Gered door een Ezel. In strijd met natuurwetten!

Het ondermijnen van het gezag van de Bijbel en het ontkennen van Gods bovennatuurlijke wonderen is geen manier om geloof op te bouwen en levens te veranderen. Zelfs een Ezel kan tot redding zijn. Wat zou de Bijbel zijn zonder wonderen, engelen of profetie?

Ezel

Bileam sprak een profetie over een ultieme heerser die in Israël zou opstaan, niet meteen maar in de verre toekomst. Bileam zei: “Ik zie hem, maar niet nu; Ik zie hem, maar nog niet. Er zal een ster uit Jacob komen; een scepter zal uit Israël opstijgen” (Numeri 24:17). Veertien eeuwen later werd Jezus Christus geboren, vergezeld van het teken van een speciale ster.

De Bijbel zonder wonderen?

Veel theologen ontdoen, ontmythologiseren, de Bijbel van de wonderen en tekenen. Want dat is ongeloofwaardig vindt men. Maar is de Bijbel, gestript en ontdaan van alle wonderen, nog wel de moeite waard om te lezen? Laat staan waard om te geloven?

Als er niets in de Bijbel staat buiten het gewone leven en onze gebruikelijke manier van denken, waarom zou je er dan aandacht aan besteden? We kunnen net zo goed zonder. De Bijbel staat immers vol met beloften en profetieën over de toekomst en in het bijzonder over de komst van de Here Jezus. Bileams profetie is er slechts één van.

Verwijder de profetieën uit het Woord van God en er zou niet veel meer overblijven van het christelijk geloof en de hoop voor de gelovige verdwijnt als sneeuw voor de zon. Geloof de profetieën en het zal je geest en je hele kijk op het leven en het universum veranderen.

In strijd met de natuurwetten!

Sommige mensen zeggen dat ze niet in wonderen kunnen geloven omdat wonderen in in strijd zijn met de natuurwetten. Maar zonder wonderen zouden er geen natuurwetten zijn en helemaal geen natuur.

De wereld begon met wonderen, de grote wonderen van de schepping, waar God alles tot stand bracht door te zeggen: “Laat er zijn!” (Gen. 1:1-31). Wat wij ‘natuurwetten’ noemen is het begin en alleen maar tot stand gekomen vanwege het Scheppingswonder!

Eén van de meest bekende natuurwetten die in de Bijbel met voeten getreden wordt is uiteraard de opstanding uit de dood.

Elia die de zoon van de weduwe opwekte (1 Koningen 17:17-24), Elisa die een kind uit de dood opwekte (2 Koningen 4:8), de zoon van de weduwe door Jezus opgewekt (Lucas 7:11-15). Het dochtertje van Jaïrus (Marcus 5:22-43 en Lazarus (Johannes 11) werd opgewekt door Jezus. En uiteraard Jezus die opstond uit de dood (Lucas 24:1-43).

Dit is, menselijk gezien, natuurlijk allemaal onmogelijk. Maar bij God is niets onmogelijk.

We kunnen niet in de Bijbel geloven als het Woord van God zonder in wonderen te geloven. We kunnen niet in Jezus als de Zoon van God geloven zonder in wonderen te geloven. De vraag is niet of wonderen bestaan, maar welke betekenis ze hebben voor ons. Wat doe ik met dat wonder vandaag, nu?

Ezeltje - in strijd met de natuurwetten

Het Wonder van de Ezel

Bileam kreeg genade aangeboden. Via een ‘stom’ lastdier, een ezel. Bileam wilde niet naar rede, het verstand, of het geweten luisteren. Dus moest hij in plaats daarvan naar een pratende ezel luisteren. Een ezel die hij sloeg, mishandelde, nota bene terwijl Gods Woord dat veroordeeld (Proverbs 12:10).

Sommige “rationalistische” bijbelgeleerden doen de pratende ezel af als een legende die te dwaas is voor woorden. Maar wat is nou moeilijker voor God: een Ezel een stem geven en laten spreken of de wereld scheppen? De ironie is dat zij daarmee als een Bileam zijn, ze moeten Gods Woord kennelijk ook horen van een een ezel. Ze verleiden met hun hoogdravende redeneringen de ‘eenvoudige’ mensen (2 Petrus 2:15-16), de ‘ezels’ zoals u en ik worden door hen geslagen en vernederd terwijl we eenvoudigweg de Waarheid geloven die we met onze eigen ogen kunnen waarnemen.

Zonder wonderen en tekenen, zonder profetie, zonder engelen, zonder opstanding is er eenvoudigweg geen Christelijk geloof, vgl.1 Korinthe 15:19.

God toont zich aan de mens, Hij openbaarde zich in de geschiedenis op de manier zoals Hij dat wilde en vaak was dit met wonderen en tekenen. Zoals Hij zich ook dagelijks aan ons toont via de Schepping. Wie daarom deze zaken ontkent, ontkent het bestaan van God en Zijn werk. Dan is het geloof, nogmaals, inhoudsloos.
_____
Samenvatting, vertaling en bewerking van een artikel van dr. David Feddes voor Back to God Ministries International.

Print Friendly, PDF & Email