maatschappij ontwrichten kom je er niet. Integendeel. Hoewel op social media veel mensen “steun betuigen” aan de boeren zijn er ook steeds meer die boos reageren en dit allemaal veel te ver vinden gaan.

Wetteloosheid

Wat we zien in het gedrag van de boeren, een SGP raadslid inclusief, is wetteloosheid. Bewust overtreden ze de wetten van ons land. Omdat ze boos en gefrustreerd zijn.

Video boven: Boeren gaan met grote hamers los op politiebusjes (zie ook: website NOS)

Maar is boosheid en frustratie voldoende aanleiding om wetten en regels met voeten te treden en andere mensen in gevaar te brengen? Dat vinden we toch nooit oké? Toen de reltrappers en anti-maatregelendemonstranten in de lockdown vernielingen aanrichtten en illegale demonstraties hielden werd dat ook afgekeurd door veel mensen.

Ook toen waren er echter mensen die “steun betuigden”. Want “we leven in een dictatuur” of “het is logisch dat mensen zich verzetten”. Wederom klinken dezelfde argumenten. Maar het feit dat je vindt dat je onrecht aangedaan wordt is nooit een geldig excuus om vervolgens ánderen onrecht aan te doen. Hóe boos je ook bent.

Maar, de boeren zijn woedend!

En dat begrijp ik wel. Als jij met een megastal vol koeien en een gigantische hypotheekschuld ’s avonds aan de koffie het journaal kijkt en je krijgt te horen dat je in een gebied woont waar tot bijna 60% stikstofreductie moet plaatsvinden en je mogelijk gedwongen je bedrijf moet stopzetten dan is de boot goed aan. Heb je daar generaties lang zo hard voor gewerkt? Wat is de toekomst voor je kinderen (als ze de boerderij willen overnemen)?

Natuurlijk begrijp ik de frustratie. De boosheid. Het idee dat je niet gehoord wordt door Den Haag en de poltiek over je heen walst is natuurlijk ook gekmakend.

Gekmakend gedrag

Anderzijds is het gedrag van de boeren ook gekmakend voor veel wetenschappers en natuurliefhebbers. Door teveel stikstof wordt de natuur vernield. Dit is al decennialang gaande in bepaalde gebieden. Je kan denken dat dat allemaal wel meevalt en niet zo erg is, want alles is mooi groen immers, maar uiteindelijk worden we hier zelf ook het slachtoffer van.

In dit verband lijkt het mij ook relevant op te merken dat we nu al jarenlang een enorme teruggang zien in bijvoorbeeld de insecten (denk eens aan de bijensterfte!) en vogelsoorten al decennialang enorm in aantal dalen.

Dat is niet exclusief de schuld van boeren natuurlijk, integendeel: in veel gebieden doen boeren aan natuurinclusieve landbouw en/of natuurbeheer. Maar het is domweg een teken aan de wand dat er iets helemaal niet goed gaat met de natuur – en dat niet alleen in Nederland!

We plegen roofbouw op de natuur, de natuurlijke bronnen en grondstoffen. Dat is géén goed rentmeesterschap. Al in het éérste Bijbelboek, Genesis, gaf God opdracht om met zorg te regeren over alle levende wezens op aarde. Het draait niet alleen maar om produceren en consumeren!

Calvijn zei het al: “Laat hij die beschikt over een akker, de jaarlijkse opbrengst daarvan zodanig gebruiken dat de grond geen schade lijdt door zijn verwaarlozing; maar laat hij zich inspannen om het te overhandigen aan zijn nageslacht zoals hij het ontvangen heeft, of zelfs beter.” (Verklaring bij Genesis 2:15). Met andere woorden: zorg goed voor wat je gekregen hebt! Verwaarlozing kan ook zijn door intensief gebruik uitputten immers?

En, zoals eerder gezegd, wat we nu zien is pure wetteloosheid, wetsverachting. “Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam” (2 Thessalonicenzen 2:7, zie ook Matteüs 24:12). De opstand tegen de overheid, die boven ons gesteld is (en in ons land zelfs door onszelf gekozen is) is daarnaast ook verwerpelijk, Bijbels gezien (Romeinen 13:3, Titus 3:1).

In mijn ogen is het gedrag van de boeren, het gedrag van de “anti-coronamaatregelen” demonstranten en veel ander wetteloos gedrag dat we zien in deze maatschappij dan ook precies dat: het geheimenis van de wetteloosheid dat we nu al in werking zien.

Je (burger)rechten

Je hebt gewoon je rechten en dat recht mag je, als het over dergelijke zaken gaat, gewoon gaan ‘halen’ bij de rechter. Daar is niets op tegen. Maar je haalt je ‘recht’ niet door de wet aan je laars te lappen, wegen te bezetten (met alle risico’s van dien voor je medemens) of een minister of staatsecretaris te bedreigen… Want, nee! Zij hebben het er niet “zelf naar gemaakt”. Zij zijn democratisch gekozen om de wetten en regels van dit land uit te voeren.

___
Meer informatie/achtergronden:

 

Print Friendly, PDF & Email