Wat leert de Koran?

moskee.jpgEr wordt veel onzin over de Islam vertelt. Tevens wordt de waarheid echter -vooral voor Christenen- verborgen gehouden.

Deze korte presentatie (powerpoint) belicht een aantal kernteksten uit de Koran zéér kort waardoor duidelijk is wat de Koran leert over (erf)zonde, verlossing en het werk van de Here Jezus en sluit vervolgens af met God’s Woord!

> Download presentatie