Werken en Vrucht (Galaten 5)

Galaten 5 – werken en vrucht Vrucht van de Geest - Galaten 5Een ‘prediking’ of woordverkondiging over Galaten 5:13-26. De werken van de mens versus de Vrucht van de Geest. Een beschouwing van de tegenstelling tussen wat de mens doet, de vrucht op het menselijke zijn, en wat God bewerkt door Zijn Liefde, de Vrucht van de Geest.

Veel mensen denken dat de Vrucht van de Geest feitelijk een ‘meervoud’ is, maar deze prediking laat zien dat het maar één vrucht is, in meerdere vormen en wat dit voor ons als mensen betekent in het kader van het Eeuwige Leven.

> Klik hier voor de download, PDF-formaat.

Nb. in deze prediking wordt ook aandacht besteed aan het woord ‘aionos’ – zie voor meer informatie/een woordstudie hierover dit artikel.

Print Friendly, PDF & Email