Vertrouwen komt te voet .. De Geestelijke Strijd

Vertrouwen is belangrijk voor het functioneren van de maatschappij. Maar zoals het spreekwoord zegt: “Vertrouwen komt te voet en gaat te paard”.

Geetelijke strijd en wantrouwen (Image by Gerd Altmann from Pixabay)
(Image by Gerd Altmann from Pixabay)

Het vertrouwen winnen van mensen is niet eenvoudig. Politici weten daar alles van. De laatste decennia is het vertrouwen in de politiek enorm gedaald. Maar ook vertrouwen in de media, vertrouwen in wetenschappers, vertrouwen in mensen onderling. Er is een regelrechte vertrouwenscrisis gaande.

Veel mensen menen dat dit komt door de sociale media. Dat is niet waar. Het vertrouwen van de mensen in autoriteit, in de overheid, in de kerk, in managers, enz. was voor de komst van Internet al aan het dalen. Politieke partijen brokkelden al jaren af, kerken lopen al decennialang leeg.

Internet en Sociale Media hebben dit wel in een stroomversnelling gebracht. Dat is niet zo vreemd als je bedenkt dat de mens door beelden, visuele voorstelling, makkelijk te beïnvloeden is. Film, TV en internet zijn daarmee de beïnvloedingsmethoden bij uitstek.

Vervuiling van het denken

Er is sprake van een enorme vervuiling van het denken van de moderne mens. Nepnieuws is er één van. De meeste mensen denken wel in staat te zijn om onderscheid te maken in de vele nieuwsberichten van verspreiders van desinformatie. Dat is echter lang niet altijd mogelijk. Veel nepnieuws is bedrieglijk zeer geraffineerd en bedriegelijk in elkaar gestoken.

De grootste verspreider van ‘geestelijk nepnieuws‘ is de satan. Hij voert strijd om het denken van de mens, een strijd die de laatste 20, 30 jaar sterk lijkt te zijn toegenomen.

Wantrouwen, onderlinge verdeeldheid tot aan geweld tussen de partijen en mensen is het gevolg. Die strijd is echter niet nieuw. Sterker nog, die strijd is al heel oud! Er is een geestelijke strijd, geestelijke oorlogsvoering, gaande om de gedachten van de mens.

Geestelijke Strijd

Het is deze strijd waar de gemeente van Christus grote verliezen gaat lijden de komende tijd omdat ze er niet tegenop gewassen is, niet meer in staat is, of bekend is met, het voeren van de geestelijke strijd. Hoe wij denken bepaalt namelijk wat we voelen en dat bepaalt hoe wij handelen.

Als we in de Heilige Geest wandelen, denken en handelen we vanuit de Geest. Maar als we denken vanuit de vleselijke mens, onder invloed van satan, handelen we dáár uit.

Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus, en gereed staan, zodra uw gehoorzaamheid volkomen is, alle ongehoorzaamheid te straffen.” (2 Kor. 10:3-6)

Kennis, redeneringen, bedenksels: het zijn allemaal zaken die zich afspelen in de geest, in het denken, van de mens. De satan is de vader van de leugen en hij brengt de mensen aan het wankelen door leugens te verspreiden.

Wat kunnen we doen tegen deze aanvallen van de satan? Hoe onderkennen we zijn aanvallen op ons denken, op onze geest?

Download/lees volledige bijbelstudie (PDF-formaat)

Print Friendly, PDF & Email